Resultats globals: 31 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 10 registres trobats
Llibres i col·leccions, 5 registres trobats
Documents de recerca, 3 registres trobats
Materials acadèmics, 13 registres trobats
Articles 10 registres trobats  
1.
29 p, 464.0 KB Coparentalitat i custòdia compartida a Catalunya / Solsona, Montserrat (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Spijker, Jeroen (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)
L'article aborda la problemàtica de la custòdia compartida legal dels fills menors d'edat en el postdivorci dins d'un context de creixent diversitat de les pràctiques parentals. S'hi presenta el marc sociojurídic actual existent a Espanya i a Catalunya entorn de la figura jurídica i la pràctica de la custòdia compartida. [...]
El artículo aborda la problemática de la custodia compartida legal de los hijos menores de edad después del divorcio en un contexto de creciente diversidad de las prácticas parentales. Se presenta el marco sociojurídico actual existente en España y en Cataluña en torno a la figura jurídica y a la práctica de la custodia compartida. [...]
Le document aborde la question de la garde partagée des enfants mineurs après le divorce dans un contexte de diversité croissante des pratiques parentales. Nous présentons le cadre socio-juridique qui existe actuellement en Espagne et en Catalogne autour de la figure juridique et la pratique de la garde partagée. [...]
The paper addresses the issue of legal custody of minor children after divorce in a context of increasing diversity of parental practices. We present a socio-legal framework that currently exists in Spain and Catalonia around the legal entity and practice of shared custody. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.137
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 387-415  
2.
13 p, 44.5 KB Polítiques familiars a Catalunya : una primera aproximació / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'objectiu de l'article és exposar les conclusions d'un estudi en el qual s'ha analitzat la política familiar a Catalunya, tant la que és competència de l'Estat espanyol com la que ha impulsat, com a política pròpia, el Govern autònom de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Programa Integral de Suport a les Famílies (PISF) aprovat l'any 1993. [...]
El artículo expone las conclusiones de un estudio en el que se ha analizado la política familiar en Cataluña, tanto aquella que es competencia del Estado español como la que ha impulsado, como política propia, el Gobierno autónomo de la Generalitat de Cataluña a través del Programa Integral de Soporte a las Familias (PISF) aprobado en el año 1993. [...]
This article explains the conclusions of a study which analyses the family policy in Catalonia, both the Spanish State policy as well as the Autonomous Catalan Government of the Generalitat, through the Integral Programme of Support for Families (PISF) passed in 1993. [...]

2000
Revista catalana de sociologia, Núm. 12 (Juliol 2000) , p. 141-153  
3.
5 p, 19.9 KB Introducció : espais, ruptures i polítiques / Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
2000
Revista catalana de sociologia, Núm. 12 (Juliol 2000) , p. 5-9  
4.
31 p, 111.4 KB El debat sobre la conciliació ocupació-família dins el marc de la Unió Europea / Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'objectiu de l'article és discutir algunes de les mesures, proposades per diverses directrius de la Unió Europea, que busquen facilitar la conciliació entre la vida famíliar i la vida laboral de les persones adultes. [...]
El objetivo del artículo es discutir algunas de las medidas políticas, propuestas en distintas directivas de la Unión Europea, que buscan facilitar la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. [...]
The object of the article is to discuss some of the policies, recommended by the European Union, regarding the reconciliation between family life and work. Firstly, we find that the implementation of these measures has been made from very different ideological orientations in the various European countries. [...]

