Results overview: Found 70 records in 0.01 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 27 records found
Course materials, 42 records found
Articles 1 records found  
1.
2 p, 232.3 KB Assignació automàtica dels colors / Benavente i Vidal, Robert (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Vanrell i Martorell, Maria Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
El color és una font d'informació visual molt important en la percepció humana. Entre les diferents tasques en les que intervé el color, l'assignació de noms de color és una de les que els humans fem més habitualment. [...]
El color es una fuente de información visual muy importante en la percepción humana. Entre las diferentes tareas en las que interviene el color, la asignación de nombres de color es una de las que los humanos hacemos más habitualmente. [...]

2009
UAB divulga, Febrer 2009, p. 1-2
2 documents

Research literature 27 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
12 p, 10.2 MB Reiluminación de imagen con Deep Learning / Durán Barberán, David ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La reiluminación de una imagen es una tarea compleja que actualmente no se ha resuelto a la perfección. En este proyecto nos adentramos en este mundo con la investigación de diferentes proyectos y datasets existentes, poniendo los proyectos a prueba para comprobar su efectividad con diferentes imagenes y comparando resultados para ver qué proyecto ofrece mejores resultados. [...]
Relighting an image is a complex task that has currently not been perfectly solved. In this project we enter this world with the investigation of different existing projects and datasets, putting the projects to the test to check their effectiveness with different images and comparing results to see which project offers better results. [...]
Reil·luminar una imatge és una tasca complexa que actualment no s'ha resolt a la perfecció. En aquest projecte ens endinsem en aquest món amb la investigació de diferents projectes i datasets existents, posant els projectes a prova per comprovar-ne l'efectivitat amb diferents imatges i comparant resultats per veure quin projecte ofereix millors resultats. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
11 p, 12.5 MB Reconocimiento del alfabeto de lenguaje de señas / Berea Barcia, Carlos ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto se centra en el reconocimiento del alfabeto de lenguaje de signos para permitir que una persona sordomuda y una persona que no conoce el lenguaje de signos se puedan comunicar sin ningún tipo de problema. [...]
This project focuses on the sign language alphabet recognition to allow a deaf person and a person who doesn't know sign language to communicate without any problem. This can be achieved, first by training a model with a neural network that allows recognizing the different letters of sign language and then creating a mobile app with the previously established model, which allows people to communicate anywhere using sign language, or it can even be used to learn sign language on your own. [...]
Aquest projecte se centra en el reconeixement de l'alfabet de llenguatge de signes per a permetre que una persona sordmuda i una persona que no coneix el llenguatge de signes es puguin comunicar sense cap mena de problema. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
132 p, 16.6 MB Training strategies for efficient deep image retrieval / Gajić, Bojana ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. ; Gatta, Carlo, dir.
En aquesta tesi ens centrem en la recuperació i re-identificació d'imatges. L'entrenament de xarxes neuronals profundes usant funcions de pèrdua basades en rànquing ha esdevingut un estàndard de facto per a les tasques de recuperació i re-identificació. [...]
En esta tesis nos centramos en la recuperación y re-identificación de imágenes. El entrenamiento de redes neuronales profundas usando funciones de pérdida basadas en ranking se ha convertido en un estándar de facto para las tareas de recuperación y re-identificación. [...]
In this thesis we focus on image retrieval and re-identification. Training a deep architecture using a ranking loss has become standard for the retrieval and re-identification tasks. We analyze and propose answers on three main issues: 1) What are the most relevant strategies of state-of-the-art methods and how can they be combined in order to obtain a better performance? 2) Can hard negative sampling be performed efficiently (O(1)) while providing improved performance over naïve random sampling? 3) Can recognition and retrieval objectives be achieved by using a recognition-based loss? First, in chapter 4 we analyze the importance of some state of the art strategies related to the training of a deep model such as image augmentation, backbone architecture and hard triplet mining. [...]

