Resultats globals: 95 registres trobats en 0.02 segons.
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 13 registres trobats
Materials acadèmics, 81 registres trobats
Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
5 p, 40.7 KB Los problemas de tratamiento en la traducción árabe-castellano / Abu-Sharar, Hesham (Universitat Autònoma de Barcelona)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació, 1997
II Congrés Internacional sobre Traducció : abril 1994, 1997, p. 343-347  

Documents de recerca 13 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
59 p, 4.1 MB Análisis traductológico de "Las noches de las mil y una noches" de Naguib Mahfouz / Boulaghman Ait Khardi, Iman ; Abu-Sharar, Hesham, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En el presente trabajo se expone un profundo análisis de las traducciones de una obra del famoso escritor Naguib Mahfouz llamada Layali alf lela, la cual ha sido traducida al español como Las noches de las mil y una noches, dado que es la continuación que Mahfouz le ha dado a Las mil y una noches, considerada una de las obras más importantes de la literatura universal. [...]
En el present treball s'exposa una profunda anàlisi de les traduccions d'una obra del famós escriptor Naguib Mahfouz anomenada Layali alf lela, la qual s'ha traduït a l'espanyol com Les nits de les mil i una nits atès que és la continuació que Mahfouz li ha donat a Les mil i una nits, considerada una de les obres més importants de la literatura universal. [...]
This work presents a deep analysis of the translations of Naguib Mahfouz's work called Layali alf lela, which has been translated into Spanish as Las noches de las mil y una noches since it is the sequel that Mahfouz has made to One Thousand and One Nights, considered one of the most important works of world literature. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2.
54 p, 678.6 KB El conflicto palestino-israelí : contexto histórico y glosario / Abba, Leila Sofia ; Abu-Sharar, Hesham, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball està dedicat als traductors que s'han d'enfrontar a una traducció relacionada amb el conflicte palestí-israelià. Aquest problema polític és encara d'actualitat i incumbeix, no sols a la regió d'Orient Mitjà, sinó també al món sencer. [...]
El presente trabajo está dedicado a los traductores que se tengan que enfrentar a una traducción relacionada al conflicto palestino-israelí. Este problema político es todavía de actualidad e incumbe no solo a la región del Oriente Medio sino al mundo entero. [...]
This paper is dedicated to translators who have to deal with a translation related to the Israeli-Palestinian conflict. This political problem is still relevant nowadays, and it does not only concerns the Middle East but also the whole world. [...]

2021
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
Grau en Traducció i Interpretació [822]  
3.
96 p, 3.0 MB Interpretar i traduir a l'ONU : com accedir al cos d'intèrprets i traductors amb la combinació àrab-castellà-francès i proposta d'un breu glossari terminològic d'ús intern / Aubach Andres, Ariadna ; Abu-Sharar, Hesham, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest Treball de Final de Grau consta de dues parts. A la primera part, que és teòrica i que sorgeix de l'interès de l'autora per treballar al servei lingüístic de l'ONU, s'estudia l'exercici de la traducció i la interpretació a l'Organització de les Nacions Unides, particularment amb la combinació lingüística àrab-castellà-francès. [...]
2021
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
Grau en Traducció i Interpretació [822]  
4.
113 p, 895.8 KB Elaboración de un diccionario árabe-español del vocabulario básico para el aprendizaje del árabe como segunda lengua extranjera en la FTI. Estudio práctico del uso de este diccionario como herramienta para la traducción / Lopez Vilchez, Vanessa ; Abu-Sharar, Hesham, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball consisteix en l'elaboració d'un diccionari bilingüe àrab-espanyol en el qual s'inclou tot el vocabulari treballat a l'assignatura Idioma C per a Traductors i Intèrprets (àrab), impartida a la FTI. [...]
El presente trabajo consiste en la elaboración de un diccionario bilingüe árabe-español en el que se incluye todo el vocabulario trabajado en la asignatura Idioma C para Traductores e Intérpretes (árabe), impartida en la FTI. [...]
This work lies in the elaboration of an Arabic-Spanish bilingual dictionary that includes all the vocabulary worked in the subject Language C for Translators and Interpreters (Arabic), taught at the FTI. [...]

