Results overview: Found 14 records in 0.02 seconds.
Books and collections, 14 records found
Books and collections 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
51 p, 28.8 MB Album fotográfico de la exposición de trajes y armas / Sucesores de Narciso Ramírez (Impremta) ; Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa
Catàleg de l'exposició dedicada a la indumentària i a les armes celebrada a finals de 1878 i principis de 1879. Forma part de la col·lecció d'obres editades per la institució privada Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, promotora de l'estudi de l'art antic.
Catálogo de la exposición dedicada a la indumentaria y las armas celebrada a finales de 1878 y principios de 1879. Forma parte de la colección de obras editadas por la institución privada Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, promotora del estudio del arte antiguo.
Catalog of the exhibition devoted to clothing and weapons held in late 1878 and early 1879. Part of the collection of works published by the private institution Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, promoter of the study of ancient art.

Barcelona : Establ. Tip. de los Sucesores de N. Ramírez y Cia., 1879
27 documents
2.
34 p, 20.5 MB Exposición de trages [sic] y armas : catálogo / Sucesores de Narciso Ramírez (Impremta) ; Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa
Catàleg de l'exposició celebrada el desembre de 1878. Forma part de la col·lecció d'obres editades per la institució privada Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa, promotora de l'estudi de l'art antic.
Catálogo de la exposición denominada 'Exposición de trajes y armas' celebrada en diciembre de 1878. Forma parte de la colección de obras editadas por la institución privada Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa, promotora del estudio del arte antiguo.
Catalog of the exhibition of costumes and weapons held in December 1878. Part of the collection of works published by the private institution Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa, promoter of the study of ancient art.

Barcelona : Establ. Tip. de los Sucesores de N. Ramírez y Cia., 1878 (Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic)  
3.
11 p, 6.7 MB Estudios de indumentaria española concreta y comparada : estudio político-social, estética y artes : cuadro histórico especial de los siglos XIII y XIV / Puiggarí i Llobet, Josep, 1821-1903 ; Imprenta de Jaime Jepús ; Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa
Estudi de la indumentària al llarg de la història, centrada específicament en els segles XIII i XIV a Espanya.
Estudio de la indumentaria a lo largo de la historia, centrada específicamente en los siglos XIII y XIV en España.
Study on clothing throughout history, focusing specifically on the 13th and 14th centuries in Spain.

Barcelona : Jaime Jepús y Roviralta, 1890
6 documents
4.
314 p, 190.2 MB Álbum de la sección arqueológica de la Exposición Universal de Barcelona con un catálogo de objetos por el orden alfabético de expositores : año 1888 / Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa ; Imprenta de Jaime Jepús ; Exposición Universal (1888 : Barcelona, Catalunya)
Catàleg de la secció arqueològica de l'Exposició Universal de 1888 que presenta les deu seccions en què es dividia la mostra: pintura, tapisseria, teixits i brodats, llibres i manuscrits, escultura, objectes litúrgics, ceràmica i vidre, mobiliari, joies, rellotges i ventalls. [...]
Catálogo de la sección arqueológica de la Exposición Universal de 1888, que presenta las diez secciones de en que se dividía la muestra: pintura, tapicería, tejidos y bordados, libros y manuscritos, escultura, objetos litúrgicos, cerámica y vidrio, mobiliario, joyas, relojes y abanicos. [...]
Catalog of the archaeological section of the 1888 Universal Exhibition which includes the ten sections of the show: paintings, tapestries, textiles and embroideries, books and manuscripts, sculpture, liturgical objects, ceramics and glass, furniture, jewelry, clocks and fans. [...]

Barcelona : Impremta de Jaime Jepús, 1888 (Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic)  
5.
154 p, 87.5 MB Álbum de la instalación artístico-arqueológica de la Real Casa en la Exposición Universal de Barcelona con un catálogo razonado : año 1888 / Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa ; Imprenta de Jaime Jepús ; Exposición Universal (1888 : Barcelona, Catalunya)
Catàleg de la instal·lació artístico-arqueològica de la Casa Reial a l'Exposició Universal celebrada a Barcelona l'any 1888. El catàleg presenta una descripció i comentari de les làmines ordenades per temes: pintura, miniatura, ventalls, tapissos, teixits i brodats, escultura, mobles i armes. [...]
Catálogo de la instalación artístico-arqueológica de la Casa Real en la Exposición Universal celebrada en Barcelona en 1888. El catálogo presenta una descripción y comentario de las láminas ordenadas por temas: pintura, miniatura, abanicos, tapices, tejidos y bordados, escultura, muebles y armas. [...]
Catalog of the artistic archaeological installation of the Real Casa at the 1888 Exposición Universal held in Barcelona. The catalog provides a description and commentary on the plates arranged within the scope of topics: painting, miniature, fans, carpets, fabrics and embroidery, sculpture, furniture and weapons. [...]

