Resultats globals: 34 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 15 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Materials acadèmics, 18 registres trobats
Articles 15 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
5 p, 531.2 KB La relación entre investigación y la práctica en el aula : Un binomio posible y deseable / Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil, Maria Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Delgado, Rosalía (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Planàs, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
La relación entre la investigación y la práctica en el aula es una cuestión que interesa y preocupa tanto al mundo académico como al mundo de la escuela. Este artículo presenta la discusión entre tres docentes que trabajan a caballo entre la escuela y la universidad sobre cuestiones candentes relativas a la educación lingüística y literaria, la potencialmente fructífera relación entre escuela y universidad, y la necesidad de creación de puentes institucionales entre ambos ámbitos. [...]
La relació entre la recerca i la pràctica a l'aula és una qüestió que interessa i preocupa tantal món acadèmic com al món de l'escola. Aquest article presenta la discussió entre tres docents que treballen a cavall entre l'escola i la universitat sobre qüestions candents relatives a l'educació lingüística i literària, la potencialment fructífera relació entre escola i universitat, i la necessitat de creació de ponts institucionals entre tots dos àmbits. [...]
The relationship between research and classroom practice is an issue of equal interest and concern to both domains. This article presents a discussion among three teachers who combine jobs in both secondary education and university contexts. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.88
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 75-79 (Other)  
2.
8 p, 2.5 MB Una unitat didàctica basada en l'enfocament per tasques : reflexions i exemples / Vilagrasa Grandia, Albert (Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes) ; Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest article es presenta una proposta d'implementació d'una unitat didàctica que es basa en l'enfocament per tasques. Es fa un breu repàs teòric dels fonaments de l'enfocament per tasques per contextualitzar la proposta que es duu a terme amb un grup d'aprenents adults d'un centre públic de les Illes Balears. [...]
This article presents an experience of the implementation of a pedagogic unit based on the task-based approach. A brief theoretical review of the basis of task-based approach is made in order to contextualise the experience which is carried out with a group of adult learners in a public school in the Balearic Islands. [...]
En este artículo se presenta una experiencia de implementación de una unidad didáctica que se basa en el enfoque por tareas. Se hace un breve repaso teórico de los fundamentos del enfoque por tareas para contextualizar la experiencia que se lleva a cabo con un grupo de aprendices adultos de un centro público de las Islas Baleares. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.63
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 63-70 (Innovació i transmissió de coneixement)  
3.
14 p, 739.0 KB La retroacció correctiva oral amb estudiants adults poc escolaritzats / Sans Bertran, Maria Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona)
En els últims anys, el feedback correctiu ha despertat molt interès i s'han dut a terme un nombre considerable de recerques en aquest àmbit, especialment en la didàctica de l'anglès com a llengua segona o estrangera. [...]
In recent years, corrective feedback has aroused much interest and a considerable number of studies have been carried out in this field, especially in English as a second or foreign language, but in Catalan as an additional language it is still in its early stages. [...]
En los últimos años, la retroalimentación correctiva ha despertado mucho interés y se han llevado a cabo un número considerable de investigaciones en este ámbito, especialmente en la didáctica del inglés como segunda lengua o lengua extranjera, pero la investigación en el contexto de la enseñanza del catalán como lengua adicional es aún incipiente. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.69
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 49-62 (Investigació i qüestions teòriques)  
4.
2 p, 218.4 KB Editorial CJ 4(2) / Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona)
2021 - 10.5565/rev/clil.74
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 5-6 (Editorial)  
5.
3 p, 375.2 KB Marta Mas, Albert Vilagrasa, Nuria Bastons, Gemma Verdés, M. Helena Vergés, Veus, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, SA, 2006 / Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
Obra ressenyada: Marta MAS, Albert VILAGRASA, Nuria BASTONS, Gemma VERDÉS, M. Helena VERGÉS, Veus. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006.
2007
Rassegna iberistica, Núm. 86 (2007) , p. 129-131  
6.
15 p, 1.3 MB Les actituds dels alumnes i el sentit de l'humor a les classes d'italià llengua estrangera en un context català / Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
Aquest artide és el fruit d'un estudi més ampli sobre l'expressio oral en les activitats en petits grups o parelles a dasses d'italià llengua estrangera a Barcelona, ciutat on es parla el català i el castellà, és a dir dues llengues pròximes a l'italià. [...]
2007
Rassegna iberistica, Núm. 86 (2007) , p. 43-57  
7.
17 p, 15.6 MB L'alternança de llengua a les classes d'italià llengua estrangera amb aprenents bilingües català-castellà durant les activitats orals en subgrups / Birello, Marilisa
2006
Rassegna iberistica, Vol. 84 (2006) , p. 43-59  
8.
16 p, 193.7 KB Creencias sobre la enseñanza de la composición escrita y de la gramática de estudiantes de grado de Educación Primaria y de Educación Infantil / Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil, Rosa (Gil Juan) (Universitat Autònoma de Barcelona)
En este trabajo presentamos los primeros resultados de un estudio exploratorio sobre las creencias que los estudiantes de los grados de educación primaria e infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona tienen de la enseñanza del proceso de aprendizaje de la composición escrita y de la gramática. [...]
In this paper, we present the first results of an exploratory study on beliefs that Primary and Early Childhood Education student teachers of the Faculty of Education of the Autonomous University of Barcelona have about the learning and teaching process of writing and grammar. [...]

