Results overview: Found 38 records in 0.02 seconds.
Articles, 24 records found
Contributions to meetings and congresses, 10 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 2 records found
Graphic and multimedia documents, 1 records found
Articles 24 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
13 p, 481.1 KB Viabilitat de la incorporació de l'indicador NPS en l'entorn bibliotecari : Revisió d'ús i descripció d'una experiència / Reyes Rodríguez, Antonia (Barcelona (Catalunya : Província). Diputació Provincial. Gerència de Serveis de Biblioteques) ; Rey Martín, Carina (Universitat de Barcelona. Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals) ; Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
El Net Promotor Score (NPS) s'utilitza en els negocis per mesurar la disposició dels clients a recomanar el producte, servei o empresa en el seu conjunt als seus amics o companys. Introduït per Fred Reichheld el 2003, l'NPS pot respondre a la necessitat de les biblioteques de trobar mètodes fàcils i no treballosos per avaluar l'experiència dels clients. [...]
El Net Promoter Score (NPS) se utiliza en los negocios para medir la disposición de los clientes a recomendar el producto, servicio o empresa en su conjunto a sus amigos o colegas. Introducido por Fred Reichheld en 2003, el NPS puede responder a la necesidad de las bibliotecas de encontrar métodos fáciles y no trabajosos para evaluar la experiencia de los clientes. [...]
The Net Promoter Score (NPS) is used in businesses to measure customers' willingness to recommend the product, service or company as a whole to their friends and colleagues. Introduced by Fred Reichheld in 2003, the NPS could be the answer to the need that libraries have to evaluate customer experience using easy, non-labour-intensive methods. [...]

2021 - https://dx.doi.org/10.1344/BiD2020.46.10
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 46 (2021)  
2.
9 p, 340.7 KB Actualització professional a l'entorn universitari : la formació al Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Fitó Font, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Personal d'Administració i Serveis)
Objectius: presentar com es gestiona la formació continuada del personal de les biblioteques a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un esment especial a la relació entre la Unitat de Formació de l'Àrea del Personal d'Administració i Serveis i el Servei de Biblioteques. [...]
Objective: This paper describes how the Universitat Autònoma de Barcelona manages the in-service training of its library staff, focusing on the association between the University's administrative and service staff training unit and its library service. [...]

2014 - https://dx.doi.org/10.1344/BiD2014.32.21
BiD:textos universitaris de biblioteconomia i documentacio, Núm. 32 (2014)  
3.
8 p, 140.1 KB El suport a la recerca de les biblioteques universitàries catalanes : estat actual / Camón Luis, Enric (Universitat de Barcelona) ; Rey Martín, Carina (Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació) ; Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
Objectius: L'objectiu de la investigació és determinar quins són els serveis de suport a la recerca que les biblioteques universitàries ofereixen per al personal docent i investigador. A més, pretén oferir una síntesi de la realitat d'aquests serveis de suport a Catalunya. [...]
Objectives: the aim of this study was to determine which research support services are offered by university libraries to teaching and research staff. In addition, the goal was to summarize the situation of research support services in Catalonia. [...]
Objetivos: El objetivo de la investigación es determinar cuáles son los servicios de apoyo a la investigación que las bibliotecas universitarias ofrecen para el personal docente e investigador. Además, pretende ofrecer una síntesis de la realidad de estos servicios de apoyo en Cataluña. [...]

2012
BiD:textos universitaris de biblioteconomia i documentacio, Núm. 29 (2012)  
4.
4 p, 764.1 KB A visit to Norwegian Libraries / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
Reflexions sobre l'organització bibliotecària a Noruega, a partir d'un viatge d'estudi propiciat per la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
1996
Synopsis, Núm. 6 (1996) , p. 335-338  
5.
33 p, 1.5 MB La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las bibliotecas de las universidades públicas españolas : incorporación en los instrumentos de gestión universitaria y buenas prácticas bibliotecarias / Larios Rodríguez, Montse (Universitat de Lleida) ; Rey Martín, Carina (Universitat de Barcelona) ; Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Se analiza la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la planificación estratégica y en las buenas prácticas de las bibliotecas universitarias españolas.
This paper analyzes the implementation of the Sustainable Development Goals in the strategic planning and good practices in Spanish university libraries.

2021
RUIDERAe: Revista de Unidades de Información, Núm. 18 (2º semestre 2021) , p. 1-33  
6.
22 p, 1.0 MB Les biblioteques universitàries a Catalunya (2012-2013) / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Gómez Escofet, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
Durant el període 2012-2013, les biblioteques universitàries han mantingut amb un bon nivell gran part de la seva activitat, tot i els problemes que han sorgit per la reducció pressupostària i que n'han afectat tots els àmbits d'actuació. [...]
Durante el período 2012-2013, las bibliotecas universitarias han mantenido con un buen nivel gran parte de su actividad a pesar de los problemas que han surgido por la reducción presupuestaria y que han afectado a todos sus ámbitos de actuación. [...]
During the period 2012-2013, the Catalan university libraries were fairly successful in maintaining their general level of activity, in spite of the cuts in state funding that affected all areas of the library system. [...]

