Resultats globals: 13 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 6 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 6 registres trobats
Articles 6 registres trobats  
1.
11 p, 901.2 KB El papel de los contextos sociales y residenciales en el cambio de vivienda en Europa. Una primera aproximación a partir del Panel de Hogares de la Unión Europea / Alberich González, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
El presente trabajo se basa en los resultados de una investigación realizada por el Centre d'Estudis Demogràfics por encargo de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. [...]
This paper is based on the results of an investigation carried out by the Centre d'Estudis Demogràfics by the assignment of the General Direction of Employment and Social Matters of the European Commission. [...]

2004
Scripta Nova : Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Vol. 8 Núm. 175 (Octubre 2004)  
2.
13 p, 279.9 KB Aplicación de un sistema de información geográfica al estudio retrospectivo de la accesibilidad. Catalunya, 1986-2001 / Alberich González, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Ajenjo, Marc, 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
La proliferación de las utilidades informáticas aplicadas a la planificación y la gestión territorial y a la cartografía digital, y especialmente las conocidas con el nombre de «sistemas de información geográfica» (SIG), ha significado una revolución en el tratamiento y el análisis de variables espaciales, entre las que se encuentra, evidentemente, la población. [...]
The proliferation of computer applications relevant to planning, territorial management and digital cartography, and especially those known as «Geographical Information Systems» (GIS), has meant a revolution in the treatment and the analysis of spatial variables, including population. [...]
La prolifération des programmes informatiques appliqués à la planification et la gestion territoriale ainsi que à la cartographie digitale et, tout particulièrement, à ceux connus comme «systèmes d'information géographique» (SIG), a comporté une révolution dans le traitement et l'analyse de variables spatiales, particulièrement celle de la population. [...]

2005
Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, Vol. 36 Núm. 1 (2005) , p. 465-477  
3.
25 p, 717.6 KB Agrupació i segregació espacial de la població de nacionalitat marroquina a Tarragona, 2004-2012 / Achebak, Hicham (Universitat Rovira i Virgili) ; Alberich González, Joan (Universitat Rovira i Virgili. Departament de Geografia)
La ciutat de Tarragona es caracteritza per ser un dels principals pols d'assentament de la població de nacionalitat marroquina a Catalunya. Des d'inicis del segle xxi, aquesta població ha protagonitzat un important creixement que la situa a la capçalera del rànquing de nacionalitats estrangeres del municipi. [...]
La ciudad de Tarragona se caracteriza por ser uno de los principales polos de asentamiento de la población de nacionalidad marroquí en Cataluña. Desde inicios del siglo xxi, esta población ha protagonizado un importante crecimiento que la sitúa en la cabecera del ranking de nacionalidades extranjeras del municipio. [...]
La ville de Tarragone est caractérisée par l'existence d'un des principaux pôles d'établissement de la population de nationalité marocaine en Catalogne. Dès le début du xxième siècle, on a pu observer une croissance exponentielle de cette population à Tarragone, ce qui la place aujourd'hui en tête du classement des nationalités étrangères dans cette ville. [...]
The city of Tarragona is one of the main poles for the settlement of Moroccan nationals in Catalonia. Since the beginning of the 21st century, there has been a significant increase in this population, with Moroccans now making up the largest group in the ranking of foreign nationalities. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.124
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61 Núm. 1 (gener-abril 2015) , p. 23-47  
4.
16 p, 1.1 MB L'ús de l'espai / Alberich González, Joan (Universitat Rovira i Virgili)
L'article analitza les pautes d'assentament de la població al llarg del temps i en els canvis en la localització de les activitats productives en la Regió Metropolitana de Barcelona, per acabar definint els patrons territorials que deriven de la interrelació d'ambdós factors -poblament i ocupació.
2010
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 51 (juliol 2010) , p. 28-43
2 documents
5.
18 p, 946.0 KB La mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona / Alberich González, Joan (Universitat Rovira i Virgili)
En relació amb la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona, Joan Alberich descriu unes pautes de comportament i una distribució territorial dels desplaçaments amb unes grans implicacions sobre el disseny, la gestió i la planificació tant de les polítiques de mobilitat com de les noves infraestructures de comunicació.
2008
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 48 (2008) p. 46-63
3 documents
6.