2021  
4.
154 p, 9.4 MB Estimating Light Effects from a Single Image : Deep Architectures and Ground-Truth Generation / Sial, Hassan Ahmed ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. ; Vanrell i Martorell, Maria Isabel, dir.
En aquesta tesi explorem com estimar els efectes de la llum que interactua amb els objectes d'una escena a partir d'una sola imatge. Per assolir aquest objectiu, ens centrem en la recuperació de components intrínseques com ara la reflectància, les ombres o altres propietats de la llum, com el color i la posició, tot això fent servir arquitectures de xarxes neuronals profundes. [...]
En esta tesis se explora cómo estimar los efectos de la luz que interactúa con los objetos de la escena a partir de una sola imagen. Para lograr este objetivo, nos enfocamos en recuperar componentes intrínsecos como reflectancia, sombreado o propiedades de luz como el color y la posición utilizando arquitecturas de redes neuronales profundas. [...]
In this thesis, we explore how to estimate the effects of the light interacting with the scene objects from a single image. To achieve this goal, we focus on recovering intrinsic components like reflectance, shading, or light properties such as color and position using deep architectures. [...]

2021  
5.
12 p, 1.8 MB Estudi i classificació de modes de transport en traces de mobilitat humana / Xhafa Daci, Jordi ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'estudi de la mobilitat humana ha sigut sempre d'interès per les ciutats i models de transports. No obstant, les noves tecnologies, i molt especialment, els sensors i telèfons mòbils, han obert moltes oportunitats per estudiar la mobilitat humana ja que permeten recollir grans quantitats de dades de mobilitat, de forma massiva, i sense cost. [...]
The study of human mobility has always been of interest to cities and transportation models. However, new technologies, and especially sensors and mobile phones, have opened up many opportunities to study human mobility as they allow large amounts of mobility data to be collected massively and at virtually no cost. [...]
El estudio de la movilidad humana ha sido siempre de interés para las ciudades y modelos de transportes. Sin embargo, las nuevas tecnologías, y muy especialmente, los sensores y teléfonos móviles, han abierto muchas oportunidades para estudiar la movilidad humana ya que permiten recoger grandes cantidades de datos de movilidad, de forma masiva, y sin coste. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
11 p, 4.7 MB Improving neural networks sturdiness through a data-augmentation generated by adversarial attacks / González Torregrosa, Guim ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El propósito de este artículo es analizar qué son los ataques adversarios a las redes neuronales y si las redes pueden aprovechar estos ataques para obtener más datos de entrenamiento, aumentando la precisión y robustez de sus predicciones ante futuros ataques. [...]
The purpose of this article is to analyze what adversarial attacks on neural networks are and whether networks can take advantage of these attacks to obtain more training data, increasing their predictions accuracy and robustness to future attacks. [...]
El propòsit d'aquest article és analitzar què són els atacs adversaris a les xarxes neuronals i si les xarxes poden aprofitar aquests atacs per obtenir més dades d'entrenament, augmentant la precisió i robustesa de les seves prediccions davant futurs atacs. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
9 p, 533.8 KB Machine Learning para la predicción de eventos en la NBA / Villar Ortiz, Albert ; Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se ha analizado la viabilidad actual de algunos de los métodos más utilizados en el aprendizaje automatizado, sobre uno de los ámbitos más importantes en nuestro día a día: el deporte. [...]
This project has analyzed the current viability of some of the most used methods in machine learning, in one of the most important areas nowadays: sports. Going into detail, after having gathered all the information and / or advanced statistics related to the Americanbasketball league by excellence, the NBA, a set of mathematical models has been generated to predict the winning team of every event, as well as the score of each team. [...]
En aquest projecte s'ha analitzat la viabilitat actual d'alguns dels mètodes més utilitzats en l'aprenentatge automatitzat, sobre un dels àmbits més importants del dia a di: l'esport. Un cop centralitzada tota la informació i/o estadística avançada relacionada amb la lliga americana de bàsquet, la NBA, s'han generat tot un conjunt de models matemàtics amb els que es pot predir l'equip guanyador de cada esdeveniment, així com l'anotació de cada equip enfrontat. [...]

