Results overview: Found 80 records in 0.02 seconds.
Articles, 18 records found
Research literature, 3 records found
Course materials, 59 records found
Articles 18 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
18 p, 1.0 MB Leopardi a la literatura catalana : (Panorama general i nota sobre les traduccions de Josep Carner) / Arqués, Rossend (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
1991
L'Aiguadolç, Núm. 15 (1991) , p. 23-40  
2.
22 p, 2.1 MB Dona del món : (notes sobre el "Maldit" a propòsit de Pau de Bellviure) / Arqués, Rossend (Università di Venezia)
1992
Rassegna iberistica, Núm. 42 (1992) , p. 3-24  
3.
14 p, 1.4 MB La iconografia de l'accídia en el pensament d'Eugeni d'Ors / Arqués, Rossend (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
1989
Rassegna iberistica, Núm. 34 (1989) , p. 3-16  
4.
16 p, 1.4 MB Glosses a la malenconia en Ausias March / Arqués, Rossend (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
1983
Rassegna iberistica, Núm. 17 (1983) , p. 35-49  
5.
12 p, 108.6 KB Dialogo di Leopardi e la Solitudine / Arqués, Rossend (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Questo articolo si propone di approfondire il tema della solitudine essenzialmente nello Zibaldone di Leopardi, ma anche nei Canti e in altre opere: un argomento che fa parte di quel piccolo nucleo di concetti che consentono all'autore di stabilire una serie di distinguo fra antichità e modernità, uomo saggio e uomo della strada, persona che ha sofferto e quella che non sa che cos'è il dolore, tra solitudine originaria, essenzialmente umana ma anche animale e quindi naturale, e solitudine moderna, quella dell'esclusione, che viene sperimentata proprio dalle masse, e quindi urbana.
Aquest article es proposa aprofundir el tema de la solitud essencialment al Zibaldone de Leopardi, però també als Canti i a altres obres: un argument que forma part d'aquell petit nucli de conceptes que permeten a l'autor d'establir una sèrie de distincions entre antiguitat i modernitat, home savi i home del carrer, persona que ha patit i la que no sap què és el dolor, entre solitud originària, essencialment humana però també animal i per tant natural, i solitud moderna, la de l'exclusió, que és experimentada precisament per les masses, i per tant urbana.
This article aims at deepening the theme of solitude essentially in the Zibaldone of Leopardi, but also in Canti and other works: a subject that is part of that nucleus of concepts reduced that allow the author to establish a series of distinctions between antiquity and modernity, wise and man of the street, the person who has suffered and the one who does not know what pain is, between original solitude, essentially human but also animal and therefore natural, and modern solitude, that of exclusion, which is experienced by themasses, and therefore urban.
Este artículo se propone profundizar en el tema de la soledad esencialmente en el Zibaldone de Leopardi, pero también en los Canti y otras obras: un argumento que forma parte de aquel pequeño nucleo de conceptos que le permiten al autor establecer una serie de distinciones entre antigüedad y modernidad, hombre sabio y hombre de la calle, persona que ha sufrido y la que no sabe qué es el dolor, entre soledad originaria, esencialmente humana pero también animal y por lo tanto natural, y soledad moderna, la de la exclusión, que es experimentada precisamente por las masas, y por lo tanto urbana.

