Results overview: Found 47 records in 0.03 seconds.
Articles, 10 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 9 records found
Course materials, 27 records found
Articles 10 records found  
1.
25 p, 1.3 MB How plants handle trivalent (+3) elements / Poschenrieder, Charlotte (Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori de Fisiologia Vegetal) ; Busoms González, Sílvia (University of Nottingham. Plant Sciences, Future Food Beacon of Excellence) ; Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori de Fisiologia Vegetal)
Plant development and fitness largely depend on the adequate availability of mineral elements in the soil. Most essential nutrients are available and can be membrane transported either as mono or divalent cations or as mono-or divalent anions. [...]
2019 - 10.3390/ijms20163984
International journal of molecular sciences, Vol. 20, Issue 16 (August 2019) , art. 3984  
2.
25 p, 1.4 MB Transport and use of bicarbonate in plants : current knowledge and challenges ahead / Poschenrieder, Charlotte (Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori de Fisiologia vegetal) ; Fernández, José A. (Universidad de Málaga. Departamento de Biología Vegetal) ; Rubio, Lourdes (Universidad de Málaga. Departamento de Biología Vegetal) ; Pérez Martín, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori de Fisiologia vegetal) ; Terés Gelabert, Joana (Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori de Fisiologia vegetal) ; Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori de Fisiologia vegetal)
Bicarbonate plays a fundamental role in the cell pH status in all organisms. In autotrophs, HCO₃⁻ may further contribute to carbon concentration mechanisms (CCM). This is especially relevant in the CO₂-poor habitats of cyanobacteria, aquatic microalgae, and macrophytes. [...]
2018 - 10.3390/ijms19051352
International journal of molecular sciences, Vol. 19, Issue 5 (May 2018) , art. 1352  
3.
16 p, 2.7 MB A highly versatile and easily configurable system for plant electrophysiology / Gunsé Forcadell, Benito (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Poschenrieder, Charlotte (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Rankl, Simone (Helmholtz Zentrum München, Germany) ; Schröeder, Peter (Helmholtz Zentrum München, Germany) ; Rodrigo Moreno, Ana (International Laboratory of Plant Neurobiology (LINV), Italy) ; Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
In this study we present a highly versatile and easily configurable system for measuring plant electrophysiological parameters and ionic flow rates, connected to a computer-controlled highly accurate positioning device. [...]
2016 - 10.1016/j.mex.2016.05.007
MethodsX, Vol. 3 (2016) , p. 436-451  
4.
12 p, 281.2 KB Phytoremediation : principles and perspectives / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Poschenrieder, Charlotte (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Acute and diffuse contamination of soil and water by heavy metals and metalloids cause wide, environmental and social concern. Among the techniques used to cleanup affected sites, phytoremediation has recently emerged as a new, cost-effective, environment-friendly alternative. [...]
Hi ha una preocupació social i científica creixent per la contaminació ambiental, aguda i difusa, dels sòls i de l'aigua per metalls pesants. Entre la diversitat de tècniques disponibles per a la neteja dels llocs afectats, la fitoremediació ha emergit recentment com una nova alternativa, efectiva de costos i sostenible ambientalment. [...]

2003
Contributions to science, Vol. 2, Núm. 3 (2003) , p. 333-344  
5.
2 p, 63.3 KB Les plantes usen metalls contra l'estrès biòtic / Tolrà Pérez, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Les plantes són atacades continuament per fongs, virus i herbívors i sotmeses a un estrès biòtic que pot arribar a matar-les. Davant d'aquests atacs, s'ha comprovat que hi han plantes que acumulen els metalls del sòl per defensar-se. [...]
2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2  
6.
2 p, 194.0 KB El silici : un bon antiestressant per a les plantes / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
En el seu dia a dia, les plantes experimenten canvis continus procedents del seu entorn, fet que els genera, en alguns casos, situacions d'estrès. El següent treball, fruit de la feina conjunta del grup de recerca de Fisiologia Vegetal de la UAB i de l'Institut de Fisiologia Vegetal de l'Acadèmia Búlgara de Ciències, ha analitzat, d'una banda, els efectes nocius (un procès oxidatiu letal) davant la presència excessiva de manganès, l'element metàl·lic que, en nivells normals, juga un paper molt important en processos com la fotosíntesi. [...]
2009
UAB divulga, Febrer 2009, p. 1-2  
7.
1 p, 222.8 KB Com es defensen les plantes de la toxicitat per manganès? / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
En una anterior publicació, UABDivulga presentava l'estudi dut a terme pel grup de recerca de Fisiologia Vegetal de la UAB i l'Institut de Fisiologia Vegetal de l'Acadèmia Búlgara de Ciències on s'analitzava, d'una banda, el procés d'oxidació que es donava en dues varietats de blat de moro amb excès de manganès, l'element metàl·lic que, en situacions normals, participa en el procés de la fotosíntesi. [...]
2009
UAB divulga, Maig 2009, p. 1-1  
8.
1 p, 166.7 KB La lluita interna de les plantes enfront la intoxicació per alumini / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Tot i l'origen natural de l'alumini, aquest metall pot dificultar seriosament la vida vegetal. Concretament, en aquells terrenys àcids d'àrees tropicals i subtropicals que solubilitzen l'alumini i faciliten que sigui absorbit per l'arrel de la planta. [...]
2009
UAB divulga, Juny 2009, p. 1-1  
9.
6 p, 457.7 KB Hiperacumulación de metales : ¿una ventaja para la planta y para el hombre? / Llugany i Ollé, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Tolrà Pérez, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Poschenrieder, Charlotte (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fisiologia Vegetal) ; Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fisiologia Vegetal)
La hiperacumulación es la capacidad que tienen algunas plantas para concentrar metales en sus tejidos a niveles muy por encima de los normales sin presentar síntomas de toxicidad. Estas plantas hiperacumuladoras han desarrollado mecanismos internos de tolerancia a la toxicidad por metales. [...]
Metal hyperaccumulation is the ability of some plants to accumulate metals in their tissues to levels above normal concentrations without any toxicity symptoms. Hyperaccumulating plants have evolved internal tolerance mechanisms to metal toxicity. [...]

