Resultats globals: 99 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 9 registres trobats
Materials acadèmics, 90 registres trobats
Documents de recerca 9 registres trobats  
1.
61 p, 3.1 MB Mejora en la eficiencia de procesos / Villar Casino, Rubén ; Blabia Girau, Daniel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
El Objetivo perseguido con este proyecto es analizar, simular y proponer mejoras a procesos ineficientes, a través del software Simio, utilizando como caso de estudio el restaurante buffet Mathilda. [...]
pruebas necesarias sobre una recreación del restaurante para averiguar si el sistema actual es el más eficiente o hay manera de mejorar el servicio prestado para que los clientes (los.
estudiantes) realicen una espera menora la hora de servirse la comida.

2019
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
2.
102 p, 1.9 MB Pàgina web per a una entitat esportiva / Lozano Manzi, Marc ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte que es presenta es basa en la creació d'una pàgina web per a una entitat esportiva, a partir d'un gestor de continguts de nom Joomla, basat en llenguatges PHP, SQL, HTML, Javascript i CSS, amb servidors Apache i base de dades MySQL. [...]
El proyecto que se presenta se basa en la creación de una página web para una entidad deportiva, a opartir de un gestor de contenidos de nombre Joomla, basado en lenguages PHP, SQL, HTML, Javascript y CSS, con servidores Apache y base de datos SQL. [...]

2013  
3.
88 p, 2.2 MB Intranet pel HCR Cent Patins / Margarit Granero, Albert ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte està estretament vinculat a l‟entitat de Hockey Línia HCR Cent Patins de Rubí. Els objectius del projecte són desenvolupar una intranet de gestió econòmica pel Club respectant tots els procediments que s‟executen al llarg d‟una temporada a l‟entitat.
El proyecto está estrechamente vinculado a la entidad de Hokey Linea HCR Cent Patins de Rubí. Los objetivos del proyecto son desarrollar una intranet de gestión económica para el Club respetando todos los procedimientos que se ejecutan a lo largo de una temporada en la entidad.

2013  
4.
101 p, 5.1 MB Coach basket : aplicación para los entrenadores de baloncesto / Lama Ordóñez, Rubén ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Los objetivos principales de esta aplicación para dispositivo móvil son: administrar los datos de un club de baloncesto de manera que podamos reducir la pérdida de información y cumplamos la LOPD; recoger las estadísticas de los jugadores del equipo tanto local como visitante para su posterior explotación; mostrar en un documento Excel o en gráficos las estadísticas recogidas; gestionar la planificación de entrenamientos, y ejercicios y crear ejercicios con imágenes e información de los mismos para nuestros entrenamientos.
Els objectius principals d'aquesta aplicació per a dispositiiu mòbil són: administrar les dades d'un club de basquetbol de manera que puguem reduir la pèrdua d'informació i complir la LOPD; recollir les estadístiques dels jugadors de l'equip tant local com visitant per a la seva posterior explotació; mostrar en un document Excel o en gràfics les estadístiques recollides; gestiona la planificació d'entrenaments i exercicis, i crear exercicis amb imatges i informació sobre ells per als nostres entrenaments.

2013
Diplomat en Informàtica, especialista de Gestió [32]  
5.
51 p, 619.9 KB Pàgina web pel Club Bellaterra / Martínez Mariné, Eric ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte sorgeix per oferir als socis del Club Bellaterra un nou servei per tal que puguin sentir-se més pròxims al Club. Es tracta d'una web que es vol que sigui d'un ús simple, amigable i confortable. [...]
El proyecto surge para ofrecer a los socios del Club Bellaterra un nuevo servicio para que puedan sentirse más próximos al Club. Se trata de una web que se quiere que sea de uso simple, amigable y confortable. [...]
A new web for an sports club.

2012
Diplomat en Informàtica, especialista de Gestió [32]  
6.
99 p, 2.8 MB Creació i gestió de la pàgina web del club esportiu Diagonal Mar / Ferrer Tasies, Jonatan ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte està encarat en la creació d'una pàgina web per un club esportiu. Es gestionarà la part dels socis del club (alta, modificació i baixa), d'aquesta manera la informació estarà centralitzada i serà consultable en tot moment. [...]
El proyecto esta encarado en la creación de una página web para un club deportivo. Se gestionará la parte de los socios del club (alta, modificación y baja), de esta forma la información estará centralizada y será consultable en todo momento. [...]
The project is addressed in creating a website for a sports club. It will manage the part of partners (register, modification and unsubscribe), so the information will be centralized and searchable at all times. [...]

