Results overview: Found 11 records in 0.02 seconds.
Articles, 7 records found
Research literature, 1 records found
Course materials, 3 records found
Articles 7 records found  
1.
36 p, 986.3 KB ¿Hacia un nuevo modelo de paternidad? Discursos sobre el proceso de implicación paterna en la España urbana / Barbeta Viñas, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cano, Tomás (Universitat Autònoma de Barcelona)
En las últimas décadas los estudios cuantitativos han demostrado un aumento en la implicación paterna. Estos cambios han supuesto la emergencia de la hipótesis de un nuevo modelo de padre. El objetivo de este trabajo es el de explorar los discursos de los padres españoles en torno a la implicación paterna con miras a identificar su estructura y tendencias al cambio. [...]
In recent decades quantitative studies have documented an increase in paternal involvement. These changes have led to hypotheses of a new model of fatherhood. The aim of this paper is to explore the discourses of Spanish fathers regarding paternal involvement, identifying its structure and changing tendencies. [...]

2017 - 10.5477/cis/reis.159.13
Revista española de investigaciones sociológicas, Núm. 159 (Julio-Septiembre 2017) , p. 13-30  
2.
8 p, 149.1 KB Reseñas / Barbeta Viñas, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Obra ressenyada: Johann MICHEL, Ricoeur y sus contemporáneos. Bourdieu, Derrida, Deleuze, Foucault, Castoriadis. Madrid: Biblioteca Nueva, 2014.
2015 - 10.5565/rev/athenea.1605
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, Vol. 15 Núm. 3 (noviembre 2015) , p. 241-248 (Reseñas)  
3.
29 p, 221.2 KB Entre renuncias, temores y deberes : análisis de la estructura motivacional del consumo ecológico / Barbeta Viñas, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona)
Según algunas informaciones, el consumo ecológico ha experimentado, en los últimos años, un notable aumento entre algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, los datos cuantitativos con que contamos tal vez no sean muy adecuados para determinar a qué se refieren las personas cuando hablan de consumo ecológico (más allá de las definiciones oficiales), ni tampoco para comprender qué las empuja a comprar este tipo de productos. [...]
Segons algunes informacions, el consum ecològic ha experimentat, en els darrers anys, un augment notable entre alguns sectors de la societat. Tanmateix, les dades quantitatives de què disposem tal vegada no són prou adequades per determinar a què es refereixen les persones quan parlen de consum ecològic (més enllà de les definicions oficials), ni tampoc per comprendre què els empeny a comprar aquest tipus de productes. [...]
According to some data sources, ecological consumption in recent years has experienced a notable increase among some sectors of society. However, quantitative data are perhaps not sufficiently adequate to determine what consumers refer to when they talk about ecological consumption (beyond the official definitions) or to understand why consumers of ecological products want this type of consumption. [...]

2015 - 10.5565/rev/papers.655
Papers : revista de sociologia, Vol. 100 Núm. 1 (Gener-Març 2015) , p. 5-33 (Artículos)  
4.
6 p, 104.9 KB Ressenyes / Barbeta Viñas, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Luis Enrique ALONSO i Carlos Jesús FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Los discursos del presente. Un análisis de los imaginarios sociales contemporáneos. Madrid: Siglo XXI, 2013.
2014 - 10.5565/rev/papers.2061
Papers : revista de sociologia, Vol. 99, Núm. 3 (2014) , p. 403-408  
5.
29 p, 288.7 KB Discursos de género en la política legislativa : un estudio de caso / Barbeta Viñas, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Izquierdo, María Jesús, 1945- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona
El present treball té com a propòsit fer una contribució empírica a l'anàlisi de la influència del gènere en les elits polítiques. Apliquem els models teòrics que defineixen la construcció dels gèneres com a posicions psíquiques i socials diferenciades generalment en funció del sexe a les activitats parlamentàries. [...]
This work aims to make an empirical contribution to the analysis the influence of gender in the political elite. Applying the theoretical models that define the construction of gender as psychological and social positions generally differentiated according to the sex in parliamentary activities. [...]

