Resultados globales: 14 registros encontrados en 0.01 segundos.
Artículos, Encontrados 1 registros
Materiales académicos, Encontrados 13 registros
Artículos Encontrados 1 registros  
1.
17 p, 245.3 KB Situación del bullying en España : leyes, prevención y atención / Cantera Espinosa, Leonor María (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vázquez Martínez, Marisa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pérez-Tarrés, Alicia (Universitat Autònoma de Barcelona)
El acoso entre iguales sigue siendo una problemática pendiente de resolverse en las escuelas españolas. Su estallido en el año 2004 provocó la reacción de todos los sectores, y sin embargo aún está pendiente de resolverse. [...]
Harassment between equals continues to be a problem pending resolution in Spanish schools. Its outbreak in 2004 provoked the reaction of all sectors, and yet it is still pending resolution. From the Spanish state, regulations have been developed that oblige schools to implement protocols that allow preventing, detecting and acting in situations of bullying. [...]
O assédio entre iguais ainda é um problema pendente de resolução nas escolas espanholas. O seu surto em 2004 provocou uma reacção de todos os sectores, mas ainda está por resolver. O Estado espanhol desenvolveu regulamentações que obrigam as escolas a implementar protocolos que lhes permitem prevenir, detectar e agir em situações de bullying. [...]

2021 - 10.34024/olhares.2021.v9.10622
Revista OLHARES, Vol. 9 Núm. 1 (Abril 2021) , p. 5-20  

Materiales académicos Encontrados 13 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
4 p, 114.7 KB Aplicacions Forenses: Procediments de Caràcter Penal [44454] / Castellà Mate, Judit ; Cantera Espinosa, Leonor Maria ; Casado Gómez, Manuel ; Garrido Gaitán, Elena ; Pina Ríos, Rocio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En aquest mòdul treballarem els àmbits d'aplicació forense, aportant a l'alumnat conceptes específics de l'àmbit penal: Estat mental de l'acusat, psicopatologia forense, consum de tòxics, abús sexual infantil, victimització per raó de gènere (sexual i de parella), perfilació criminal, predicció de violència, assessorament i ratificació, assetjament sexual i per raó de gènere.
In this module we will work on areas of forensic application, providing students with specific concepts in the criminal field: mental state of the defendant, forensic psychopathology, toxic addiction, child sexual abuse, gender victimization (sexual and partner), criminal profiling, prediction of violence, counseling and ratification, sexual and gender-based harassment.
En este módulo trabajaremos los ámbitos de aplicación forense, aportando al alumnado conceptos específicos del ámbito penal: Estado mental del acusado, psicopatología forense, consumo de tóxicos, abuso sexual infantil, victimización por razón de género (sexual y de pareja), perfilación criminal, predicción de violencia, asesoramiento y ratificación, acoso sexual y por razón de género.

2022-23
Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense [1478]
3 documentos
2.
6 p, 114.0 KB Violència domèstica i delinqüència contra les dones [100464] / Ortiz Amaro, Lucia ; Cantera Espinosa, Leonor Maria ; Garrido Jimenez, Lorena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Les violències familiars i contra les dones són unes de les formes més serioses de delicte. L'objectiu general de l'assignatura és entendre les característiques específiques d'aquestes formes de vulneracions dels drets de les persones, així com conèixer els mecanismes d'intervenció de forma integral. [...]
Domestic Violence and violence against women is one of the most serious types of crime. The main objective of the module is to understand the specific characteristics of these types of violation of people's rights, as well as being aware of the intervention mechanisms as a whole. [...]
Las violencias familiares y contra las mujeres son unas de las formas más serias de delito. El objetivo general de la asignatura es entender las características específicas de estas formas de vulneraciones de los derechos de las personas, así como conocer los mecanismos de intervención de forma integral. [...]

