Resultados globales: 28 registros encontrados en 0.01 segundos.
Artículos, Encontrados 3 registros
Documentos de investigación, Encontrados 15 registros
Materiales académicos, Encontrados 10 registros
Artículos Encontrados 3 registros  
1.
9 p, 2.1 MB A Benchmark for endoluminal scene segmentation of colonoscopy images / Vázquez Bermúdez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Bernal del Nozal, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Fernández Esparrach, Gloria (Universitat de Barcelona. Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) ; López Peña, Antonio M. (Antonio Manuel) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Romero, Adriana (Université de Montréal. Montreal Institute for Learning Algorithms) ; Drozdzal, Michal (École Polytechnique de Montréal) ; Courville, Aaron (Université de Montréal. Montreal Institute for Learning Algorithms) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Visió per Computador
Colorectal cancer (CRC) is the third cause of cancer death worldwide. Currently, the standard approach to reduce CRC-related mortality is to perform regular screening in search for polyps and colonoscopy is the screening tool of choice. [...]
2017
Journal of Healthcare Engineering, Vol. 2017 (July 2017) , art. 4037190  
2.
3 p, 515.3 KB Us d'eines avançades de processament d'imatge per a la detecció automàtica dels pòlips, lesions precursores del càncer colorrectal / Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Investigadors del Centre de Visió per Computació (CVC) i de la Unitat d'Endoscòpia Digestiva de l'Hospital Clínic de Barcelona han dissenyat eines de processament d'imatge que permeten la detecció automàtica de pòlips en imatges i vídeo de colonoscòpia. [...]
2017
UAB divulga, Octubre 2017, p. 1-3  
3.
2 p, 73.4 KB Polyp Localization and Segmentation in Colonoscopy Images by Means of a Model of Appearance for Polyps / Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Colorectal cancer is the fourth most common cause of cancer death worldwide and its survival rate depends on the stage in which it is detected on hence the necessity for an early colon screening. There are several screening techniques but colonoscopy is still nowadays the gold standard, although it has some drawbacks such as the miss rate. [...]
2014 - 10.5565/rev/elcvia.594
ELCVIA : Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, Vol. 13, Núm. 2 (2014) , p. 9-10  

Documentos de investigación Encontrados 15 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
10 p, 596.5 KB ARPIA : Aprendizaje Remoto Personalizado Inteligente Automatizado / Morata Vegas, Miriam ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La adaptación de la enseñanza universitaria al nuevo contexto educativo ha conllevado un cambio en la metodologia docente, ahora centrada en el alumno. En este punto, es necesario adaptar la comunicación entre professores y estudiantes para que ambos se sientan implicados como protagonistas. [...]
L'adaptació de l'ensenyament universitari al nou context educatiu ha comportat un canvi en la metodologia docent, ara centrada en l'alumne. En aquest punt, cal adaptar la comunicació entre professors i estudiants per a que tots dos es sentin implicats com a protagonistes. [...]
The adaptation of university education to the new educational context has implied a change in the teaching methodology, now centered on the student. At this point, it is necessary to adapt the communication between teachers and students so that both feel involved as protagonists. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 814.4 KB PLAY & LEARN : Eina de suport a l'aprenentatge combinant estratègies de gamificació i machine learning / Catalan Yarza, Oriol ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació d'un mòdul de codi amb tècniques d'aprenentatge computacional per al processament del llenguatge i classificació, per a la seva incorporació en el desenvolupament de videojocs enfocats a l'educació, emprant recomanació de preguntes al jugador basades en preguntes fallades anteriorment. [...]
Creation of a code module with Machine Learning techniques for Language procesing and classification, to be incorporated in videogame develepment focused on education, by means of recommending qüestions based on previously failed qüestions. [...]
Creación de un módulo con técnicas de aprendizaje computacional para el procesado de lenguaje y clasificación, para su incorporación en el desarrollo de juegos enfocados a la educación, usando la recomendación de preguntas al jugador basadas en preguntas falladas anteriormente. [...]