20 p, 2.3 MB La utilització de la variable població en els indicadors d'accessibilitat. Avantatges i inconvenients / Ajenjo, Marc, 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Alberich González, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
En l'anàlisi de l'accessibilitat territorial, sovint esdevé interessant expressar la magnitud de cada un dels municipis analitzats, per tal de reflectir la utilitat que es deriva de la seva facilitat d'accés, que es pot interpretar com un indicador indirecte del benefici que una bona connexió genera per a la resta de municipis. [...]
En el análisis de la accesibilidad territorial, a menudo es interesante expresar la magnitud de cada uno de los municipios analizados, con el objetivo de reflejar la utilidad que se deriva de su facilidad de acceso, que se puede interpretar como un indicador indirecto del beneficio que una buena conexión genera en el resto de municipios. [...]
Dans l'analyse de l'accessibilité territoriale, il est souvent intéressant d'exprimer la magnitude de chacune des communes analysées avec l'objectif de refléter l'utilité dérivée de sa facilité d'accès, qui peut être interprétée comme un indicateur indirect du bénéfice qu'une bonne connexion génère pour les autres communes. [...]
In the analysis of the territorial accessibility, it is often useful to determine the magnitude of each of the municipalities analysed, in order to show the utility deriving from its accessibility, which can be interpreted as an indirect indicator of the benefits which good connections generate for other municipalities. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 45 (2005) p. 149-168  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
21 p, 391.0 KB El sistema biresidencial a l'àrea metropolitana de Barcelona / Ajenjo, Marc, 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Alberich González, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
En la història dels censos de població espanyols, el de 2001 destaca pel fet d'oferir, per primer cop, informació sobre els habitatges secundaris i els seus usuaris: disponibilitat -ja sigui en propietat, lloguer o cedida gratuïtament-, ús i localització d'aquesta residència; així com les característiques de les llars que en gaudeixen. [...]
Barcelona Ajuntament de Barcelona : Consell de Ciutat 2006 (Part II. Anàlisi de la demanda, l'oferta i les polítiques d'habitatge a Barcelona)
Llibre Blanc de l'Habitatge a Barcelona, 2006, p. 88-108  

Documents de recerca 6 registres trobats  
1.
41 p, 1.3 MB La utilització de la variable població en els indicadors d'accessibilitat : avantatges i inconvenients / Ajenjo, Marc, 1965- ; Alberich González, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
En l'anàlisi de l'accessibilitat territorial, sovint esdevé interessant expressar la magnitud de cada un dels nodes analitzats per tal de reflectir la utilitat que es deriva de la seva facilitat d'accés, que es pot interpretar com un indicador indirecte del benefici que una bona connexió genera per als altres nodes. [...]
En el análisis de la accesibilidad territorial, a menudo es interesante expresar la magnitud de cada un de los nodos analizados con el objetivo de reflejar la utilidad que se deriva de la su facilidad de acceso, que se puede interpretar como un indicador indirecto del beneficio que una buena conexión genera a los otros nodos. [...]
In the analysis of the territorial accessibility, it is often useful to determine the magnitude of each of the nodes analysed, in order to show the utility deriving from its accessibility, which can be interpreted as an indirect indicator of the benefits which Good connections generate for other nodes. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 227)  
2.
24 p, 870.5 KB El efecto de la movilidad habitual en las estructuras sociodemográficas : una aproximación para los municipios catalanes, a partir del censo de 2001 / Ajenjo, Marc, 1965- ; Alberich González, Joan
¿Como serían los municipios si a la población que reside habitualmente en él se le añade la población que posee algún tipo de vinculación con él? Esta pregunta general es el eje vertebrador de este artículo. [...]
Quines característiques tindrien els municipis si, a la població que hi resideix habitualment, se li afegís la població que hi està vinculada? Aquesta pregunta general és l'eix vertebrador d'aquest article. [...]
How would the municipalities be if the population that has any kind of link to them is added to the population that regularly resides in them? This general question is the backbone of this article. Hence, from the 2001 Census data, an evaluation is conducted on each one of the 946 Catalan municipalities regarding what characteristics of the population that is linked to them has for any of the reasons shown in the Census: work, studies, or leisure time when considering a second residence. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2008 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 340)  
3.
