Resultats globals: 46 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 1 registres trobats
Documents de recerca, 8 registres trobats
Materials acadèmics, 37 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
11 p, 485.6 KB (R)-2'-Benzyloxy-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl-2-ol / Abreu, Artur R. (University of Coimbra. Chemistry Department) ; Ramos Silva, Manuela (University of Coimbra. Physics Department) ; Pereira, Mariette M. (University of Coimbra. Chemistry Department) ; Bayón, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Matos Beja, Ana (University of Coimbra. Physics Department)
The molecules of the title compound, C27H28O2, exhibit axial chirality. The planes of the aromatic rings of the tetralin ring systems make an angle of 85. 72 (11)°. The non-aromatic rings adopt distorted half-chair conformations. [...]
2010 - 10.1107/S1600536810002308
Acta crystallographica.Section E, Structure reports online, Vol. 66, N. 2 (February 2010) , p. 437  

Documents de recerca 8 registres trobats  
1.
Hydrolysis of the trifluoromethyl group in triarylphosphines : scope of the reaction in the preparation of carboxylic-trifluoromethylated phosphines and their applications / Herrera Miranda, Daniel, autor. ; Bayón, Joan Carles, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química.
La present tesi descriu la preparació d'una nova família de fosfines carboxíliques-trifluorometilades. Aquests lligands han sigut sintetitzats mitjançant la reacció d'hidròlisi del grup trifluorometil en triarilfosfines trifluorometilades amb àcid sulfuric fumant i àcid bòric. [...]
The present thesis describes the preparation of a new family of carboxylic-trifluoromethylated phosphines. These ligands have been synthesised by applying the reaction of hydrolysis of the trifluoromethyl group in trifluoromethylated triarylphosphines using fuming sulfuric acid and boric acid. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
176 p, 3.2 MB Telomerización de 1,3-butadieno catalizada por Pd : el papel de líquidos iónicos con catión imidazolio y de nuevas triarilfosfinas trifluorometiladas y sulfonadas / Balbino, João Marcio, autor. ; Bayón, Joan Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Dupont, Jairton, dir. (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química.
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.
2 documents
3.
229 p, 5.9 MB Complexos de ruteni amb lligands P-,N-donadors: Aplicació en catàlisi / Njie Jiménez, Abdoulie ; Bayón, Joan Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En aquesta tesi doctoral s'han preparat una sèrie de complexos de ruteni(II) amb lligands heterobidentats P-,N-donadors i s'ha estudiat la seva activitat catalítica en les reaccions de transferència d'hidrogen per a la reducció de cetones amb isopropanol i l'alquilació d'amines amb alcohols. [...]
In this PhD thesis a series of ruthenium (II) complexes with P-,N-donor ligands has been prepared. The catalytic activity of these complexes has been studied in hydrogen transfer reactions with isopropanol for reduction of ketones and the alkylation of amines with alcohols has been shown. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
4.
448 p, 13.8 MB Triarilfosfines sulfonades trifluorometilades : aplicacions en processos catalítics / Peral Crespo, Daniel ; Bayón, Joan Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En el present treball s'han sintetitzat una sèrie de triarilfosfines amb característiques π àcides que han estat caracteritzades i avaluades com a lligands en diferents processos catalitzats per complexos de metalls de transició. [...]
In the present work, a new series of triarylphosphines with strong π-acidic character have been synthesized and fully characterized. They have also been tested as ligands in different processes catalyzed by transition metal complexes. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
5.
1 p, 78.3 KB Síntesis de nuevas triarilfosfinas carboxiladas mediante hidrólisis del grupo trifluorometilo. Aplicaciones en catálisis de intercambio de fase y anclaje sobre sílica / Herrera Miranda, Daniel ; Bayón, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En el presente trabajo se describe una nueva familia de ligandos trifenilfosfina con sustituyentes trifluorometilo y ácidos carboxílicos. Se ha desarrollado un procedimiento sintético optimizado para estos compuestos, en el que se parte de derivados fácilmente accesibles y permite obtener las fosfinas con elevada pureza y rendimiento. [...]
2012
2 documents
6.
258 p, 2.2 MB Isomerització de N-al·lilamides i N-al·lilimides : catàlisi i desactivació del catalitzador / Bartés Viñas, Meritxell ; Bayón, Joan Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona , 2009
2 documents
7.
245 p, 3.4 MB Hidroformilación asimétrica de olefinas con catalizadores de rodio y difosfitos metalamacrocíclicos / Crespi Serrano, Laura ; Bayón, Joan Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Esta tesis se enmarca en el campo de la catálisis homogénea, concretamente en la síntesis de ligandos difosfito y catalizadores quirales para su posterior utilización en hidroformilación asimétrica de olefinas y productos naturales que sean precursores de fármacos enantioméricamente puros como el (S)- Naproxeno o el Ibuprofeno. [...]
This thesis is framed in the field of the homogeneous catalysis, concretely in the sintesis of ligands diphosphite and quiral catalysts, for their later use in asymetric hydroformylation of olefins and natural products that are precursors of enantiomeric pure medicines like (S)-Naproxene or Ibuprofene. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  
8.
39 p, 227.2 KB Síntesi de ditiolats quirals derivats de l'àcid làctic amb un fragment biarílic / Gimeno Bolaño, Josep ; Bayón, Joan Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En aquest treball s'han abordat tres objectius, tots ells relacionats amb la reacció d'hidroformilació i en la seva aplicació a la síntesi de productes d'alt valor afegit. El primer dels objectius ha estat la síntesi de tres lligands ditioacetat quirals a partir de l'L-(-)-lactat d'etil i diols bicíclics, que en algun cas incorporaven un centre atropoisomèric, per a ser emprats en la reacció d'hidroformilació enantioselectiva catalitzada per complexos tiolat de rodi o bé en altres reaccions asimètriques. [...]
Three main goals were set at the beginning of this work, all of them related with the hydroformylation reaction and its application in the synthesis of fine chemicals. The first goal is the synthesis of three chiral ditioacetate ligands coming from the L?(-)-ethyl lactate and bicyclic diols, that in some cases contain an atropoisomeric centre. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
7 documents