2007
Ecosistemas, Vol. 16, N. 2 (Mayo 2007) , p. 4-9  
10.
28 p, 748.5 KB Análisis a través de programas informáticos de los parámetros reproductivos / Marco, E. ; Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
1998
Porci, N. 48 (1998) p. 059-90  
 UAB restricted access

Books and collections 1 records found  
1.
39 p, 15.4 MB Llum i foscor en les plantes / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Conferència pronunciada el 15 de novembre de 2007 a la sala d'actes de la Facultat de Ciències i de la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona amb motiu de la festivitat de sant Albert Magne, patró de les ciències.
Bellaterra Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona 2007  

Research literature 9 records found  
1.
183 p, 6.8 MB Implicación de los genes de la familia RAV en el desarrollo floral / Aguilar Jaramillo, Andrea Elizabeth ; Pelaz Herrero, Soraya, dir. ; Suárez López, Paula, dir. ; Barceló Coll, Juan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
La floración es probablemente el proceso más importante en el desarrollo de la planta, ya que la perpetuación de las especies vegetales depende de ella. En Arabidopsis thaliana, la inducción floral está controlada por varias rutas genéticas que responden a estímulos ambientales y endógenos. [...]
Flowering is probably the most important process in plant development since the perpetuation of the species depends on it. In Arabidopsis thaliana, floral induction is controlled by several genetic pathways that respond to environmental and endogenous stimuli. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2.
254 p, 7.6 MB Molecular regulation of carotenoid biosynthesis in tomato fruits : new biotechnological strategies / D'Andrea, Lucio ; Rodriguez-Concepción, Manuel, dir. ; Llorente, Briardo, dir. ; Barceló Coll, Juan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Los carotenoides son metabolitos isoprenoides de gran relevancia económica como pigmentos naturales y fitonutrientes. Durante la maduración del fruto de tomate (Solanum lycopersicum) se acumulan niveles elevados de carotenoides como β-caroteno (naranja) y licopeno (rojo) en un tipo de plasto especializado denominado cromoplasto. [...]
Carotenoids are isoprenoid metabolites of great economic importance as natural pigments and phytonutrients. Carotenoids such as lycopene (red) and β-carotene (orange) accumulate at high levels in a type of specialized plastid called chromoplast during tomato (Solanum lycopersicum) fruit ripening. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
173 p, 5.6 MB Unravelling the role of zinc in the resistance to necrotrophic fungi in arabidopsis thaliana and noccaea caerulescens / Gallego Páramo, Berta ; Poschenrieder, Charlotte, dir. ; Barceló Coll, Juan ; Cabot Bibiloni, Catalina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
El zinc es un micronutriente esencial para las plantas, pero tóxico a concentraciones elevadas. La mayoría de las plantas adaptadas a suelos metalíferos excluyen el exceso de metales de sus tejidos. [...]
Zinc is an essential plant micronutrient but it can be toxic in elevated concentrations. Most of the plants adapted to metalliferous soils exclude metals from their tissues. However, some plants so-called hyperaccumulators are able to tolerate and accumulate extremely high metal concentrations in their shoots. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
4.
230 p, 2.3 MB Study of Cucumber mosaic virus infection in the resistant melon accession PI 161375 / Guiu Aragonés, Cèlia ; Montserrat, Ana, dir. ; Hernández, Martín, dir. ; Barceló Coll, Juan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
L'accessió exòtica de meló PI 161375 presenta una barreja de resistència qualitativa i quantitativa front a la infecció per CMV depenent de la soca. Anteriorment s'ha descrit la presencia del gen recessiu de resistència cmv1 situat en el grup de lligament XII, i que conferia resistència total només a algunes soques de CMV (Essafi et al. [...]
The exotic melon accession PI 161375 shows a complex mixture of qualitative and quantitative resistance to Cucumber mosaic virus (CMV) infection, depending on the strain. Previously, the presence of a recessive gene (cmv1) in the linkage group XII conferring total resistance to a set of CMV strains was reported in our laboratory (Essafi et al. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
5.
298 p, 5.5 MB Control de la floración por los genes tempranillo en respuesta a señales ambientales y endógenas / Marín González, Esther ; Pelaz Herrero, Soraya, dir. ; Suárez López, Paula, dir. ; Barceló Coll, Juan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