2022-23
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Criminologia [805]
3 documentos
3.
6 p, 113.9 KB Violències Masclistes [105814] / Cantera Espinosa, Leonor Maria ; Garrido Jimenez, Lorena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
- Identificar els diversos tipus de violències masclistes i la rellevància de la perspectiva de gènere - Reflexionar sobre les estructures que sostenen la desigualtat i violència masclista - Analitzar les implicacions del treball amb la violència masclista i la importància de la cura - Facilitar el coneixement dels plantejaments de les teories criminològiques feministes - Visibilitzar els tractaments, davant la violència masclista, per part del sistema penal; i conèixer les estructures administratives de suport contra les violències masclistes, els mecanismes de protecció de les dones que sofreixen violències i les principals dificultats i obstacles en l'accés a la justícia de les víctimes d'aquesta mena de violència.
- To identify the different types of sexist violence and the relevance of the gender perspective - To reflect on the structures that support gender inequality and violence - To analyze the implications of working with sexist violence and the importance of care - To facilitate the knowledge of the approaches of feminist criminological theories - To make treatment visible, in the face of sexist violence, by the penal system; and to know the administrative structures of support against sexist violence, the protection mechanisms for women who suffer violence and the main difficulties and obstacles in accessing justice for victims of this type of violence.
- Identificar los diversos tipos de violencias machistas y la relevancia de la perspectiva de género - Reflexionar sobre las estructuras que sostienen la desigualdad y violencia machista - Analizar las implicaciones del trabajo con la violencia machista y la importancia del cuidado - Facilitar el conocimiento de los planteamientos de las teorías criminológicas feministas - Visibilizar los tratamientos, ante la violencia machista, por parte del sistema penal; y conocer las estructuras administrativas de apoyo contra las violencias machistas, los mecanismos de protección de las mujeres que sufren violencias y las principales dificultades y obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas de este tipo de violencia.

2022-23
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documentos
4.
6 p, 113.1 KB Programes d'intervenció [100439] / Cubells Serra, Jenny ; Cantera Espinosa, Leonor Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
1. Analitzar els diferents models d'intervenció sobre la criminalitat en l'àmbit local i internacional així com els seus fonaments teòrics 2. Examinar les experiències pràctiques més representatives d'intervenció sobre la delinqüència mitjançant l'estudi de programes i/o recerques empíriques i extreure conclusions sobre la seva pertinença i eficàcia. [...]
1. Analyze the different models of intervention on offenders to prevent recidivism (at a local and international level), as well as its theoretical basis 2. Explore the most representative practical experiences on offender intervention through the study of programs and/or empirical research, and draw conclusions about their relevance and effectiveness. [...]
1. Analizar los diferentes modelos de intervención sobre la criminalidad en el ámbito local e internacional así como sus fundamentos teóricos. 2. Examinar las experiencias prácticas más representativas de intervención sobre la delincuencia mediante el estudio de programas y/o investigaciones empíricas y extraer conclusiones sobre su pertenencia y eficacia. [...]

2022-23
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Criminologia [805]
3 documentos
5.
7 p, 140.0 KB Intervenció Social i Comunitària [102565] / Cantera Espinosa, Leonor Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Articular les dimensions teòriques i pràctiques de la intervenció social i comunitària. Proporcionar una visió general i interdisciplinar dels desenvolupaments teòrics i metodològics de la intervenció social i comunitària. [...]
To articulate the theoretical and practical dimensions of social and community intervention. To provide a general and interdisciplinary view of the theoretical and methodological developments of social and community intervention. [...]
Articular las dimensiones teóricas y prácticas de la intervención social y comunitaria. Proporcionar una visión general e interdisciplinar de los desarrollos teóricos y metodológicos de la intervención social y comunitaria. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documentos
6.
6 p, 112.8 KB Programes d'intervenció [100439] / Cubells Serra, Jenny ; Cantera Espinosa, Leonor Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
1. Analitzar els diferents models d'intervenció sobre la criminalitat en l'àmbit local i internacional així com els seus fonaments teòrics 2. Examinar les experiències pràctiques més representatives d'intervenció sobre la delinqüència mitjançant l'estudi de programes i/o recerques empíriques i extreure conclusions sobre la seva pertinença i eficàcia. [...]
1. Analyze the different models of intervention on offenders to prevent recidivism (at a local and international level), as well as its theoretical basis 2. Explore the most representative practical experiences on offender intervention through the study of programs and/or empirical research, and draw conclusions about their relevance and effectiveness. [...]
1. Analizar los diferentes modelos de intervención sobre la criminalidad en el ámbito local e internacional así como sus fundamentos teóricos. 2. Examinar las experiencias prácticas más representativas de intervención sobre la delincuencia mediante el estudio de programas y/o investigaciones empíricas y extraer conclusiones sobre su pertenencia y eficacia. [...]