2014 - 10.5565/rev/athenead/v14n1.997
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, Vol. 14, Núm. 1 (Marzo 2014) , p. 143-171  
6.
2 p, 90.5 KB Per què consumim unes determinades marques? / Barbeta Viñas, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Una tesi doctoral de la UAB estudia des d'un punt de vista sociològic els processos motivacionals que porten al consum de marques i els vincles que es generen al seu voltant. Els estudis de cas dels productes ecològics i de la marca Harley-Davidson han permès observar que el consum de marques s'utilitza per a la diferenciació social i simbòlica dels consumidors, tot i que segueixen estratègies diverses. [...]
2013
UAB divulga, Desembre 2013, p. 1-2  
7.
4 p, 357.8 KB In memoriam. Ángel de Lucas, mestre de sociòlegs / Barbeta Viñas, Marc
2012 - 10.5565/rev/papers/v97n4.530
Papers : revista de sociologia, Vol. 97, Núm. 4 (octubre-desembre 2012) , p. 931-933  

Research literature 1 records found  
1.
572 p, 5.0 MB Processos motivacionals de consum de marques de les imatges simbòliques a l'ambivalència dels vincles : un estudi exploratori del consum Ecològic i de Harley-Davidson / Barbeta Viñas, Marc ; Izquierdo, María Jesús, 1945-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Miguel Quesada, Francisco J., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
En aquest treball de tesi doctoral s'analitzen els processos de consum de marques i dels vincles humans generats a l'entorn dels primers, des d'una perspectiva eminentment sociològica. Les preguntes inicials de la recerca giren al voltant de, primer, què fa que hi hagi gent que consumeix marques determinades? i segon, com són i quin paper juguen en el consum els vincles generats a l'entorn del mateix? L'enfocament teòric-metodològic ha estat el desenvolupament d'una perspectiva que permetés estudiar el consum de marques i els vincles des de la seva gènesi. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  

Course materials 3 records found  
1.
9 p, 167.2 KB Metodologia i disseny de la recerca social [101138] / Miguel Quesada, Francesc Josep ; Muntanyola Saura, Dafne ; Barbeta Viñas, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
És una assignatura que se situa en el segon quadrimestre de primer curs es concentra en la iniciació de l'alumnat en la terminologia i les pràctiques de la recerca acadèmica i científica. Igualment, el curs vol plantejar una reflexió al voltant de què vol dir investigar en les ciències socials. [...]
Es una asignatura que se sitúa en el segundo cuatrimestre de primer curso se concentra en la iniciación del alumnado en la terminología y las prácticas de la investigación académica y científica. [...]

2019-20
Grau en Sociologia [1361]
3 documents
2.
5 p, 84.8 KB Metodologia i disseny de la recerca social [101138] / Miguel Quesada, Francesc Josep ; Muntanyola Saura, Dafne ; Barbeta Viñas, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
És una assignatura que se situa en el segon quadrimestre de primer curs es concentra en la iniciació de l'alumnat en la terminologia i les pràctiques de la recerca acadèmica i científica. Igualment, el curs vol plantejar una reflexió al voltant de què vol dir investigar en les ciències socials. [...]
2018-19
Grau en Sociologia [1361]  
3.
5 p, 82.2 KB Metodologia i disseny de la recerca social [101138] / Miguel Quesada, Francesc Josep ; Muntanyola Saura, Dafne ; Barbeta Viñas, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
És una assignatura que se situa en el segon quadrimestre de primer curs que, a més d'iniciar a l'alumnat en el món de la recerca, vol plantejar una reflexió al voltant de què vol dir investigar en les ciències socials. [...]
2017-18
Grau en Sociologia [1361]  

See also: similar author names
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.