Results overview: Found 12 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 1 records found
Course materials, 9 records found
Articles 2 records found  
1.
22 p, 579.2 KB Los fondos de identidad y el tercer espacio. Una estrategia de legitimación cultural y diálogo para la escuela intercultural / Lalueza Sazatornil, José Luis, (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Zhang-Yu, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; García-Díaz, Sarai (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Camps-Orfila, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; García-Romero, David (Universitat Autònoma de Barcelona)
La inclusión en la escuela de alumnos procedentes de la inmigración y de grupos racializados supone afrontar los retos planteados por las discontinuidades entre la cultura escolar y la familiar, indicadoras de unas relaciones de poder asimétricas por las que la cultura familiar y comunitaria del alumno no es legitimada en tanto que se mantiene fuera del aula e incluso es estigmatizada. [...]
The inclusion in the school of students from immigrant and racialized groups entails facing the challenges related with discontinuities between school and family culture, which are indicators of asymmetric power relations for which the student's family and community culture are not legitimized. [...]

2019 - 10.4067/S0718-07052019000100061
Estudios pedagógicos, Vol. 45, núm. 1 (2019) , p. 61-81  
2.
3 p, 471.1 KB Fons d'identitat : com fer significativa la pràctica escolar en entorns d'exclusió social / Lalueza Sazatornil, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; Zhang-Yu, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; García-Díaz, Sarai (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; Camps Orfila, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; Padrós Castells, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; Marín-Suazo, Carolayn (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; García-Romero, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI))
Les estratègies de recerca-acció, basades en els Fons de Coneixement (FdC) i els Fons d'Identitat (FdI), s'orienten a la construcció d'una escola inclusiva mitjançant la connexió de l'esfera familiar i comunitària amb l'escolar, propiciant l'aprenentatge significatiu en entorns on el fracàs i l'abandonament escolar són endèmics. [...]
Las estrategias de investigación-acción, basadas en los Fondos de Conocimiento (FdC) y los Fondos de Identidad (FdI), se orientan a la construcción de una escuela inclusiva mediante la conexión de la esfera familiar y comunitaria con la escolar, propiciando el aprendizaje significativo en entornos donde el fracaso y abandono escolar son endémicos. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents

Research literature 1 records found  
1.
28 p, 2.8 MB Mateixos pares, mateix divorci... mateix impacte? / Camps Orfila, Sílvia ; Rubio García, Remedios, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Malgrat que actualment nombroses investigacions es centren en la recerca dels factors que expliquin com el divorci pot afectar els fills, la majoria es fixen en les diferències entre famílies, parlant de factors com la conflictivitat entre els pares. [...]
Although at present several investigations are focused on researching factors that could explain how divorce can affect children, the majority encompasses differences between families. They talk about factors like conflict between parents. [...]

2017
Grau en Psicologia [954]  

Course materials 9 records found  
1.
4 p, 100.7 KB Anàlisi de la Pràctica Psicosocial [42778] / Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Camps Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Comprendre i analitzar casos concrets d'intervenció psicosocial Relacionar les dimensions teòriques i pràctiques de la intervenció psicosocial Desenvolupar habilitats comunicatives per exposar temes i casos Participar en la construcció d'un coneixement col·laboratiu.
Understand and analyse specific cases of psychosocial intervention Relate the theoretical and practical dimensions of psychosocial intervention Develop communication skills to present issues and cases Participate in the construction of collaborative knowledge.
Comprender y analizar casos concretos de intervención psicosocial Relacionar las dimensiones teóricas y prácticas de la intervención psicosocial Desarrollar habilidades comunicativas para exponer temas y casos Participar en la construcción de un conocimiento colaborativo.

2021-22
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
2.
5 p, 125.9 KB Treball de Fi de Màster [42600] / Rojas Arredondo, Jesus ; Elejabarrieta Olabarri, Francisco Javier ; Iñíguez Rueda, Lupicinio ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margot ; Pujol Tarrés, Joan ; Vázquez Sixto, Félix ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Cubells Serra, Jenny ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Pellicer Cardona, Isabel ; Camps Orfila, Silvia ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Arroyo Prieto, Lidia ; Rubio Garcia, Remedios ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Sintetitzar el conjunt d'aprenentatges obtinguts a la comprensió de la recerca i la intervenció psicosocial. Integrar l'experiència d'acostament al camp dels fenòmens psicosocials a través d'una anàlisi orientada 1 Integrar l'experiència d'acostament al camp dels fenòmens psicosocials a través d'una anàlisi orientada teòricament. [...]
To synthesise all the learning obtained in the understanding of psychosocial research and intervention. To integrate the experience of approaching the field of psychosocial phenomena through a theoretically 1 To integrate the experience of approaching the field of psychosocial phenomena through a theoretically oriented analysis. [...]
Sintetizar el conjunto de aprendizajes obtenidos en la comprensión de la investigación y la intervención psicosocial. Integrar la experiencia de acercamiento al campo de los fenómenos psicosociales a través de un 1 Integrar la experiencia de acercamiento al campo de los fenómenos psicosociales a través de un análisis orientado teóricamente. [...]