2000
Revista catalana de sociologia, Num. 12 (Juliol 2000) , p. 155-185  
5.
21 p, 987.4 KB Geografías de la paternidad no residente : ¿ausente o vinculado? / Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Infància i Món Urbà) ; Marí-Klose, Marga (Universitat de Barcelona. Institut d'Infància i Món Urbà) ; Marí-Klose, Pau (Universitat de Barcelona. Institut d'Infància i Món Urbà) ; Maranzana, Luciano (Universitat de Barcelona. Institut d'Infància i Món Urbà)
Las familias catalanas están cambiando rápidamente. A pesar de que España es un país donde las tasas de divorcios han permanecido bajas en comparación con otros países europeos, en Cataluña, más de un 13% de adolescentes de entre doce y dieciséis años viven en un hogar monoparental. [...]
Les famílies catalanes estan canviant ràpidament. Malgrat que Espanya és un país on les taxes de divorcis han romàs baixes en comparació amb altres països europeus, a Catalunya, més d'un 13% dels infants i adolescents entre dotze i setze anys viuen en una llar monoparental. [...]
Les familles catalanes elles sont en train de changer vite. Espagne est un pays où les taxes de divorces ont demeuré basses en comparaison à d'autres pays européens, mais en Catalogne plus d'un 13% des adolescents entre 12 et 16 années habitent en un foyer monoparental. [...]
Catalan families are changing rapidly. In a country were divorce rates have remained low in comparison to other European countries, more than 13% of the children's live in a single parent home. In addition, 6% live with a stepparent, and even a larger number will reside with a single parent (usually the mother) or a stepparent at some point. [...]

2011 - 10.5565/rev/dag.803
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 57, Núm. 1 (2011) , p. 83-103  
6.
29 p, 139.6 KB Cambios familiares y nuevas políticas sociales en España y Cataluña. El cuidado de la vida cotidiana a lo largo del ciclo de vida / Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El objetivo de este artículo es presentar las «nuevas» políticas sociales en España para atender las necesidades de cuidado en la vida diaria de las personas dependientes. La atención se centra en el cuidado como concepto clave cuya realidad de referencia supera el marco familiar, aunque lo incluye (Lewis, 1997 y 2007; Letablier, 2007; Brullet, 2010). [...]
L'objectiu d'aquest article és presentar las «noves» polítiques socials a Espanya per atendre les necessitats de cura en la vida diària de les persones dependents. L'atenció se centra en la cura com a concepte clau, ja que en la seva realitat de referència supera el marc familiar, encara que l'inclou (Lewis, 1997 i 2007; Letablier, 2007; Brullet, 2010). [...]
The aim of the article is to present «new» social policies in Spain focused on attending to the needs for everyday care of dependent people. Attention is focused on care as a key concept whose reality of reference is broader than the family framework, although it includes it (Lewis, 1997 and 2007; Letablier, 2007; Brullet, 2010). [...]

2010 - 10.5565/rev/educar.94
Educar, Núm. 45 (2010) , p. 51-79  
7.
19 p, 1.0 MB Desigualtats per raó de sexe en el sistema educatiu : una investigació empírica realitzada a Catalunya / Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
1988 - 10.5565/rev/papers/v30n0.1478
Papers : revista de sociologia, N. 30 (1988) p. 119-137  
8.
7 p, 414.3 KB Alguns suports per la recerca / Torns, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
1988 - 10.5565/rev/papers/v30n0.1475
Papers : revista de sociologia, N. 30 (1988) p. 89-95  
9.
22 p, 1.4 MB Pràctiques de criança i identitats parentals / Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
La caiguda de la natalitat a Europa és un dels temes sobre el qual s'han expressat més opinions des de tot tipus de fòrums. Es polemitza sobre els seus efectes en el futur de la dinàmica demogràfica i en el de la dinàmica macroeconòmica, i es busquen respostes a les preguntes que rovoca, ja sigui des de la política institucional o des de la investigació social. [...]
1997 - 10.5565/rev/papers.1863
Papers : revista de sociologia, N. 51 (1997) p. 149-170  
10.
5 p, 24.1 KB Ressenyes / Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Obra ressenyada: Inés ALBERDI, La nueva familia española. Madrid: Taurus, 1999.
2000 - 10.5565/rev/papers/v61n0.1060
Papers : revista de sociologia, N. 61 (2000) , p. 239-243  

