El terme de cerca salt + lake + city, + estats + units + d'amèrica dins l'índex autor no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
1   Salse, Mar
1   Salseda, A
1   Salsench, L
1   Salsench, Laia
1   Salt (Catalunya)
1   Salt, A
5   Salt, D
1   Salt, D E
5   Salt, David
1   Salt, David E