2021
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
Grau en Traducció i Interpretació [822]  
5.
45 p, 1.0 MB Análisis de la traducción del cuento "Hombres al sol" de Gassan Kanafani / Miras Gomez, Vera ; Abu-Sharar, Hesham, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La traducció és una disciplina molt complexa. Va més enllà del simple fet de passar una paraula o un text d'un idioma a un altre. Cada llengua té al darrere una cultura, i cada cultura comporta uns coneixements, unes idees, unes tradicions i uns costums diferents propis de cada poble. [...]
La traducción es una disciplina muy compleja. Va más allá del simple hecho de pasar una palabra o un texto de un idioma al otro. Cada lengua tiene detrás una cultura y cada cultura conlleva unos conocimientos, unas ideas, unas tradiciones y unas costumbres diferentes propias de cada pueblo. [...]
Translation is a very complex discipline. It goes beyond the simple act of transforming a word or a text into another language. Each language has a culture behind it and each culture carries different knowledge, ideas, traditions and customs of each nation. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [0]  
6.
60 p, 1.2 MB Les formes de cortesia verbal. Comparació àrab-català / Borralleras Estruch, Aina ; Abu-Sharar, Hesham, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present estudi proporciona una comparació i un anàlisi de les formes de cortesia en àrab i la seva equivalència al català. En primer lloc, a la part teòrica, s'introdueixen les formes de cortesia mitjançant els estudis d'autors com H. [...]
El presente estudio proporciona una comparación y un análisis de las fórmulas de cortesía árabe y su equivalencia al catalán. En primer lugar, en la parte teórica se introducen las fórmulas de cortesía mediante los estudios de autores como H. [...]
The study provides a comparison and an analysis of the formulas of linguistic politeness in Arabic and their equivalence into Catalan. Firstly, in the theoretical part, through the research of authors such as H. [...]

2017
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
7.
70 p, 577.9 KB Refranes y dichos populares en árabe, castellano e inglés. Estudio contrastivo de los aspectos socioculturales / Andújar García, Itziar ; Abu-Sharar, Hesham, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este trabajo se analizan diferentes refranes y dichos populares en tres lenguas (árabe, castellano e inglés) desde el punto de vista sociocultural. Se da especial importancia a los referentes culturales que contienen los refranes seleccionados para estudiar el impacto de la traducción en el receptor del texto meta y aportar recomendaciones a la hora de traducir refranes sin equivalencia.
En aquest treball s'analitzen diferents refranys i dites populars en tres llengües (àrab, castellà i anglès) des d'un punt de vista sociocultural. Es dóna especial importància als referents culturals que apareixen als refranys seleccionats per a estudiar la reacció del receptor del text meta i aportar recomanacions a l'hora de traduir refranys sense equivalència.
This work focuses its sociocultural analysis in several idioms in Arabic, Spanish and English. Cultural references of selected idioms are particularly important in order to study the reaction of receptors of the target text and give recommendations when translating idioms without equivalence in other languages.

2016
Traducció i Interpretació [868]  
8.
43 p, 951.1 KB Algunos aspectos de la influencia del árabe en la lengua española / Khayat Debboun, Ikram ; Abu-Sharar, Hesham, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Son numerosos los estudios e investigaciones que demuestran el hecho de que existe una importante influencia árabe en España, a nivel cultural y lingüístico. Los avances de los musulmanes de Al-Ándalus marcaron e influyeron sobre diversos dominios de la vida humana, hecho que hoy día se refleja en el habla de los hispanoparlantes. [...]
Són nombrosos els estudis i investigacions que demostren el fet que hi ha una important influència àrab a Espanya, a nivell cultural i lingüístic. Els avenços dels musulmans de l'Àndalus van marcar i van influir sobre diversos dominis de la vida humana, fet que avui dia es reflecteix en la parla dels hispanoparlants. [...]
Des nombreuses études et recherches démontrent qu'il existe une forte influence arabe, au niveau culturel et linguistique, en Espagne. Les progrès des musulmans d'Al-Andalous ont marqué et ont influencé les différents domaines de la vie humaine, un fait qui se reflète aujourd'hui dans la manière de parler des hispanophones. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1203]  
9.
115 p, 930.1 KB El subtitulado de conferencias : la traducción del discurso oral espontáneo / González Cruz, Sonia ; Abu-Sharar, Hesham, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; López Guix, Juan Gabriel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En los últimos años, la traducción audiovisual viene experimentando una revolución que implica un fuerte incremento de la oferta y la demanda de productos audiovisuales. Además, el creciente proceso de internacionalización y el contacto entre diferentes lenguas y culturas han contribuido a que exista la necesidad de subtitular productos audiovisuales de diversa índole. [...]
2016  
10.
53 p, 1.9 MB Dificultades de la traducción periodística (árabe-castellano) / Terraf Halili, Laila ; Abu-Sharar, Hesham, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este trabajo analizamos y clasificamos los diferentes problemas de traducción que pueden surgir cuando traducimos textos periodísticos del árabe al castellano. El trabajo termina con dos anexos que contienen un glosario (AR>ES, CA, EN, FR, IT, PT) y una guía de traducción periodística árabe-castellano para estudiantes de cuarto curso de Traducción e Interpretación.
En aquest treball analitzem i classifiquem els diferents problemes de traducció que poden sorgir quan traduïm textos periodístics de l'àrab al castellà. El treball finalitza amb dos annexos que contenen un glossari (AR>ES, CA, EN, FR, IT, PT) i una guia de traducció periodística àrab-castellà per a estudiants de quart curs de Traducció i Interpretació.
In this paper we analyze and classify the different translation problems that may arise when translating journalistic texts from Arabic into Spanish. Attached to this paper are two annexes that contain a glossary (AR> ES, CA, EN, FR, IT, PT) and a journalistic translation guide (Spanish-Arabic) aimed at fourth-year students of Translation and Interpretation.