La inducción floral es un proceso de gran importancia en el desarrollo de las plantas, que determina el punto de inicio de la formación de las estructuras reproductoras. Es necesario un estricto control genético de este proceso para optimizar el momento en que la planta movilizará sus reservas e invertirá su energía en la producción de la descendencia. [...]
Floral induction is probably the most important process in plant development, since it determines the formation of reproductive structures. So, it is necessary to establish a strict genetic control of this process to optimize the moment in which plants should mobilize their reserves and invest their energy in producing the offspring. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
6.
209 p, 8.2 MB Efectos del cromo sobre la nutrición y relaciones hídricas de Phaseolus Vulgaris / Gunsé Forcadell, Benito (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Barceló Coll, Juan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia) ; Poschenrieder, Charlotte, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  
7.
129 p, 743.2 KB Efectos fisiológicos y compartimentación radicular en plantas de Zea mays L. expuestas a la toxicidad por plomo / Garcia Vargas, Diana ; Barceló Coll, Juan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia) ; Gunsé Forcadell, Benito, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia Vegetal i Ecologia)
Lead (Pb) is a highly toxic metal even at low concentrations and is present in a great variety of soils both naturally and as a result of industrial activity. For this reason, knowing the actuation and tolerance or resistance mechanisms is of great importance to farming practices. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  
8.
101 p, 654.0 KB Estudio de la compartimentación celular en plantas modelo sometidas a estrés por aluminio / Garzón López, Teresa ; Barceló Coll, Juan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia) ; Gunsé Forcadell, Benito, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia)
El aluminio es el metal más abundante y tercer elemento en abundancia en la corteza terrestre. Es un importante factor que determina el crecimiento de los cultivos en suelos ácidos (pH<4. 5, lo que significa aproximadamente el 40% de los suelos cultivables) debido a su alta solubilización y a su elevada disponibilidad para las plantas bajo estas condiciones. [...]
Aluminium is the third most abundant metal in the Earth crust. It is an important factor limiting crop growth in acidic soils (pH<4. 5, which means about 40% of the cropping lands) due to its high solubility and availability to plants under these conditions, being root growth inhibition one of the first affected parameters by exposure to Al. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004  
9.
172 p, 1.1 MB Poliaminas y tolerancia al aluminio en variedades tolerantes y sensibles de Zea Mays / Feixa Riba, Xavier ; Barceló Coll, Juan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Allué Creus, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Vegeu xfrresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
2 documents

Course materials 27 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 2.8 MB Fisiologia vegetal [4601] / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1990-91
Llicenciat en Biològiques [7]  
2.
5 p, 1.9 MB Fisiologia vegetal [4601] / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1988-89
Llicenciat en Biològiques [7]  
3.
5 p, 1.2 MB Fisiologia vegetal [4601] / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1983-84
Llicenciat en Biològiques [7]  
4.
2 p, 494.9 KB Botànica aplicada [5604] / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1982-83
Llicenciat en Biològiques [7]  
5.
3 p, 706.6 KB Edafologia [4605] / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1982-83
Llicenciat en Biològiques [7]  
6.
4 p, 1.4 MB Fisiologia vegetal [4601] / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1982-83
Llicenciat en Biològiques [7]  
7.
5 p, 1.1 MB Fisiologia vegetal [4601] / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1985-86
Llicenciat en Biològiques [7]  
8.
5 p, 1.1 MB Fisiologia vegetal [4601] / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1984-85
Llicenciat en Biològiques [7]  
9.
4 p, 130.5 KB Fisiologia vegetal [20461] / Barceló Coll, Juan ; Poschenrieder, Charlotte (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1992-93
Llicenciat en Biologia [65]  
10.
3 p, 667.7 KB Fisiologia vegetal [20461] / Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Poschenrieder, Charlotte (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1993-94
Llicenciat en Biologia [65]  

Course materials : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.