Resultados globales: 34 registros encontrados en 0.03 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 8 registros
Materiales académicos, Encontrados 26 registros
Documentos de investigación Encontrados 8 registros  
1.
371 p, 14.3 MB New azobenzene-based photoswitches for two-photon optical control of neuronal receptors / Gascón Moya, Marta ; Busqué Sánchez, Félix, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Alibés Arqués, Ramon, dir. ; Hernando Campos, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Aquest projecte persegueix el desenvolupament d'una sèrie de nous interruptors moleculars per a controlar el funcionament d'un canal iònic present en les cèl·lules del sistema nerviós central. Fins a l'actualitat els interruptors desenvolupats d'aquest tipus es basen en sistemes azobenzènics, fet que fa que presentin una limitació fonamental: la radiació UV-vis necessària per a interconvertir els dos estats del sistema és poc penetrant en teixits biològics i pot, fins i tot, provocar processos de fotodegradació d'aquests teixits. [...]
The development of optical methods for remote and non-invasive control of biological functions has recently emerged as a promising area of research. To attain this goal, it has been proposed the design of molecular photoswitches capable of regulating cellular activity upon reversible light-induced interconversion between their two states. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
2.
313 p, 5.6 MB Síntesi estereoselectiva d'anàlegs ciclohexènics de nucleòsids / Ferrer Mallofré, Èric ; Alibés Arqués, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Busqué Sánchez, Félix, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Els virus són els patògens més nombrosos que es coneixen, provocant una gran varietat de malalties en l'ésser humà. No obstant, únicament existeix tractament per a set malalties víriques, essent els anàlegs de nucleòsids els fàrmacs més utilitzats. [...]
Viruses are the largest group of pathogens known up to date, inducing a wide variety of human diseases. Nonetheless, only seven of them might be treated, being the nucleoside analogues the more widespread antiviral medicines used. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
3.
326 p, 6.2 MB Síntesi de derivats ciclobutànics enantiomèricament purs : aproximació sintètica cap al dunnià i el cumacrè / Parés Franzi, Sònia ; Alibés Arqués, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Figueredo Galimany, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010  
4.
133 p, 7.4 MB Estudi teòric i experimental de la reacció de fotocicloaddició [2+2] de 2(5H)-furanones a olefines : modelització i síntesi de compostos ciclohexànics amb activitat uberculostàtica[sic] / Cucarull González, Joan Ramon ; Alibés Arqués, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Font i Cierco, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
S'ha preparat una nova família de 2(5H)furanones amb una cadena lateral amb dos hidroxils que s'han protegit de forma independent. S'ha estudiat la reacció de fotocicloaddició [2+2] d'aquestes 2(5H)furanones a etilè i a 1,1dietoxietilè. [...]
A new family of 2(5H)-furanones has been prepared with a two hydroxyl side chain; said hydroxyl groups have been independently protected. The [2+2] fotocycloaddition reaction of said 2(5H)-furanones with ethylene and 1,1-diethoxyethylene has been studied. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
2 documentos
5.
321 p, 6.7 MB Photochemical preparation of highly substituted cyclobutene compounds : stereoselective synthesis of cyclobutane nucleoside analogues / Flores Pons, Ramon ; Alibés Arqués, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Font i Cierco, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
El treball que es recull en la present tesi ha consistit, en primer lloc, en l'estudi de la reactivitat fotoquímica d'una sèrie de lactones i lactames quirals ,-insaturades en front d'altres substrats insaturats com ara etilè, acetilè o dietil acetal de cetena així com alquins mono i disubstituits. [...]
El trabajo recogido en la presente tesis doctoral ha consistido, en primer lugar, en el estudio de la reactividad fotoquímica de una serie de lactonas y lactamas quirales ,-insaturadas frente a otros sustratos insaturados tales como etileno, acetileno, dietil acetal de cetena así como alquinos mono y disustituidos. [...]
This doctoral thesis is based on the study of the photochemical reactivity of a series of chiral ,-unsaturated lactones and lactames with other unsaturated compounds such as ethylene, acetylene or diethyl ketene ketal as well as mono and disubstituted alkynes. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  
6.
224 p, 4.3 MB Aproximación estereoselectiva a alcaloides de Stemona basada en nitronas : en ruta hacia (-)-stenina / Casas Arce, Eva ; Alibés Arqués, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Figueredo Galimany, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Vegeu ecaresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
2 documentos
7.
22 p, 600.7 KB Aproximacions als alcaloides de securinega : síntesi de la virosecurinina / Ballbè Mohedano, Marta ; Alibés Arqués, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; March Centelles, Pedro de, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els alcaloides de Securinega són un grup de compostos policíclics de plantes de la família Euphorbiaceae. La majoria presenten una estructura tetracíclica amb un anell de -lactona ,-insaturada (anell D) i un sistema heterocíclic de 6-azabiciclo[3. [...]
Securinega alkaloids are a group of polycyclic compounds elaborated by plants of the Euphorbiaceae family. Most of them present a tetracyclic structure formed by an ,-butenolide (ring D), a 6-azabicyclo[3. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
8 documentos
8.
107 p, 1.3 MB Síntesi de la (+)-lineatina per mitjà de fotocicloaddicions d'acetilè o anàlegs a 2(5H)-furanones / Racamonde Villanueva, Marta ; Alibés Arqués, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Font i Cierco, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Vegeu mrvresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
4 documentos

