Resultats globals: 23 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 5 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 3 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Materials acadèmics, 14 registres trobats
Articles 5 registres trobats  
1.
11 p, 3.0 MB Es perd el "fairplay" i l'esportivitat a l'esport en edat escolar? / Cruz Feliu, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Boixadós Anglès, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Valiente Barros, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Torregrossa, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest treball destaca la importància dels conceptes de fairplay i esportivitat en el procés d'aprenentatge esportiu dels joves i mostra alguns instruments per a la seva avaluació. A l'article s'exposen, en primer lloc, unes consideracions generals sobre el procés de socialització dels joves a través de l'esport. [...]
Este trabajo destaca la importancia de los conceptos de fairplay y deportividad en el proceso de aprendizaje deportivo de los jóvenes y muestra algunos instrumentos para su evaluación. En el artículo se exponen, en primer lugar, unas consideraciones generales sobre el proceso de socialización de los jóvenes a través del deporte. [...]
This work outlines the importance of fairplay and sportspersonship concepts in youth socialization process through sport. Moreover some instruments for their evaluation are shown. In this article, some general considerations about youngsters socialisation process through sports are exposed in first place. [...]

2001
Apunts. Educació física i esports, Núm. 64 (2001) , p. 6-16
2 documents
2.
8 p, 3.9 MB Avaluació del clima motivacional, satisfacció, percepció d'habilitat i actituds de fairplay en futbolistes alevins i infantils i en llurs entrenadors / Boixadós Anglès, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Cruz Feliu, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
L'objectiu principal d'aquest treball és descriure les valoracions dels jugadors i dels entrenadors sobre la percepció del clima motivacional i les actituds de fairplay. També s'avalua el grau de satisfacció dels jugadors en els entrenaments de futbol, així com les puntuacions sobre els criteris de percepció d'habilitat dels jugadors. [...]
El objetivo principal de este trabajo es describir las valoraciones de los jugadores y entrenadores sobre la percepción del clima motivacional y las actitudes de fairplay. También se evalúa el grado de satisfacción de los jugadores en los entrenamientos de fútbol, así como las puntuaciones sobre los criterios de percepción de habilidad de los jugadores. [...]
The main aim of this work is to describe the vatuation of players and trainers concerning the perceived motivational climate and the attitudes of fairplay. We also evaluate the level of satisfaction of the players in the football training sessions, as well as the scores on the criteria of perceived ability in the players. [...]

2000
Apunts. Educació física i esports, Núm. 62 (2000) , p. 6-13
2 documents
3.
6 p, 237.7 KB El Cuestionario de Disposición al Engaño en el Deporte (CDED) : su aplicación a jóvenes deportistas / Ponseti Verdaguer, Francesc Xavier (Universitat de les Illes Balears) ; Garcia Mas, Alexandre (Universitat de les Illes Balears. Departament de Psicologia) ; Palou, Pere (Universitat de les Illes Balears) ; Borràs, Pere A (Universitat de les Illes Balears) ; Vidal Conti, Josep (Universitat de les Illes Balears) ; Cantallops, Jaume (Universitat de les Illes Balears) ; Ortega, Francisco (Universidad de Granada) ; Boixadós Anglès, Mercè (Universitat Oberta de Catalunya) ; Sousa, Catarina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Garcia Mas, Alexandre (Universitat de les Illes Balears) ; Karolinska mediko-kirurgiska institutet
The aim of this study was to analyze the psychometric properties of the Disposition to Cheating in Sport Questionnaire (CDED), derived from the Attitudes to Moral Decision-Making in Youth Sport Questionnaire (AMDYSQ-1, Lee, Whitehead and Ntoumanis, 2007). [...]
2012
Revista de psicología del deporte, Vol. 21, Núm. 1 (2012) , p. 75-80  
4.
24 p, 178.6 KB ¿Existe un deporte educativo?: papel de las competiciones deportivas en el proceso de socialización del niño / Cruz Feliu, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Boixadós Anglès, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Torregrossa, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Mimbrero Palop, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
En este trabajo se exponen, en primer lugar, unas consideraciones generales sobre el proceso de socialización del niño/a a través del deporte, resumiendo las posturas que consideran el deporte como un entorno positivo, negativo o neutro en el proceso de socialización infantil. [...]
First, the study shows some general considerations about child's socialisation process by means of sport. Also positions which consider the sport as a positive, negative or neutral environment in the child's socialisation process are summarised. [...]

