Resultats globals: 156 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 9 registres trobats
Materials acadèmics, 147 registres trobats
Documents de recerca 9 registres trobats  
1.
61 p, 3.1 MB Mejora en la eficiencia de procesos / Villar Casino, Rubén ; Blabia Girau, Daniel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
El Objetivo perseguido con este proyecto es analizar, simular y proponer mejoras a procesos ineficientes, a través del software Simio, utilizando como caso de estudio el restaurante buffet Mathilda. [...]
pruebas necesarias sobre una recreación del restaurante para averiguar si el sistema actual es el más eficiente o hay manera de mejorar el servicio prestado para que los clientes (los.
estudiantes) realicen una espera menora la hora de servirse la comida.

2019
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
2.
102 p, 1.9 MB Pàgina web per a una entitat esportiva / Lozano Manzi, Marc ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte que es presenta es basa en la creació d'una pàgina web per a una entitat esportiva, a partir d'un gestor de continguts de nom Joomla, basat en llenguatges PHP, SQL, HTML, Javascript i CSS, amb servidors Apache i base de dades MySQL. [...]
El proyecto que se presenta se basa en la creación de una página web para una entidad deportiva, a opartir de un gestor de contenidos de nombre Joomla, basado en lenguages PHP, SQL, HTML, Javascript y CSS, con servidores Apache y base de datos SQL. [...]

2013  
3.
88 p, 2.2 MB Intranet pel HCR Cent Patins / Margarit Granero, Albert ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte està estretament vinculat a l‟entitat de Hockey Línia HCR Cent Patins de Rubí. Els objectius del projecte són desenvolupar una intranet de gestió econòmica pel Club respectant tots els procediments que s‟executen al llarg d‟una temporada a l‟entitat.
El proyecto está estrechamente vinculado a la entidad de Hokey Linea HCR Cent Patins de Rubí. Los objetivos del proyecto son desarrollar una intranet de gestión económica para el Club respetando todos los procedimientos que se ejecutan a lo largo de una temporada en la entidad.

2013  
4.
101 p, 5.1 MB Coach basket : aplicación para los entrenadores de baloncesto / Lama Ordóñez, Rubén ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Los objetivos principales de esta aplicación para dispositivo móvil son: administrar los datos de un club de baloncesto de manera que podamos reducir la pérdida de información y cumplamos la LOPD; recoger las estadísticas de los jugadores del equipo tanto local como visitante para su posterior explotación; mostrar en un documento Excel o en gráficos las estadísticas recogidas; gestionar la planificación de entrenamientos, y ejercicios y crear ejercicios con imágenes e información de los mismos para nuestros entrenamientos.
Els objectius principals d'aquesta aplicació per a dispositiiu mòbil són: administrar les dades d'un club de basquetbol de manera que puguem reduir la pèrdua d'informació i complir la LOPD; recollir les estadístiques dels jugadors de l'equip tant local com visitant per a la seva posterior explotació; mostrar en un document Excel o en gràfics les estadístiques recollides; gestiona la planificació d'entrenaments i exercicis, i crear exercicis amb imatges i informació sobre ells per als nostres entrenaments.

2013
Diplomat en Informàtica, especialista de Gestió [32]  
5.
51 p, 619.9 KB Pàgina web pel Club Bellaterra / Martínez Mariné, Eric ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte sorgeix per oferir als socis del Club Bellaterra un nou servei per tal que puguin sentir-se més pròxims al Club. Es tracta d'una web que es vol que sigui d'un ús simple, amigable i confortable. [...]
El proyecto surge para ofrecer a los socios del Club Bellaterra un nuevo servicio para que puedan sentirse más próximos al Club. Se trata de una web que se quiere que sea de uso simple, amigable y confortable. [...]
A new web for an sports club.

2012
Diplomat en Informàtica, especialista de Gestió [32]  
6.
99 p, 2.8 MB Creació i gestió de la pàgina web del club esportiu Diagonal Mar / Ferrer Tasies, Jonatan ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte està encarat en la creació d'una pàgina web per un club esportiu. Es gestionarà la part dels socis del club (alta, modificació i baixa), d'aquesta manera la informació estarà centralitzada i serà consultable en tot moment. [...]
El proyecto esta encarado en la creación de una página web para un club deportivo. Se gestionará la parte de los socios del club (alta, modificación y baja), de esta forma la información estará centralizada y será consultable en todo momento. [...]
The project is addressed in creating a website for a sports club. It will manage the part of partners (register, modification and unsubscribe), so the information will be centralized and searchable at all times. [...]

