Results overview: Found 30 records in 0.02 seconds.
Articles, 4 records found
Research literature, 4 records found
Course materials, 22 records found
Articles 4 records found  
1.
12 p, 1.8 MB The sea urchin metallothionein system : Comparative evaluation of the SpMTA and SpMTB metal-binding preferences / Tomàs i Giner, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Domènech, Jordi (Facultat de Biologia. Departament de Genètica) ; Capdevila Vidal, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Atrian i Ventura, Sílvia (Universitat de Barcelona. Departament de Genètica)
Metallothioneins (MTs) constitute a superfamily of ubiquitous metal-binding proteins of low molecular weight and high Cys content. They are involved in metal homeostasis and detoxification, amongst other proposed biological functions. [...]
2013 - 10.1016/j.fob.2013.01.005
FEBS Open Bio, Vol. 3, issue 1 (Jan. 2013) , p. 89-100  
2.
2 p, 170.5 KB Catalitzadors químics, electroquímics i fotoquímics de l'oxidació molecular de l'aigua / Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; García-Antón Aviñó, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Escriche Martínez, Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sala Román, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
L'alliberament d'hidrogen a partir del trencament de l'aigua pel simple ús de la llum solar com a única font d'energia és un vell somni de la humanitat que finalment podria convertir-se en una realitat. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016  
3.
4 p, 211.5 KB Grup de Recerca Catàlisi d'Oxidació Selectiva (SelOxCat) / Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sala Román, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; García-Antón Aviñó, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Escriche Martínez, Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La demanda energètica de les societats actuals és cada vegada més elevada, mentre que les reserves de combustibles d'origen no renovable, les més utilitzades, van minvant. En aquesta situació, la recerca de fonts d'energia renovables adquireix una importància rellevant. [...]
2016
UAB divulga, Març 2016  
4.
2 p, 135.7 KB Les propietats coordinants de les metal·lotioneïnes del C. elegans / Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Un equip d'investigadors, format per químics de la UAB i biòlegs de la UB, ha estudiat el sistema de metal·lotioneïnes del nematode Caenorhabditis elegans, un organisme model en estudis de biologia molecular. [...]
2010
UAB divulga, Març 2010, p. 1-2  

Research literature 4 records found  
1.
331 p, 15.1 MB Ru, Co and Ca-based catalysts for artificial photosynthesis / Gil Sepulcre, Marcos, autor. ; Sala Román, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bofill Arasa, Roger, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química.
La fotosíntesis artificial ofrece una alternativa al panorama energético actual, basado en el consumo de combustibles fósiles. Tratando de emular la fotosíntesis de las plantas, este campo de estudio trata de utilizar la luz solar para producir electrones, protones y oxígeno a partir del agua, para más tarde utilizar los electrones para producir hidrógeno u otros combustibles, y almacenar de esta forma la energía solar en forma de enlaces químicos. [...]
Artificial photosynthesis offers a viable alternative to the actual energetic model based mainly in the consumption of fossil fuels. Trying to emulate the photosynthesis process in higher plants, this area of study attempts to use sunlight in order to produce electrons, protons and oxygen from water, with the aim of using the released electrons for producing hydrogen or other useful fuels. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
213 p, 4.9 MB Estudi de l'especificitat metàl·lica i del papers dels lligands sulfur en metal·lotioneïnes (MTS) de diversos organismes / Orihuela García, Rubén ; Capdevila, Mercè, dir. ; Bofill Arasa, Roger, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Les Metal·lotioneïnes (MTs) són unes metal·loproteïnes de baix pes molecular (60-100 aa) amb un elevat contingut en residus de cisteïna, les quals els confereixen la capacitat d'enllaçar metalls pesants. [...]
Metallothioneins (MTs) are low molecular weight proteins (60-100 aa) with a high cysteine content (30% of the total amino acid content), which confers them the ability to bind heavy metal ions. As well as the Cys residues, other kind of proteic (histidines) and non-proteic (acid-labile sulfide and chloride) ligands exists in MTs that also could participate in metal coordination. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  
3.
9 p, 352.9 KB Síntesis y caracterización de complejos moleculares de rutenio que incorporan el ligando Py4lm en su estructura. Aplicación en catálisis de oxidación de agua y de epoxidación de olefinas / Gil Moreno, Selene ; Escriche Martínez, Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bofill Arasa, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
El ligando Py4Im contiene 4 grupos piridina y 1 grupo imidazol, y se puede considerar un miembro de la familia de ligandos Py5H2 y de sus derivados Py5R2. Este tipo de ligandos tienen la particularidad de aumentar la estabilidad de los estados de oxidación altos de los metales de la segunda y tercera serie de transición a los que se coordinan y a su vez favorecer cambios de estados de oxidación dielectrónicos. [...]
2012
3 documents
4.
58 p, 6.7 MB El Paper estructural del zinc en el plegament de les metal·lotioneïnes de coure / Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; González Duarte, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Capdevila Vidal, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
3 documents

Course materials 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 105.6 KB Fonaments de Química I [105032] / Bofill Arasa, Roger ; Sodupe Roure, Mariona ; Mallón Pernia, Laura ; Ujaque Pérez, Gregori ; Solans Monfort, Xavier ; Guerrero Hernandez, Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és doble. El primer objectiu d'aquest curs introductori és homogeneïtzar el nivell dels alumnes, en tots els coneixements que formen part de les assignatures de Química dels estudis preuniversitaris. [...]
El objetivo de la asignatura es doble. El primer objetivo de este curso introductorio es homogeneizar el nivel de los alumnos, en todos los conocimientos que forman parte de las asignaturas de Química de los estudios preuniversitarios. [...]