2019-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
10 p, 721.1 KB SchoolTest : Aplicació per monitoritzar el procés d'aprenentatge dels alumnes / Pscherer Vilallonga, Sergi ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En segle XXI estan naixent un grapat de noves tecnologies que mica en mica van posant en evidència altres formes més eficients per a satisfer diversos objectius. En aquest TFG es vol posar en evidència el canvi imminent que es produirà en el sector de l'ensenyament respecte al procés d'aprenentatge i sobretot la manera en que el professorat pot monitoritzar aquest procés. [...]
En el siglo XXI están naciendo un montón de nuevas tecnologías que, poco a poco, van poniendo en evidencia otras formas más eficientes para satisfacer diversos objetivos. En este TFG se quiere evidenciar el cambio inminente que se producirá en el sector de la educación con respecto al proceso de aprendizaje y, sobre todo, la manera en que el profesorado puede monitorizar este proceso. [...]
In the 21st century a handful of new technologies are emerging that little by little they are putting in evidence other more efficient ways to meet various objectives. In this TFG we want to highlight the imminent change that will occur in the education sector with regard to the learning process and, above all, the way teachers can monitor this process. [...]

2019-02-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 4.3 MB Aplicació de suport al diagnòstic de pacients amb leucèmia / Ramoneda Tormos, Albert ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es presenta el desenvolupament d'una aplicació mèdica per a la gestió de pacients diagnosticats amb leucèmia per estudiar com evoluciona el seu diagnòstic amb diferents tractaments oncològics. [...]
En este proyecto se presenta el desarrollo de una aplicación médica para la gestión de pacientes diagnosticados con leucemia para estudiar cómo evoluciona su diagnóstico con diferentes tratamientos oncológicos. [...]
This project describes the development of a medical application for the management of patients diagnosed with leukemia to study how their status evolves over diferent oncological treatments. The application is based on an interface that allows healthcare staff to manage historical patient data as well as their temporary evolution within the treatment. [...]

2018-07-02
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
5.
9 p, 687.0 KB Smart Blackjack : Aplicación de técnicas de aprendizaje para soporte en juegos de azar / Gerun, Ivan ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El empleo de aprendizaje computacional como soporte a los juegos de azar plantea diferentes retos. Uno de ellos es poder sobreponerse a la aleatoriedad de ciertas circunstancias de las partidas. Para ello, es necesario definir adecuadamente las características que se van a usar en el aprendizaje y seleccionar cuidadosamente el método de clasificación. [...]
The use of machine learning to support to gambling poses different challenges. One of them is that support systems should be able to features the randomness of certain circumstances of the games. To cope with this, it is necessary to define adequately the characteristics that are going to be used in learning stage and to carefully select the classification method. [...]
L'ocupació d'aprenentatge computacional com a suport als jocs d'atzar planteja diferents reptes. Un d'ells és poder sobreposar-se a l'aleatorietat de certes circumstàncies de les partides. Per a això, cal definir adequadament les característiques que es van a usar en l'aprenentatge i seleccionar acuradament el mètode de classificació. [...]

2018-02-14
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
10 p, 1.2 MB Detección de proteínas multifuncionales con funciones celulares ocultas utilizando BIG-DATA / Enöckl Cabacas, Helmut ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las proteínas moonlighting son proteínas con funciones múltiples totalmente independientes y ocultas, es decir, se desconocen muchas de las funciones que tienen las proteínas moonlighting. Además, las proteínas moonlitghting están estrechamente ligadas a enfermedades genéticas. [...]
Moonlighting proteins are proteins with multiple totally independent and hidden function sand, that is to say, that many of the functions that have the moonlighting proteins are unknown. They are also closely linked to genetic diseases. [...]
Les proteïnes moonlighting són proteïnes amb funcions múltiples totalment independents i ocultes, és a dir, es desconeixen moltes de les funcions que tenen les proteïnes moonlighting. A més, les proteïnes moonlitghting estan estretament lligades a malalties genètiques. [...]

2017-06-28
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
11 p, 2.1 MB CrowdParking : aplicació mòbil col·laborària per gestionar places d'aparcament / Núñez Ubach, Marc ; Jacobus Atens, Coen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment en les grans ciutats és prou evident un problema relacionat amb la quantitat de vehicles existents i la disponibilitat de places d'aparcament públiques. La escassetat d'aquestes suposa una pèrdua de temps pel conductor i, per tal de facilitar aquesta tasca, plantegem una aplicació mòbil en la qual els usuaris comparteixin informació sobre la disponibilitat de places lliures, contribuint a la recopilació d'aquesta en temps real. [...]
Currently in large cities is obvious the problem with the number of existing vehicles and the availability of public parking spaces. The shortage of these is a waste of time for the driver, to facilitate this task, we propose a mobile application in which users share information on the availability of parkings, contributing to the collection of those images in real time. [...]
Actualmente en las grandes ciudades es evidente un problema relacionado con la cantidad de vehículos existentes y la disponibilidad de plazas de aparcamiento públicas. La escasez de estas supone una pérdida de tiempo para el conductor y, a fin de facilitar esta tarea, planteamos una aplicación móvil en la que los usuarios compartan información sobre la disponibilidad de plazas libres, contribuyendo a la recopilación de éstas en tiempo real. [...]

