Results overview: Found 26 records in 0.01 seconds.
Articles, 1 records found
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 8 records found
Learning materials, 2 records found
Course materials, 13 records found
Articles 1 records found  
1.
9 p, 81.9 KB Grafs aplicats a la resolució de jocs / Basart i Muñoz, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Guitart Colom, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Informàtica)
1997
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, Vol. 12, N. 1 (1997) , p. 17-25  

Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
6 p, 159.8 KB Per què llibres, encara? : conferència de Sant Jordi - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, 23 d'abril de 2009 / Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona , 2009  

Books and collections 1 records found  
1.
132 p, 1.7 MB Guia per treballar i avaluar les competències generals de la UAB / Ros i Badosa, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Vicerectorat de Programació Acadèmica i Qualitat) ; Valderrama Vallés, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Basart i Muñoz, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Castells, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; García, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Curell, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Cònsul Giribet, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Infermeria) ; Álvarez del Castillo, Mari Paz (Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Qualitat Docent) ; Marzo Cabero, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Qualitat Docent) ; Ponferrada Arteaga, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori per a la Igualtat) ; Cabrera Corchos, Rosa María (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció) ; Valdés Gázquez, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Vicerectorat de Programació Acadèmica i Qualitat) ; Moreno, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat) ; Martínez, Marius, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Vicerectorat de Relacions Internacionals) ; Gallego Ayala, Joana (Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori per a la Igualtat) ; Ruíz Bueno, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Márquez Cebrián, Ma. Dolores (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
La UAB va encetar fa un parell d'anys un projecte de revisió de les competències generals que haurien d'incloure tots els seus estudis de grau amb aquesta idea d'adaptar els estudis a la realitat canviant de la societat. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021  

Research literature 8 records found  
1.
11 p, 954.0 KB Servei de monitoratge i reporting per a instal·lacions fotovoltaiques dins de la plataforma de Wattwin / Física Regatero, Roger ; Basart i Muñoz, Josep M, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha dissenyat un servei de monitoratge de plaques fotovoltaiques amb la intenció d'optimitzar els recursos dels quals disposa la plataforma de SIIE. El seu objectiu principal és el d'automatitzar uns processos que actualment s'estan fent de forma manual per l'equip d'operacions de l'empresa. [...]
En este proyecto se ha diseñado un servicio de monitorización de placas fotovoltaicas con la intención de optimizar los recursos de los que dispone la plataforma de SIIE. Su objetivo principal es el de automatizar unos procesos que actualmente se están haciendo de forma manual por el equipo de operaciones de la empresa. [...]
In this project it has been designed a service of monitoring of photovoltaic panels with the intention to improve the sources which the platform SIIE disposes. The main goal is to automate processes which now a days we are making manually through the company's operations team. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
366 p, 9.5 MB Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y de compromiso social en los nuevos grados de ingeniería informática / Manresa Robledo, Antonio ; Basart i Muñoz, Josep M., dir. ; Pedreira, Ricard, dir. ; Pàmies Rovira, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Este trabajo propone establecer un modelo de formación transversal en valores profesionales, éticos y de compromiso social en los grados de Ingeniería Informática, así como verificar y facilitar la transparencia de los planes de estudio. [...]
This paper proposes to establish a model of cross-sectional education in professional, ethical and social commitment values in the Degree of Computer Engineering, as well as trying to verify and ease transparency in the curricular syllabus. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
3.
13 p, 2.1 MB Disseny del sistema de gestió consular de Portugal (eSGC) / Tadeo Romero, Alejandro ; Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació d'una arquitectura base de construcció d'aplicacions web ASP. NET MVC 5 que implementi el control d'autorització, autenticació i suport multi idioma seguint Domain Driven Design. El resultat del projecte ha de permetre iniciar una aplicació zero utilitzant un framework Responsive Html amb un menú administratiu que resolgui la gestió create, read, update, delete (CRUD) de les entitats que han de permetre configurar el model de control d'autorització.
Create a web Applications with ASP. NET MVC 5 that implements the control authorization, authentication and multilanguage support using Domain Driven Design. The objective of the project is to start an application using a framework Responsive HTML with an aministrative menu which resolves the CRUD management of the entities that have to allow setting the model control of authorization.
Creación de una arquitectura base de construcción de aplicaciones web APS. NET MVC 5 que implementa el control de autorización, autenticación y soporte multi idioma siguiendo Domain Driven Design. [...]

2016-06-27
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
280 p, 1.5 MB Education in ethical values : a pedagogical proposal for the training of ICT professionals / Serra Vizern, Montse ; Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Santamaría Pérez, Eugènia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Aquest treball de recerca investiga la formació en valors ètics dels professionals de les TIC amb l'objectiu de destacar un marc educatiu on portar a terme el procés d'aprenentatge dins de les escoles d'enginyeria. [...]
This study investigates the training in ethical values of ICT professionals with a view to highlighting an educative framework from which to carry out the learning process within engineering schools. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
5.
287 p, 8.3 MB A General-purpose security framework / Colobran Huguet, Miquel ; Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
La Informàtica ha sofert grans transformacions al llarg de la seva curta història. Va començar amb grans màquines en entorns especialitzats i molt restringits i s'ha convertit en petits dispositius que formen part de la societat i la vida quotidiana de totes les persones. [...]
Computer Science has undergone major transformations throughout its short history. It started with great machines and very restricted and specialized environments and It has become in small devices that are part of society and daily life of every person. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
6.
12 p, 965.4 KB Alta disponibilitat amb Centreon / Burgos Lopez, Carlos ; Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment les empreses compten amb sistemes informàtics els quals han d'estar en actiu les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Això ens fa pensar que aquests equips han de ser monitoritzats, d'una manera bastant precisa i sense cap tipus d'interrupció. [...]
Actualmente las empresas cuentan con sistemas informáticos los cuales deben estar en activo las 24 horas del día y los 365 días del año. Esto nos hace pensar que estos equipos deben ser monitorizados, de una manera bastante precisa y sin ningún tipo de interrupción. [...]
Nowadays, companies have complex computer systems, must be active 24 hours per day and 365 days per year. This situation suggests these computer equipments, should be monitored, working uninterrupted and in accurate manner. [...]