2012
Diplomat en Informàtica, especialista de Gestió [32]  
7.
89 p, 3.7 MB Tienda online y gestor de stock / González Bitrián, Miguel ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación web que sirva y gestione una tienda de música, tanto para su tienda física como para su tienda online. La aplicación Web está gestionada por los usuarios "administrador" y utilizada por los dos tipos de usuarios: administradores y clientes. [...]
L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una aplicació web que serveixi i gestioni una botiga de música, tant la botiga física com la botiga online. L'aplicació Web està gestionada pels usuaris "administrador" i utilitzada pels dos tipus d'usuaris: administradors i clients. [...]

2011
2 documents
8.
99 p, 2.8 MB Gestor d'incidències per a un despatx tècnic / Riba Salas, Francesc ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aplicació web que pretén donar solució a les necessitats de caràcter organitzatiu d'un despatx tècnic d'una empresa. L'objectiu principal és el de crear una eina capaç d'automatitzar el seguiment de les incidències obertes en el despatx. [...]
Aplicación web que pretende dar solución a las necesidades de carácter organizativo de un despacho técnico de una empresa. El objetivo principal es crear una herramienta capaz de automatizar el seguimiento de las incidencias abiertas en el despacho. [...]

2011
Diplomat en Informàtica, especialista de Gestió [32]  
9.
135 p, 2.7 MB GestFrio - Aplicació de gestió per a l'empresa Friovic / Sánchez Tubau, Marc ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es desenvolupa l'aplicació GestFrio per donar una solució informàtica actualitzada i personalitzada a una empresa de comerç d'embotits. Es pretén controlar tots els moviments generats per la compravenda del producte mantenint en tot moment la traçabilitat de les partides de mercaderia. [...]
Desarrollo de la aplicación GestFrio para proporcionar una solución informática actualizada y personalizada a una empresa de comercio de embutidos. Se pretende controlar todos los movimientos generados por la compraventa del producto manteniendo en todo momento la trazabilidad de las partidas de mercancías. [...]

2011
Diplomat en Informàtica, especialista de Gestió [32]  

Materials acadèmics 147 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 109.5 KB Sistemes d'Informació i Gestió Hotelera [104963] / Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'assignatura facilita una sèrie d'eines informàtiques fonamentals pel seu desenvolupament com a futurs directius. L'ensenyament és en base a sessions molt dinàmiques aprenent directament practicant sobre els programes (REVENUE MANAGEMENT/CRM, Project, Tableau, business game, etc) de manera que l'assistència és gairebé imprescindible per superar l'assignatura. [...]
The course facilitates a series of fundamental computer tools for its development as future executives. Teaching is based on very dynamic sessions by learning directly from the programs (REVENUE MANAGEMENT/CRM, Project, Tableau, business game, etc. [...]
La asignatura facilita una serie de herramientas informáticas fundamentales para su desarrollo como futuros directivos. La enseñanza es en base a sesiones muy dinámicas aprendiendo directamente practicando sobre los programas (REVENUE MANAGEMENT/CRM, Project, Tableau, business game, etc) de forma que la asistencia es casi imprescindible para superar la asignatura. [...]

2023-24
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents
2.
5 p, 103.9 KB Introducció a e-Business i e-Government [104058] / Gallart Gonzalez Palacio, Josep Maria ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu es poder demostrar que s'ha aportat un valor a un projecte de base TIC ja sigui amb finalitat d'obtenir una rendibilitat econòmica o un retorn social millorant el funcionament de les administracions o d'organitzacions sense ànim de lucre. [...]
The objective is to be able to demonstrate that value has been added to an ICT-based project, either in order to obtain economic profitability or a social return, improving the functioning of administrations or non-profit organizations. [...]
El objetivo es poder demostrar que se ha aportado un valor a un proyecto de base TIC ya sea con el fin de obtener una rentabilidad económica o un retorno social mejorando el funcionamiento de las administraciones u organizaciones sin ánimo de lucro. [...]

2023-24
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
3.
7 p, 113.2 KB Direcció i gestió de l'empresa [104006] / Pozo García, Carlos ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Els sistemes organitzatius no són un fi en si mateix, sinó un "mitjà" que ha d'ajudar eficaçment a la consecució dels objectius de l'empresa. Aquesta afirmació ens posa en línia per entendre les raons per les que s'estan produint uns canvis tan radicals en el disseny organitzatiu de les empreses. [...]
Organizational systems are not an end in itself, but a "medium" that has to effectively help the achievement of the company's objectives. This statement puts us online to understand the reasons why such radical changes are taking place in the organizational design of companies. [...]
Los sistemas organizativos no son un fin en sí mismo, sino un "medio" que tiene que ayudar eficazmente a la consecución de los objetivos de la empresa. Esta afirmación nos pone en línea para entender las razones por las que se están produciendo unos cambios tan radicales en el diseño organizativo de las empresas. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
4.
6 p, 110.1 KB Sistemes d'Informació i Gestió en el Sector Hoteler [103783] / Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'assignatura facilita una sèrie d'eines informàtiques fonamentals pel seu desenvolupament com a futurs directius. La presa de decissions en una empresa hotelera es basa en l'anàlisi de dades i per tant, l'objetiu principal d'aquesta assignatura és aprendre com es traballa amb ells. [...]
The course facilitates a series of fundamental computer tools for its development as future executives. Decision making in a hotel business is based on data analysis and therefore the main goal of this subject is to learn how to work with them. [...]
La asignatura facilita una serie de herramientas informáticas fundamentales para su desarrollo como futuros directivos. La toma de decisiones en una empresa hotelera se basa en el análisis de datos por lo que el objetivo principal de esta asignatura es aprender cómo se trabaja con ellos. [...]

