Resultats globals: 35 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 1 registres trobats
Materials acadèmics, 34 registres trobats
Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
25 p, 11.8 MB The Origins of Beowulf : between Anglo-Saxon and Christian Latin culture / Abellán García, Rubén ; Alemany Vilamajó, Agustí, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This final project provides evidence of the Latin and Christian culture influence in Beowulf throughout different quotes of the work. It deals with the different stylistic aspects, the thematic, the context and the conditions in which the work was produced. [...]
Aquest TFG dona proves de l'influència de la cultura cristiana i llatina a través de diferents cites en el Beowulf. Tracta diferents aspectes estilístics, temàtics, el seu context y les condicions en les que el poema va ser produït. [...]

2020
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]  

Materials acadèmics 34 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 110.7 KB Treball de Final de Grau [104230] / Alemany Vilamajó, Agustí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El temari i el format han estat aprovats per la Comissió de Docència de la Titulació i la seva organització ha estat coordinada amb els altres títols de la Facultat, seguint el "Protocol de l'assignatura Treball final de grau", aprovat per la COA el dia 15 de febrer de 2017. [...]
The syllabus and format have been approved by the Degree Teaching Committee and its organization has been coordinated with the other degrees of the Faculty, following the "Protocol of the subject Final degree project", approved by the COA on February 15, 2017. [...]
El temario y el formato han sido aprobados por la Comisión de Docencia del Grado y su organización ha sido coordinada con los otros títulos de de la Facultad, siguiendo el "Protocolo de la asignatura Trabajo fin de grado", aprobado por la COA el día 15 de febrero de 2017. [...]

2021-22
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents
2.
4 p, 102.7 KB Els Orígens de les Llengües Clàssiques [104220] / Alemany Vilamajó, Agustí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura és la continuació de l'assignatura obligatòria de segon curs 104216 Llengües i Pobles Indoeuropeus, dedicada bàsicament a fonologia comparada i una introducció històrico-cultural a la família lingüística indoeuropea. [...]
This subject is a continuation of the compulsory second year subject 104216 Indo-European Languages and Peoples, devoted basically to comparative phonology and a historical-cultural introduction to the Indo-European linguistic family. [...]
Esta asignatura es la continuación de la asignatura obligatoria de segundo curso 104216 Lenguas y Pueblos Indoeuropeos, dedicada básicamente a fonología comparada y una introducción histórico-cultural a la familia lingüística indoeuropea. [...]

2021-22
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents
3.
5 p, 106.3 KB Llengua i Cultura al Pròxim Orient Antic [104218] / Vidal Palomino, Jordi ; Alemany Vilamajó, Agustí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Adquirir un lèxic especialitzat sobre les principals llengües i cultures del Pròxim Orient Antic. Assolir una comprensió global del tema de l'assignatura. Adquirir sistemes de treball que permetin identificar característiques pròpies dels textos literaris del Pròxim Orient. [...]
Acquire a specialized lexicon on the main languages and cultures of the Ancient Near East. Achieve a global understanding of the subject. Acquire work methodology that allows identifying characteristics of the literary texts of the Near East. [...]
Adquirir un léxico especializado sobre las principales lenguas y culturas del Próximo Oriente Antiguo. Alcanzar una comprensión global del tema de la asignatura. Adquirir sistemas de trabajo que permitan identificar características propias de los textos literarios del Próximo Oriente. [...]

2021-22
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents
4.
5 p, 107.9 KB Llengües i Pobles Indoeuropeus [104216] / Alemany Vilamajó, Agustí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura es planteja com una introducció bàsica a la Lingüística Indoeuropea, que a més permetrà d'accedir a l'assignatura optativa de segon cicle "Els Orígens de les Llengües Clàssiques", del mateix Grau. [...]
This course is a basic introduction to Indo-European Linguistics, which will also allow access to the second cycle optional subject "The Origins of Classical Languages", of the same degree. Its purpose is to provide the student with a basic knowledge of the history and culture of the main Indo-European peoples, as well as to offer a general introduction to Greek and Latin phonology and morphology from a comparative point of view.
Esta asignatura se plantea como una introducción básica a la Lingüística Indoeuropea, que además permitirá acceder a la asignatura optativa de segundo ciclo "Los Orígenes de las lenguas clásicas", del mismo grado. [...]

2021-22
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents
5.
6 p, 113.6 KB Instruments i Eines Digitals per a l'Estudi de l'Antiguitat [104192] / Alemany Vilamajó, Agustí ; Oller Guzman, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El coneixement i domini d'uns mètodes i tècniques específics són necessaris per a tota investigació en Ciències de l'Antiguitat. L'assignatura Instruments i eines digitals per a l'estudi de l'Antiguitat vol proporcionar als estudiants, d'una banda, una orientació de caràcter general sobre les disciplines que tenen com a objectiu l'estudi de l'Antiguitat (en què consisteixen i com van sorgir), i, d'una altra, uns coneixements pràctics de caràcter metodològic per a cadascuna d'elles, amb especial atenció als recursos digitals i amb un enfocament essencialment pràctic. [...]
The knowledge and mastery of specific methods and techniques are necessary for every research in the field of Sciences of Antiquity. The subject Instruments and digital tools for the study of Antiquity wants to provide students, on the one hand, with a general orientation on the disciplines whose objective is the study of Antiquity (what they consist of and how they arose), and, on the other, with a practical knowledge of a methodological nature for each of them, with special attention to digital resources and with an essentially practical approach. [...]
El conocimiento y dominio de unos métodos y técnicas específicos son necesarios para toda investigación en Ciencias de la Antigüedad. La asignatura Instrumentos y herramientas digitales para el estudio de la Antigüedad quiere proporcionar a los estudiantes, por un lado, una orientación de carácter general sobre las disciplinas que tienen como objetivo el estudio de la Antigüedad (en qué consisten y cómo surgieron), y, por otro, unos conocimientos prácticos de carácter metodológico para cada una de ellas, con especial atención a los recursos digitales y con un enfoque esencialmente práctico. [...]