2012
Diplomat en Informàtica, especialista de Gestió [32]  
7.
89 p, 3.7 MB Tienda online y gestor de stock / González Bitrián, Miguel ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación web que sirva y gestione una tienda de música, tanto para su tienda física como para su tienda online. La aplicación Web está gestionada por los usuarios "administrador" y utilizada por los dos tipos de usuarios: administradores y clientes. [...]
L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una aplicació web que serveixi i gestioni una botiga de música, tant la botiga física com la botiga online. L'aplicació Web està gestionada pels usuaris "administrador" i utilitzada pels dos tipus d'usuaris: administradors i clients. [...]

2011
2 documents
8.
99 p, 2.8 MB Gestor d'incidències per a un despatx tècnic / Riba Salas, Francesc ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aplicació web que pretén donar solució a les necessitats de caràcter organitzatiu d'un despatx tècnic d'una empresa. L'objectiu principal és el de crear una eina capaç d'automatitzar el seguiment de les incidències obertes en el despatx. [...]
Aplicación web que pretende dar solución a las necesidades de carácter organizativo de un despacho técnico de una empresa. El objetivo principal es crear una herramienta capaz de automatizar el seguimiento de las incidencias abiertas en el despacho. [...]

2011
Diplomat en Informàtica, especialista de Gestió [32]  
9.
135 p, 2.7 MB GestFrio - Aplicació de gestió per a l'empresa Friovic / Sánchez Tubau, Marc ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es desenvolupa l'aplicació GestFrio per donar una solució informàtica actualitzada i personalitzada a una empresa de comerç d'embotits. Es pretén controlar tots els moviments generats per la compravenda del producte mantenint en tot moment la traçabilitat de les partides de mercaderia. [...]
Desarrollo de la aplicación GestFrio para proporcionar una solución informática actualizada y personalizada a una empresa de comercio de embutidos. Se pretende controlar todos los movimientos generados por la compraventa del producto manteniendo en todo momento la trazabilidad de las partidas de mercancías. [...]

2011
Diplomat en Informàtica, especialista de Gestió [32]  

Materials acadèmics 90 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 100.8 KB Treball de Fi de Màster [43416] / Giménez García, Víctor ; Blabia Girau, Daniel ; Guerrero Boned, Santiago ; Capelleras Segura, Joan Lluís ; Urbano, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
El Treball Final de Màster té una dedicació de 6 ECTS i consistirà en un projecte individual de desenvolupament d'un pla d'empresa hotelera o bé un projecte de recerca o aplicació empresarial on es desenvolupi en profunditat el marc teòric del tema escollit i culmini amb una aplicació pràctica / empírica. [...]
The Master's Final Project has a dedication of 6 ECTS and will consist of an individual project for the development of a hotel company plan or a research or business application project where the theoretical framework of the chosen theme is developed in depth and culminates with an application practical / empirical. [...]
El Trabajo Final de Máster tiene una dedicación de 6 ECTS y consistirá en un proyecto individual de desarrollo de un plan de empresa hotelera o bien un proyecto de investigación o aplicación empresarial donde se desarrolle en profundidad el marco teórico del tema escogido y culmine con una aplicación práctica/empírica. [...]

2021-22
Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres [1274]
3 documents
2.
3 p, 96.2 KB Pràctiques Externes [43415] / Giménez García, Víctor ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
El mòdul pràctic s'estableix de caràcter obligatori i consisteix en pràctiques en empreses hoteleres. La durada és de 12 ECTS i s'oferiran principalment en el segon semestre del pla d'estudis. Les pràctiques es realitzen en les principals cadenes hoteleres o consultores especialitzades en el sector que operen a Espanya i que reconeixen els nostres alumnes de màster de manera diferenciada als de grau. [...]
The practicum module is established on a mandatory basis and consists of internships in hotel companies. The duration is 12 ECTS and will be offered mainly in the second semester of the curriculum. The internships are carried out in the main hotel chains or consultants specialized in the sector that operate both in Spain and abroad and that recognize our masters students in a differentiated way to those of degree. [...]
El módulo práctico se establece de carácter obligatorio y consiste en prácticas en empresas hoteleras. La duración es de 12 ECTS y se ofrecerán principalmente en el segundo semestre del plan de estudios. [...]