Llibres i col·leccions 5 registres trobats  
1.
21 p, 141.6 KB Cap a un sistema familiar postpatriarcal? / Brullet, Cristina
Barcelona : Diputació de Barcelona, 2008 (Col·lecció Estudis. Igualtat i Ciutadania ; 1)
Construint els drets de les dones: dels conceptes a les polítiques locals, 2008, p. 219-239  
2.
44 p, 291.6 KB La conciliación de la vida familiar y laboral de las madres latinoamericanas. Una primera exploración al caso de la ciudad de Barcelona / Parella Rubio, Sònia ; Brullet, Cristina
Madrid : Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 2005
El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes, 2005, p. 255-298  
3.
240 p, 918.5 KB Construint els drets de les dones : dels conceptes a les polítiques locals / Bodelón, Encarna coord. ; Giménez, Pilar coord. ; Verloo, Mieke ; Stolcke, Verena ; Izquierdo, María Jesús, 1945- ; Astelarra, Judith ; Ruiz García, Sònia ; García Sánchez, Alba ; Freixes Sanjuán, Teresa ; Facio, Alda ; Almeda Samaranch, Elisabet ; Brullet, Cristina ; Diputació de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Aquest volum és una eina de difusió de pensament, recerques i propostes amb perspectiva de gènere sobre polítiques públiques i canvis socials. Vol aportar elements de reflexió per afavorir la transformació de les relacions de desigualtat en clau local i aplega articles elaborats per professores de la Diplomatura de postgrau de gènere i igualtat i del Màster de gènere: Agents d'igualtat. [...]
Barcelona : Diputació de Barcelona, 2008 (Col·lecció Estudis. Igualtat i Ciutadania ; 1)  
4.
21 p, 590.9 KB Transitions post divorce et espaces de vie des enfants : débat, évidences juridiques et empiriques sur la garde partagée en Catalogne / Solsona, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Spijker, Jeroen (Centre d'Estudis Demogràfics)
En Catalogne, au cours de ces quinze dernières années, les recherches scientifiques dans le domaine de la famille ont bien avancé. Nous sommes toutefois encore loin d'une connaissance en profondeur des changements et des transformations dans les vies quotidiennes, et nous savons surtout peu de chose sur l'expérience vécue par les enfants dans ces situations de changement. [...]
Association internationale des démographes de langue française 2017
Trajectories et âges de la vie, 2017  
5.
121 p, 1.5 MB Temps i cura : la coresponsabilitat social de la cura a la vida quotidiana / Brullet, Cristina, coord. ; Torns, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Prats, María ; Cardús i Ros, Salvador, 1954- ; Carrasco, Cristina ; Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania, 2009  