2021-22
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
3.
4 p, 119.8 KB Pràctiques Externes d'Intervenció Psicosocial [42599] / Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Elejabarrieta Olabarri, Francisco Javier ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margot ; Pujol Tarrés, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Martínez Martínez, Luz María ; Cubells Serra, Jenny ; Rojas Arredondo, Jesus ; Padros Castells, Marta ; Pellicer Cardona, Isabel ; San Román Sobrino, Beatriz ; Camps Orfila, Silvia ; Albizu Soriano, Maria Belen ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Mora Martínez, Martín ; Rubio Garcia, Remedios ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1 Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en l'àmbit d'intervenció específic. Aplicar tècniques d'intervenció i avaluació adequades per a les problemàtiques i situacions identificades i els plans d'acció desenvolupats. [...]
1 Use the tools acquired for the detection of needs and evaluation of the demands present in the specific intervention field. Apply appropriate intervention and evaluation techniques for the problems and situations identified and the action plans developed. [...]
1 Utilizar las herramientas adquiridas para la detección de necesidades y evaluación de las demandas presentes en el ámbito de intervención específico. Aplicar técnicas de intervención y evaluación idóneas para las problemáticas y situaciones identificadas y los planes de acción desarrollados. [...]

2021-22
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
4.
4 p, 103.4 KB Eines i Habilitats per la Intervenció Psicosocial i Comunitària [42590] / Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujol Tarrés, Joan ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Camps Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Indentificar i analitzar diferents marcs de comprensió que guien la intervenció psicosocial i comunitària. Conèixer les principals eines per la planificació i l'avaluació de processos d'intervenció. [...]
Identify and analyse different comprehension frameworks that guide psychological-social and community intervention. Know the main tools for planning and evaluating intervention processes. Develop skills for information gathering, interpretation and negotiation of demand. [...]
Identificar y analizar diferentes marcos de comprensión que guían la intervención psicosocial y comunitaria. Conocer las principales herramientas para la planificación y la evaluación de procesos de intervención. [...]

2021-22
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
5.
7 p, 118.5 KB Pràctiques Integrades [106401] / Bonillo Martín, Albert ; Edo Izquierdo, Silvia ; Guillazo Blanch, Gemma ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Nadal Alemany, Roser ; Cladellas Pros, Ramón ; Barajas Vélez, Ana ; Faucha Hernandez, Mireia ; Camps Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La complexitat de factors que determinen la conducta dels individus i les poblacions fa necessari, més que mai, dotar els estudiants d'habilitats que els permetin la integració dels coneixements i procediments d'una manera comprensible. [...]
The complexity of factors that determine the behaviour of individuals and populations makes it necessary, more than ever, to provide students with skills that allow them to integrate and apply their learning judiciously. [...]
La complejidad de factores que determinan la conducta de los individuos y las poblaciones hacen necesario, más que nunca, dotar a los estudiantes de habilidades que les permitan la integración de los conocimientos y procedimientos de una manera comprensible. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
3 documents
6.
6 p, 114.0 KB Psicologia Cultural i de la Comunicació [102564] / Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujol Tarrés, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Camps Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura forma part tant de la Menció Anàlisi i Intervenció Psicosocial, com de la Menció Anàlisi i Intervenció Psicoeducativa. La comunicació és un procés central en la construcció social i personal; un procés en el que es produeixen i negocien significats dins d'un context cultural constitutiu i constituït pels mateixos processos comunicatius. [...]
This subject is part of both the Psychosocial Analysis and Intervention Minor and the Psychoeducational Intervention Minor. Communication is a central process in social and personal construction; a process in which meaning is produced and traded within a constitutive cultural context and constituted by the same communication processes. [...]
Esta asignatura forma parte tanto de la Mención Análisis e Intervención Psicosocial, como de la Mención Análisis e Intervención Psicoeducativa. La comunicación es un proceso central en la construcción social y personal; un proceso en el que se producen y negocian significados dentro de un contexto cultural constitutivo y constituido por los mismos procesos comunicativos. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
7.
3 p, 99.0 KB Anàlisi de la Pràctica Psicosocial [42778] / Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Camps Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Comprendre i analitzar casos concrets d'intervenció psicosocial Relacionar les dimensions teòriques i pràctiques de la intervenció psicosocial Desenvolupar habilitats comunicatives per exposar temes i casos Participar en la construcció d'un coneixement col·laboratiu.
Comprender y analizar casos concretos de intervención psicosocial Relacionar las dimensiones teóricas y prácticas de la intervención psicosocial Desarrollar habilidades comunicativas para exponer temas y casos Participar en la construcción de un conocimiento colaborativo.

2020-21
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
8.
4 p, 102.5 KB Eines i Habilitats per la Intervenció Psicosocial i Comunitària [42590] / Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujol Tarrés, Joan ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Camps Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Indentificar i analitzar diferents marcs de comprensió que guien la intervenció psicosocial i comunitària. Conèixer les principals eines per la planificació i l'avaluació de processos d'intervenció. [...]
Identificar y analizar diferentes marcos de comprensión que guían la intervención psicosocial y comunitaria. Conocer las principales herramientas para la planificación y la evaluación de procesos de intervención. [...]

2020-21
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
9.
6 p, 110.9 KB Psicologia Cultural i de la Comunicació [102564] / Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujol Tarrés, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Camps Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura forma part tant de la Menció Anàlisi i Intervenció Psicosocial, com de la Menció Anàlisi i Intervenció Psicoeducativa. La comunicació és un procés central en la construcció social i personal; un procés en el que es produeixen i negocien significats dins d'un context cultural constitutiu i constituït pels mateixos processos comunicatius. [...]
Esta asignatura forma parte tanto de la Mención Análisis e Intervención Psicosocial, como de la Mención Análisis e Intervención Psicoeducativa. La comunicación es un proceso central en la construcción social y personal; un proceso en el que se producen y negocian significados dentro de un contexto cultural constitutivo y constituido por los mismos procesos comunicativos. [...]

2020-21
Grau en Psicologia [954]
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.