Materiales académicos Encontrados 26 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 124.7 KB Síntesi de Compostos Biològicament Actius [102516] / Alibés Arqués, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu general de l'assignatura de Síntesis de compostos biològicament actius és completar i ampliar la formació adquirida pels alumnes amb nous continguts de major especificitat i nivell dins de l'àrea de la química orgànica. [...]
El objetivo general de la asignatura de Síntesis de compuestos biológicamente activos es completar y ampliar la formación adquirida por los alumnos con nuevos contenidos de mayor especificidad y nivel dentro del área de la química orgánica. [...]

2019-20
1431 [1431]
3 documentos
2.
5 p, 81.8 KB Química Biomolecular [42427] / Pividori Gurgo, Maria Isabel ; Alibés Arqués, Ramón ; Suades Ortuño, Joan ; del Valle Zafra, Manel ; Vallribera Massó, Adelina ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Palacios Bonilla, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La Química bioanalítica, biorgànica i bioinorgànica en l'era de la genòmica, proteòmica i cel·lòmica. - Aplicar els conceptes bàsics de la química a sistemes biològics reals d'importància en l'àmbit, principalment, de la salut humana, del control mediambiental, de la seguretat alimentària i la indústria biotecnològica. [...]
The role of bioanalytical, bioorganic and bioinorganic chemistry in genomics, proteomics, metabolomics and medicine. - Applying basic concepts of chemistry in biological systems in the field of human health, environmental control, food safety and biotechnology industry. [...]
La Química bioanalítica, biorgánica i bioinorgánica en la era de la genómica, proteómica y celómica. - Aplicar los conceptos básicos de la química en los sistemas biológicos en el campo de la salud humana, el control ambiental, la seguridad alimentaria y la industria biotecnológica. [...]

2018-19
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documentos
3.
5 p, 82.0 KB Química Biomolecular [43435] / Pividori Gurgo, Maria Isabel ; Alibés Arqués, Ramón ; Suades Ortuño, Joan ; del Valle Zafra, Manel ; Vallribera Massó, Adelina ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Palacios Bonilla, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El paper de la química bioanalítica, biorgànica i bioinorgànica en genòmica, proteòmica, metabolòmica i medicina. - Aplicar conceptes bàsics de química en sistemes biològics a l'àmbit de la salut humana, el control ambiental, la seguretat alimentària i la indústria biotecnològica. [...]
The role of bioanalytical, bioorganic and bioinorganic chemistry in genomics, proteomics, metabolomics and medicine. - Applying basic concepts of chemistry in biological systems in the field of human health, environmental control, food safety and biotechnology industry. [...]
El papel de la química bioanalítica, bioorgánica y bioinorgánica en genómica, proteómica, metabolómica y medicina. - Aplicar los conceptos básicos de la química en los sistemas biológicos en el campo de la salud humana, el control ambiental, la seguridad alimentaria y la industria biotecnológica. [...]

2018-19
Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades/ Advanced Nanoscience and Nanotechnology [1360]
3 documentos
4.
5 p, 80.6 KB De Molècules Petites a Nanomaterials [42423] / Puyol Bosch, Maria del Mar ; Alibés Arqués, Ramón ; Jaime Cardiel, Carles ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Vallribera Massó, Adelina ; Busqué Sánchez, Felix ; Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu del mòdul és aprendre i aprofundir en l'estudi de les propietats i aplicacions de materials específics rellevants en la investigació centrant-se en materials supramoleculars, nanomaterials i biomaterials. [...]
The aim of the module is to learn and deepen the study of the properties and applications of specific relevant materials in research by focusing on supramolecular materials, nanomaterials and biomaterials. [...]
El objetivo del módulo es aprender y profundizar en el estudio de las propiedades y aplicaciones de materiales específicos relevantes en la investigación centrándose en materiales supramoleculares, nanomateriales y biomateriales. [...]