2014
Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, Vol. 3 (2014) , p. 212-232  
7.
20 p, 161.4 KB Evaluación y calidad en las bibliotecas universitarias : experiencias españolas entre 1994-2006 / Pinto, Maria ; Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Anglada i de Ferrer, Lluís M. (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya)
Se describen los distintos hitos que han marcado la cultura y la implantación de la gestión de calidad total en el ámbito de las bibliotecas universitarias españolas durante la última década a través de la puesta en marcha de distintos planes de calidad: Plan Experimental para la Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario; Proyectos Pilotos Europeos; Planes Nacionales de Evaluación de la Calidad de las Universidades; Evaluación de la Calidad de las Bibliotecas Universitarias Catalanas y Plan Andaluz de Calidad de las Universidades. [...]
This article describes the various signposts which have marked the culture and implantation of Total Quality Management in Spanish university libraries over the last decade, via the implementation of a number of quality plans, namely: the Experimental Plan for Quality Evaluation of the University System; the European Pilot Projects; the National University Quality Evaluation Plans; the Quality Evaluation for the Catalan University Libraries; and the Andalusian University Quality Plan. [...]

2007
Revista española de documentación científica, Vol. 30 Núm. 3 (2007) , p. 364-383  
8.
12 p, 154.5 KB Directrices y estándares de calidad : propuesta de indicadores para las bibliotecas de REBIUN / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; García Reche, Gregorio (Universidad de Málaga) ; Jarillo, Sebastián (Universidad de Jaén)
Presentación de la actualización del documento "Directrices y estándares de Calidad: Objetivos estándares para bibliotecas de REBIUN" publicado en 2014. La misma dinámica, la misma vitalidad de la actividad de las bibliotecas REBIUN en temas de calidad, ha motivado, cinco años más tarde, la actualización de aquel documento. [...]
2019
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Núm. 117 (enero-junio 2019) , p. 142-153  
9.
14 p, 93.9 KB Balanç de 12 anys d'accions formatives al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (1986-1997) / Balagué, Núria ; Martínez, Pilar ; Peydró, Nelly
Es fa un resum cronològic de les diverses activitats formatives que ha dut a terme el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya en el període 1986-1997. S'hi presenten i comenten dades d'ordre quantitatiu referides als aspectes inherents a aquesta activitat: tipologies d'accions formatives, temàtiques, horaris, durades, procedència del professorat, alumnes, etc.
1998
Item, Núm. 22 (1998) , p. 74-87  
10.
12 p, 664.6 KB El projecte Telephassa: una experiència de cooperació entre biblioteques europees / Balagué, Núria ; Morer, Juan
Exposició dels objectius del Projecte Telephassa del Programa COMETT-II de les Comunitats Europees, que se centra en la difusió i l'aplicació de com les noves tecnologies poden ajudar a proporcionar serveis d'informació cada vegada més innovadors.
1993
Item, Núm. 12 (1993) , p. 81-92  