2021-22
Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres [1274]
3 documents
3.
4 p, 101.0 KB Sistemes d'Informació i Business Game Hoteler [43414] / Giménez García, Víctor ; Blabia Girau, Daniel ; Obis Artal, Teresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
El mòdul mostra des d'un punt de vista gerencial dels diferents aplicatius que poden ser d'utilitat en el sector hoteler i com la direcció pot emprar-los per millorar la gestió operativa i també la presa de decisions. [...]
The module shows, from a managerial point of view, the different information systems that can be useful in the hotel sector and how management can use them to improve operational management and decision making. [...]
El módulo muestra desde un punto de vista gerencial los diferentes aplicativos que pueden ser de utilidad en el sector hotelero y cómo la dirección puede emplearlos para mejorar la gestión operativa y también la toma de decisiones. [...]

2021-22
Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres [1274]
3 documents
4.
3 p, 100.4 KB Direcció de Qualitat i Medi Ambient [43413] / Giménez García, Víctor ; Blabia Girau, Daniel ; Romagosa Casals, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
En aquest mòdul es presenten aspectes fonamentals per a gestió hotelera actual com són l'assegurament de qualitat, tant de servei com mediambiental. Especialment aquesta última es relaciona amb aspectes vistos en el mòdul de Direcció Estratègica relacionats amb la Responsabilitat Social Corporativa. [...]
This module presents fundamental aspects for current hotel management such as quality assurance, both service and environmental. In particular, the latter relates to aspects seen in the Strategic Management module related to Corporate Social Responsibility. [...]
En este módulo se presentan aspectos fundamentales para gestión hotelera actual como son el aseguramiento de calidad, tanto de servicio como medioambiental. En especial ésta última se relaciona con aspectos vistos en el módulo de Dirección Estratégica relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa. [...]

2021-22
Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres [1274]
3 documents
5.
4 p, 101.5 KB Direcció d'Operacions [43412] / Giménez García, Víctor ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
El mòdul tracta l'àmbit més operatiu de la direcció hotelera centrant-se en àmbits gerencials amplis inclosos en aquesta àrea com són la gestió de la recepció, les compres, l'obertura de nous establiments, el control de l'explotació hotelera des d'un enfocament de management general. [...]
The module deals with the most operational area of hotel management focusing on broad management areas included areas such as reception management, purchasing, new openings or hotel operation control always from a general management approach. [...]
El módulo trata el ámbito más operativo de la dirección hotelera centrándose en ámbitos gerenciales amplios incluidos en esta área como son la gestión de la recepción, las compras, la apertura de nuevos establecimientos, el control de la explotación hotelera desde un enfoque de management general. [...]

2021-22
Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres [1274]
3 documents
6.
4 p, 103.0 KB Direcció Financera [43411] / Giménez García, Víctor ; Blabia Girau, Daniel ; Guerrero Boned, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
El mòdul ofereix un coneixement detallat de les tècniques analítiques i models utilitzats en els processos de presa de decisions de la Direcció de Finances d'una corporació hotelera moderna. Els conceptes i teories que serveixen d'aliment a les finances corporatives modernes abasten tòpics diversos, entre ells els conceptes de rendibilitat, risc, anàlisi d'inversions, cost de capital, pressupost, fonts de finançament, fusions, adquisicions i insolvència financera. [...]
The module provides detailed knowledge of the analytical techniques and models used in the decision-making processes of the Finance department of a modern hotel corporation. The concepts and theories that support modern corporate finance include diverse topics, including the concepts of profitability, risk, investment analysis, capital cost, budget, sources of financing, mergers, acquisitions and financial insolvency. [...]
El módulo brinda un conocimiento detallado de las técnicas analíticas y modelos utilizados en los procesos de toma de decisiones de la Dirección de Finanzas de una corporación hotelera moderna. Los conceptos y teorías que sirven de sustento a las finanzas corporativas modernas abarcan tópicos diversos, entre ellos los conceptos de rentabilidad, riesgo, análisis de inversiones, coste de capital, presupuesto, fuentes de financiamiento, fusiones, adquisiciones e insolvencia financiera. [...]

