Results overview: Found 57 records in 0.01 seconds.
Articles, 5 records found
Research literature, 2 records found
Course materials, 50 records found
Articles 5 records found  
1.
4 p, 77.1 KB Anàlisi de la comprensió per part de l'alumnat sord dels documents televisius subtitulats i criteris de millora / Cambra i Vergés, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia) ; Leal García, Aurora (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia) ; Silvestre, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia)
Aquest article analitza com l'alumnat sord entén els dibuixos animats subtitulats de la televisió de Catalunya. Els resultats indiquen que l'alumnat amb sordesa te dificultats per comprendre els dibuixos animats no sols perquè la velocitat dels subtítols és excessiva, sinó també perquè la subtitulació literal no els permet mirar la imatge i extreure'n una significació del seu contingut. [...]
This article analyses how deaf students understand subtitled cartoon programmes on Catalan television. Results indicate that students with deafness have problems in understanding cartoons, not only because the subtitles are too fast, but because literal subtitling does not allow them to look at the image and extract meaning from its content. [...]

2009
Quaderns del CAC, Núm. 31-32 (Juny 2009) , p. 145-148  
2.
13 p, 220.8 KB The interpretation and visual attention of hearing impaired children when watching a subtitled cartoon / Cambra i Vergés, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Leal García, Aurora (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Silvestre, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona)
The article analyses how hearing impaired children interpret a subtitled cartoon, taking into account their visual attention to both sources of information (the images and the subtitles), and the auditory information from the oral language. [...]
2013
JoSTrans: Journal of Specialised Translation, Núm. 20 (2013) , p. 134-146  
3.
1 p, 50.3 KB Vidusign, projecte europeu que promou l'ús creatiu del vídeo entre les persones sordes / Serrano Pau, Carrasumada (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre Sordesa i d'Altres Dificultats Comunicatives GISTAL) ; Silvestre, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre Sordesa i d'Altres Dificultats Comunicatives GISTAL) ; Laborda Molla, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre Sordesa i d'Altres Dificultats Comunicatives GISTAL) ; Cambra i Vergés, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre Sordesa i d'Altres Dificultats Comunicatives GISTAL)
Les professores Núria Silvestre, Cristina Laborda, Cristina Cambra i Carrasumada Serrano de la Facultat de Psicologia i de Ciències de l'Educació del CER-GISTAL de la UAB, especialitzat en la investigació de la comunicació i el desenvolupament psicoeducatiu de les persones amb sordesa, participen en un projecte europeu que s'emmarca en l'àmbit de la sordesa i la multimèdia juntament amb altres partners de Granada, Alemanya, Àustria, Gran Bretanya i Eslovènia. [...]
2014
UAB divulga, Octubre 2014  
4.
14 p, 680.3 KB Percepción de la sordera y la integración por parte del alumnado sin necesidades educativas especiales / Cambra i Vergés, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Una de les questions socioafectives que preocupa especialment els professionals dedicats al'educació de l'alumnat sord és el grau d'acceptació d'aquests estudiants a l'aula ordinaria. L'objectiu d'aquest estudi és avaluar la percepció de l'alumnat sense necessitats educatives especials del deficit auditiu i de la integració de l'alumnat sord a l'aula, i veure si existiesen diferencies en lunció de l'edat. [...]
Acceptance of deaf students by their hearing peers in regular classrooms is one of the socio-affective questions which interests specialists on education of the deaf. This study evaluates non-special educational needs students' perception of deafness and integration of deaf children in regular classrooms. [...]
Una de las cuestiones socioafectivas que preocupa especialmente a los profesionales dedicados a la educación del alumnado sordo es el grado de aceptación de estos estudiantes en el aula ordinaria. El objetivo de este estudio es evaluar la percepción del alumnado sin necesidades educativas especiales del déficit auditivo y de la integración del alumnado sordo en el aula, y ver si existen diferencias en función de la edad. [...]

2005 - 10.5565/rev/educar.202
Educar, N. 36 (2005) p. 155-168  
5.
5 p, 26.0 KB Funció del mestre en l'aplicació de l'aprenentatge cooperatiu en una aula d'integració amb alumnes sords / Cambra i Vergés, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Laborda Molla, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Amb l'objectiu d'explorar l'efecte de l'aprenentatge cooperatiu, vist com una via alternativa al sistema tradicional d'adquisició de continguts escolars i com una eina facilitadora de la integració dels alumnes sords o amb deficiències auditives, es vol observar com actua en les relacions interpersonals d'aquest tipus d'alumnat. [...]
Con el objetivo de explorar el efecto del aprendizaje cooperativo, visto como una vía alternativa al sistema tradicional de adquisición de contenidos escolares y como una herramienta facilitadora de la integración de los alumnos sordos o con deficiencias auditivas, se quiere observar como actúa en las relaciones interpersonales de este tipo de alumnado. [...]
The aim of the present article is to explore the effect of co-operative learning -considering it as an alternative way to the traditional system of acquiring knowledge at school as well as a means to integrate totally or partially deaf students. [...]

