Resultats globals: 52 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 2 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Documents de recerca, 3 registres trobats
Materials acadèmics, 46 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
31 p, 171.0 KB Tratamiento lexicográfico de los compuestos léxicos y cultos en los diccionarios del español / Buenafuentes de la Mata, Cristina (Universidad Autónoma de Barcelona)
Este trabajo examina la práctica lexicográfica en el terreno de la formación de palabras, centrándose, especialmente, en la composición léxica y culta desde los primeros repertorios léxicos hasta la actualidad. [...]
In the present study we will examine the lexicographical practises employed in word formation; in particular, the lexical and neoclassical compounds found in early text up until the present. Thus, our purpose is to propose a new way of handling these constructions as part of their dictionary entry by emphasizing how to lexicographically resolve the problems caused by compound structures.

2013 - 10.3989/rfe.2013.08
Revista de filología española, Vol. 93, núm. 2 (Julio 2013) , p. 241-271  
2.
5 p, 232.3 KB La morfología léxica a la luz de la variación / Buenafuentes de la Mata, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Raab, Matthias (Universitat de Barcelona)
2018
Estudios de lingüística del español, Vol. 39 (2018) , p. 5-9 (Articles)  

Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
10 p, 263.9 KB Recursos informàtics per a l'aprenentatge de l'ús de la llengua / Buenafuentes de la Mata, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Prat Sabater, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
El domini de l'ús de la llengua és una competència transversal, no només exclusiva de l'àmbit filològic, sinó aplicable a qualsevol aprenentatge universitari. Per tant, és fonamental que l'estudiant, sigui quin sigui el seu perfil, arribi a assolir la destresa necessària per desenvolupar-se tant en el discurs oral com en el discurs escrit. [...]
Language fluency can be considered a transversal competence: not only does it have to be acceptable to philologists but also to professionals from any academic field. It is essential that all students -regardless of their area of specialisation- acquire the necessary skills for both oral and written discourse. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  

Documents de recerca 3 registres trobats  
1.
471 p, 3.5 MB La expresión de la condicionalidad en los romanceamientos bíblicos medievales / Garrido Sepúlveda, Claudio, autor. ; Buenafuentes de la Mata, Cristina, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola.
En la siguiente investigación, se estudian los diferentes procedimientos léxicos y sintácticos de que los hablantes se han valido en la baja Edad Media castellana para expresar el valor condicional. [...]
In the following research, we study the different lexical and syntactic mechanisms that Castilian speakers used in the Late Middle Ages to express the conditional sense. For this purpose, we undertake an analysis which not only contemplates the observation of classical topics — such as the typology of the conditional sentences introduced by si (See § VI and § VII) — but also of innovative domains in respect to the bibliographic tradition — such as mixed structures (See § VII). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2.
41 p, 1.1 MB Los arabismos del léxico de la vida cotidiana en la obra alfonsí / Vertechi, Marta ; Buenafuentes de la Mata, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Este trabajo se centra en el análisis lingüístico de un corpus de cuarenta y dos arabismos que aparecen documentados en la obra alfonsí. Tras exponer un estado de la cuestión de los estudios sobre los arabismos en las obras alfonsíes, se introducen las obras en las que aparecen documentadas las voces. [...]
Aquest treball se centra en l'anàlisi lingüística d'un corpus de quaranta-dos arabismes que apareixen documentats en l'obra alfonsí. Després d'exposar un estat de la qüestió dels estudis sobre els arabismes en les obres alfonsíes, s'introdueixen les obres en què apareixen documentades les veus del corpus. [...]

2016  
3.
1020 p, 9.6 MB Procesos de gramaticalización y lexicalización en la formación de compuestos en español / Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Sánchez Lancis, Carlos Eliseo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
La presente tesis doctoral es un análisis diacrónico de la formación de palabras compuestas en español a partir de las teorías de la gramaticalización y la lexicalización. De este modo, el primer capítulo de la tesis está dedicado a la descripción exhaustiva de este marco teórico y al análisis de sus características, partiendo de la abundante bibliografía existente. [...]
The present doctoral dissertation is a diachronic analysis of compound word formation in Spanish based on theories of grammaticalization and lexicalization. Chapter one of this thesis provides an exhaustive account of the theoretical framework and its main features. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  

Materials acadèmics 46 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 128.9 KB Aplicacions de la Tecnologia en Humanitats i Estudis del Patrimoni II: Tecnologies en el Tractament i l'Anàlisi de la Paraula i el So [44254] / Valdés Gázquez, Ramón ; Machuca Ayuso, María Jesús ; Amores García, Montserrat ; Garriga Escribano, Cecilio ; Simone, Giuseppe ; Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Gallego Bartolomé, Ángel J. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul optatiu pretén introduir a l'alumnat en el tractament i anàlisi de produccions orals, escrites i sonores amb tecnologies digitals. En el cas dels textos escrits i corpus textuals es proposa reflexionar sobre les implicacions de el pas de l'edició en paper a l'edició digital per centrar després en l'edició digital. [...]
Este módulo optativo pretende introducir al alumnado en el tratamiento y análisis de producciones orales, 1 Este módulo optativo pretende introducir al alumnado en el tratamiento y análisis de producciones orales, escritas y sonoras con tecnologías digitales. [...]

2020-21
1453 [1453]
3 documents
2.
6 p, 127.7 KB Discurs i Variació en Espanyol [43015] / Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Ríos Mestre, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En acabar el curs els estudiants han de ser capaços de: Dominar els conceptes lingüístics relacionats amb la variació. Descriure i analitzar els elements lingüístics i extralingüístics que caracteritzen la variació en espanyol. [...]
Al acabar el curso los estudiantes tienen que ser capaces de: Dominar los conceptos lingüísticos relacionados con la variación. Describir y analizar los elementos lingüísticos y extralingüísticos que caracterizan la variación en español. [...]

