Resultats globals: 47 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 1 registres trobats
Documents de recerca, 19 registres trobats
Materials acadèmics, 27 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
2 p, 232.3 KB Assignació automàtica dels colors / Benavente i Vidal, Robert (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Vanrell i Martorell, Maria Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
El color és una font d’informació visual molt important en la percepció humana. Entre les diferents tasques en les que intervé el color, l’assignació de noms de color és una de les que els humans fem més habitualment. [...]
2009
UAB divulga, Febrer 2009, p. 1-2  

Documents de recerca 19 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
7 p, 1.0 MB Convolutional neural networks for image processing / Palacios Hidalgo, Daniel ; Baldrich i Caselles, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In this paper related to the Final Degree Project of Daniel Palacios Hidalgo under the supervision of Ramón Baldrich and with the support of the Autonomous University of Barcelona, the original Style Transfer Algorithm, a Denoising Convolutional Network and a Deep Dreaming network will be exposed in depth. [...]
En aquest article, l'algorisme original de Style Transfer, una xarxa neuronal per eliminar soroll en imatges, i l'algorisme de Deep Dreaming són exposats en profunditat. El principal objectiu d'aquest projecte és entendre el funcionament, com implementar-los, i finalment, avaluar els resultats obtinguts comparant-los amb les implementacions originals dels seus respectius autors, utilitzant el framework PyTorch.
En este artículo el algoritmo original de Style Transfer, una red convolucional para la eliminación de ruido, y el algoritmo de Deep Dreaming son expuestos en profundidad. El principal objetivo de este proyecto es entender como funcionan, como implementarlos, y finalmente, evaluar los resultados obtenidos comparándolos con las implementaciones originales de sus respectivos autores utilizando el framework PyTorch.

2018-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
8 p, 3.2 MB Intrinsic image properties from deep learning / Moyano Diaz, Victor ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A lot of computer vision algorithms have trouble performing as the should due the lighting conditions the images are exposed to. When the lighting conditions vary substantially, these algorithms are just not able to perform nicely. [...]
Són molts els algoritmes de visió per computador que no poden funcionar correctament quan les condicions d'il·luminació a les quals es troben exposades les imatges varien de forma substancial. Per aquest motiu, s'utilitza un model que proposa separar una imatge qualsevol en dues imatges diferents: Shading i Reflectància. [...]
Son muchos los algoritmos de visión por computador que no pueden funcionar correctamente cuando las condiciones de iluminación a las cuales se encuentran expuestas las imágenes varían de forma substancial. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
11 p, 1.5 MB Editor de escenas gráficas / Martinez Masip, Enoc ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A lo largo de los últimos años el sector de las máquinas tragamonedas ha sufrido un gran cambio tecnológico, pasando de ser simples máquinas con microcontroladores y rodillos mecánicos, a máquinas complejas multipantalla que incorporan ordenadores (máquinas con microprocesador ARM CortexA, x86, x64) y deben reproducir pequeños juegos como si de una videoconsola se tratara. [...]
Over the last few years, the slot machine sector has undergone a great technological change, going from being simple machines with microcontrollers and mechanical reels, to complex multi-screen machines that incorporate computers (machines with microprocessor ARM Cortex A, x86, x64) and Must play small games as if it were a game console. [...]
Al llarg dels darrers anys les màquines escurabuixaques han patit un gran canvi tecnològic, passant de ser simples màquines amb microcontroladors i rodets mecànics, a màquines complexes multi pantalla que incorporen ordinadors (màquines amb microprocessador ARM CortexA,x86,x65. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
13 p, 1.4 MB Predicción de los fallos de fabricación en la línea de producción / López García, Eduard ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A día de hoy las líneas de producción más modernas disponen de centenares, sino miles de sensores por los que pasan las piezas y productos para ser fabricados. Este hecho abre un abanico de posibilidades a la hora de extraer datos útiles de dichos sensores. [...]
Nowadays the most modern production lines have hundreds, if not thousands of sensors where pieces and products to be made go through them. This fact opens a big range of possibilities at the moment of extracting useful information of those sensors. [...]
Avui en dia les línies de producció més modernes disposen de centenars, sinó milers de sensors pels quals passen les peces i productes per ser fabricats. Aquest fet obre un ventall de possibilitats a l'hora d'extreure dades útils d'aquests sensors. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
14 p, 1.3 MB Natural Language Interpreter and Arithmetic Word Problem Solver / Franzen, Jozef ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The field of Natural Language Processing (NLP) belongs nowadays to most studied and developing fields of Artificial Intelligence. Of countless applications of tasks of the NLP it could be particularly remarked that the intelligence test of a machine – Turing Test – involves detection of a human-like intelligence precisely through the language-based chat aimed to demonstrate sufficient mental capacities. [...]
Avui en dia, el domini de Processament del Llenguatge Natural pertany als camps més tractats de la Intel·ligència Artificial. En el context de la varietat immensa de les seves aplicacions es pot destacar, que la prova d'intel·ligència de màquines – el test de Turing – comporta la detecció de la intel·ligència justament mitjançant el xat fent servir el llenguatge per demostrar les capacitats mentals. [...]
Hoy en día, el dominio de Procesamiento del Lenguaje Natural pertenece a los campos más tratados de la Inteligencia Artificial. Entre las aplicaciones de las tareas asociadas a éste se puede apreciar particularmente, que la prueba de inteligencia de máquinas – el test de Turing – comprende la detección de la inteligencia precisamente mediante el chat empleando el lenguaje para demostrar las habilidades mentales. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
10 p, 1.1 MB Migració d'un servei d'enquestes en el núvol de Scala a Spring / Bergé Aguilar, Adrià ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
S'ha desenvolupat un servei web per tal de poder gestionar enquestes, rebre les respostes i després poder processar les dades rebudes i crear informació valida per les persones de màrqueting. El servei està desenvolupat amb el framework Spring i fent servir l'arquitectura REST. [...]
A web service has developed to manage surveys, to receive answers and later to process the received information and to create information validates for the persons of marketing. The service is developed by the framework Spring and using the architecture REST. [...]
Se ha desarrollado un servicio web para poder gestionar encuestas, recibir las respuestas y luego poder procesar los datos recibidos y crear información válida para las personas de marketing. El servicio está desarrollado con el framework Spring y utilizando la arquitectura REST. [...]