Materials acadèmics 37 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
9 p, 85.9 KB Química en la Indústria [42426] / Peral Pérez, José ; Bayón Rueda, Joan Carles ; Marquet Cortés, Jordi ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Valiente Malmagro, Manuel ; del Valle Zafra, Manel ; Bayón Rueda, Joan Pau ; Ferrer Alegre, Pau ; Sangüesa, Juan ; Baeza Labat, Juan Antonio ; Guirado López, Gonzalo ; Guisasola Canudas, Albert ; Ponsa Salas, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura es tracten aspectes ben diferenciats de l química industrial: per una part temàtiques comunes en una industria basada en tecnologia química o Biotecnología i, d'altra banda, monografies especialitzades de especial importància. [...]
The student will acquire the knowledge of the main important aspects that are at play in a General Chemistry Industry. That will involve the main topics related to the creation and expansion of a Chemical Company, the description of a selection of the main types of chemical activities that are currently developed in the world of the industrial chemistry, and some complementary issues that, although they are not directly related to the chemical aspects of the production process itself, are needed to efficiently run a chemical facility. [...]
En esta asignatura se tratan aspectos bien diferenciados de la química industrial: por una parte temáticas comunes en una industria basada en tecnologia química o Biotecnología y, por otro lado, monografías especializadas de particular importancia. [...]