20 p, 1.2 MB Una revisión crítica al concepto de población vinculada según el censo de población de 2001 : una aplicación a Catalunya / Alberich González, Joan
El censo de población de 2001 implica, entre otros cambios, la sustitución de la tradicional «población de hecho» por el nuevo concepto de «población vinculada», con el fin de subsanar los errores e interpretaciones equívocas que aquélla producía. [...]
El cens de població de 2001 implica, entre alguns altres canvis, la substitució de la tradicional «població de fet» pel nou concepte de «població vinculada», amb la finalitat de resoldre els errors i interpretacions equívoques que aquella produïa. [...]
The 2001 Census in Spain introduced, for the first time, the concept of linked population in substitution of the traditional the facto population. The aim of this population base is to facilitate a better count of the population through the collection of information of labour mobility and the use of second residences through the individual and household questionnaires. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2006 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 306)  
4.
45 p, 207.3 KB Un breu repàs bibliogràfic als temes clàssics de la interrelació entre població i medi ambient / Alberich González, Joan
La relació entre població i medi ambient és un tema clàssic d'estudi de diverses ciències humanes i socials, com la demografia, la sociologia o la geografia. El present treball, derivat d'un estudi realitzat pel Centre d'Estudis Demogràfics per encàrrec del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, té precisament com objectiu realitzar un repàs bibliogràfic de la literatura històrica sobre la matèria per a identificar aquells temes que, amb major o menor freqüència, han estat teoritzats sobre les interrelacions entre població i medi ambient.
La relación entre población y medio ambiente es un tema clásico de estudio de varias ciencias humanas y sociales, como la demografía, la sociología o la geografía. El presente trabajo, derivado de un estudio realizado por el Centre d'Estudis Demogràfics por encargo del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, tiene precisamente como objetivo realizar un repaso bibliográfico de la literatura histórica sobre la materia para identificar aquellos temas que, con mayor o menor frecuencia, han sido teorizados sobre las interrelaciones entre población y medio ambiente.
The relation between population and environment is a classic topic of study of several human and social sciences, as the demography, the sociology or the geography. This work, derivative of a study realized for the Centre d'Estudis Demogràfics for order of the Departament de Presidència of the Generalitat de Catalunya, realize precisely a bibliographical revision of the historical literature on the matter to identify those topics that, with major or minor frequency, they have been theorized on the interrelationships between population and environment.

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2006 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 289)  
5.
22 p, 119.9 KB Cambio de vivienda y contextos sociales y residenciales en Europa / Alberich González, Joan
El trabajo, basado en los resultados de una investigación realizada por el Centre d'Estudis Demogràfics por encargo de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, pretende analizar las dimensiones sociales de la movilidad residencial en dos de sus aspectos básicos: en primer lugar, la inserción social de los individuos, entendiendo como tal tanto la participación formal en clubes, asociaciones, etc. [...]
El treball, basat en els resultats d'una investigació realitzada pel Centre d'Estudis Demogràfics per encàrrec de la Direcció General de Treball i Asumptes Socials de la Comisió Europea, pretén analitzar les dimensions socials de la mobilitat residencial en dos dels seus aspectes bàsics: en primer lloc, la inserció social dels individus, entenent com a tal la participació formal en clubs, asociacions, etc. [...]
This paper is based on the results of an investigation carried out by the Centre d'Estudis Demogràfics for the General Direction of Employment and Social Matters of the European Commission. It aims at analyzing two basic aspects of the social dimensions of residential mobility: first, the social insertion of the individuals, understood in terms of formal participation in clubs, associations, etc. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 228)  
6.
443 p, 7.3 MB La Vinculació territorial de la població a Catalunya : una aproximació a partir del cens de 2001 / Alberich González, Joan ; Módenes Cabrerizo, Juan Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Ajenjo, Marc, 1965-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
La present tesi doctoral té com objectiu avaluar quin és l'ús del territori que fan els habitants a Catalunya a partir de la seva mobilitat habitual per treball i per estudis i la derivada de la disponibilitat d'una segona residència. [...]
La presente tesis doctoral tiene como objetivo evaluar cuál es el uso del territorio que hacen los habitantes en Cataluña a partir de su movilidad habitual por trabajo y por estudios y la derivada de la disponibilidad de una segunda residencia. [...]
This thesis aims to assess what is the use of the territory that the inhabitants in Catalonia from their usual mobility for work and studies and derived from the availability of a second residence. To achieve this it uses data from the 2001 census, which for the first time this type of information collected for the whole of Spain. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.