2015
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  

Documents de recerca : 13 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 81 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
9 p, 135.7 KB Idioma i traducció C5 (àrab) [103690] / Gil-Bardají, Anna ; Abu-Sharar, Hesham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en Idioma C així com consolidar la seva capacitat de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa. [...]
The aim of this subject is to continue with the students' development of their communicative skills in Arabic, and to consolidate their ability to translate simple non-specialized texts of different types in Modern Standard Arabic. [...]
El objetivo de esta asignatura es continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del estudiante en Idioma C, así como consolidar su capacidad para traducir de textos no especializados sencillos en lengua estándar de tipología diversa. [...]

2022-23
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
2.
6 p, 113.1 KB Idioma i traducció C2 (àrab) [101395] / Abu-Sharar, Hesham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és consolidar el desenvolupament de les competències comunicatives bàsiques de de l'alumnat en Idioma C per preparar-lo a la traducció directa. En acabar l'assignatura l'alumnat haurà de ser capaç de: Comprendre textos escrits sobre temes quotidians. [...]
The aim of this course is to consolidate the development of the students' basic communicative competencies in C Language (Arabic) to prepare them for direct translation. By the end of the course students should be able to: Understand written texts about everyday topics. [...]
La función de esta asignatura es consolidar el desarrollo de las competencias comunicativas básicas del alumnado en Idioma C para prepararlo para la traducción directa. Al finalizar la asignatura el alumnado deberá ser capaz de: - Comprender textos escritos sobre temas cotidianos. [...]

2022-23
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
3.
8 p, 120.7 KB Idioma i traducció C3 (àrab) [101386] / Abu-Sharar, Hesham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Contextualització i objectius formatius: Continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en Idioma C, així com iniciar-lo en els aspectes contrastius fonamentals i en l'especificitat de la pràctica de la traducció professional de la combinació lingüística. [...]
Learning objectives The aim of this subject is to continue developing students' communicative competencies in their Foreign Language C (Arabic), as well as to begin working on fundamental contrastive aspects and professional translation practice when working from Arabic. [...]
Contextualització i objectius formatius: Continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del estudiante en Idioma C, así como iniciarlo en los aspectos contrastivos fundamentales y en la especificidad de la práctica de la traducción profesional de la combinación lingüística. [...]

2022-23
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
4.
7 p, 118.1 KB Idioma i traducció C4 (àrab) [101377] / Abu-Sharar, Hesham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Contextualització i objectius formatius: Continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'alumnat en Idioma C, així com iniciar-lo en la traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard. [...]
Learning objectives The purpose of this course is to further develop students' Foreign Language C (Arabic) communicative competences, as well as introduce them to translating simple non-specialised texts in Standard Arabic. [...]
Contextualización y objetivos formativos: Continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado en Idioma C, así como iniciarlo en la traducción de textos no especializados sencillos en lengua estándar. [...]

