Results overview: Found 33 records in 0.02 seconds.
Articles, 4 records found
Research literature, 4 records found
Course materials, 25 records found
Articles 4 records found  
1.
12 p, 1.8 MB The sea urchin metallothionein system : Comparative evaluation of the SpMTA and SpMTB metal-binding preferences / Tomàs i Giner, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Domènech, Jordi (Facultat de Biologia. Departament de Genètica) ; Capdevila Vidal, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Atrian i Ventura, Sílvia (Universitat de Barcelona. Departament de Genètica)
Metallothioneins (MTs) constitute a superfamily of ubiquitous metal-binding proteins of low molecular weight and high Cys content. They are involved in metal homeostasis and detoxification, amongst other proposed biological functions. [...]
2013 - 10.1016/j.fob.2013.01.005
FEBS Open Bio, Vol. 3, issue 1 (Jan. 2013) , p. 89-100  
2.
2 p, 170.5 KB Catalitzadors químics, electroquímics i fotoquímics de l'oxidació molecular de l'aigua / Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; García-Antón Aviñó, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Escriche Martínez, Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sala Román, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
L'alliberament d'hidrogen a partir del trencament de l'aigua pel simple ús de la llum solar com a única font d'energia és un vell somni de la humanitat que finalment podria convertir-se en una realitat. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016  
3.
4 p, 211.5 KB Grup de Recerca Catàlisi d'Oxidació Selectiva (SelOxCat) / Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sala Román, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; García-Antón Aviñó, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Escriche Martínez, Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La demanda energètica de les societats actuals és cada vegada més elevada, mentre que les reserves de combustibles d'origen no renovable, les més utilitzades, van minvant. En aquesta situació, la recerca de fonts d'energia renovables adquireix una importància rellevant. [...]
La demanda energética de las sociedades actuales es cada vez más elevada, mientras que las reservas de combustibles de origen no renovable, las más utilizadas, van disminuyendo. En esta situación, la búsqueda de fuentes de energía renovables adquiere una importancia relevante. [...]
The energy demand of modern societies is increasingly high, while the reserves of non-renewable fuel sources, the most common, are diminishing. In this situation, the search for renewable energy sources acquires considerable importance. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
3 documents
4.
2 p, 135.7 KB Les propietats coordinants de les metal·lotioneïnes del C. elegans / Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Un equip d'investigadors, format per químics de la UAB i biòlegs de la UB, ha estudiat el sistema de metal·lotioneïnes del nematode Caenorhabditis elegans, un organisme model en estudis de biologia molecular. [...]
Un equipo de investigadores, formado por químicos de la UAB y biólogos de la UB, ha estudiado el sistema de metalotioneínas del nematodo Caenorhabditis elegans, un organismo modelo en estudios de biología molecular. [...]
A research team made up of chemists of the UAB and biologists of the UB has studied the metallothionein system of the nematode Caenorhabditis elegans, a model organism in molecular biology. Although metallothioneins have been related to different functions in the organism, such as heavy metal detoxification, intense work is still being caried out to determine their specific functionality. [...]