2014
Tejuelo. Didáctica de la Lengua y la Literatura, Monogràfic 10 (2014) , p. 11-26  
9.
35 p, 592.8 KB 'Bueno stiamo praticando' : anàlisi comparativa dos sinais discursivos utilizados em situaçoes interativas entre aprendizes de línguas próximas / Ferroni, Roberta (Universidade de São Paulo) ; Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona)
Este artigo compara os sinais discursivos utilizados em contextos interativos entre aprendizes de italiano como língua estrangeira, cuja língua materna é o português brasileiro e o catalão-espanhol. [...]
The paper compares the discursive markers used in interactive contexts among learners of Italian as a foreign language (henceforth FL) whose mother tongue is either Brazilian Portuguese or Spanish and Catalan. [...]

2015
Trabalhos em lingüística aplicada, Vol. 54, Num. 3 (2015) , p. 483-517  
10.
24 p, 489.5 KB Meta-analisi e applicazione di una proposta didattica orientata all'azione per l'apprendimento dei segnali discorsivi in italiano LS / Ferroni, Roberta (Universidade de São Paulo) ; Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona)
Nel presente contributo si riportano i risultati di uno studio i cui obiettivi sono: a) verificare come vengono trattati i segnali discorsivi (SD) in un manuale di italiano LS il cui approccio è orientato all'azione; b) analizzare come questi SD vengono percepiti e ritualizzati nel parlato dialogico di studenti di italiano LS di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. [...]
In this paper we report the results of a study whose objectives were: a) to determine how discourse markers (DMs) are addressed in an action-oriented Italian FL textbooks; b) to analyze how these DMs are perceived and ritualized in the spoken conversation of students studying Italian as a FL at the B1 level as defined by the Common European Framework of Reference for Languages. [...]

2016
Italiano LinguaDue, Vol. 8, núm. 1 (2016) , p. 30-53  

Articles : 15 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
6 p, 117.0 KB Immigrants and prison : good practices in Europe / Benucci, Antonella (Università per Stranieri di Siena) ; Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona)
2017
The Linguistic Integration of Adults Migrants. Some Lessons from Research, (2017) , p. 371-376  

Materials acadèmics 18 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
7 p, 117.1 KB Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura [43214] / Birello, Marilisa ; Salas, Nayme Daniela ; Fontich, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Mòdul obligatori de l'especialitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i optatiu per a la resta d'especialitats En aquest mòdul es presentarà l'estat actual de la investigació sobre l'escriptura i el seu ensenyament i aprenentatge. [...]
This is a compulsory course for students of the Language and Literature Didactics itinerary, while it is optional for students of other itineraries. This course introduces students to the state-of-the-art in research on the development and teaching of writing. [...]
Módulo obligatorio de la especialidad de Didáctica de la Lengua y la Literatura y optativo del resto de especialidades En este módulo se presentará el estado actual de la investigación sobre la escritura y sobre su enseñanza y aprendizaje. [...]