2019-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
12 p, 3.6 MB Analizador de notícias a partir de diferentes fuentes de información / Román Rodríguez, Diego Fernando ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En la actualidad, se ha incrementado de manera muy alarmante la difusión de desinformación y en muchos casos, la difusión de noticias tergiversadas de medios de comunicación, que a nuestro parecer, son fiables. [...]
Nowadays, the dissemination of misinformation has increased very alarmingly and in many cases, the dissemination of distorted news media that in our opinion, are reliable. The degree of Internet penetration, social networks and other types of digital information sources, have allowed the creation of a scenario in which it is very easy to misinform, influence public opinion and affect the integrity of people conditioned by economic or political interests. [...]
En l'actualitat, s'ha incrementat de manera molt alarmant la difusió de desinformació i en molts casos, la difusió de notícies tergiversades de mitjans de comunicació, que ens poden semblar ser fiables. [...]

2019-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
7 p, 1.0 MB Convolutional neural networks for image processing / Palacios Hidalgo, Daniel ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In this paper related to the Final Degree Project of Daniel Palacios Hidalgo under the supervision of Ramón Baldrich and with the support of the Autonomous University of Barcelona, the original Style Transfer Algorithm, a Denoising Convolutional Network and a Deep Dreaming network will be exposed in depth. [...]
En aquest article, l'algorisme original de Style Transfer, una xarxa neuronal per eliminar soroll en imatges, i l'algorisme de Deep Dreaming són exposats en profunditat. El principal objectiu d'aquest projecte és entendre el funcionament, com implementar-los, i finalment, avaluar els resultats obtinguts comparant-los amb les implementacions originals dels seus respectius autors, utilitzant el framework PyTorch.
En este artículo el algoritmo original de Style Transfer, una red convolucional para la eliminación de ruido, y el algoritmo de Deep Dreaming son expuestos en profundidad. El principal objetivo de este proyecto es entender como funcionan, como implementarlos, y finalmente, evaluar los resultados obtenidos comparándolos con las implementaciones originales de sus respectivos autores utilizando el framework PyTorch.

2018-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
8 p, 3.2 MB Intrinsic image properties from deep learning / Moyano Diaz, Victor ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A lot of computer vision algorithms have trouble performing as the should due the lighting conditions the images are exposed to. When the lighting conditions vary substantially, these algorithms are just not able to perform nicely. [...]
Són molts els algoritmes de visió per computador que no poden funcionar correctament quan les condicions d'il·luminació a les quals es troben exposades les imatges varien de forma substancial. Per aquest motiu, s'utilitza un model que proposa separar una imatge qualsevol en dues imatges diferents: Shading i Reflectància. [...]
Son muchos los algoritmos de visión por computador que no pueden funcionar correctamente cuando las condiciones de iluminación a las cuales se encuentran expuestas las imágenes varían de forma substancial. [...]

