Results overview: Found 25 records in 0.02 seconds.
Course materials, 25 records found
Course materials 25 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 103.0 KB Grups Vulnerables en la Infància i l'Adolescència [44460] / Aguayo-Gonzalez, Mariela ; Collazos Sanchez, Francisco ; Alvarez Mora, Maria Bruna ; Escobar García, Purificación ; Gimenez Diez, David ; Leyva Moral, Juan Manuel ; Rodriguez Coll, Pablo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
A la infància i l'adolescència hi ha moltes situacions que fa que els nens i les nenes i els/les adolescents en general, hagin de ser considerats població vulnerable. El nen i la nena igual que els i les adolescents, són vulnerables perquè es troben en risc constant de ser perjudicats, maltractats, perseguits, llastimats o influenciats per diferents agents enfront dels quals es troba en situació d'indefensió. [...]
There are many situations in childhood and adolescence that mean that children and adolescents in general should be considered vulnerable populations. Boys and girls, like teenagers, are vulnerable because they are at constant risk of being harmed, abused, persecuted, harmed or influenced by different agents in front of whom they are helpless. [...]
En la infancia y la adolescencia hay muchas situaciones que hace que los niños y las niñas y los / las adolescentes en general, deban ser considerados población vulnerable. El niño y la niña igual que los y las adolescentes, son vulnerables porque se encuentran en riesgo constante de ser perjudicados, maltratados, perseguidos, lastimados o influenciados por diferentes agentes frente a los que se encuentra en situación de indefensión. [...]

2023-24
Màster universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut [1479]
3 documents
2.
20 p, 174.1 KB Perspectives de Recerca i Intervenció Socioantropològica [43141] / Tapada Berteli, María Teresa ; Ventura Oller, Montserrat ; Molina Gonzalez, Jose Luis ; Clua i Fainé, Montserrat ; Marre, Diana ; Alvarez Mora, Maria Bruna ; Molas Closas, Anna ; Santos Fita, Didac ; Maureira Contreras, Marcelo ; Kristensen, Regnar Albaek ; Mateo Dieste, Josep Lluis ; Valenzuela Garcia, Hugo ; van den Bogaert, Alice Marie Sophie ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul forma part dels mòduls comuns que han de cursar tot(e)s els/les estudiants del màster, independentment de l'especialitat que estiguin cursant. S'imparteix el primer semestre i la major part dels blocs que el componen s'imparteixen al principi del màster. [...]
General objectives: To orient the investigation towards the understanding of the emerging processes of adaptation of culturally diverse communities. To know the epistemological and methodological problems that cross-cultural comparison entails. [...]
Este módulo forma parte de los módulos comunes que han de cursar todos/as los/as estudiantes del máster, independientemente de la especialidad que esten cursando. Por ello se imparte el primer semestre y la mayor parte de los bloques que lo componen se imparten al principio del máster. [...]

2023-24
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
3.
6 p, 115.0 KB Eines per a l'Anàlisi Social I: Metodologia i Disseny [106978] / Alvarez Mora, Maria Bruna ; Lubbers, Miranda Jessica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu general de l'assignatura és introduir a l'alumnat en l'àmbit de la investigació social. Es tracta de clarificar els conceptes, les aproximacions i els principis ètics que permeten dissenyar una investigación en l'àmbit social.
The general objective of the course is to introduce students to the field of social research. The aim is to clarify the concepts, approaches and ethical principles that make it possible to design social scientific research.
El objetivo general de la asignatura es introducir al alumnado en el ámbito de la investigación social. Se trata de clarificar los conceptos, las aproximaciones y principios éticos que permiten diseñar una investigación en el ámbito social.

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1556]
3 documents
4.
7 p, 113.0 KB Antropologia dels sistemes de sexe/gènere [101252] / Narciso Pedro, Laia ; Alvarez Mora, Maria Bruna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Assignatura de tercer any del Grau en Antropologia Social i Cultural, s'imparteix durant el primer semestre i forma part de la matèria "Àmbits temàtics generals de l' Antropologia. " Aquesta assignatura: Desenvolupa la teoria antropològica i l'anàlisi de la diversitat cultural en els sistemes de sexe/gènere. [...]
Third year course of the Degree in Social and Cultural Anthropology, it is taught during the first semester and is part of the subject "General areas of Anthropology. " This subject: - Develops anthropological theory and the analysis of cultural diversity in sex / gender systems. [...]
Asignatura de tercer año del Grado en Antropología Social y Cultural, se imparte durante el primer semestre y forma parte de la materia "Ámbitos temáticos generales de la Antropología. " Esta asignatura: Desarrolla la teoría antropológica y el análisis de la diversidad cultural en los sistemas de sexo / género. [...]

2023-24
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
5.
16 p, 145.2 KB Anàlisi antropològica del món contemporani [101249] / Alvarez Mora, Maria Bruna ; Molas Closas, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura mostra com l'antropologia analitza els fenòmens socials contemporanis, emfatitzant les construccions socioculturals i la seva plasticitat, emmarcant-los contextual i temporalment en el món global. [...]
This unit presents the discipline of anthropology and focuses on contemporary social issues. It highlights sociocultural constructions and their plasticity, framing them within the context of a globalised world. [...]
Esta asignatura presenta como la antropología analiza los fenómenos sociales contemporáneos, enfatizando las construcciones socioculturales y su plasticidad, y enmarcándolas contextual y temporalmente en el mundo global. [...]