2021-22
Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres [1274]
3 documents
7.
4 p, 102.9 KB Direcció de Màrqueting i Comercialització [43410] / Giménez García, Víctor ; Blabia Girau, Daniel ; Oller Nogués, Jordi ; Coromina, Òscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
El mòdul té com a propòsit central brindar als participants un enfocament modern i actual de la direcció de màrqueting i la comercialització en el sector hoteler, establint les bases en el maneig dels conceptes i eines i estratègies del màrqueting Corporatiu. [...]
The main purpose of the module is to provide participants with a modern and up-to-date approach to marketing management and marketing in the hotel sector, laying the foundations for managing the concepts and tools and strategies of Corporate Marketing. [...]
El módulo tiene como propósito central brindar a los participantes un enfoque moderno y actual de la dirección de marketing y la comercialización en el sector hotelero, sentando las bases en el manejo de los conceptos y herramientas y estrategias del Marketing Corporativo. [...]

2021-22
Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres [1274]
3 documents
8.
4 p, 102.7 KB Direcció de Recursos Humans [43409] / Giménez García, Víctor ; Blabia Girau, Daniel ; Martinez Lizama, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
En aquest mòdul es destaca la rellevància dels processos humans en el sector hoteler i de la importància de la seva correcta gestió per a l'assegurament de l'avantatge competitiu de les organitzacions hoteleres. [...]
This module highlights the relevance of human processes in the hotel sector and the importance of their proper management to ensure the competitive advantage of hotel organizations. It provides the avant-garde approaches to increase the individual and group performance of the members of the hotel organizations, as well as the techniques that promote people's satisfaction through motivation, the development of their skills and the management by competencies. [...]
En este módulo se destaca la relevancia de los procesos humanos en el sector hotelero y de la importancia de su correcta gestión para el aseguramiento de la ventaja competitiva de las organizaciones hoteleras. [...]

2021-22
Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres [1274]
3 documents
9.
4 p, 103.1 KB Direcció Estratègica [43408] / Giménez García, Víctor ; Blabia Girau, Daniel ; Guallarte Nuez, Carlos ; Capelleras Segura, Joan Lluís ; Urbano, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
La posada en operació de les estratègies de negocis és un element clau perquè una organització assoleixi resultats òptims. El desenvolupament i l'aplicació de plans estratègics s'ha convertit en un element clau d'èxit per a la gestió de les empreses hoteleres, molt especialment després de l'augment de la globalització i l'augment de la competència que s'ha originat. [...]
The implementation of business strategies is a key element for an organization to achieve optimal results. The development and implementation of strategic plans has become a key element of success for the management of hotel companies, especially after the increase in globalization and the increase in competition that has originated. [...]
La puesta en operación de las estrategias de negocios es un elemento clave para que una organización alcance resultados óptimos. El desarrollo y la aplicación de planes estratégicos se ha convertido en un elemento clave de éxito para la gestión de las empresas hoteleras, muy especialmente tras el aumento de la globalización y el aumento de la competencia que se ha originado. [...]

2021-22
Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres [1274]
3 documents
10.
6 p, 108.7 KB Sistemes d'Informació i Gestió Hotelera [104963] / Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
L'assignatura facilita una sèrie d'eines informàtiques fonamentals pel seu desenvolupament com a futurs directius. L'ensenyament és en base a sessions molt dinàmiques aprenent directament practicant sobre els programes (REVENUE MANAGEMENT/CRM, Project, Tableau, business game, etc) de manera que l'assistència és gairebé imprescindible per superar l'assignatura. [...]
The course facilitates a series of fundamental computer tools for its development as future executives. Teaching is based on very dynamic sessions by learning directly from the programs (REVENUE MANAGEMENT/CRM, Project, Tableau, business game, etc. [...]
La asignatura facilita una serie de herramientas informáticas fundamentales para su desarrollo como futuros directivos. La enseñanza es en base a sesiones muy dinámicas aprendiendo directamente practicando sobre los programas (REVENUE MANAGEMENT/CRM, Project, Tableau, business game, etc) de forma que la asistencia es casi imprescindible para superar la asignatura. [...]

2021-22
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents

Materials acadèmics : 90 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.