2021-22
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
2.
4 p, 104.1 KB Projectes per Ensenyar i Aprendre Llengua [103536] / Fontich, Xavier ; Birello, Marilisa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Optativa que forma part de la menció de Llengües de la titulació d'Educació Primària i que aprofundeix sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües oficials. S'orienta a reflexionar sobre els reptes que presenten les pràctiques de la formació lingüística dels escolars a Catalunya i a trobar nous plantejaments didàctics per treballar a les aules, en un moment de debat educatiu i social sobre les metodologies. [...]
An optional subject that forms part of the mention of Languages of the Primary Education degree and that delves into the teaching and learning of official languages. It aims to reflect on the challenges presented by the practices of linguistic training for schoolchildren in Catalonia and to find our didactic approaches for working in classrooms, at a time of educational and social debate on methodologies. [...]
Optativa que forma parte de la mención de Lenguas de la titulación de Educación Primaria y que se dedica a profundizar sobre la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas oficiales. Se orienta a reflexionar sobre los retos más difíciles que presentan las prácticas de la formación lingüística de los escolares en Cataluña y a hallar planteamientos didácticos para trabajar en las aulas. [...]

2021-22
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
3.
8 p, 118.4 KB Llengües i aprenentatge [102075] / Birello, Marilisa ; Sans Bertran, Maria Teresa ; Vidal Sape, Artur ; Solanich Sanglas, Irene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura aporta coneixements bàsics necessaris per a tots els futurs mestres de primària. En concret dóna eines per a la fonamentació i actuació en l'ensenyament de la llengua escrita a totes les matèries dels cicles mitjà i superior, en l'ensenyament de la reflexió sobre els continguts lingüístics amb els nens i nenes, i en les formes d'organitzar les propostes de treball lingüístic a l'aula. [...]
This course provides the basic knowledge necessary for all future primary school teachers. In particular, it provides participants with theoretical and practical tools to teach 8 to 12 year olds how to write in all content areas, to engage their future pupils in activities that promote metalinguistic awareness and to organize language learning activities in the classroom. [...]
Esta asignatura aporta los conocimientos básicos necesarios para todos los futuro maestros de primaria. En concreto proporciona instrumentos para la fundamentación y la actuación en la enseñanza de la lengua escrita en todas las materias de los ciclos medio y superior, en la enseñanza de la reflexión sobre los contenidos lingüísticos con los niños y niñas, y en las fromas de organizar las propuestas de trabajo lingüístico en el aula. [...]

2021-22
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1283]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
4.
7 p, 115.9 KB Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura [43214] / Birello, Marilisa ; Salas, Nayme Daniela ; Fontich, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Mòdul obligatori de l'especialitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i optatiu per a la resta d'especialitats En aquest mòdul es presentarà l'estat actual de la investigació sobre l'escriptura i el seu ensenyament i aprenentatge. [...]
Módulo obligatorio de la especialidad de Didáctica de la Lengua y la Literatura y optativo del resto de especialidades En este módulo se presentará el estado actual de la investigación sobre la escritura y sobre su enseñanza y aprendizaje. [...]

2020-21
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
5.
7 p, 114.6 KB Llengües i aprenentatge [102075] / Birello, Marilisa ; Cros Alavedra, Anna ; Sans Bertran, Maria Teresa ; Vidal Sape, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura aporta coneixements bàsics necessaris per a tots els futurs mestres de primària. En concret dóna eines per a la fonamentació i actuació en l'ensenyament de la llengua escrita a totes les matèries dels cicles mitjà i superior, en l'ensenyament de la reflexió sobre els continguts lingüístics amb els nens i nenes, i en les formes d'organitzar les propostes de treball lingüístic a l'aula. [...]
Esta asignatura aporta los conocimientos básicos necesarios para todos los futuro maestros de primaria. En concreto proporciona instrumentos para la fundamentación y la actuación en la enseñanza de la lengua escrita en todas las materias de los ciclos medio y superior, en la enseñanza de la reflexión sobre los contenidos lingüísticos con los niños y niñas, y en las fromas de organizar las propuestas de trabajo lingüístico en el aula. [...]