Documents de recerca 3 registres trobats  
1.
36 p, 632.9 KB Garde partagée des enfants après le divorce. Analyse des décisions judiciaires de la ville de Barcelone en 2014 / Solsona, Montse ; Brullet, Cristina ; Ajenjo, Marc 1965-
L'objectiu d'aquest article és estudiar els acords legals sobre els arranjaments residencials dels fills després d'una separació dels pares d'acord amb el temps compartit amb cadascun d'ells, per avaluar l'evolució de la co-parentalitat, inclosa la Llei catalana de 2010. [...]
El objetivo de este artículo es estudiar los acuerdos legales sobre los arreglos residenciales de los hijos tras una separación de los padres según el tiempo compartido con cada uno de ellos, para valorar la evolución de la coparentalidad, incluida la Ley catalana de 2010. [...]
The objective of this article is to study the legal agreements on the residential arrangements of the children after a separation of the parents according to the time shared with each of them, to assess the evolution of co-parenting, including the Catalan Law of 2010. [...]
L'objectif de cet article est d'étudier les accords judiciaires sur les arrangements résidentiels des enfants après une séparation des parents en fonction du temps partagé avec chacun d'eux, pour évaluer l'évolution de la coparentalité, dont la Loi catalane de 2010 fait la promotion. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2016 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 455)  
2.
64 p, 840.6 KB La custòdia compartida al segle XXI : el cas de Catalunya en el context d'Espanya, 2007-2012 / Solsona, Montserrat ; Brullet, Cristina ; Spijker, Jeroen
Presentem el debat obert a partir de la reforma del divorci de 2005 sobre la custòdia compartida, integrant elements sociològics, jurídics i sociodemogràfics. Mostrem evidències empíriques sobre els acords presos de custòdia de fills i filles menors d'edat, a partir de les microdades de les sentencies judicials a Catalunya de divorci i separació pel període 2007-2010 -que analitzem en el text- més un annex que inclou les de 2011 i 2012. [...]
Presentamos el debate abierto a partir de la reforma del divorcio de 2005 sobre la custodia compartida, integrando elementos sociológicos, jurídicos i socio demográficos. Mostramos evidencias empíricas sobre los acuerdos tomados de custodia de los hijos e hijas menores de edad, a partir de los microdatos de les sentencies judiciales en Cataluña de divorcio y separación para el período 2007-2010 -que analizamos en el texto- más un anexo que incluye las de 2011 y 2012. [...]
We present an open discussion following the 2005 divorce reform on shared custody integrating sociological, legal and demographic elements and provide a description of the patterns and characteristics of legal custody arrangements of minor children based on data from the General Council of the Judiciary on "Decrees of separations, divorces and annulments" for the period 2007-11. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2013 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 416)  
3.
99 p, 7.5 MB Anàlisi de la organització i repartiment del treball familiar i el treball remunerat entre les parelles joves amb criatures petites, a Catalunya : pràctiques, representacions i condicions materials de vida / Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Flaquer, Lluís, 1946-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Objectius: L'objectiu de la tesi és explicar les tendències de canvi en les relacions de gènere en famílies joves tant respecte a les de conyugalidad com a les de parentalitat. L'anàlisi es focalitza sobre: (a) les formes de segregació sexual en les pràctiques de cura dels fills i en el treball domèstic; (b) la relació entre la divisió sexual del treball familiar amb la divisió sexual del treball en el mercat laboral d'ambdós cònjuges; (c) la diversitat de les pràctiques, representacions i combinacions del treball de cura, del treball remunerat i els valors en l'educació dels fills. [...]
Objetivos: El objetivo de la tesis es explicar las tendencias de cambio en las relaciones de género en familias jóvenes tanto respecto a las de conyugalidad como respecto a las de parentalidad. El análisis se focaliza sobre: (a) las formas de segregación sexual en las prácticas de cuidado de los hijos y en el trabajo doméstico; (b) la relación entre la división sexual del trabajo familiar y la división sexual del trabajo en el mercado laboral de ambos cónyuges; (c) la diversidad de las prácticas, representaciones y combinaciones del trabajo de cuidado, del trabajo remunerado y la educación de los hijos; (d) El análisis sistemático permite construir cuatro tipos familiares básicos. [...]
Goals: The aim of the thesis is to explain the change tendencies in the gender relations in young families so much with regard to those of conjugality as with regard to those of parentality. The analysis is focused on: (a) the forms of sexual segregation in the practices of children care and in the domestic work; (b) the relation between the sexual division of the family-work and the sexual division of the labour market work of both spouses; (c) the diversity of practices, representations and combinations in the care work, and in the remunerated work and the education of the children, whose systematical analysis allows to construct four basic familiar types. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
8 documents

Materials acadèmics 13 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
4 p, 2.4 MB Teoria i Història de les Institucions Educatives [21970] / Brullet, Cristina ; Garcia, M.. ; Masjoan, M. J. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
1998-99
Mestre, Especialitat d'Educació Primària [68]
Mestre, Especialitat d'Educació Musical [67]  
2.
4 p, 1.6 MB Tècniques d'investigació IV [21061] / Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Lozares Colina, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
1997-98
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració [189]  
3.
3 p, 925.8 KB Sociolingüística [21089] / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2000-01
Llicenciat en Sociologia [190]  
4.
3 p, 1.1 MB Tècniques d'investigació IV [21061] / Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Lozares Colina, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Juny 1999-00
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració [189]  
5.
3 p, 1.1 MB Anàlisi Demogràfica [21063] / Lozares Colina, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
1998-99
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració [189]  
6.
8 p, 3.1 MB Tècniques d'investigació IV [21061] / Lozares Colina, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
1998-99
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració [189]  
7.
3 p, 721.8 KB Sociolingüística [21089] / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2n Semestre 2001-02
Llicenciat en Sociologia [190]  
8.
3 p, 15.8 KB Sociolingüística [21089] / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2n Semestre 2002-03
Llicenciat en Sociologia [190]  
9.
3 p, 20.9 KB Sociolingüística [21089] / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2n Semestre 2003-04
Llicenciat en Sociologia [190]  
10.
2 p, 20.1 KB Sociolingüística [21089] / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2n Semestre 2004-05
Llicenciat en Sociologia [190]  

Materials acadèmics : 13 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
1 Brullet, C.
34 Brullet, Cristina
1 Brullet, Cristina,
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.