Articles : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 10 records found  
1.
34 p, 746.7 KB La biblioteca universitaria, centro de recursos para el aprendizaje y la investigación : una aproximación al estado de la cuestión en España / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
Actualmente se está produciendo un cambio de paradigma en la enseñanza universitaria que pasa de un sistema basado en la docencia a un sistema enfocado al aprendizaje. Las bibliotecas universitarias han de evolucionar hacia un nuevo modelo que las sitúe en la posición óptima para cumplir su misión de dar soporte a la investigación, a la docencia y -ahora más que nunca- al aprendizaje. [...]
2003
Jornadas CRAI "Los Centros para Recursos del Aprendizaje y la Investigación: nuevos espacios arquitectónicos para el apoyo a la innovación docente". Palma de Mallorca, 1a : 2003  
2.
9 p, 29.8 KB El desenvolupament d'un sistema de qualitat basat en la Norma ISO 9002, en el Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
El Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona es troba actualment en ple procés de desenvolupament i implementació d'un sistema de qualitat, d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 9002:1994. [...]
1999
Jornades Catalanes de Documentació. Barcelona, Catalunya, 7es : 1999  
3.
9 p, 111.3 KB Pla estratègic 2015-2018 / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació del resum d'assoliments del Pla estratègic vigent i nou Pla Estratègic. Programa de la jornada de treball participatiu per alimentar el Pla 2019-2022. Coordinat per Carme Ledesma, consultora.
2018
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Catalunya, 12es : 2018
2 documents
4.
11 p, 174.4 KB Compartint coneixements : espai de trobada i generació de noves idees / Carbonell Ferrando, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Ponència i presentació sobre les Jornades Compartint Coneixements organitzades pel Servei de Biblioteques, al IV Congrés Internacional EDO, celebrat a Barcelona al maig de 2016.
2016
Congrés Internacional EDO "Aprendizaje situado y aprendizaje conectado". Barcelona, 4t : 2016
2 documents
5.
49 p, 2.5 MB Library Service / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
2013
Université Toulouse 1 Capitole. Visite de travail futur Learning centre, 2013  
6.
58 p, 2.5 MB La gestió de la qualitat al Servei de Biblioteques / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
2012  
7.
71 p, 3.5 MB Elementi della cultura della qualità nelle biblioteche universitarie spagnole / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Negli ultimi anni, le biblioteche universitarie spagnole sono state in grado di assumere in chiave qualità un grande processo di trasformazione determinata da fattori tecnologici, politici ed organizzativi. [...]
2012
Dottorato di ricerca di Dottorato "Scienze librarie e documentarie", Abril 2012  
8.
11 p, 191.8 KB La aplicación de la norma ISO 9002 en el Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
The Library System of Universitat Autònoma de Barcelona introduced in 2000 a quality assurance system based on standard UNE-EN-ISO 9002:1994. This communication describes the stages of its implementation, how has been addressed some of the requirements of the standard and the advantages and challenges posed by having a certificated quality system.
El Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona ha implantado un sistema de aseguramiento de la calidad basado en la norma UNE-EN-ISO 9002:1994. En esta comunicación se describen las fases de su implementación, la manera como han sido enfocados algunos de los requerimientos de la norma y las ventajas y los retos que supone disponer de un sistema de calidad certificado.

2000
Jornadas Españolas de Documentación, 7es : 2000  
9.
73 p, 9.5 MB La certificación en la biblioteca universitaria / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques ; Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca
2005
Evaluación de bibliotecas universitarias, 2005  
10.
60 p, 747.8 KB Evaluación y certificación de un servicio universitario : la calidad en el Servicio de Bibliotecas de la Universitat Autònoma de Barcelona / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques ; Universidad Pública de Navarra
2005
Encuentros de servicios de información y orientación de universidades, 2005  

Books and collections 1 records found  
1.
16 p, 460.3 KB Las bibliotecas noruegas y la formación de sus profesionales / Balagué, Núria
El viaje a Noruega demostró la red bibliotecaria tan consolidada que existe, además del desarrollo de las tecnologías aplicadas a la información. Hay que destacar la importancia que se le da a la formación bibliotecaria en Noruega. [...]
Madrid : Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1995
Memorias viajes bibliotecarios, 1995, p. 91-106  

Research literature 2 records found  
1.
13 p, 66.8 KB Evaluación y gestión de la calidad de las bibliotecas universitarias. Marketing y comunicación : estado de la cuestión y propuestas de mejora / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rey Martín, Carina (Universitat de Barcelona) ; Falomir, Vicent (Universitat Jaume I) ; Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas (REBIUN)
Como elemento clave en el proceso educativo en el horizonte 2010 del Espacio Europeo de Educación Superior las bibliotecas universitarias han de disponer de mecanismos de medición y evaluación de sus actividades que garanticen la calidad de los servicios prestados a la comunidad universitaria.
Madrid REBIUN 2006  
2.
21 p, 317.0 KB Les publicacions electròniques en l'entorn universitari / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Marset, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions
Aquest projecte analitza la situació de les publicacions electròniques en l'entorn universitari i realitza una proposta d'actuació en aquest àmbit per a la Universitat Autònoma de Barcelona. En concret estudia la producció de publicacions electròniques per part del Servei de Publicacions, les seves possibilitats de comercialització, i la seva difusió a través dels repositoris institucionals i en particular del repositori institucional del Servei de Biblioteques de la UAB. [...]
2011  

Graphic and multimedia documents 1 records found  
1.
Biblioteques, recerca i ciència oberta / Anglada i de Ferrer, Lluís M. (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) ; Sánchez Lancis, Carlos Eliseo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
Gravació que forma part de Jornada "De Lletres a HD-Lab: 50 anys de la UAB i 20 anys de la Biblioteca d'Humanitats", que va tenir lloc 14 de novembre de 2017 a la Sala José Agustín Goytisolo de la Biblioteca d'Humanitats. [...]
2017
Jornada De Lletres a HD-Lab: 50 anys de la UAB i 20 anys de la Biblioteca d'Humanitats. Bellaterra, Catalunya, 1a : 2017  

See also: similar author names
2 Balagué, Natàlia
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.