2020-21
Grau en Educació Primària [1140]
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1283]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
6.
8 p, 123.2 KB Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme [102073] / Masats Viladoms, Maria Dolors ; Dooly, Melinda ; Moore, Emilee ; González Acevedo, Nathaly ; Birello, Marilisa ; Vallejo Rubinstein, Claudia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura aporta, al professorat en formació, els coneixements bàsics necessaris per exercir la docència en l'etapa d'Educació Primària. En concret, dona eines per fonamentar i concretar la formació lingüística dels escolars en un currículum multilingüe i en un context social específic com el català. [...]
Esta asignatura aporta, al profesorado en formación, los conocimientos básicos necesarios para ejercer la docencia en la etapa de Educación Primaria. Más específicamente proporciona herramientas para fomentar y concretar la formación lingüística de los escolares en un currículum multilingüe y en un contexto social específico como el contexto catalán. [...]

2019-20
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
7.
7 p, 116.5 KB Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura [43214] / Birello, Marilisa ; Salas, Nayme Daniela ; Fontich, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Mòdul obligatori de l'especialitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i optatiu per a la resta d'especialitats En aquest mòdul es presentarà l'estat actual de la investigació sobre l'escriptura i el seu ensenyament i aprenentatge. [...]
Módulo obligatorio de la especialidad de Didáctica de la Lengua y la Literatura y optativo del resto de especialidades En este módulo se presentará el estado actual de la investigación sobre la escritura y sobre su enseñanza y aprendizaje. [...]

2019-20
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
8.
4 p, 101.8 KB Projectes per Ensenyar i Aprendre Llengua [103536] / Birello, Marilisa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Optativa que forma part de la menció de Llengües de la titulació d'Educació Primària i que aprofundeix sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües oficials. S'orienta a reflexionar sobre els reptes que presenten les pràctiques de la formació lingüística dels escolars a Catalunya i a trobar nous plantejaments didàctics per treballar a les aules, en un moment de debat educatiu i social sobre les metodologies. [...]
Optativa que forma parte de la mención de Lenguas de la titulación de Educación Primaria y que se dedica a profundizar sobre la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas oficiales. Se orienta a reflexionar sobre los retos más difíciles que presentan las prácticas de la formación lingüística de los escolares en Cataluña y a hallar planteamientos didácticos para trabajar en las aulas. [...]

2019-20
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
9.
7 p, 114.4 KB Llengües i aprenentatge [102075] / Birello, Marilisa ; Cros Alavedra, Anna ; Gracia Abadias, Maria Carmen ; Vidal Sape, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura aporta coneixements bàsics necessaris per a tots els futurs mestres de primària. En concret dóna eines per a la fonamentació i actuació en l'ensenyament de la llengua escrita a totes les matèries dels cicles mitjà i superior, en l'ensenyament de la reflexió sobre els continguts lingüístics amb els nens i nenes, i en les formes d'organitzar les propostes de treball lingüístic a l'aula. [...]
Esta asignatura aporta los conocimientos básicos necesarios para todos los futuro maestros de primaria. En concreto proporciona instrumentos para la fundamentación y la actuación en la enseñanza de la lengua escrita en todas las materias de los ciclos medio y superior, en la enseñanza de la reflexión sobre los contenidos lingüísticos con los niños y niñas, y en las fromas de organizar las propuestas de trabajo lingüístico en el aula. [...]

2019-20
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
10.
7 p, 89.5 KB Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura [43214] / Birello, Marilisa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Mòdul obligatori de l'especialitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i optatiu per a la resta d'especialitats En aquest mòdul es presentarà l'estat actual de la investigació sobre l'escriptura i el seu ensenyament i aprenentatge. [...]
This is a compulsory course for students of the Language and Literature Didactics itinerary, while it is optional for students of other itineraries. This course introduces students to the state-of-the-art in research on the development and teaching of writing. [...]
Módulo obligatorio de la especialidad de Didáctica de la Lengua y la Literatura y optativo del resto de especialidades En este módulo se presentará el estado actual de la investigación sobre la escritura y sobre su enseñanza y aprendizaje. [...]

2018-19
3 documents

Materials acadèmics : 18 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.