2017-02-09
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 1.2 MB TrackYourTrain : Aplicació pel seguiment d'entrenaments esportius personalitzats / Andreu Tort, Mireia ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una aplicació mòbil que permeti gestionar de manera àgil totes les activitats esportives que fan els clients sota la supervisió d'un entrenador personal. [...]
The goal of this project is the development of a Mobile application which allows an efficient and agile tracking of training activities under supervision of a personal trainer. TrackYourTrain defines three different user roles: administrator, trainer and client, each of one having different and exclusive functionalities. [...]
El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar de forma ágil todas las actividades deportivas que hacen los clientes bajo la supervisión de un entrenador personal. [...]

2016-06-27
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
11 p, 1.2 MB Polyp Detection using Convolutional Neural Networks : An Exploratory Study / Rodríguez Carmona, Javier ; Vázquez Bermúdez, David, dir. ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This project presents an exploratory study on the potential of using convolutional neural networks (CNNs) to aid in polyp detection tasks. Early polyp detection is crucial for patient survival and it could be very useful for clinicians to have a tool that could aid clinicians in real time to identify polyps in the image. [...]
Este proyecto presenta un estudio exploratorio sobre el potencial de usar redes neuronales convolutivas (CNNs) para ayudar en tareas de detección de pólipos. La detección temprana de pólipos es crucial para la supervivencia del paciente, y podría ser muy útil para los médicos disponer de una herramienta que les ayude a identificar pólipos en tiempo real en las imágenes. [...]
Aquest treball presenta un estudi exploratori sobre el potencial d'usar xarxes neuronals convolutives (CNNs) per ajudar en tasques de detecció de pòlips. La detecció primerenca de pòlips és crucial per a la supervivencia del pacient, i podría ser molt útil per als mèdics disposar d'una eina que els ajudi a identificar pòlips en temps real a les imatges. [...]

2016-06-28
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
13 p, 1.2 MB Herramientas de clasificación automática de regiones / Molero Carrión, Marcos ; Vázquez Bermúdez, David, dir. ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El cáncer de colon es uno de los cánceres con más incidencia en la población mundial. Su detección precoz necesita de la identificación temprana de pólipos, que son su lesión precursora. Sistemas automáticos son empleados para ayudar a los médicos en su detección precoz. [...]
Colon cancer is one of the cancers with the highest incidence in the world population. The quick detection requires an early identification of polyps, which are the precursor lesion. Doctors are helped by automatic systems in order to the early detection. [...]
El càncer de còlon és un dels càncers amb més incidència a la població mundial. La seva detecció precoç necessita una identificació primerenca dels pòlips, que són la seva lesió precursora. [...]

2016-02-11
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Documentos de investigación : Encontrados 15 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 10 registros  
1.
6 p, 108.4 KB Disseny d'Algoritmes [104359] / Bernal del Nozal, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Partint de la base que els alumnes tenen uns coneixements bàsics sobre programació i estructures de dades adquirits en assignatures anteriors, es pretén que l'alumne sigui capaç d'analitzar, dissenyar i implementar algoritmes basant-se en les tècniques de disseny d'algoritmes existents. [...]
Partiendo de la base de que los alumnos tienen unos conocimientos básicos sobre programación y estructuras de datos adquiridos en asignaturas anteriores, se pretende que el alumno sea capaz de analizar, diseñar e implementar algoritmos basándose en las técnicas de diseño de algoritmos existentes. [...]