2021-22
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents
6.
5 p, 107.3 KB Treball de Final de Grau [103508] / Coll Alfonso, Merce ; Alemany Vilamajó, Agustí ; Tubau Muntaña, Susagna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Objectius generals L'objectiu formatiu únic de l'assignatura és l'elaboració i la presentació d'un treball acadèmic que permeti 1 L'objectiu formatiu únic de l'assignatura és l'elaboració i la presentació d'un treball acadèmic que permeti avaluar de forma global i sintètica el nivell d'assoliment de les competències específiques i transversals del grau per part de l'estudiantat. [...]
General Aims The TFG is a piece of work that must allow a global and synthetic assessment of the specific and 1 The TFG is a piece of work that must allow a global and synthetic assessment of the specific and cross-curricular competences of the degree. [...]
Objetivos generales 1 El objetivo formativo único de la asignatura es la elaboración y presentación de un trabajo académico que permita evaluar de forma global y sintética el logro de las competencias específicas y transversales por parte del estudiante. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
3 documents
7.
5 p, 106.6 KB Instruments per als estudis clàssics [100405] / Alemany Vilamajó, Agustí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura és part integrant de la matèria Llengua clàssica, que té caràcter de formació bàsica per als alumnes del Grau en Anglès i Clàssiques. Com a tal, ha d'establir les bases instrumentals i metodològiques d'aprenentatges posteriors. [...]
This course is an integral part of the subject "Classical language", which has the character of basic training for the students of As such, it must establish the instrumental and methodological bases of subsequent learning. [...]
Esta asignatura es parte integrante de la materia Lengua clásica, que tiene carácter de formación básica para los alumnos del Grado en Inglés y Clásicas. Como tal, debe establecer las bases instrumentales y metodológicas de aprendizajes posteriores. [...]

2021-22
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documents
8.
7 p, 114.0 KB Producció, Transmissió i Recepció de Textos Antics i Medievals [44059] / Ferrero Hernández, Cándida ; Alemany Vilamajó, Agustí ; de la Cruz Palma, Oscar Luis ; Pàmias Massana, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul és l'estudi d' instruments filològics com a eina per a l'anàlisi de la documentació històrica d'època antiga i medieval continguda en fonts literàries, epigràfiques i manuscrites de tradició grecollatina. [...]
El objetivo de este módulo es el estudio de instrumentos filológicos como herramienta para el análisis de la documentación histórica de época antigua y medieval contenida en fuentes literarias, epigráficas y manuscritas de tradición grecolatina. [...]

2020-21
Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana [1406]
3 documents
9.
5 p, 107.8 KB Llengües i Pobles Indoeuropeus [104216] / Alemany Vilamajó, Agustí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura es planteja com una introducció bàsica a la Lingüística Indoeuropea, que a més permetrà d'accedir a l'assignatura optativa de segon cicle "Els Orígens de les Llengües Clàssiques", del mateix Grau. [...]
Esta asignatura se plantea como una introducción básica a la Lingüística Indoeuropea, que además permitirá acceder a la asignatura optativa de segundo ciclo "Los Orígenes de las lenguas clásicas", del mismo grado. [...]

2020-21
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents
10.
6 p, 113.0 KB Instruments i Eines Digitals per a l'Estudi de l'Antiguitat [104192] / Alemany Vilamajó, Agustí ; Cortadella Morral, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El coneixement i domini d'uns mètodes i tècniques específics són necessaris per a tota investigació en Ciències de l'Antiguitat. L'assignatura Instruments i eines digitals per a l'estudi de l'Antiguitat vol proporcionar als estudiants, d'una banda, una orientació de caràcter general sobre les disciplines que tenen com a objectiu l'estudi de l'Antiguitat (en què consisteixen i com van sorgir), i, d'una altra, uns coneixements pràctics de caràcter metodològic per a cadascuna d'elles, amb especial atenció als recursos digitals i amb un enfocament essencialment pràctic. [...]
El conocimiento y dominio de unos métodos y técnicas específicos son necesarios para toda investigación en Ciencias de la Antigüedad. La asignatura Instrumentos y herramientas digitales para el estudio de la Antigüedad quiere proporcionar a los estudiantes, por un lado, una orientación de carácter general sobre las disciplinas que tienen como objetivo el estudio de la Antigüedad (en qué consisten y cómo surgieron), y, por otro, unos conocimientos prácticos de carácter metodológico para cada una de ellas, con especial atención a los recursos digitales y con un enfoque esencialmente práctico. [...]

2020-21
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents

Materials acadèmics : 34 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.