2021-22
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Criminologia [805]
3 documentos
7.
6 p, 114.2 KB Violències Masclistes [105814] / Cantera Espinosa, Leonor Maria ; Gonzalez Prado, Patricia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
- Identificar els diversos tipus de violències masclistes i la rellevància de la perspectiva de gènere - Reflexionar sobre les estructures que sostenen la desigualtat i violència masclista - Analitzar les implicacions del treball amb la violència masclista i la importància de la cura - Facilitar el coneixement dels plantejaments de les teories criminològiques feministes - Visibilitzar els tractaments, davant la violència masclista, per part del sistema penal; i conèixer les estructures administratives de suport contra les violències masclistes, els mecanismes de protecció de les dones que sofreixen violències i les principals dificultats i obstacles en l'accés a la justícia de les víctimes d'aquesta mena de violència.
- Identificar los diversos tipos de violencias machistas y la relevancia de la perspectiva de género - Reflexionar sobre las estructuras que sostienen la desigualdad y violencia machista - Analizar las implicaciones del trabajo con la violencia machista y la importancia del cuidado - Facilitar el conocimiento de los planteamientos de las teorías criminológicas feministas - Visibilizar los tratamientos, ante la violencia machista, por parte del sistema penal; y conocer las estructuras administrativas de apoyo contra las violencias machistas, los mecanismos de protección de las mujeres que sufren violencias y las principales dificultades y obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas de este tipo de violencia.

2020-21
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documentos
8.
6 p, 141.6 KB Intervenció Social i Comunitària [102565] / Cantera Espinosa, Leonor Maria ; Martínez Martínez, Luz María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Articular les dimensions teòriques i pràctiques de la intervenció social i comunitària. Proporcionar una visió general i interdisciplinar dels desenvolupaments teòrics i metodològics de la intervenció social i comunitària. [...]
Articular las dimensiones teóricas y prácticas de la intervención social y comunitaria. Proporcionar una visión general e interdisciplinar de los desarrollos teóricos y metodológicos de la intervención social y comunitaria. [...]

2020-21
Grau en Psicologia [954]
3 documentos
9.
6 p, 113.8 KB Programes d'intervenció [100439] / Cubells Serra, Jenny ; Cantera Espinosa, Leonor Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
1. Analitzar els diferents models d'intervenció sobre la criminalitat en l'àmbit local i internacional així com els seus fonaments teòrics 2. Examinar les experiències pràctiques més representatives d'intervenció sobre la delinqüència mitjançant l'estudi de programes i/o recerques empíriques i extreure conclusions sobre la seva pertinença i eficàcia. [...]
1. Analizar los diferentes modelos de intervención sobre la criminalidad en el ámbito local e internacional así como sus fundamentos teóricos. 2. Examinar las experiencias prácticas más representativas de intervención sobre la delincuencia mediante el estudio de programas y/o investigaciones empíricas y extraer conclusiones sobre su pertenencia y eficacia. [...]

2020-21
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Criminologia [805]
3 documentos
10.
6 p, 111.5 KB Violència domèstica i delinqüència contra les dones [100464] / Ortiz Amaro, Lucia ; Cantera Espinosa, Leonor Maria ; Arce Becerra, Paula ; Garrido Jimenez, Lorena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Les violències familiars i contra les dones són unes de les formes més serioses de delicte. L'objectiu general de l'assignatura és entendre les característiques específiques d'aquestes formes de vulneracions dels drets de les persones, així com conèixer els mecanismes d'intervenció de forma integral. [...]
Las violencias familiares y contra las mujeres son unas de las formas más serias de delito. El objetivo general de la asignatura es entender las características específicas de estas formas de vulneraciones de los derechos de las personas, así como conocer los mecanismos de intervención de forma integral. [...]

2019-20
Grau en Criminologia [805]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 13 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.