2010
UAB divulga, Març 2010, p. 1-2
3 documents

Research literature 4 records found  
1.
331 p, 15.1 MB Ru, Co and Ca-based catalysts for artificial photosynthesis / Gil Sepulcre, Marcos ; Sala Román, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bofill Arasa, Roger, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La fotosíntesis artificial ofrece una alternativa al panorama energético actual, basado en el consumo de combustibles fósiles. Tratando de emular la fotosíntesis de las plantas, este campo de estudio trata de utilizar la luz solar para producir electrones, protones y oxígeno a partir del agua, para más tarde utilizar los electrones para producir hidrógeno u otros combustibles, y almacenar de esta forma la energía solar en forma de enlaces químicos. [...]
Artificial photosynthesis offers a viable alternative to the actual energetic model based mainly in the consumption of fossil fuels. Trying to emulate the photosynthesis process in higher plants, this area of study attempts to use sunlight in order to produce electrons, protons and oxygen from water, with the aim of using the released electrons for producing hydrogen or other useful fuels. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
213 p, 4.9 MB Estudi de l'especificitat metàl·lica i del papers dels lligands sulfur en metal·lotioneïnes (MTS) de diversos organismes / Orihuela García, Rubén ; Capdevila, Mercè, dir. ; Bofill Arasa, Roger, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Les Metal·lotioneïnes (MTs) són unes metal·loproteïnes de baix pes molecular (60-100 aa) amb un elevat contingut en residus de cisteïna, les quals els confereixen la capacitat d'enllaçar metalls pesants. [...]
Metallothioneins (MTs) are low molecular weight proteins (60-100 aa) with a high cysteine content (30% of the total amino acid content), which confers them the ability to bind heavy metal ions. As well as the Cys residues, other kind of proteic (histidines) and non-proteic (acid-labile sulfide and chloride) ligands exists in MTs that also could participate in metal coordination. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  
3.
9 p, 352.9 KB Síntesis y caracterización de complejos moleculares de rutenio que incorporan el ligando Py4lm en su estructura. Aplicación en catálisis de oxidación de agua y de epoxidación de olefinas / Gil Moreno, Selene ; Escriche Martínez, Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bofill Arasa, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El ligando Py4Im contiene 4 grupos piridina y 1 grupo imidazol, y se puede considerar un miembro de la familia de ligandos Py5H2 y de sus derivados Py5R2. Este tipo de ligandos tienen la particularidad de aumentar la estabilidad de los estados de oxidación altos de los metales de la segunda y tercera serie de transición a los que se coordinan y a su vez favorecer cambios de estados de oxidación dielectrónicos. [...]
2012
3 documents
4.
58 p, 6.7 MB El Paper estructural del zinc en el plegament de les metal·lotioneïnes de coure / Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; González Duarte, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Capdevila Vidal, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
3 documents

Course materials 25 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 106.3 KB Fonaments de Química I [105032] / Bofill Arasa, Roger ; Branchadell Gallo, Vicenç ; Solans Monfort, Xavier ; Guerrero Hernandez, Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és doble. El primer objectiu d'aquest curs introductori és homogeneïtzar el nivell dels alumnes, en tots els coneixements que formen part de les assignatures de Química dels estudis preuniversitaris. [...]
El objetivo de la asignatura es doble. El primer objetivo de este curso introductorio es homogeneizar el nivel de los alumnos, en todos los conocimientos que forman parte de las asignaturas de Química de los estudios preuniversitarios. [...]

2020-21
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
2.
8 p, 117.1 KB Química dels Elements [102505] / Bayón Rueda, Joan Carles ; Pons Picart, Josefina ; Novio Vázquez, Fernando ; Herrera Miranda, Daniel ; Sala Roman, Xavier ; Bofill Arasa, Roger ; García-Antón Aviñó, Jordi ; Guerrero Hernandez, Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
"Química de los Elementos" es una asignatura de segundo curso en la que el alumno debe adquirir un primer conjunto de contenidos fundamentales del área de conocimiento de Química Inorgánica. El objetivo esencial es que, a partir de los conocimientos generales de química adquiridos en la asignatura "Fundamentos de Química", el alumno alcance un conocimiento básico de cómo es la química de los diferentes elementos de la tabla periódica, haciendo énfasis especialmente en los elementos de los grupos principales. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
3.
6 p, 106.4 KB Laboratori integrat 1 [100886] / Plana Coll, Maria ; Martínez Barchino, Regina ; Ibáñez de Sans, Elena ; Prats Ejarque, Guillem ; Vilalta Vila, Eduard ; Beardo Ricol, Albert ; Bofill Arasa, Roger ; Alvarez Calafell, F. Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'assignatura de Laboratori Integrat 1 forma part d'un conjunt de sis assignatures que es distribueixen al llarg dels sis primers semestres del Grau en Bioquímica. L'objectiu formatiu d'aquestes assignatures és l'adquisició de competències pràctiques de l'estudiant. [...]
La asignatura de Laboratorio Integrado 1 forma parte de un conjunto de seis asignaturas que se distribuyen a lo largo de los seis primeros semestres del Grado en Bioquímica. 1 El objetivo formativo de estas asignaturas es la adquisición de competencias prácticas del estudiante. [...]

