El terme de cerca salt + lake + city, + estats + units + d'amèrica dins l'índex autor no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
1   Salse, Mar
1   Salseda, A
3   Salsench, L
3   Salsench, Laia
1   Salt (Catalunya)
1   Salt, A
2   Salt, D
2   Salt, David
6   Salt, J
1   Salt, José