2017
Quaderns d'italià, Núm. 22 (2017) , p. 111-122 (Dossier 1)  
6.
4 p, 64.4 KB Ressenyes / Arqués, Rossend (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Obra ressenyada: Giacomo LEOPARDI; traducció i notes de Narcís COMADIRA, Cants, Barcelona: Edicions 62-Empúries, 2004.
2005
Quaderns d'Italia, N. 10 (2005) , p. 253-256  
7.
3 p, 16.4 KB Ressenyes / Arqués, Rossend (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Obra ressenyada: Giambattista VICO; Moisés GONZÁLEZ GARCÍA y Josep MARTÍNEZ BISCAL (eds. ), Autobiografía. Madrid: Siglo XXI editores, 1998.
1999
Quaderns d'Italia, Núm. 4-5 (1999) , p. 182-184  
8.
4 p, 474.2 KB Premessa / Arqués, Rossend (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
2016
Dante e l'Arte, Vol. 3 (2016) , p. 5-8 (Presentazione)  
9.
4 p, 43.6 KB Presentazione / Arqués, Rossend (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
2015
Dante e l'Arte, Vol. 2 (2015) , p. 5-8 (Presentazione)  
10.
360 p, 3.8 MB Les traduccions teatrals de Vallespinosa / Arqués, Rossend (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Aquest article té un doble objectiu. D’una banda, vol reivindicar el paper i l’esforç de Bonaventura Vallespinosa en la incorporació i traducció de textos teatrals clàssics i contemporanis. [...]
This paper has two aims. On the one hand, it vindicates Bonaventura Vallespinosa’s role and effort translating classic and contemporaneous plays. On the other hand, tries to shed light into his translation method, which tried to achieve acceptability and effectiveness from literality, through many revisions thanks several productions or dramatized readings. [...]

2015
Quaderns : revista de traducció, Núm. 22 (2015) , p. 75-94 (Dossier)  

Articles : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Research literature 3 records found  
1.
335 p, 1.2 MB Indagaciones sobre la reescritura del mito griego en el teatro contemporáneo. las orestíadas de la socìetas Raffaello Sanzio, mapa teatro, Rodrigo García y Yael Farber / Palmeri, Daniela ; Arqués, Rossend, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
La presente tesis realiza un estudio sobre la reescritura del mito griego en el teatro contemporáneo. El centro de la atención es la reescritura de la Orestíada, la tragedia esquilea en la que se representa el paso de una sociedad arcaica y violenta a una democrática, donde, sin embargo, el matricida queda impune. [...]
This thesis presents a study on the rewriting of Greek myth in contemporary theatre and, in particular, analyzes the rewriting of the Oresteia in different countries. The Aeschylus' trilogy is concerned with the transition from a violent society to a democratic one. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
2.
1270 p, 4.5 MB El Orlando enamorado de M.M. Boiardo traducido por Francisco Garrido de Villena (1555) : edición crítica y anotada con estudio preliminar / Aguilà, Helena ; Arqués, Rossend, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
El principal objetivo de esta tesis doctoral es ofrecer por primera vez una edición contemporánea de la única traducción al castellano de una gran obra de la literatura italiana, el Orlando enamorado de M. [...]
The main goal of this doctoral thesis is to offer for the first time a contemporary edition of the only translation into Spanish of a great work of Italian literature, M. M. Boiardo's Orlando enamorado translated by Francisco Garrido de Villena, an epic-chivalric poem in eight Sicilian octaves first pubished in Valencia in 1555, whose distribution was stopped in that same 16th century, after two more printings, in 1577 and 1581. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
3.
82 p, 2.6 MB Deconstructing Purism : Unconscious Drives and Meta-argumentation in Straight Photography / Dorneanu, Sabina ; Arqués, Rossend, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Vilar, Gerard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Jaques Pi, Jèssica, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The thesis investigates the nature of the Purist discourse in photography, with the aim of unveiling its lack of a solid theoretical foundation and its unconscious content. Purism outlines the fact that photography is a unique craft, that may not borrow ideas from painting or any other art forms. [...]
La tesi investiga la naturalesa del discurs Purista en fotografia, amb la intenció de revelar-hi la carència d'una fundació teòrica sòlida i el seu contingut inconscient. El Purisme accentua el fet que la fotografia és un art únic, que no pot incorporar idees de la pintura o de qualsevol altra forma d'art. [...]

