Results overview: Found 13 records in 0.03 seconds.
Articles, 4 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 7 records found
Course materials, 1 records found
Articles 4 records found  
1.
6 p, 534.9 KB Població estrangera versus invasió mediàtica : Catalunya, 1975-1996 / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Brancós Coll, Inés (Centre d'Estudis Demogràfics)
Població estrangera versus invasió mediàtica: Catalunya, 1975-1996 L'any 1996 hi havia enregistrats a Catalunya 114. 264 residents estrangers, xifra que representava l'1,9% de la població total. Tot i que aquest percentatge sigui lleugerament superior al d'Espanya (1,4%) no és comparable amb la proporció de població estrangera a d'altres països europeus (10,7% a Bèlgica, 9% a Àustria, 8,6% a Alemanya o 6,4% a França, per exemple). [...]
1999
DCIDOB, Núm. 67-68. Immigrants. Nous ciutadans (Gener 1999) , p. 4-8  
2.
10 p, 266.9 KB Publicacions periòdiques que s'intercanvien amb "Documents d'Anàlisi Geogràfica", classificades geogràficament / Baylina Ferré, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Brancós Coll, Inés
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 227-236  
3.
22 p, 140.2 KB Les adopcions internacionals : uns singulars moviments migratoris / Brancós Coll, Inés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En aquest article es presenta l'evolució històrica dels desplaçaments de menors amb finalitat adoptiva. S'hi distingeixen tres períodes: des de l'antiguitat fins a la Segona Guerra Mundial, on l'objectiu de l'adopció era el de servir els interessos de les famílies (concepte d'adopció clàssic), ja fos per poder tenir descendència o per reforçar la mà d'obra per treballar; de la Segona Guerra Mundial als anys setanta, on els desplaçaments de menors van ser propiciats bàsicament pels conflictes bèl·lics, moment en què l'adopció fixava com a prioritari el fet de defensar els interessos del menor (concepte modern d'adopció), i dels anys setanta fins a l'actualitat, on els moviments migratoris de menors s'estan produint com a conseqüència dels forts desequilibris socioeconòmics existents entre blocs de països. [...]
En este artículo se presenta la evolución histórica de los desplazamientos de menores con fines adoptivos. Se distinguen tres períodos: desde la antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial, donde el objetivo de la adopción era servir a los intereses de las familias (concepto de adopción clásico), ya fuese para poder tener descendencia o para reforzar la mano de obra para trabajar; de la Segunda Guerra Mundial a los años setenta, donde los desplazamientos de menores se dieron como consecuencia de los conflictos bélicos, momento en que la adopción fijará como prioridad el defender los intereses del menor (concepto moderno de adopción), y de los años setenta hasta la actualidad, etapa en que se producen los desplazamientos de menores como consecuencia de los fuertes desequilibrios socioeconómicos existentes entre bloques de países. [...]
Dans cet article on présente l'évolution historique des déplacements de mineurs avec une finalité adoptive. On différencie trois périodes: depuis l'ancienneté jusqu'à la IIè Guerre Mondiale, où le but était de servir aux intérêts des familles (concept d'adoption classique), soit pour pouvoir avoir des descendents, soit pour renforcer la main d'oevre; depuis la IIè Guerre Mondiale jusqu'aux années soixante dix, où les déplacements des mineurs sont principalement le résultat des conflits belliqueux, moment où l'adoption se fixait le but prioritaire de défendre les intérêts du mineur (concept d'adoption moderne); et celui des années soixante dix jusqu'a nos jours, étape dans laquelle les déplacements de mineurs se produisent à cause de grands désequilibres socio-économiques existant entre des blocs de pays. [...]
This article presents the historical evolution of child migration for adoption purposes. Three periods are distinguished. The first was from antiquity until World War II, when the reason for adoption was family interests (classical adoption concept) either to guarantee descendents or reinforce the labour force. [...]

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 33 (1998) , p. 137-157  
4.
22 p, 391.8 KB Población femenina de nacionalidad extranjera en la provincia de Barcelona, 1996 / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Brancós Coll, Inés (Centre d'Estudis Demogràfics)
Los datos que nos aporta la Estadística de Población anexa al Padrón de 1996 nos han permitido realizar una primera aproximación al perfil de la población femenina de nacionalidad extranjera residente en la provincia de Barcelona. [...]
Population statistics data from the 1996 padrón (census) permitted us to make a first approximation of the profile of women living in the Province of Barcelona. When one refers to this group, it seems to exist a stereotype reflecting the image of a Philippine or Dominican woman. [...]

2000 - 10.5565/rev/papers/v60n0.1045
Papers : revista de sociologia, N. 60 (2000) , p. 305-326  

Books and collections 1 records found  
1.
42 p, 1.8 MB Migracions internacionals i població jove de nacionalitat estrangera a Catalunya / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Brancós Coll, Inés (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Catalunya. Secretaria General de Joventut
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Secretaria General de Joventut, 2001 (Aportacions ; 15)  

Research literature 7 records found  
1.
29 p, 4.1 MB Estrategias migratorias y estructuras del hogar en Cataluña, 1996 / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Brancós Coll, Inés ; Bayona, Jordi
Las estrategias familiares pueden explicarnos las cadenas migratorias existentes entre el lugar de origen y el lugar de destino de la población de nacionalidad extranjera, estrategias que condicionaran las estructuras de los hogares donde residen. [...]
Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2002 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 202)  
2.
32 p, 2.1 MB Entre el flujo y el stock : el análisis demográfico de las migraciones internacionales y de la población de nacionalidad extranjera en España / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Brancós Coll, Inés ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2000 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 172)  
3.
29 p, 1.6 MB Joven y marroquí en Cataluña : una situación singular / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Brancós Coll, Inés ; Bayona, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2000 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 179)  
4.
12 p, 675.7 KB Migracions, de reemplaçament o complementàries? / Brancós Coll, Inés ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2001 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 188)  
5.
32 p, 1.7 MB L'Adopció internacional a Catalunya : un fenomen emergent / Brancós Coll, Inés ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1998 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 140)  
6.
62 p, 3.3 MB Aspectes demogràfics de la immigració estrangera a les comarques barcelonines / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Brancós Coll, Inés ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 116)  
7.
469 p, 3.7 MB L'adopció internacional a Catalunya : un nou fenòmen demogràfic? / Brancós Coll, Inés ; Cabré, Anna, 1943-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En la Tesi Doctoral, L'adopció internacional a Catalunya: un nou fenomen demogràfic?, s'analitza el fenomen de l'adopció internacional a Catalunya, fent especial referència als sol·licitants, als pares i mares adoptius, als menors adoptats i a les famílies ampliades o constituïdes per adopció internacional. [...]
The doctoral thesis, L'adopció international a Catalunya: un nou fenomen demogràfic? (International Adoption in Catalonia: A New Demographic Phenomenon?), analyzes the phenomenon of international adoption in Catalonia, emphasizing applicants, adoptive parents, adopted minors and the families either enlarged or constituted by international adoption. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  

Course materials 1 records found  
1.
2 p, 1.4 MB Geografia Humana [21621] / Durà Guimerà, Antoni ; Brancós Coll, Inés ; Mendizábal Riera, Enric ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1997-98
Llicenciat en Geografia [472]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.