Resultats globals: 71 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 8 registres trobats
Llibres i col·leccions, 2 registres trobats
Documents de recerca, 19 registres trobats
Materials acadèmics, 42 registres trobats
Articles 8 registres trobats  
1.
14 p, 267.2 KB Some issues about the perfect / Brucart, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Xiques, Teresa M (Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona)
Editor's Introduction to the volume.
Presentació del volum.
Presentación del volumen.

2018 - 10.5565/rev/catjl.243
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 5-18 (Articles)  
2.
9 p, 570.8 KB La recuperabilidad de las elisiones en las oraciones de relativo / Brucart, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Aquest treball tracta d'alguns aspectes de la regla d'elisió que origina oracions restrictives de relatiu. S'ha afirmat que la categoria suprimida en I'oració inserida no pot ser N, sinó SN o Nom, perqu8, si no és així, seria difícil d'evitar l'ocurrència d'adjunts nominals en el nom compartit de l'oració constituent que no apareixen en el nom cabdal de la matriu. [...]
This paper discusses some aspects of the deletion rule that produces restrictive relative clauses. It is claimad that the category deleted in the embedded clause cannot be N, but should be instead NP or Nom, because otherwise it would be difficult to prevent the occurrence of nominal adjuncts in the shared noun of the constituent sentence that are not present in the head noun of the matrix. [...]

1981
Estudi general, Núm. 2 (1981) , p. 95-103  
3.
20 p, 567.8 KB "Per què lo prec, si·l plats, que·m perdó mos pecats" : vigència de l'alternança acusativa en català / Bartra, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Brucart, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Rigau, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
2002
Estudi general, Vol. 22 (2002) , p. 213-232  
4.
53 p, 206.0 KB L'estudi formal de la subordinació i l'estatus de les subordinades adverbials / Brucart, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Gallego, Ángel J.. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
2009 - 10.2436/20.2502.01.36
Llengua & literatura, Núm. 20 (2009) , p. 139-191  
5.
37 p, 950.0 KB Algunes reflexions sobre l'evolució de la gramàtica generativa / Brucart, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Estudi dels models que han servit de marc teòric als estudis de sintaxi generativa: el model pre-estàndard, la teoria estàndard, la semàntica interpretativa o teoria estàndard ampliada, la semàntica generativa, la teoria estàndard ampliada revisada i el model de recció i lligam.
1986
Els Marges, Núm. 33 (Gener 1986) , p. 9-45  
6.
23 p, 703.2 KB Alguns arguments a favor de la categoria "Sintagma Predicatiu" / Bartra, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Brucart, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Estudi exhaustiu i argumentacions per demostrar la conveniència de considerar com a constituents de la frase les dues categories Sintagma Nominal i Sintagma Predicatiu (i no Sintagma Verbal).
1982
Els Marges, Núm. 24 (Gener 1982) , p. 91-113  
7.
23 p, 155.8 KB Descripción y explicación en la Sintaxis de Apolonio Díscolo / Brucart, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
La función de la semántica en Περὶ συντάεως es servir como sustento explicativo del análisis de los fenómenos sintácticos. Como buen representante de la Escuela de Alejandría, los conceptos primitivos del análisis de Apolonio son de naturaleza formal: la composicionalidad y los rasgos gramaticales, principalmente. [...]
Semantics is used in Περὶ συντάεως as an explanatory tool for the analysis of syntactic phenomena. As an Alexandrian grammarian, the primitive concepts of Apollonius are formal in nature: mainly, the notion of compositionality and that of grammatical feature. [...]

2009
Faventia, Vol. 31, Núm. 1-2 (2009) , p. 87-109  
8.
31 p, 716.6 KB Some Asymmetries in the Functioning of Relative Pronouns in Spanish / Brucart, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
L'objectiu d'aquest article és de perfilar una teoria explicativa del comportament sintàctic dels pronoms relatius en espanyol. Una tal teoria ha de satisfer una exigència de globalitat, és a dir, ha d'incloure els dos tipus de frases relatives: restrictives i apositives. [...]
1992
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 2 (1992) p. 113-143  

Llibres i col·leccions 2 registres trobats  
1.
192 p, 19.4 MB Estudis gramaticals / Bartra, Anna ; Brucart, José María ; Elliot, W. Neil ; Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) ; Harris, James W. ; Hirschbühler, Paul ; Rivero, María Luisa ; Mascaró, Joan 1949- ; Picallo i Soler, M. Carme ; Rigau, Gemma ; Saltarelli, Mario ; Schroten, Jan ; Torrego, Esther ; Viaplana, Joaquim ; DeCesaris, Janet Ann ; Nadal Farreras, Josep Maria
Bellaterra : Servei de Publicacions de la UAB 1984 (Sèrie Lingüística)  
2.
135 p, 23.2 MB La elisión sintáctica en español / Brucart, José María
Bellaterra : Servei de Publicacions de la UAB , 1987 (Sèrie Lingüística)  

Documents de recerca 19 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
213 p, 2.5 MB Distinctness effects : on clitic and DP combinations / Colomina Samitier, Maria Pilar ; Brucart, José María, dir. ; Gallego, Ángel J., dir.
El objetivo de esta tesis es analizar dos fenómenos de acuerdo a lo que se conoce como efectos de distintividad. Con esta etiqueta nos referimos a aquellos escenarios en los que dos objetos que son demasiado semejantes aparecen en el mismo dominio sintáctico (Chomsky 2013, 2015, Moro 2000, Kayne 1994, Richards 2010, Hiraiwa 2010, Rizzi 1990). [...]
The goal of this dissertation is to analyze two phenomena under the called distinctness effects. With this label I refer to scenarios where two too similar syntactic objects are found in the same domain (see Chomsky 2013, 2015, Moro 2000, Kayne 1994, Richards 2010, Hiraiwa 2010, Rizzi 1990). [...]