2020-21
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
3.
5 p, 108.9 KB Pràctiques Externes [103513] / Giralt Soler, Sebastià ; Gómez Martín, Francesc Josep ; Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La realització de les Pràctiques Externes i la seva superació garanteixen: El contacte de l'estudiant, durant el seu període formatiu, amb un àmbit laboral d'interès; El coneixement de les tasques d'aquest àmbit; L'adquisició d'experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis que realitza.
La realización de las prácticas externas y su superación garantizan: El contacto del estudiante, durante su periodo formativo, con un ámbito laboral de interés; El conocimiento de las tareas de este ámbito; La adquisición de experiencia laboral en un sector profesional relacionado con los estudios que realiza.

2020-21
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
3 documents
4.
6 p, 112.0 KB Pràctiques Externes [103511] / Giralt Soler, Sebastià ; Coll Alfonso, Merce ; Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La realització de les pràctiques externes i la seva superació garanteixen: El contacte de l'estudiant, durant el seu període formatiu, amb un àmbit laboral d'interès; El coneixement de les tasques d'aquest àmbit; L'adquisició d'experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis que realitza.
La realización de las prácticas externas y su superación garantizan: El contacto del estudiante, durante su periodo formativo, con un ámbito laboral de interés; El conocimiento de las tareas de este ámbito; La adquisición de experiencia laboral en un sector profesional relacionado con los estudios que realiza.

2020-21
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
3 documents
5.
11 p, 131.0 KB Pràctiques externes [100621] / Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura de Pràctiques externes té l'objectiu de completar l'aprenentatge teòric i pràctic de l'alumnat per tal de proporcionar-li una formació completa i integral, i està subjecta a la normativa sobre drets i deures dels i de les estudiants i als compromisos de l'entitat col·laboradora. [...]
La asignatura de Prácticas externas tiene el objetivo de completar el aprendizaje teórico y práctico del alumnado para proporcionar una formación completa e integral, y está sujeta a la normativa sobre derechos y deberes de los y las estudiantes y los compromisos de la entidad colaboradora. [...]

2020-21
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
3 documents
6.
7 p, 114.8 KB Gramàtica històrica de l'espanyol [100597] / Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Gramàtica històrica de l'espanyol és un curs d'introducció a l'estudi històric de la llengua, tant des d'un punt de vista general (canvi lingüístic) com particular (l'evolució concreta de l'espanyol). [...]
Gramática histórica del español es un curso de introducción al estudio histórico de la lengua, tanto desde un punto de vista general (cambio lingüístico) como particular (la evolución concreta del español). [...]

2020-21
1449 [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
3 documents
7.
6 p, 110.3 KB Morfologia de l'espanyol [100586] / Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Raab, Matthias Ulrich ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura de "Morfologia de l'espanyol" té com a objetiu fonamental oferir una visió general de l'estudi dels mots i de les clases de paraules. Es recomanable que l'estudiant hagi cursat previament l'assignatura "Introducció a la llengua espanyola". [...]
La asignatura de "Morfología del español" tiene como objetivo fundamental ofrecer una visión general del estudio de la palabra y de las clases de palabras. Es recomendable que el estudiante haya cursado previamente la asignatura "Introducción a la lengua española". [...]

2020-21
1449 [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
3 documents
8.
6 p, 111.3 KB Discurs i Variació en Espanyol [43015] / Buenafuentes de la Mata, Cristina ; de la Mota Gorriz, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En acabar el curs els estudiants han de ser capaços de: Dominar els conceptes lingüístics relacionats amb la variació. Descriure i analitzar els elements lingüístics i extralingüístics que caracteritzen la variació en espanyol. [...]
Al acabar el curso los estudiantes tienen que ser capaces de: Dominar los conceptos lingüísticos relacionados con la variación. Describir y analizar los elementos lingüísticos y extralingüísticos que caracterizan la variación en español. [...]

2019-20
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
9.
5 p, 108.5 KB Pràctiques Externes [103513] / Giralt Soler, Sebastià ; Gómez Martín, Francesc Josep ; Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La realització de les Pràctiques Externes i la seva superació garanteixen: El contacte de l'estudiant, durant el seu període formatiu, amb un àmbit laboral d'interès; El coneixement de les tasques d'aquest àmbit; L'adquisició d'experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis que realitza.
La realización de las prácticas externas y su superación garantizan: El contacto del estudiante, durante su periodo formativo, con un ámbito laboral de interés; El conocimiento de las tareas de este ámbito; La adquisición de experiencia laboral en un sector profesional relacionado con los estudios que realiza.

2019-20
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
3 documents
10.
5 p, 109.0 KB Pràctiques Externes [103511] / Giralt Soler, Sebastià ; Coll Alfonso, Merce ; Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La realització de les pràctiques externes i la seva superació garanteixen: El contacte de l'estudiant, durant el seu període formatiu, amb un àmbit laboral d'interès; El coneixement de les tasques d'aquest àmbit; L'adquisició d'experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis que realitza.
La realización de las prácticas externas y su superación garantizan: El contacto del estudiante, durante su periodo formativo, con un ámbito laboral de interés; El conocimiento de las tareas de este ámbito; La adquisición de experiencia laboral en un sector profesional relacionado con los estudios que realiza.

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
3 documents

Materials acadèmics : 46 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.