2014-06-29
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
11 p, 626.8 KB Virtualització i Cloud / Haro Andrés, Edgar de ; Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Des de fa aproximadament deu anys, l'ús i la dependència d'Internet s'ha tornat quelcom que forma part de les nostres vides, tant a nivell professional com a nivell personal. Per altra banda, també està havent una tendència a que les empreses emmagatzemin grans quantitats de dades per a ser processades posteriorment i poder fer estudis sobre elles. [...]
Desde hace aproximadamente diez años, el uso y la dependencia de Internet se ha convertido en algo que forma parte de nuestras vidas, tanto a nivel profesional como a nivel personal. También, cada vez más, existe una tendencia en las empresas a guardar grandes cantidades de información para ser procesadas posteriormente y poder hacer estudios sobre esta información. [...]
Since ten years ago, use of Internet has become something that is part of our lives, both professional and personal live. Moreover, exists a tendency of companies to storing large quantity of data in order to process it and do studies with this data. [...]

2014-06-30
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
156 p, 8.9 MB Mètodes heurístics per al problema d'Steiner en grafs / Guitart Colom, Pere ; Basart i Muñoz, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
2 documents

Learning materials 2 records found  
1.
21 p, 290.9 KB Marc de referència sobre la COMPETÈNCIA DE RESPONSABILITAT ÈTICA a la universitat / Basart i Muñoz, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Urrea Monclús, Aida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Corbella Molina, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Ruíz Bueno, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Puente, Sílvia ; Pla Soler, Reyes (M. Teresa Reyes) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Álvarez Moleiro, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Blanco-Romero, Asunción (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; García López, María del Mar ; Montaña Peironcely, Montserrat ; Ballarín Dahmke, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
Aquest document va adreçat principalment a professorat i té dos propòsits. En primer lloc, promoure i facilitar la reflexió sobre aquest aprenentatge en l'àmbit universitari, en particular, en les assignatures que conformen els graus i els postgraus. [...]
març 2021  
2.
1 p, 5.3 MB Responsabilitat ètica. On Comença la formació per a la responsabilitat ètica? / Urrea Monclús, Aida, coord. ; Corbella Molina, Laura ; Ballarín Dahmke, Ana ; Basart i Muñoz, Josep M. ; Pla Soler, Reyes (M. Teresa Reyes) ; Ruiz Bueno, Carme ; Puente Rodríguez, Sílvia ; García López, María del Mar ; Álvarez Moleiro, María ; Blanco-Romero, Asunción ; Montaña Peironcely, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
Infografia sobre la Competència de Responsabilitat Ètica. Què és, quins components són necessaris per a la formació d'aquesta competència i com podem incorporar-la a la universitat.
2021  

Course materials 13 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
4 p, 101.2 KB Ètica per a l'enginyeria [101762] / Basart i Muñoz, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura dóna les pautes per a descobrir i destriar les implicacions socials i la polivalència de l'entorn tecnològic. Incialment es definiran els conceptes bàsics relatius a ètica i moral. [...]
2013-14  
2.
4 p, 102.3 KB Ètica per a l'enginyeria [101762] / Basart i Muñoz, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura dóna les pautes per descobrir i destriar les implicacions socials i la polivalència de les tecnologies. Inicialment, s'introdueixen els conceptes bàsics relatius a moralitat i ètica. [...]
Esta asignatura da las pautas para descubrir y discernir las implicaciones sociales y la polivalencia de las tecnologías. Inicialmente, se introducen los conceptos básicos relativos en moralidad y ética. [...]

2013-14
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
2 documents
3.
3 p, 10.9 KB Ètica per a l'enginyeria [101762] / Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura dóna les pautes per descobrir i destriar les implicacions socials i la polivalència de les tecnologies. Incialment es definiran els conceptes bàsics relatius a ètica i moral. [...]
2012-13
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
4 p, 353.1 KB Combinatòria i optimització [20356] / Martínez, Joan ; Basart i Muñoz, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1995-96
Enginyer en Informàtica [57]  
5.
3 p, 267.4 KB Grafs i complexitat [24972] / Guitart Colom, Pere ; Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
2000-01
Enginyer en Informàtica [176]  
6.
3 p, 281.6 KB Combinatòria i optimització [24979] / Tonks, Andrew ; Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Miro Sanchez, Margarida Joana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
2000-01
Enginyer en Informàtica [176]  
7.
4 p, 177.1 KB Grafs i complexitat [20346] / Basart i Muñoz, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1993-94
Enginyer en Informàtica [57]  
8.
4 p, 56.1 KB Ètica per a les TICS [26143] / Basart i Muñoz, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
2006-07
Enginyer en Informàtica [603]  
9.
5 p, 81.0 KB Combinatòria i optimització [24979] / Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Xarles Ribas, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Dicks, Warren 1947- ; Kock, Joachim Christian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
2006-07
Enginyer en Informàtica [471]  
10.
3 p, 859.6 KB Fonaments de la matemàtica discreta [21294] / Herbera i Espinal, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Basart i Muñoz, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Villanueva, Mercè ; Herrera, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2001-02
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  

Course materials : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.