2023-24
Grau en Direcció Hotelera [1214]
3 documents
5.
5 p, 107.8 KB Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci) [102194] / Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Saber recollir la informació disponible en una empresa i organitzar-la correctament per poder analitzar-la i representar-la de manera que sigui útil per a la presa de decisions.
Knowing how to collect the information available in a company and organize it correctly in order to analyze it and represent it in a way that is useful for making decisions.
Saber recoger la información disponible en una empresa y organizarla correctamente para poder analizarla y representarla de forma que sea útil para la toma de decisiones.

2023-24
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
6.
5 p, 107.1 KB Treball de Fi de Grau [102187] / Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Segons el Reial Decret pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (RD 1393/2007 de 29 d'Octubre) el Treball Final de Grau ha d'estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol. [...]
Following the Royal Decrees establishing the main lines in the development of University Studies (RD 1393/2007 and RD 861/2010) the Degree Project must be oriented to the evaluation of the competences associated to the Degree. [...]
Según el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (RD 1393/2007 de 29 de Octubre) el Trabajo Final de Grado debe estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. [...]

2023-24
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
7.
6 p, 110.9 KB Direcció d'Operacions [102182] / Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura es planteja els següents objectius docents; Introduir a l'alumne en l'àrea funcional d'Operacions, en els seus aspectes estratègics i operatius, tant d'empreses manufactureres com especialment de serveis. [...]
The subject considers the following teaching objectives; Introduce the student in the functional area of Operations, in its strategic and operational aspects, both manufacturing companies and specially services. [...]
La asignatura se plantea los siguientes objetivos docentes; Introducir al alumno en el área funcional de Operaciones, en sus aspectos estratégicos y operativos, tanto de empresas manufactureras como especialmente de servicios. [...]

2023-24
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
8.
6 p, 109.4 KB Economia de l'Empresa [102173] / Blabia Girau, Daniel ; Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura Economia de l'Empresa és una assignatura introductòria que presenta els conceptes bàsics del món de l'empresa i introdueix en el procés de direcció i presa de decisions empresarials. [...]
The Business Economics subject is an introductory course that presents the basic concepts of the business world and introduces the process of management and business decision making. As formative objectives of the subject we will highlight: The objective of the first block is understand what is a company, the stakeholders that intervene and the basic business processes and cycles. [...]
La asignatura Economía de la Empresa es una asignatura introductoria que presenta los conceptos básicos del mundo de la empresa e introduce en el proceso de dirección y toma de decisiones empresariales. [...]

2023-24
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
9.
5 p, 105.4 KB Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions [102167] / Bosch Dalmau, Ramon ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Oferir una visió general estratègica de les interrelacions existents en les xarxes empresarials des del cas de la planta aïllada al cas de una unitat / component de un entorn globalitzat. Aprendre la gestió integral d'una empresa amb l'ús d'un simulador.
To offer a strategic overview of the interrelationships existing in business networks, considering from the case of an isolated business to the case of a unit/component of a globalized environment. To learn about the management of a company with the use of a simulator.
Ofrecer una visión general estratégica de las interrelaciones existentes en las redes empresariales considerando desdel caso de una plantilla aislada al caso de una unidad/componente de un entorno globalizado. [...]

2023-24
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
10.
6 p, 113.1 KB Introducció a la Gestió de la Innovació [102163] / Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
OBJECTIUS PEL ALUMNE: Una visió de la innovació com un procés integrat al negoci en el context de la empresa, aprofundint en el desenvolupament de competències organitzatives per innovar i en la dinàmica especifica de la innovació tecnològica. [...]
OBJECTIVES FOR THE STUDENT: A vision of innovation as an integrated business process in the context of the company, deepening the development of organizational competencies to innovate and the specific dynamics of technological innovation. [...]
OBJETIVOS PARA EL ALUMNO: Una visión de la innovación como un proceso integrado al negocio en el contexto de la empresa, profundizando en el desarrollo de competencias organizativas para innovar y en la dinámica específica de la innovación tecnológica. [...]

2023-24
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
3 documents

Materials acadèmics : 147 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.