1996
Revista de psicología del deporte, Vol. 5, Núm. 2 (1996) , p. 111-134  
5.
18 p, 60.2 KB Papel de los agentes de socialización en deportistas en edad escolar / Boixadós Anglès, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Valiente Barros, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Mimbrero Palop, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Torregrossa, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Cruz Feliu, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
El proceso de socialización en el deporte se ha venido estudiando a través de tres disciplinas con tres enfoques diferentes: la antropología, la sociología y la psicología. Tanto desde el campo de la sociología como desde la psicología, el proceso de socialización se ha dividido en tres fases: socialización hacia el deporte, socialización a través del deporte y abandono o retirada del deporte. [...]
Three different disciplines (anthropology, sociology and psychology), each one with its own perspective, have been studying the socialisation process. Both from sociology and psychology fields, the socialisation process has been divided into three phases: socialisation towards sports, socialisation through sport and dropout. [...]

1998
Revista de psicología del deporte, Vol. 7, Núm. 1 (1998) , p. 295-310  

Contribucions a jornades i congressos 3 registres trobats  
1.
9 p, 65.7 KB Desenvolupament de competències de comunicació i cooperació en l'aprenentatge de Mètodes d'Investigació / Portell Vidal, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut) ; Boixadós Anglès, Mercè (Universitat Oberta de Catalunya. Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació) ; Vives Brosa, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
El projecte aborda la problemàtica vinculada al procés d'ensenyament-aprenentatge de la matèria "Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació" en Psicologia (MeDiTI). La finalitat és produir recursos didàctics en suport digital sobre MeDiTI per afavorir en els estudiants: (1) L'adquisició de competències específiques mitjançant l'ús formatiu d'una plataforma docent virtual, i l'autoavaluació continuada; especialment per afavorir la retroalimentació del coneixement adquirit de forma autònoma abans de les sessions presencials. [...]
The present project deals with the troublesome teaching-learning process of the subject "Research Methods, Designs and Techniques" in Psychology (ReMeDeT). The main purpose is to create educational resources on a digital support (e-learning) about ReMeDeT on the side of students: (1) Acquisition of specific competencies by using an educational virtual platform and continued assessments; in order to promote feedback on the self-acquired learning before the attending sessions. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  
2.
8 p, 48.9 KB Recursos d'autoaprenentatge de mètodes d'investigació en entorns virtuals / Vives Brosa, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut) ; Boixadós Anglès, Mercè (Universitat Oberta de Catalunya. Estudis de Psicologia. Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut) ; Portell Vidal, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
El nou marc derivat de l'EEES implica, entre d'altres coses, un model educatiu en el qual l'estudiant guanya protagonisme i autonomia. Així s'espera que prengui un paper més actiu en un aprenentatge basat en competències en el qual les habilitats i actituds adquireixen molta importància. [...]
The new educational framework resulting of the European Space of Higher Education implies, among other things, an educational model in which students take a more active role in a competence based learning in which skills and attitudes acquire much importance. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
3.
11 p, 92.3 KB Disseny d'una activitat per a integrar coneixements i autoavaluar competències metodològiques / Portell Vidal, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut) ; Boixadós Anglès, Mercè (Universitat Oberta de Catalunya)
Es desenvolupa i avalua una estratègia d'ensenyament-aprenentatge que té per objectiu introduir l'assignatura troncal Mètodes d'Investigació a la titulació de Psicologia i alhora aportar eines que afavoreixin l'autovaluació de competències en el procés d'aprendentatge de la matèria. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
10 p, 1.4 MB Disseny i aplicació d'una activitat per a integrar coneixement i autoavaluar competències metodològiques / Portell Vidal, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut) ; Boixadós Anglès, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Vives Brosa, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
En el marc de l'adaptació de la matèria Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació Psicològics a l'espai europeu d'educació superior, es proposa una activitat per a fomentar la integració en el procés d'adquisició de competències metodològiques i l'autoavaluació. [...]
En el marco de la adaptación de la materia Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación Psicológicos al espacio europeo de educación superior, se propone una actividad para fomentar la integración en el proceso de adquisición de competencias metodológicas y la autoevaluación. [...]
As part of the adaptation of the "Psychological research methods, design and techniques" subject to the European Higher Education Area, an activity to promote integra tion in the process of acquiring methodological skills and their self-assessment was proposed. [...]

IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 213-222
3 documents

Materials acadèmics 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
2 p, 1.2 MB Estadística Aplicada a la Psicologia [21123] / Fauquet Ars, Jordi ; Losilla Vidal, Josep Maria ; Riba, M. Dolors ; Sarrià, Alfons ; Boixadós Anglès, Mercè ; Navarro Pastor, Blas ; Rovira, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1997-98
Llicenciat en Psicologia [444]  
2.
2 p, 1.6 MB Introducció a l'Anàlisi de Dades [21118] / Fauquet Ars, Jordi ; Sarrià, Alfons ; Aliága Ugarte, Juan Martín ; Boixadós Anglès, Mercè ; Rovira, Jordi ; Vives, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1997-98
Llicenciat en Psicologia [444]  
3.
3 p, 1.9 MB Introducció a l'Anàlisi de Dades [21118] / Doménech Massons, José M. ; Fauquet Ars, Jordi ; Rovira Portolés, Jordi ; Boixadós Anglès, Mercè ; Losilla Vidal, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1995-96
Llicenciat en Psicologia [444]  
4.
4 p, 47.9 KB Introducció a l'Anàlisi de Dades [21118] / Doménech Massons, José M. ; Fauquet Ars, Jordi ; Rovira i Portolés, Jordi ; Boixadós Anglès, Mercè ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1992-93
Llicenciat en Psicologia [444]  
5.
3 p, 1.9 MB Introducció a l'Anàlisi de Dades [21118] / Domènec Massons, Josep M. ; Fauquet Ars, Jordi ; Rovira Portalés, Jordi ; Boixadós Anglès, Mercè ; Losilla Vidal, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1993-94
Llicenciat en Psicologia [444]  
6.
2 p, 1.4 MB L'ordinador en psicologia [26905] / Losilla Vidal, Josep Maria ; Navarro Pastor, Blas ; Boixadós Anglès, Mercè ; Rovira, Jordi ; Vives, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
2000-01
Llicenciat en Psicologia [444]  
7.
2 p, 1.6 MB Estadística Aplicada a la Psicologia [21123] / Fauquet Ars, Jordi ; Granero, Roser ; Portell Vidal, Mariona ; Boixadós Anglès, Mercè ; Rovira, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1999-00
Llicenciat en Psicologia [444]  
8.
2 p, 1.2 MB Estadística Aplicada a la Psicologia [21123] / Fauquet Ars, Jordi ; Losilla Vidal, Josep Maria ; Riba, M. Dolors ; Boixadós Anglès, Mercè ; Navarro Pastor, Blas ; Rovira, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1998-99
Llicenciat en Psicologia [444]  
9.
4 p, 3.4 MB Tècniques d'observació [26954] / Portell Vidal, Mariona ; Boixadós Anglès, Mercè ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
2002-03
Llicenciat en Psicologia [444]  
10.
4 p, 2.8 MB Mètodes d'investigació [26902] / Portell Vidal, Mariona ; Boixadós Anglès, Mercè ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
2002-03
Llicenciat en Psicologia [444]  

Materials acadèmics : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.