2022-23
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
5.
9 p, 130.0 KB Idioma i traducció C6 (àrab) [101359] / Gil-Bardají, Anna ; Abu-Sharar, Hesham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en Idioma C així com consolidar la capacitat de traducció de textos no especialitzats en llengua àrab estàndard de tipologia diversa. [...]
The aim of this subject is to continue with the students' development of their communicative skills in Arabic, and to consolidate their ability to translate simple non-specialized texts of different types in Modern Standard Arabic. [...]
La función de esta asignatura es continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del/la estudiante en Idioma C, así como consolidar la capacidad de traducción de textos no especializados sencillos en lengua árabe estándar de tipología diversa. [...]

2022-23
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
6.
9 p, 136.2 KB Idioma i traducció C5 (àrab) [103690] / Gil-Bardají, Anna ; Abu-Sharar, Hesham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en Idioma C així com consolidar la seva capacitat de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa. [...]
The aim of this subject is to continue with the students' development of their communicative skills in Arabic, and to consolidate their ability to translate simple non-specialized texts of different types in Modern Standard Arabic. [...]
El objetivo de esta asignatura es continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del estudiante en Idioma C, así como consolidar su capacidad para traducir de textos no especializados sencillos en lengua estándar de tipología diversa. [...]

2021-22
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
7.
7 p, 114.7 KB Idioma i traducció C2 (àrab) [101395] / Abu-Sharar, Hesham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és consolidar el desenvolupament de les competències comunicatives bàsiques de de l'alumnat en Idioma C per preparar-lo a la traducció directa. En acabar l'assignatura l'alumnat haurà de ser capaç de: Comprendre textos escrits sobre temes quotidians. [...]
The aim of this course is to consolidate the development of the students' basic communicative competencies in C Language (Arabic) to prepare them for direct translation. By the end of the course students should be able to: Understand written texts about everyday topics. [...]
La función de esta asignatura es consolidar el desarrollo de las competencias comunicativas básicas del alumnado en Idioma C para prepararlo para la traducción directa. Al finalizar la asignatura el alumnado deberá ser capaz de: - Comprender textos escritos sobre temas cotidianos. [...]

2021-22
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
8.
8 p, 121.3 KB Idioma i traducció C3 (àrab) [101386] / Abu-Sharar, Hesham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Contextualització i objectius formatius: Continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en Idioma C, així com iniciar-lo en els aspectes contrastius fonamentals i en l'especificitat de la pràctica de la traducció professional de la combinació lingüística. [...]
Learning objectives The aim of this subject is to continue developing students' communicative competencies in their Foreign Language C (Arabic), as well as to begin working on fundamental contrastive aspects and professional translation practice when working from Arabic. [...]
Contextualització i objectius formatius: Continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del estudiante en Idioma C, así como iniciarlo en los aspectos contrastivos fundamentales y en la especificidad de la práctica de la traducción profesional de la combinación lingüística. [...]

2021-22
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
9.
8 p, 120.1 KB Idioma i traducció C4 (àrab) [101377] / Abu-Sharar, Hesham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Contextualització i objectius formatius: Continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'alumnat en Idioma C, així com iniciar-lo en la traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard. [...]
Learning objectives The purpose of this course is to further develop students' Foreign Language C (Arabic) communicative competences, as well as introduce them to translating simple non-specialised texts in Standard Arabic. [...]
Contextualización y objetivos formativos: Continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado en Idioma C, así como iniciarlo en la traducción de textos no especializados sencillos en lengua estándar. [...]

2021-22
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
10.
9 p, 130.1 KB Idioma i traducció C6 (àrab) [101359] / Gil-Bardají, Anna ; Abu-Sharar, Hesham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en Idioma C així com consolidar la capacitat de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua àrab estàndard de tipologia diversa. [...]
The aim of this subject is to continue with the students' development of their communicative skills in Arabic, and to consolidate their ability to translate simple non-specialized texts of different types in Modern Standard Arabic. [...]
La función de esta asignatura es continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del/la estudiante en Idioma C, así como consolidar la capacidad de traducción de textos no especializados sencillos en lengua árabe estándar de tipología diversa. [...]

2021-22
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents

Materials acadèmics : 81 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
13 Abu-Sharar, Hesham,
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.