2016-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
11 p, 615.8 KB BuddyShare : La millor manera per compartir les despeses / Guisado Villanueva, Sergio ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les despeses són uns elements que estan molt presents en la nostre vida diària. Hi ha despeses que son individuals i altres de col·lectives. En les despeses col·lectives s'han de gestionar els participants, la quantitat que paga cadascú ( no sempre és proporcional) i qui ha realitzat el pagament. [...]
Expenses are some elements that are very present in our daily lives. There are individual expenses and other collective. In collective expenses should manage participants, the amount pays each person (not always proportional) and who has made the payment. [...]
Los gastos son unos elementos que están muy presentes en nuestra vida diaria. Hay gastos que son individuales y otros colectivos. En los gastos colectivos se han de gestionar los participantes, la cantidad que paga cada uno ( no siempre es proporcional ) y quien ha realizado el pago. [...]

2015-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 936.6 KB Herramienta de gestión y búsqueda de fichas personales por reconocimiento facial / Espinosa Montoro, Javier ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest article es presenta una eina pensada per ajudar als cossos policials en la gestió i identificació de persones relacionades amb algun tipus d'acte delictiu. L'aplicació permet registrar informació d'identificacions o arrests conjunt de les persones implicades en els mateixos, oferint la possibilitat de realitzar cerques per tots els paràmetres registrats en base de dades, a més de permetre realitzar una cerca mitjançant reconeixement facial utilitzant fotografies. [...]
En este artículo se presenta una herramienta pensada para ayudar a los cuerpos policiales en la gestión e identificación de personas relacionadas con algún tipo de acto delictivo. La aplicación permite registrar información de identificaciones o arrestos junto a las personas implicadas en los mismos, ofreciendo la posibilidad de realizar búsquedas por todos los parámetros registrados en base de datos además de permitir realizar una búsqueda mediante reconocimiento facial utilizando fotografías. [...]
This article presents a tool designed to help the police in the management and identification of people associated with any kind of criminal act. The application allows recording identifications or arrests information with the people involved in them, offering the ability to search through all registered database and allows searching through photos using facial recognition. [...]

2015-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
14 p, 2.1 MB ¿Es útil la armonía cromática en visión por computador? / Ciurana Lanau, Adrià ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto trata un problema poco abordado en el campo de la visión por computador: el contenido armónico y su interpretación. El objetivo inicial era explorar la capacidad de los métodos computacionales para valorar la calidad cromática de las imágenes basándose en criterios de armonía de su contenido. [...]
The project addresses an issue little discussed in the computer vision area: the harmonic content and its interpreta-tion. The initial objective was to explore the ability of computational methods to value the chromatic quality of the pictures on the basis of the harmony criteria. [...]
El projecte tracta un problema poc abordat en el camp de la visió per computador: el contingut harmònic i la seva interpretació. L'objectiu inicial era explorar la capacitat dels mètodes computacionals per valorar la qualitat cromàtica de les imatges basant-se en els criteris d'harmonia del seu contingut. [...]

2015-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
10 p, 1.1 MB Diseño e implementación de una aplicación multidispositivo en un entorno HTML5 / Martínez Rodríguez, Alvaro ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
mobCar es una aplicación móvil pensada para cubrir la necesidad de muchos alumnos universitarios de compartir coche para acudir a la universidad. Actualmente ya está implementada para las plataformas nativas Android e iOS y está en funcionamiento con alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona. [...]
mobCar és una aplicació mòbil pensada per cobrir la necessitat de molts alumnes universitaris de compartir cotxe per anar a la universitat . Actualment ja està implementada per a les plataformes natives Android i iOS i està en funcionament amb alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona . [...]
mobCar is a mobile application thought to cover the need of many university pupils of share car to come to the university. Nowadays it is already implemented for the native platforms Android and iOS and it is working with pupils of the Autonomous University of Barcelona. [...]

2015-02-09
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 19 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 27 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 85.9 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Karatzas, Dimosthenis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos. Per una banda familiaritzar els estudiants en la resolució de problemas d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodología específica de resolució. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
6 p, 89.9 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures d'"Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació". [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
6 p, 85.7 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures d'"Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació". [...]
2016-17
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
6 p, 32.0 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures d'"Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació". [...]
2015-16
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
5 p, 107.3 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures d'"Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació". [...]
2014-15
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
5 p, 107.1 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures d'"Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació". [...]
2013-14  
7.
3 p, 96.3 KB Metodologia i tecnologia de la programació II [21307] / Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2012-13
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
8.
5 p, 16.0 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura d'Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures de "Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació ". [...]
2012-13
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
4 p, 27.3 KB Metodologia i tecnologia de la programació II [21307] / Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2011-12
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
10.
6 p, 33.7 KB Visió artificial [21308] / Benavente i Vidal, Robert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Serra, Marc ; Almazan, Jon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2011-12
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  

Materials acadèmics : 27 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.