2018-07-02
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 42 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 103.2 KB Treball de Final de Màster [44664] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Casas Pla, Josep Ramon ; Ballester Nicolau, Coloma ; Baro Solé, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The main goal of this module is the development of a project where students should apply the knowledge acquired in the previous modules and their own skills and abilities to solve a practical problem in Computer Vision. [...]
2021-22
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
2.
5 p, 107.6 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Arias Bedmar, Guillem ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Ramon Baldrich Caselles L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
Module Coordinator: Dr. Ramon Baldrich Caselles The objective of this module is to introduce the Machine learning techniques for solving computer vision problems. Machine learning deals with the automatic analisys of large scale data. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Ramon Baldrich Caselles El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2021-22
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
3.
7 p, 112.0 KB Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund [104362] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Objectius i contextualització Aquesta assignatura pretén donar una introducció pràctica als models de xarxes neuronals i l'aprenentatge profund. Els estudiants consolidaran i ampliaran la seva formació teòrica, prenent com a base el coneixement adquirit en les materies anteriors relacionades amb l'aprenentatge automàtic. [...]
Objectives and contextualization This course aims to give a practical introduction to neural network models and deep learning. Students will consolidate and expand their theoretical training, based on the knowledge acquired in previous subjects related to machine learning, completing their profile in this area. [...]
Esta asignatura pretende dar una introducción práctica a los modelos de redes neuronales y el aprendizaje profundo. Los estudiantes consolidarán y ampliarán su formación teórica, tomando como base el conocimiento adquirido en las materias anteriores relacionadas con el aprendizaje automático. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
4.
6 p, 110.5 KB Aprenentatge Computacional [104361] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura preten intorudir els concepte de la intel·ligència artificial que es basa en l'obttenció del coneixent, conceptes i tendenciese a partir de les dades. Es tracta de formar a l'alumne per ser un "enginyer de dades", i és una de les professions amb més futur i més demandades en l'actualitat per les grans empreses i start-ups tecnologiques. [...]
The course aims to introduce the concepts of artificial intelligence that is based on obtaining knowledge, concepts and trends from the data. It is about training the student to be a "data engineer," and it is one of the professions with the most future and most in demand today by large companies and technology start-ups. [...]
La asignatura pretende intorudir los concepto de la inteligencia artificial que se basa en el obttenció del conociendo, conceptos y tendenciese a partir de los datos. Se trata de formar al alumno para ser un "ingeniero de datos", y es una de las profesiones con más futuro y más demandadas en la actualidad por las grandes empresas y start-ups tecnológicas. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
5.
7 p, 114.3 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures d'"Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació". [...]
The subject of Coneixment, Raonament i Inertesa, is framed within the mention of "Computing", along with the subjects of " Aprenentatje Computacional ", " Visió per Computador " and " Robòtica, Llenguatje i Planificació ". [...]
La asignatura de Coneixment, Raonament i Inertesa, se enmarca dentro de la mención de "Computación", junto con las asignaturas de "Aprenentatje Computacional", "Visió per Computador" y "Robòtica, Llenguatje i Planificació". [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
5 p, 106.8 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Arias Bedmar, Guillem ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Ramon Baldrich Caselles L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Ramon Baldrich Caselles El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2020-21
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
7.
8 p, 114.0 KB Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund [104362] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Objectius i contextualització Aquesta assignatura pretén donar una introducció pràctica als models de xarxes neuronals i l'aprenentatge profund. Els estudiants consolidaran i ampliaran la seva formació teòrica, prenent com a base el coneixement adquirit en les materies anteriors relacionades amb l'aprenentatge automàtic. [...]
Objectives and contextualization This course aims to give a practical introduction to neural network models and deep learning. Students will consolidate and expand their theoretical training, based on the knowledge acquired in previous subjects related to machine learning, completing their profile in this area. [...]
Esta asignatura pretende dar una introducción práctica a los modelos de redes neuronales y el aprendizaje profundo. Los estudiantes consolidarán y ampliarán su formación teórica, tomando como base el conocimiento adquirido en las materias anteriores relacionadas con el aprendizaje automático. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
8.
7 p, 112.7 KB Aprenentatge Computacional [104361] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura preten intorudir els concepte de la intel·ligència artificial que es basa en l'obttenció del coneixent, conceptes i tendenciese a partir de les dades. Es tracta de formar a l'alumne per ser un "enginyer de dades", i és una de les professions amb més futur i més demandades en l'actualitat per les grans empreses i start-ups tecnologiques. [...]
La asignatura pretende intorudir los concepto de la inteligencia artificial que se basa en el obttenció del conociendo, conceptos y tendenciese a partir de los datos. Se trata de formar al alumno para ser un "ingeniero de datos", y es una de las profesiones con más futuro y más demandadas en la actualidad por las grandes empresas y start-ups tecnológicas. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
9.
7 p, 114.3 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures d'"Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació". [...]
La asignatura de Coneixment, Raonament i Inertesa, se enmarca dentro de la mención de "Computación", junto con las asignaturas de "Aprenentatje Computacional", "Visió per Computador" y "Robòtica, Llenguatje i Planificació". [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
5 p, 106.4 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Valveny Llobet, Ernest ; Vanrell Martorell, Maria ; Moure, Juan C ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2019-20
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents

Course materials : 42 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.