Barcelona : Imprenta de Jaime Jepús, 1888
70 documents
6.
85 p, 48.8 MB Álbum de la colección de Francisco Miquel y Badía principalmente en mobiliario, cerámica y vidriería : año 1887 / Puiggarí i Llobet, Josep, 1821-1903 ; Imprenta de Jaime Jepús ; Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa
Catàleg dedicat a la col·lecció particular de Francesc Miquel i Badia (1840-1899) amb fotografies (heliogravats), i text de Josep Puiggarí. La col·lecció comprèn: pintures, mobles, ceràmica, vidres i teixits. [...]
Catàlogo dedicado a la colección particular de Francesc Miquel i Badia (1840-1899) con fotos (heliograbados) y texto de Josep Puiggarí. La colección se divide en: pinturas, muebles, cerámica, vidrios y tejidos. [...]
Catalog dedicated to the private collection of Francesc Miquel i Badia (1840-1899) with photogravures and text of Josep Puiggarí. The collection includes: paintings, furniture, ceramics, glass and textiles. [...]

Barcelona : Establ. Tip. de Jaime Jepús y Roviralta, 1888 (Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic)
31 documents
7.
105 p, 67.4 MB Álbum de grabados escogidos en el orden de su filiación histórica : colección de D. Jerónimo Faraudo / Puiggarí i Llobet, Josep, 1821-1903 ; Imprenta de Jaime Jepús ; Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa
Catàleg dedicat a la col·lecció d'estampes de Jeroni Faraudo i Condemines (1823-1886), publicat un any després de la seva mort, amb text signat per Josep Puiggarí. No hi va haver exposició pública de les peces, per tant és una aproximació a la historia del gravat amb fotografies (heliogravat), que reprodueixen algunes estampes de la col·lecció Faraudo. [...]
Catálogo dedicado a la colección de estampas de Jeroni Faraudo Condemines (1823-1886), publicado un año después de su muerte, con el texto firmado por Josep Puiggarí. No hubo exposición pública de las piezas, por lo que es una aproximación a la historia del grabado con fotografías (heliograbado), que reproducen algunas estampas de la colección Faraudo. [...]
Catalog dedicated to the prints collection of Jeroni Faraudo Condeminas (1823-1886), published a year after his death, with the text signed by Josep Puiggarí. There was no public exhibition of the pieces, therefore it is an approach to the history of engraving accompanied by photographs (gravure) that reproduce some of Faraudo prints collection. [...]

Barcelona : Imprenta de Jaime Jepús, 1887
33 documents
8.
79 p, 44.6 MB Álbum heliográfico del gabinete de objetos artísticos de José Ferrer y Soler, socio numérico de la presente asociación / Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa ; Imprenta de Luis Tasso
Catàleg de la col·lecció particular que dóna a conèixer alguns objectes de Josep Ferrer i Soler, de la qual no es va fer una exposició pública. L'àlbum va il·lustrat amb fotografies (heliogravat) que presenten els objectes de forma individual, o bé amb l'aspecte general de la casa del col·leccionista. [...]
Catàlogo de la colección particular que da a conocer algunos objetos de Josep Ferrer i Soler, de la cual no se hizo una exposición pública. El álbum va ilustrado con fotografías (heliograbado) que presentan los objetos de forma individual, o bien con el aspecto general de la casa de coleccionista. [...]
Catalog of the private collection of Mr. Josep Ferrer i Soler. There was no public exhibition. The album is illustrated with photographs that presents the objects individually, or with the general appearance of the collector house. [...]

Barcelona : Impr. de Luis Tasso y Serra, 1884
31 documents
9.
86 p, 53.0 MB Álbum heliográfico de la exposición de dibujos autógrafos de artistas fallecidos y de vistas y dibujos de edificios ó monumentos que ya no existen : celebrada en setiembre de 1882 / Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa ; Imprenta de Luis Tasso
Catàleg de l'exposició celebrada l'any 1882 en el nou edifici Museu Martorell, al Parc de la Ciutadella. El catàleg editat un any després està il·lustrat amb fotografies (heliogravat). L'exposició tenia dues seccions: dibuixos autògrafs i vistes, i una mostra d'estampes. [...]
Catálogo de la exposición celebrada en 1882 en el nuevo edificio Museu Martorell, en el Parque de la Ciudadella. El catálogo editado un año después está ilustrado con fotografías (heliograbado). [...]
Catalog of the exhibition held in 1882 in the new building Martorell Museum, in Ciutadella Park. The catalog published a year later is illustrated with photographs (photogravure). The exhibition had two sections: autographs and views drawings, and a prints show. [...]

Barcelona : Impr. de Luis Tasso y Serra, 1883
38 documents
10.
144 p, 77.8 MB Álbum de la Exposición de Artes Decorativas : celebrada en el local de la Sociedad Artístico-Arqueológica durante los meses de enero y febrero del año 1881 / Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa ; Sucesores de Narciso Ramírez (Impremta)
Catàleg de la cuarta exposició dedicada a les arts decoratives celebrada l'any 1881, al local de l'Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, i en el qual es fa una descripció dels materials exposats, amb els noms dels propietaris de les peces, reunits en diferents seccions. [...]
Catálogo de la cuarta exposición dedicada a las artes decorativas celebrada en el año 1881, en el local de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, y en el que se hace una descripción de los materiales expuestos, con los nombres de los propietarios de las piezas, reunidos en diferentes secciones. [...]
The fourth exhibition catalog devoted to decorative arts held in 1881 in the local of the Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa with a description of materials displayed, the names of the owners of the works, gathered in different sections. [...]

Barcelona : Establ. Tip. de los Sucesores de N. Ramírez y Ca., 1881
54 documents

Books and collections : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.