2018-19
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documentos
5.
3 p, 68.0 KB Pràctiques Professionals [42425] / Alibés Arqués, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'alumne realitza un projecte pilot de recerca bàsica o aplicada en un laboratori de recerca o en un laboratori d'una empresa del sector químic i es familiaritzarà amb tècniques d'anàlisi i tècniques instrumentals i / o tècniques de síntesi i determinació de la formulació de productes químics.
The student carries out a pilot project in basic or applied research in a research laboratory or in a chemical company laboratory and will become familiar with analytical and instrumental techniques structural and / or synthesis techniques and chemical products formulation determination.
El alumno lleva a cabo un proyecto piloto de investigación básica o aplicada en un laboratorio de investigación o en un laboratorio de una empresa química y se familiarizará con técnicas analíticas e instrumentales estructurales y / o técnicas de síntesis y determinación de formulación de productos químicos.

2018-19
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documentos
6.
3 p, 70.0 KB Treball de Fi de Màster [42430] / Alibés Arqués, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'alumne realitza un projecte pilot de recerca bàsica o aplicada en un laboratori de recerca o en un laboratori d'una empresa del sector químic i ha de demostrar la capacitat d'aplicar coneixements i habilitats adquirides durant la primera part del Màster.
The student carries out a pilot project in basic or applied research in a research laboratory or in a chemical company laboratory and must demonstrate the ability to apply knowledge and skills acquired during the first part of the Master.
El alumno lleva a cabo un proyecto piloto de investigación básica o aplicada en un laboratorio de investigación o en un laboratorio de una empresa química y debe demostrar la capacidad de aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas durante la primera parte del Máster.

2018-19
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documentos
7.
4 p, 77.4 KB Nanochemistry: from Small Molecules to Nanoporous Materials [43436] / Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Alibés Arqués, Ramón ; Escriche Martínez, Luis ; Hernando Campos, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
This course aims at providing advanced knowledge in Nanochemistry, specially dealing with those subjects that have not been covered in the bachelor degree of Nanoscience & Nanotechnology. The most important of these topics are: 1) Advanced synthetic tools for the covalent assembly of building blocks in the preparation of new molecular systems relevant in Nanochemistry. [...]
2018-19
Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades/ Advanced Nanoscience and Nanotechnology [1360]  
8.
6 p, 83.0 KB Síntesi de Compostos Biològicament Actius [102516] / Alibés Arqués, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu general de l'assignatura de Síntesis de compostos biològicament actius és completar i ampliar la formació adquirida pels alumnes amb nous continguts de major especificitat i nivell dins de l'àrea de la química orgànica. [...]
El objetivo general de la asignatura de Síntesis de compuestos biológicamente activos es completar y ampliar la formación adquirida por los alumnos con nuevos contenidos de mayor especificidad y nivel dentro del área de la química orgánica. [...]

2018-19
Grau en Química [953]
2 documentos
9.
5 p, 80.3 KB Biomoleculary Chemistry [42427] / Pividori Gurgo, Maria Isabel ; Alibés Arqués, Ramón ; Capdevila Vidal, Maria Mercè ; Suades Ortuño, Joan ; del Valle Zafra, Manel ; Vallribera Massó, Adelina ; Marechal, Jean Didier Pie ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The role of bioanalytical, bioorganic and bioinorganic chemistry in genomics, proteomics, metabolomics and medicine. - Applying basic concepts of chemistry in biological systems in the field of human health, environmental control, food safety and biotechnology industry. [...]
2017-18
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]  
10.
5 p, 81.0 KB From Small Molecules to Nanomaterials [42423] / Puyol Bosch, Maria del Mar ; Alibés Arqués, Ramón ; Jaime Cardiel, Carles ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Vallribera Massó, Adelina ; Busqué Sánchez, Felix ; Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The aim of the module is to learn and deepen the study of the properties and applications of specific relevant materials in research by focusing on supramolecular materials, nanomaterials and biomaterials. [...]
2017-18
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]  

Materiales académicos : Encontrados 26 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.