2020-21
Grau en Bioquímica [814]
3 documents
4.
5 p, 105.6 KB Fonaments de Química I [105032] / Bofill Arasa, Roger ; Sodupe Roure, Mariona ; Mallón Pernia, Laura ; Ujaque Pérez, Gregori ; Solans Monfort, Xavier ; Guerrero Hernandez, Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és doble. El primer objectiu d'aquest curs introductori és homogeneïtzar el nivell dels alumnes, en tots els coneixements que formen part de les assignatures de Química dels estudis preuniversitaris. [...]
El objetivo de la asignatura es doble. El primer objetivo de este curso introductorio es homogeneizar el nivel de los alumnos, en todos los conocimientos que forman parte de las asignaturas de Química de los estudios preuniversitarios. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documents
5.
6 p, 124.3 KB Laboratori integrat 1 [100886] / Plana Coll, Maria ; Martínez Barchino, Regina ; Ibáñez de Sans, Elena ; Prats Ejarque, Guillem ; Beardo Ricol, Albert ; Bofill Arasa, Roger ; Alvarez Calafell, F. Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'assignatura de Laboratori Integrat 1 forma part d'un conjunt de sis assignatures que es distribueixen al llarg dels sis primers semestres del Grau en Bioquímica. L'objectiu formatiu d'aquestes assignatures és l'adquisició de competències pràctiques de l'estudiant. [...]
La asignatura de Laboratorio Integrado 1 forma parte de un conjunto de seis asignaturas que se distribuyen a lo largo de los seis primeros semestres del Grado en Bioquímica. El objetivo formativo de estas asignaturas es la adquisición de competencias prácticas del estudiante. [...]

2019-20
Grau en Bioquímica [814]
3 documents
6.
6 p, 109.9 KB Determinació Estructural [102532] / Illa Soler, Ona ; Romero Fernández, Nuria ; Bofill Arasa, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest curs pretén proporcionar als estudiants eines bàsiques per a l'anàlisi de les dades espectroscòpiques de compostos moleculars orgànics i inorgànics, permetent així als alumnes resoldre la seva estructura. [...]
Este curso pretende proporcionar a los estudiantes herramientas básicas para el análisis de los datos espectroscópicos de compuestos moleculares orgánicos e inorgánicos, permitiendo así a los alumnos resolver su estructura. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documents
7.
6 p, 81.7 KB Laboratori integrat 1 [100886] / Plana Coll, Maria ; Torregrosa Arús, Joan ; Ibáñez de Sans, Elena ; Prats Ejarque, Guillem ; Beardo Ricol, Albert ; Bofill Arasa, Roger ; Alvarez Calafell, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'assignatura de Laboratori Integrat 1 forma part d'un conjunt de sis assignatures que es distribueixen al llarg dels sis primers semestres del Grau en Bioquímica. L'objectiu formatiu d'aquestes assignatures és l'adquisició de competències pràctiques de l'estudiant. [...]
2018-19
Grau en Bioquímica [814]
3 documents
8.
4 p, 81.8 KB Fonaments de la química general [100890] / Bofill Arasa, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general del programa que es proposa consisteix en la iniciació a la química de les molècules amb una visió general dels conceptes bàsics. D'aquesta manera, es pretén que l'alumne adquireixi nocions sobre estructura atòmica i enllaç covalent i que s'iniciï en el camp de l'estructura molecular. [...]
El objetivo general del programa que se propone consiste en la iniciación a la química de las moléculas con una visión general de los conceptos básicos. De este modo, se pretende que el alumno adquiera nociones sobre estructura atómica y enlace covalente y que se inicie en el campo de la estructura molecular. [...]

2018-19
Grau en Bioquímica [814]
3 documents
9.
6 p, 87.2 KB Determinació Estructural [102532] / Illa Soler, Ona ; Bofill Arasa, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest curs pretén proporcionar als estudiants eines bàsiques per a l'anàlisi de les dades espectroscòpiques de compostos moleculars orgànics i inorgànics, permetent així als alumnes resoldre la seva estructura. [...]
This course aims at providing the students with basic tools for the analysis of the spectroscopic data of organic and inorganic molecular compounds, thus enabling the students to elucidate their structure. [...]
Este curso pretende proporcionar a los estudiantes herramientas básicas para el análisis de los datos espectroscópicos de compuestos moleculares orgánicos e inorgánicos, permitiendo así a los alumnos resolver su estructura. [...]

2018-19
Grau en Química [953]
3 documents
10.
4 p, 83.2 KB Fonaments de la química general [100890] / Bofill Arasa, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general del programa que es proposa consisteix en la iniciació a la química de les molècules amb una visió general dels conceptes bàsics. D'aquesta manera, es pretén que l'alumne adquireixi nocions sobre estructura atòmica i enllaç covalent i que s'iniciï en el camp de l'estructura molecular. [...]
2017-18
Grau en Bioquímica [814]  

Course materials : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.