2018-19
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
2.
8 p, 96.2 KB Química dels Elements [102505] / Real Obradors, Juli ; Bayón Rueda, Joan Carles ; Novio Vazquez, Fernando ; Sala Roman, Xavier ; Palacios Bonilla, Oscar ; García-Antón Aviñó, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
"Química dels Elements" (Chemistry of the elements) is a second year course in which the student must acquire a first set of fundamental contents of the area of knowledge of Inorganic Chemistry. The essential objective is that, based on the general knowledge of chemistry acquired in the subject "Fonaments de Química" (Fundamentals of Chemistry), the student reaches a basic knowledge of how is the chemistry of the different elements of the periodic table, with special emphasis on the elements of the main groups. [...]
"Química de los Elementos" es una asignatura de segundo curso en la que el alumno debe adquirir un primer conjunto de contenidos fundamentales del área de conocimiento de Química Inorgánica. El objetivo esencial es que, a partir de los conocimientos generales de química adquiridos en la asignatura "Fundamentos de Química", el alumno alcance un conocimiento básico de cómo es la química de los diferentes elementos de la tabla periódica, haciendo énfasis especialmente en los elementos de los grupos principales. [...]

2018-19
Grau en Química [953]
3 documents
3.
9 p, 84.9 KB Chemistry in Industry [42426] / Peral Pérez, José ; Bayón Rueda, Joan Carles ; Marquet Cortés, Jordi ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Valiente Malmagro, Manuel ; del Valle Zafra, Manel ; Bayón Rueda, Joan Pau ; Ferrer Alegre, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Sangüesa, Juan ; Baeza Labat, Juan Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Guirado López, Gonzalo ; Guisasola Canudas, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Ponsa Salas, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The student will acquire the knowledge of the main important aspects that are at play in a General Chemistry Industry. That will involve the main topics related to the creation and expansion of a Chemical Company, the description of a selection of the main types of chemical activities that are currently developed in the world of the industrial chemistry, and some complementary issues that, although they are not directly related to the chemical aspects of the production process itself, are needed to efficiently run a chemical facility. [...]
2017-18
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]  
4.
8 p, 96.1 KB Química dels Elements [102505] / Sala Roman, Xavier ; Bayón Rueda, Joan Carles ; Pons Picart, Josefina ; Real Obradors, Juli ; Yáñez López, Ramón ; Novio Vazquez, Fernando ; Palacios Bonilla, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
2017-18
Grau en Química [953]  
5.
6 p, 89.4 KB Catàlisi [102512] / Bayón Rueda, Joan Carles ; Ujaque Pérez, Gregori ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és proporcionar a l'alumne una visió de conjunt de la catàlisi com disciplina transversal de la química, tant els aspectes més fonamentals, com en els més aplicats, amb especial èmfasi en l'ús a la industria del processos catalítics, com a eina crucial en el desenvolupament d'una química verda.
2017-18
Grau en Química [953]  
6.
6 p, 89.5 KB Catàlisi [102512] / Bayón Rueda, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és proporcionar a l'alumne una visió de conjunt de la catàlisi com disciplina transversal de la química, tant els aspectes més fonamentals, com en els més aplicats, amb especial èmfasi en l'ús a la industria del processos catalítics, com a eina crucial en el desenvolupament d'una química verda.
2016-17
Química [953]  
7.
2 p, 948.9 KB Equilibri químic [20547] / García-Antón Aviñó, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bayón Rueda, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2006-07
Llicenciat en Geologia [62]  
8.
4 p, 25.3 KB Pràctiques Externes [104052] / Bayón Rueda, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. [...]
2015-16
Química [953]  
9.
6 p, 33.0 KB Catàlisi [102512] / Bayón Rueda, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és proporcionar a l'alumne una visió de conjunt de la catàlisi com disciplina transversal de la química, tant els aspectes més fonamentals, com en els més aplicats, amb especial èmfasi en l'us a la industria del processos catalítics, com a eina crucial en el desenvolupament d'una química verda.
2015-16
Química [953]  
10.
4 p, 100.9 KB Pràctiques Externes [104052] / Bayón Rueda, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. [...]
2014-15
Química [953]  

Materials acadèmics : 37 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
7 Bayón, Joan Carles,
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.