2020-21
Enginyeria de Dades [1394]
3 documentos
2.
7 p, 115.7 KB Compiladors [102782] / Sánchez Pujadas, Francisco Javier ; Bernal del Nozal, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements: Introduir els conceptes i estructures fonamentals d'un compilador de llenguatges imperatius. Millorar l'ús i comprensió dels compiladors (eficiència, límits del llenguatge, etc. ), i dels llenguatges de programació. [...]
Conocimientos: Introducir los conceptos y estructuras fundamentales de un compilador de lenguajes imperativos. Mejorar el uso y comprensión de los compiladores (eficiencia, límites del lenguaje, etc. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
3.
6 p, 113.5 KB Laboratori de Programació [102767] / Sánchez Albaladejo, Gemma ; Bernal del Nozal, Jorge ; Tudela Barroso, Yael ; Da Silva Campello, Cristian ; Abril Gutiérrez, Estrella María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Algorísmica i informació i s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura Metodologia de la Programació i la continuació pràctica de l'assignatura de Matemàtica Discreta. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Algorítmica e información y debe verse como la continuación lógica de la asignatura Metodologia de la Programació y la continuación práctica de la asignatura de Matemàtica Discreta. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
4.
6 p, 108.0 KB Disseny d'Algoritmes [104359] / Bernal del Nozal, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Partint de la base que els alumnes tenen uns coneixements bàsics sobre programació i estructures de dades adquirits en assignatures anteriors, es pretén que l'alumne sigui capaç d'analitzar, dissenyar i implementar algoritmes basant-se en les tècniques de disseny d'algoritmes existents. [...]
Partiendo de la base de que los alumnos tienen unos conocimientos básicos sobre programación y estructuras de datos adquiridos en asignaturas anteriores, se pretende que el alumno sea capaz de analizar, diseñar e implementar algoritmos basándose en las técnicas de diseño de algoritmos existentes. [...]

2019-20
Enginyeria de Dades [1394]
3 documentos
5.
7 p, 114.0 KB Compiladors [102782] / Sánchez Pujadas, Francisco Javier ; Bernal del Nozal, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements: Introduir els conceptes i estructures fonamentals d'un compilador de llenguatges imperatius. Millorar l'ús i comprensió dels compiladors (eficiència, límits del llenguatge, etc. ), i dels llenguatges de programació. [...]
Conocimientos: Introducir los conceptos y estructuras fundamentales de un compilador de lenguajes imperativos. Mejorar el uso y comprensión de los compiladores (eficiencia, límites del lenguaje, etc. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
6.
8 p, 122.2 KB Enginyeria del Software [102743] / Lladós Canet, Josep ; Fornes Bisquerra, Alicia ; Bernal del Nozal, Jorge ; Fernández Mota, David ; Gesa Bote, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és introductòria del bloc d'assignatures sobre el procés d'enginyeria del software. L'objectiu general és donar una visió global i ordenada del procés de desenvolupament del software que no sigui simplement el de la programació (que constitueix, només, una fase dins de tot el procés de l'enginyeria del software). [...]
Esta asignatura es introductoria del bloque de asignaturas sobre el proceso de ingeniería del software. El objetivo general es dar una visión global y ordenada del proceso de desarrollo del software que no sea simplemente el de la programación (que constituye, sólo, una fase dentro de todo el proceso de la ingeniería del software). [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
7.
8 p, 104.0 KB Enginyeria del Software [102743] / Lladós Canet, Josep ; Fornes Bisquerra, Alicia ; Bernal del Nozal, Jorge ; Fernández Mota, David ; Gesa Bote, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és introductòria del bloc d'assignatures sobre el procés d'enginyeria del software. L'objectiu general és donar una visió global i ordenada del procés de desenvolupament del software que no sigui simplement el de la programació (que constitueix, només, una fase dins de tot el procés de l'enginyeria del software). [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
7 p, 92.2 KB Compiladors [102782] / Sánchez Pujadas, Francisco Javier ; Bernal del Nozal, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements: Introduir els conceptes i estructures fonamentals d'un compilador de llenguatges imperatius. Millorar l'ús i comprensió dels compiladors (eficiència, límits del llenguatge, etc. ), i dels llenguatges de programació. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
6 p, 87.6 KB Compiladors [102782] / Sánchez Pujadas, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Bernal del Nozal, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements: Introduir els conceptes i estructures fonamentals d'un compilador de llenguatges imperatius. Millorar l'ús i comprensió dels compiladors (eficiència, límits del llenguatge, etc. ), i dels llenguatges de programació. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
8 p, 100.8 KB Enginyeria del Software [102743] / Lladós i Canet, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Fornés Bisquerra, Alicia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Bernal del Nozal, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Gesa Boté, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és introductòria del bloc d'assignatures sobre el procés d'enginyeria del software. L'objectiu general és donar una visió global i ordenada del procés de desenvolupament del software que no sigui simplement el de la programació (que constitueix, només, una fase dins de tot el procés de l'enginyeria del software). [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.