2022  
2.
301 p, 2.5 MB La expresión de la causatividad en español y en chino : en la interfaz léxico-sintáctica / Xiong, Yiting ; Brucart, José María, dir.
La causativitat, un concepte que es repeteix en diferents llengües, sempre ha estat un punt d'interès per a la lingüística generativa, que ha intentat analitzar la forma en què aquesta s'expressa en les diferents llengües. [...]
La causatividad, un concepto que se repite en diferentes lenguas, siempre ha sido un punto de interés para la lingüística generativa, que ha intentado analizar la forma en que esta se expresa en las distintas lenguas. [...]
The causation, a concept that is repeated in different languages, has always been a point of interest for generative linguistics, which has tried to analyze the way in which it is expressed in different languages. [...]

2020  
3.
438 p, 6.8 MB Gramática y escritura : hacia un vínculo consciente en las prácticas lingüísticas. Análisis del tratamiento gramatical en los dispositivos curriculares de Chile / Riveros Diegues, Nicole Alejandra ; Brucart, José María, dir.
En aquesta tesi s'analitza la relació entre la gramàtica i l'escriptura en el currículum educatiu de Xile. Concretament, l'estudi considera els Programes d'assignatura de Llengua i Literatura del primer tram de l'Educació mitjana, una selecció de llibres de text i els Estàndards orientadors per a les carreres de pedagogia, emanats el marc curricular vigent. [...]
En esta tesis se analiza la relación entre la gramática y la escritura en el currículo educativo de Chile. Concretamente, el estudio considera los Programas de asignatura de Lengua y Literatura del primer tramo de la Educación media, una selección de libros de texto y los Estándares orientadores para las carreras de pedagogía, emanados del marco curricular vigente. [...]
This thesis analyses the relationship between grammar and writing in the educational curriculum in Chile. Specifically, the study contemplates the Language and Literature Subject Program of the first part of High School, a selection of textbooks and the orientation Standards for teaching careers, stated in the current curriculum framework. [...]

2020  
4.
45 p, 1.6 MB La enseñanza del sujeto en la ESO, una asignatura pendiente / Díaz Lázaro, Tania ; Brucart, José María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Gallego, Ángel J., (Gallego Bartolomé) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Dos son los propósitos que se persiguen con el presente trabajo: por un lado, demostrar la existencia de aspectos relacionados con la asignatura de Literatura y Lengua Castellana que deben ser sometidos a una revisión, y, por otro lado, realizar una propuesta que dé solución a estas cuestiones. [...]
Dos són els propòsits que es persegueixen amb el present treball: d'una banda, demostrar l'existència d'aspectes relacionats amb l'assignatura de Literatura i Llengua Castellana que han de ser sotmesos a una revisió, i, d'altra banda, fer una proposta que doni solució a aquestes qüestions. [...]

2019
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
5.
34 p, 2.3 MB El "se" en alternancias de transitividad y telicidad : un estudio del uso del clítico en castellano, francès y catalán / Dahmer, Clara ; Brucart, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2019  
6.
33 p, 4.5 MB Construcciones con verbo de apoyo. Caracterización en español y comparativa con el catalán / Romera Martín, Celia ; Brucart, José María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El presente trabajo tiene esencialmente dos objetivos. El primero es analizar la definición actual de las construcciones con verbo de apoyo (CVA), sus principales características, sus limitaciones, y los dos elementos que las forman (el verbo de apoyo y el sustantivo predicativo). [...]
El present treball té essencialment dos objectius. El primer és analitzar la definició actual de les construccions amb verb de suport (CVA): les seves principals característiques, les seves limitacions i els dos elements que les formen (el verb de suport i el substantiu predicatiu). [...]