2023-24
Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats [1484]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
6.
11 p, 140.5 KB Intervenció Social [43144] / Molina Gonzalez, Jose Luis ; Carrasco Pons, Silvia ; Tapada Berteli, María Teresa ; Sanjuan Nuñez, Lucia ; Kaplan Marcusan, Adriana Rosa ; Castellví i Girbau, Jordi ; Marre, Diana ; Gomez Mestres, Silvia ; Alvarez Mora, Maria Bruna ; Narciso Pedro, Laia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul forma part de la Especialitat E2 "Intervenció sociocultural i ambiental" i s'imparteix al primer 1 Aquest mòdul forma part de la Especialitat E2 "Intervenció sociocultural i ambiental" i s'imparteix al primer semestre. [...]
This module is part of the specialization E2 "Sociocultural and environmental intervention". 1 This module is part of the specialization E2 "Sociocultural and environmental intervention". Objectives: To know from a historical perspective applications of anthropology and theoretical debates related to these applications. [...]
Este módulo forma parte de la Especialidad E2 "Intervención sociocultural y ambiental" 1 Este módulo forma parte de la Especialidad E2 "Intervención sociocultural y ambiental" Objetivos: Conocer desde una perspectiva histórica aplicaciones de la antropología y debates teóricos vinculados a la aplicación. [...]

2023-24
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
7.
6 p, 152.7 KB Pràctiques de camp en antropologia social i cultural I [101263] / Fons, Virgínia ; Alvarez Mora, Maria Bruna ; Casado Aijón, Irina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural I (d'ara en endavant Camp I), és la primera d'un itinerari de cinc que es desenvolupa al llarg de dos anys d'estudis (segon i tercer curs de Grau), i que acaba el primer semestre de quart curs amb el Treball Final de Grau. [...]
The Field Practices in Social and Cultural Anthropology I (hereafter, Field Practices I), is the first step of a five courses itinerary that is developed throughout two years of studies (BA second and third years), and that concludes in the first semester of fourth year with the Bachelor's Degree Final Project. [...]
La asignatura Prácticas de Campo en Antropología Social y Cultural I (de ahora en adelante Campo I), es la primera de un itinerario de cinco que se desarrolla a lo largo de dos años de estudios (segundo y tercer curso de Grado) , y que termina el primer semestre de cuarto curso con el Trabajo Final de Grado. [...]

2023-24
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
8.
23 p, 183.7 KB Perspectives de Recerca i Intervenció Socioantropològica [43141] / Ballestín González, Beatriz ; González Echevarría, Aurora ; Tapada Berteli, María Teresa ; Ventura i Oller, Montserrat ; Molina Gonzalez, José Luis ; Clua i Fainé, Montserrat ; Stolcke, Verena ; Marre, Diana ; Alvarez Mora, Maria Bruna ; Cantillana, Raphael ; Mateo Dieste, Josep Lluís ; Valenzuela García, Hugo ; van den Bogaert, Alice Marie-Sophie ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 Aquest mòdul forma part dels mòduls comuns que han de cursar tot(e)s els/les estudiants del màster, independentment de l'especialitat que estiguin cursant. S'imparteix el primer semestre i la major part dels blocs que el componen s'imparteixen al principi del màster. [...]
General objectives: To orient the investigation towards the understanding of the emerging processes of adaptation of 1 To orient the investigation towards the understanding of the emerging processes of adaptation of culturally diverse communities. [...]
1 Este módulo forma parte de los módulos comunes que han de cursar todos/as los/as estudiantes del máster, independientemente de la especialidad que esten cursando. Por ello se imparte el primer semestre y la mayor parte de los bloques que lo componen se imparten al principio del máster. [...]

2022-23
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
9.
10 p, 134.7 KB Intervenció Social [43144] / Molina Gonzalez, José Luis ; Carrasco, Sílvia ; Tapada Berteli, María Teresa ; Álvarez Litben, Silvia Graciela ; Sanjuan Nuñez, Lucía ; Kaplan Marcusan, Adriana Rosa ; Castellví i Girbau, Jordi ; Marre, Diana ; Gómez Mestres, Sílvia ; Alvarez Mora, Maria Bruna ; Narciso Pedro, Laia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul forma part de la Especialitat E2 "Intervenció sociocultural i ambiental" i s'imparteix al primer semestre. Objectius: Conèixer des de una perspectiva històrica aplicacions de la antropologia i debats teòrics vinculats a l'aplicació. [...]
This module is part of the specialization E2 "Sociocultural and environmental intervention". Objectives: To know from a historical perspective applications of anthropology and theoretical debates related to these applications. [...]
Este módulo forma parte de la Especialidad E2 "Intervención sociocultural y ambiental" Objetivos: Conocer desde una perspectiva histórica aplicaciones de la antropología y debates teóricos vinculados a la aplicación. [...]

2022-23
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
10.
7 p, 113.8 KB Antropologia dels sistemes de sexe/gènere [101252] / Narciso Pedro, Laia ; Alvarez Mora, Maria Bruna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Assignatura de tercer any del Grau en Antropologia Social i Cultural, s'imparteix durant el primer semestre i forma part de la matèria "Àmbits temàtics generals de l' Antropologia. " Aquesta assignatura: Desenvolupa la teoria antropològica i l'anàlisi de la diversitat cultural en els sistemes de sexe/gènere. [...]
Third year course of the Degree in Social and Cultural Anthropology, it is taught during the first semester and is part of the subject "General areas of Anthropology. " This subject: - Develops anthropological theory and the analysis of cultural diversity in sex / gender systems. [...]
Asignatura de tercer año del Grado en Antropología Social y Cultural, se imparte durante el primer semestre y forma parte de la materia "Ámbitos temáticos generales de la Antropología. " Esta asignatura: Desarrolla la teoría antropológica y el análisis de la diversidad cultural en los sistemas de sexo / género. [...]

2022-23
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents

Course materials : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.