2019-20
1431 [1431]
3 documents
2.
6 p, 124.3 KB Laboratori integrat 1 [100886] / Plana Coll, Maria ; Martínez Barchino, Regina ; Ibáñez de Sans, Elena ; Prats Ejarque, Guillem ; Beardo Ricol, Albert ; Bofill Arasa, Roger ; Alvarez Calafell, F. Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'assignatura de Laboratori Integrat 1 forma part d'un conjunt de sis assignatures que es distribueixen al llarg dels sis primers semestres del Grau en Bioquímica. L'objectiu formatiu d'aquestes assignatures és l'adquisició de competències pràctiques de l'estudiant. [...]
La asignatura de Laboratorio Integrado 1 forma parte de un conjunto de seis asignaturas que se distribuyen a lo largo de los seis primeros semestres del Grado en Bioquímica. El objetivo formativo de estas asignaturas es la adquisición de competencias prácticas del estudiante. [...]

2019-20
Graduat o Graduada en Bioquímica [814]
3 documents
3.
6 p, 109.9 KB Determinació Estructural [102532] / Illa Soler, Ona ; Romero Fernández, Nuria ; Bofill Arasa, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest curs pretén proporcionar als estudiants eines bàsiques per a l'anàlisi de les dades espectroscòpiques de compostos moleculars orgànics i inorgànics, permetent així als alumnes resoldre la seva estructura. [...]
Este curso pretende proporcionar a los estudiantes herramientas básicas para el análisis de los datos espectroscópicos de compuestos moleculares orgánicos e inorgánicos, permitiendo así a los alumnos resolver su estructura. [...]

2019-20
1431 [1431]
3 documents
4.
6 p, 81.7 KB Laboratori integrat 1 [100886] / Plana Coll, Maria ; Torregrosa Arús, Joan ; Ibáñez de Sans, Elena ; Prats Ejarque, Guillem ; Beardo Ricol, Albert ; Bofill Arasa, Roger ; Alvarez Calafell, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'assignatura de Laboratori Integrat 1 forma part d'un conjunt de sis assignatures que es distribueixen al llarg dels sis primers semestres del Grau en Bioquímica. L'objectiu formatiu d'aquestes assignatures és l'adquisició de competències pràctiques de l'estudiant. [...]
2018-19
Graduat o Graduada en Bioquímica [814]
3 documents
5.
4 p, 81.8 KB Fonaments de la química general [100890] / Bofill Arasa, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general del programa que es proposa consisteix en la iniciació a la química de les molècules amb una visió general dels conceptes bàsics. D'aquesta manera, es pretén que l'alumne adquireixi nocions sobre estructura atòmica i enllaç covalent i que s'iniciï en el camp de l'estructura molecular. [...]
El objetivo general del programa que se propone consiste en la iniciación a la química de las moléculas con una visión general de los conceptos básicos. De este modo, se pretende que el alumno adquiera nociones sobre estructura atómica y enlace covalente y que se inicie en el campo de la estructura molecular. [...]

2018-19
Graduat o Graduada en Bioquímica [814]
3 documents
6.
6 p, 87.2 KB Determinació Estructural [102532] / Illa Soler, Ona ; Bofill Arasa, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest curs pretén proporcionar als estudiants eines bàsiques per a l'anàlisi de les dades espectroscòpiques de compostos moleculars orgànics i inorgànics, permetent així als alumnes resoldre la seva estructura. [...]
This course aims at providing the students with basic tools for the analysis of the spectroscopic data of organic and inorganic molecular compounds, thus enabling the students to elucidate their structure. [...]
Este curso pretende proporcionar a los estudiantes herramientas básicas para el análisis de los datos espectroscópicos de compuestos moleculares orgánicos e inorgánicos, permitiendo así a los alumnos resolver su estructura. [...]

2018-19
Graduat o Graduada en Química [953]
3 documents
7.
4 p, 83.2 KB Fonaments de la química general [100890] / Bofill Arasa, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general del programa que es proposa consisteix en la iniciació a la química de les molècules amb una visió general dels conceptes bàsics. D'aquesta manera, es pretén que l'alumne adquireixi nocions sobre estructura atòmica i enllaç covalent i que s'iniciï en el camp de l'estructura molecular. [...]
2017-18
Graduat o Graduada en Bioquímica [814]  
8.
5 p, 89.6 KB Determinació Estructural [102532] / Illa Soler, Ona ; Bofill Arasa, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
This course aims at providing the students with basic tools for the analysis of the spectroscopic data of organic and inorganic molecular compounds, thus enabling the students to elucidate their structure. [...]
2017-18
Graduat o Graduada en Química [953]  
9.
4 p, 83.3 KB Fonaments de la química general [100890] / Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general del programa que es proposa consisteix en la iniciació a la química de les molècules amb una visió general dels conceptes bàsics. D'aquesta manera, es pretén que l'alumne adquireixi nocions sobre estructura atòmica i enllaç covalent i que s'iniciï en el camp de l'estructura molecular. [...]
2016-17
Graduat o Graduada en Bioquímica [814]  
10.
4 p, 29.0 KB Fonaments de la química general [100890] / Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general del programa que es proposa consisteix en la iniciació a la química de les molècules amb una visió general dels conceptes bàsics. D'aquesta manera, es pretén que l'alumne adquireixi nocions sobre estructura atòmica i enllaç covalent i que s'iniciï en el camp de l'estructura molecular. [...]
2015-16
Graduat o Graduada en Bioquímica [814]  

Course materials : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.