2017
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]  
7.
546 p, 6.0 MB Un Estudio cognitivista de las preposiciones espaciales del español y su aplicación a la enseñanza de E/LE / Romo Simón, Francisco ; Brucart, José María, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Esta tesis doctoral estudia la aplicación de los principios teóricos de la lingüística cognitiva al análisis, descripción y representación de las preposiciones espaciales del español, con dos objetivos principales. [...]
This dissertation studies the Cognitive Grammar's theoretical principles application to the analysis, description and representation of the Spanish spatial prepositional system, with two main objectives. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
432 p, 2.0 MB Un Análisis comparativo del sintagma determinante (SDet) en español y chino / Liu, Liu ; Brucart, José María, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
La presente tesis es un análisis comparativo del Sintagma Determinante en español y chino. De acuerdo con Cinque y Kayne (2005), la comparación entre lenguas es una parte esencial de la lingüística formal. [...]
This dissertation is a comparative analysis of Determiner Phrase in Spanish and in Chinese. According to Cinque and Kayne (2005), comparison between languages is an essential part of formal linguistics. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
9.
38 p, 715.4 KB Las construcciones impersonales con se. : Desde Bello hasta la 'NGLE' / Til Olea, Jónatan ; Brucart, José María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2015
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
10.
302 p, 3.9 MB Towards a unified view of the present perfect. A comparative study on Catalan, English and Gĩkũyũ / Xiques, Teresa M ; Borik, Olga, dir. ; Brucart, José María, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
En aquesta tesi, examino les propietats del perfet en diferents llengües. En particular, presento un estudi comparatiu del català, l'anglès i el gĩkũyũ, una llengua bantu que té un sistema de distinció gramatical de la distància temporal. [...]
In this thesis, I examine the properties of the Present Perfect (henceforth PrP) across different languages. In particular, I present a comparative study of Catalan, English and Gĩkũyũ, a Bantu language that has 'graded tenses'. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Documents de recerca : 19 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 42 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
3 p, 93.0 KB Estructures Gramaticals [21534] / Brucart, José María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1998-99
Llicenciat en Filologia Hispànica [505]  
2.
2 p, 1.2 MB Estructuras gramaticales [0000] / Brucart, José María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2000-01
Llicenciat en Filologia Hispànica [505]  
3.
6 p, 117.4 KB L'Espanyol d'Amèrica [100610] / Brucart, José María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura "L'espanyol d'Amèrica" s'integra en la matèria Variació i diacronia de la llengua espanyola i forma part dels 54 crèdits optatius que l'estudiant ha de cursar en el tercer i quart curs del Grau de Llengua i Literatura espanyoles. [...]
"El español de América" se integra en el conjunto de la materia Variación y diacronía en la lengua española y forma parte de los 54 créditos optativos que el estudiante debe cursar en el cuarto curso del Grado de Lengua y Literatura españolas. [...]

2019-20
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
3 documents
4.
5 p, 108.5 KB Sintaxi de l'Espanyol: L'Oració Composta [100584] / Brucart, José María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura s'integra en el conjunt de la matèria Llengua espanyola: sincronia, que forma part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura Espanyoles, i que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura. [...]
"Sintaxis del español: la oración compuesta" se integra en el conjunto de la materia Lengua española: sincronía, que forma parte de los 108 créditos de formación obligatoria del Grado de Lengua y Literatura españolas, y que el estudiante cursa junto con otras asignaturas de lengua y literatura españolas. [...]

2019-20
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
3 documents
5.
4 p, 74.3 KB Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple [100583] / Brucart, José María ; Subirats Ruggeberg, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Esta asignatura forma parte de la materia Lengua española: sincronía y tiene como objetivo el conocimiento y dominio de los procedimientos que permiten la combinación de palabras en unidades sintácticas más complejas hasta el nivel de la oración. [...]
2018-19
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
6.
6 p, 90.6 KB L'Espanyol d'Amèrica [100610] / Brucart, José María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
"El español de América" se integra en el conjunto de la materia Variación y diacronía en la lengua española y forma parte de los 54 créditos optativos que el estudiante debe cursar en el cuarto curso del Grado de Lengua y Literatura españolas. [...]
2018-19
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
2 documents
7.
6 p, 87.1 KB Història de la gramàtica espanyola [100608] / Brucart, José María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura s'integra en la matèria Variació i diacronia en la llengua espanyola i forma part dels 54 crèdits optatius que l'estudiant ha de cursar en el tercer o quart curs del Grau de Llengua i Literatura espanyoles. [...]
2017-18
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
8.
5 p, 81.1 KB Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple [100583] / Brucart, José María ; Subirats Ruggeberg, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 Esta asignatura forma parte de la materia Lengua española: sincronía y tiene como objetivo el conocimiento y dominio de los procedimientos que permiten la combinación de palabras en unidades sintácticas más complejas hasta el nivel de la oración. [...]
2017-18
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
9.
6 p, 90.8 KB L'Espanyol d'Amèrica [100610] / Brucart, José María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
"El español de América" se integra en el conjunto de la materia Variación y diacronía en la lengua española y forma parte de los 54 créditos optativos que el estudiante debe cursar en el cuarto curso del Grado de Lengua y Literatura españolas. [...]
2016-17
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
10.
2 p, 44.9 KB Principis i Mètodes [43012] / Rodríguez Sellés, Yolanda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Poch, Dolors, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Brucart, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Valdés Gázquez, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Montiel Rayo, Francisca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El objetivo de este módulo es analizar los conceptos básicos propios de la lengua española, el ELE y la literatura hispánica de tal forma que el estudiante pueda profundizar, a partir de ellos, en el estudio de las diversas áreas abarcadas por el programa de máster. [...]
2014-15
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]  

Materials acadèmics : 42 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
3 Brucart, José Ma.
56 Brucart, José Maria
16 Brucart, José María,
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.