1998 - 10.5565/rev/educar.363
Educar, N. 22-23 (1998) , p. 295-299  

Research literature 2 records found  
1.
177 p, 1.6 MB Factores influyentes en la adquisición del lenguaje y de la teoría de la mente en criaturas con implante coclear de 4 a 7 años / Aldrete Jimenez, Karla Ernestina, autor. ; Silvestre, Núria, supervisor acadèmic. ; Cambra, Cristina, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
El presente trabajo tiene dos objetivos valorar el nivel del lenguaje oral en criaturas sordas implantadas de 4 a 7 años e identificar lo principales factores influyentes en su rendimiento de acuerdo a las dimensiones lingüísticas : fonología, semántica, morfosintaxis y pragmática, así como establecer la relación de éstas con el nivel de la Teoría de la mente de edad. [...]
The current study has two objectives, namely to assest the level of oral language in deaf cochlear implanted children aged 4 to 7 and identify the main influencing factors in their performance according to the linguistic dimensions: phonology, semantics, morfosintaxis and pragmatics, as well as verifying their relation with the ToM level proper to those ages. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2.
48 p, 10.0 MB Implicacions de la sordesa en l'autoconcepte a l'etapa de l'adolescència / Cambra i Vergés, Cristina ; Silvestre, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
23 documents

Course materials 50 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 107.4 KB Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Derivats del Dèficit Auditiu [43614] / Cambra Verges, Cristina ; Silvestre Benach, Nuria ; Serrano Pau, Carrasumada ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Ampliar la formació del professional de la logopèdia, oferint continguts teòrics i pràctics que possibilitin la seva qualificació i l'especialització en la investigació, diagnòstic i intervenció dels trastorns de la comunicació i del llenguatge derivats del dèficit auditiu, així com l'actualització en la investigació d'implants coclears i altres avenços tecnològics de suport a l'audició.
Ampliar la formación del logopeda, ofreciendo contenidos teóricos y prácticos que posibiliten su cualificación y la especialización en la investigación, diagnóstico e intervención en los trastornos de la comunicación y del lenguaje derivados del déficit auditivo, así como la actualitzación en la investigación de implantes cocleares y otros avances tecnológicos de soporte a la audición.

2019-20
Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge [1336]
3 documents
2.
4 p, 103.8 KB Dislàlies i disfèmies: valoració i intervenció [104142] / Cambra Verges, Cristina ; Miranda Codina, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En acabar l'assignatura, l'estudiant serà capaç d'avaluar els problemes evolutius que poden presentar-se relatius a l'adquisició de la parla i a la fluïdesa verbal així com proposar un programa d'intervenció logopèdica conseqüent.
Cuando finalice la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar los problemas evolutivos que puedan presentarse relacionados con el habla y la fluidez verbal, así como proponer un programa de intervención logopédica consecuente.

2019-20
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
3.
5 p, 104.7 KB Pràcticum IV [101695] / Cambra Verges, Cristina ; Brun Gasca, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Els objectius formatius són, fonamentalment, els següents: - Conèixer les tècniques d'avaluació i de tractament logopèdic segons les característiques de les persones ateses al centre. - Conèixer les necessitats que presenten les famílies de les persones ateses i els recursos adequats per fer-hi front. [...]
Los objetivos formativos son, fundamentalmente, los siguientes: - Conocer las técnicas de evaluación y de tratamiento logopédico segun las características de los sujetos atendidos en el centro. - Conocer las necesidades que presentan las familias de los sujetos y los recursos adecuados para afrontarlos. [...]

2019-20
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
4.
3 p, 1.6 MB Intervenció psicopedagògica [23202] / Silvestre,Nuria ; Cambra,Cristina ; Mies,Àngels ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
1995-96
Llicenciat en Psicopedagogia [85]  
5.
3 p, 1.1 MB L'aprentatge escolar de la llengua i les seves dificultats [23318] / Cambra,Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
1997-98
Llicenciat en Psicopedagogia [85]  
6.
3 p, 1.5 MB Intervenció psicopedagògica [23202] / Silvestre,Nuria ; Cambra,Cristina ; Mies,Angels ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
1997-98
Llicenciat en Psicopedagogia [85]  
7.
3 p, 1.1 MB L'aprentatge escolar de la llengua i les seves dificultats [23318] / Cambra,Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
1997-98
Llicenciat en Psicopedagogia [85]  
8.
5 p, 80.4 KB Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Derivats del Dèficit Auditiu [43614] / Cambra Verges, Cristina ; Silvestre Benach, Nuria ; Serrano Pau, Carrasumada ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Ampliar la formació del professional de la logopèdia, oferint continguts teòrics i pràctics que possibilitin la seva qualificació i l'especialització en la investigació, diagnòstic i intervenció dels trastorns de la comunicació i del llenguatge derivats del dèficit auditiu, així com l'actualització en la investigació d'implants coclears i altres avenços tecnològics de suport a l'audició.
Ampliar la formación del logopeda, ofreciendo contenidos teóricos y prácticos que posibiliten su cualificación y la especialización en la investigación, diagnóstico e intervención en los trastornos de la comunicación y del lenguaje derivados del déficit auditivo, así como la actualitzación en la investigación de implantes cocleares y otros avances tecnológicos de soporte a la audición.

2018-19
Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge [1336]
2 documents
9.
5 p, 75.2 KB Pràcticum IV [101695] / Cambra Verges, Cristina ; Brun Gasca, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Els objectius formatius són, fonamentalment, els següents: - Conèixer les tècniques d'avaluació i de tractament logopèdic segons les característiques dels individus atesos al centre. - Conèixer les necessitats que presenten les famílies dels individus i els recursos adequats per fer-hi front. [...]
2018-19
Grau en Logopèdia [1383]  
10.
4 p, 79.6 KB Dislàlies i disfèmies: valoració i intervenció [104142] / Cambra Verges, Cristina ; Miranda Codina, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Havent adquirit els coneixements relatius a l'adquisició i el processament del llenguatge, l'estudiant, quan acabi aquesta assignatura, serà capaç d'avaluar els problemes evolutius que poden presentar-se relatius a l'adquisició de la parla i a la fluïdesa verbal així com proposar un programa d'intervenció logopèdica conseqüent.
2018-19
Grau en Logopèdia [1383]  

Course materials : 50 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 Cambra, C
12 Cambra, Cristina
1 Cambra, Cristina,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.