2008  

Course materials 59 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 71.5 KB Llengua Estrangera I (Italià) [103572] / Arqués Corominas, Rossend ; Vilella Morató, Eduard ; Buovolo, Donatella ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'estudiant hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.
2018-19
Grau en Humanitats [1139]  
2.
4 p, 72.7 KB Llengua Estrangera II (Italià) [103568] / Vilella Morató, Eduard ; Arqués Corominas, Rossend ; Buovolo, Donatella ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern II (italià) és concebuda com la segona part d'un primer nivell de llengua italiana (i per tant, com a punt de partida, es vincula als aprenentatges desenvolupats a l'assignatura corresponent a la primera part). [...]
2018-19
Grau en Humanitats [1139]  
3.
5 p, 74.0 KB Llengua Estrangera, Italià [100220] / Arqués Corominas, Rossend ; Vilella Morató, Eduard ; Buovolo, Donatella ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Iniciació a la llengua italiana. Adquisició d'unes competències gramaticals i comunicatives bàsiques (nivell A1), que permetin a l'estudiant comprendre i demanar informacions bàsiques en diferents situacions.
2018-19
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Estudis Francesos [988]  
4.
7 p, 86.8 KB Idioma modern II (Italià) [100048] / Vilella Morató, Eduard ; Arqués Corominas, Rossend ; Buovolo, Donatella ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern II (italià) forma part de la formació complementària de tercer curs dels graus. En aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.
2018-19
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
1389 [1389]
1390 [1390]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
5.
6 p, 83.5 KB Arts i Literatura Italianes [103395] / Arqués Corominas, Rossend ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Art i Literatura Italians pretén ser, per una banda, una introducció a la metodología de l'estudi de la interrelació entre les arts i la literatura i, per l'altra, una anàlisi d'aquesta interrelació al llarg de la historia en tres àmbits diferents: Literatura i art pictóric en la història literaria italiana Literatura i art en el Renaixement italià Fotografia i literatura italiana Literatura i ciutats: Italo Calvino En acabar el curs l'alumne ha de demostrar 1. [...]
2018-19
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
6.
7 p, 85.7 KB Idioma modern I (Italià) [100039] / Arqués Corominas, Rossend ; Vilella Morató, Eduard ; Buovolo, Donatella ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma modern I (italià) forma part de la formació complementària de tercer curs de grau. En aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.
2018-19
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
1389 [1389]
1390 [1390]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
7.
5 p, 84.0 KB Història de la Representació: Text i Espectacle [43151] / Arqués Corominas, Rossend ; Corral Fulla, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Des d'una perspectiva diacrònica, el mòdul Història de la representació ofereix a l'estudiant una aproximació a les metodologies d'estudi de la representació teatral des de l'antiguitat fins al present, des del teatre clàssic al postdramàtic. [...]
2018-19
Màster Universitari en Estudis Teatrals [1174]  
8.
7 p, 86.6 KB Treball de Fi de Màster [43155] / Foguet Boreu, Francesc ; Arqués Corominas, Rossend ; Santamaría Roig, Núria ; Llorens Moreno, Nuria ; Cortes Mir, Francesc D Assi ; Corral Fulla, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul es dedica exclusivament a l'elaboració d'un treball de reflexió i/o investigació original i inèdit, escrit per cada alumne, sota la supervisió d'un dels professors especialistes del màster. [...]
2018-19
Màster Universitari en Estudis Teatrals [1174]  
9.
8 p, 88.8 KB Arts i Literatura Italianes [103395] / Arqués Corominas, Rossend ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Art i Literatura Italians pretén ser, per una banda, una introducció a la metodología de l'estudi de la interrelació entre les arts i la literatura i, per l'altra, una anàlisi d'aquesta interrelació al llarg de la historia en tres àmbits diferents: Literatura i art pictóric en la història literaria italiana Literatura i art en el naixement del teatre italià Fotografia i literatura italiana El factor Caravaggio al segle XX entre crítica i narrativa En acabar el curs l'alumne ha de demostrar 1. [...]
2017-18
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
10.
4 p, 71.3 KB Llengua Estrangera I (Italià) [103572] / Arqués Corominas, Rossend ; Vilella Morató, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.
2017-18
Grau en Humanitats [1139]  

Course materials : 59 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
54 Arquès, Rossend
4 Arqués, R.
3 Arqués, Rossend,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.