Results overview: Found 8 records in 0.02 seconds.
Research literature, 6 records found
Course materials, 2 records found
Research literature 6 records found  
1.
259 p, 21.0 MB Pla de Comunicació UPC Space Program / Illa Garcia, Núria ; Cara Ibar, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'un Pla de Comunicació per l'associació d'estudiants UPC Space Program. En aquest s'ha realitzat l'estudi del cas mitjançant una anàlisi dels entorns intern i extern de l'associació, i seguidament la creació de l'estratègia i el pla d'accions que tenen com a objectiu explotar el potencial de l'UPC Space Program.
Este proyecto consiste en el desarrollo de un Plan de Comunicación para la asociación de estudiantes UPC Space Program. En este se ha realizado el estudio del caso mediante un análisi de los entornos interno y externo de la asociación, y seguidamente la creación de la estrategia y el plan de acciones que tienen como objetivo explotar el potencial del UPC Space Program.
This project consists of the development of a Communication Plan for the UPC Space Program student association. In which the study of the case has been carried out through an analysis of the internal and external environments of the association, followed by the creation of the strategy and the action plan that aim to exploit the potential of the UPC Space Program.

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2.
277 p, 66.1 MB Lebasy.studio : Creació d'una marca de moda sostenible / Codina Clavaguera, Adriana ; Cara Ibar, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El treball de fi de grau consisteix en crear una marca de moda basada en la sostenibilitat que sigui una alternativa al model de negoci del "Fast fashion". La marca es crea amb la finalitat de no generar residus, sinó reutilitzar els que ja hi ha, donant-los una segona vida. [...]
El trabajo de fin de grado consiste en crear una marca de moda basada en la sostenibilidad que sea una alternativa al modelo de negocio del "fast fashion". La marca se crea con el fin de no generar residuos, sino reutilizar los que ya hay, dándoles una segunda vida. [...]
The final degree work consists of creating a fashion brand based on sustainability that is an alternative to the fast fashion business model. The brand is created in order not to generate waste, but to reuse those that already exist, giving them a second life. [...]

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
3.
132 p, 14.7 MB Pla de Comunicación per a Gòtic Terapèutic Center / Pérez García, Cantia ; Cara Ibar, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El següent projecte consisteix en un pla de comunicació per a un centre especialitzat en dietètica i teràpies naturals, anomenat Gòtic Terapèutic Center. El pla té com a objectiu principal millorar la comunicació del centre a partir d'haver realitzat una investigació sobre el context i la seva competència. [...]
El siguiente proyecto consiste en un plan de comunicación para un centro especializado en dietética y terapias naturales, llamado Gòtic Terapèutic Center. El plan tiene como objetivo principal mejorar la comunicación del centro a partir de haber realizado una investigación sobre el contexto y su competencia. [...]
The next project consists of a communication plan for a center specialized in dietetics and natural therapies, called Gòtic Terapèutic Center. The main objective of the plan is to improve the communication of the center by having carried out an investigation into the context and its competence. [...]

2019
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
4.
85 p, 1.6 MB Apolítics o ignorants? Estudi sobre el coneixement polític dels i les joves de Badalona / Pérez Díaz, Blanca ; Cara Ibar, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objecte d'aquesta investigació és el coneixement polític dels i les joves d'entre 20 i 24 anys de Badalona, a través de l'estudi de tres sistemes: polític, educatiu i mitjans de comunicació. Es realitza una aproximació a la teoria funcionalista de manera teòrica, a partir de l'estudi de diversos/es autors/es, i de manera pràctica mitjançant la hibridació d'entrevistes a caps de comunicació política i enquestes a professors/es i a joves.
El objeto de esta investigación es el conocimiento político de los y las jóvenes de entre 20 y 24 años de Badalona, a través del estudio de tres sistemas: político, educativo y medios de comunicación. [...]
The object of this research is the political knowledge of young people from Badalona aged between 20 and 24, through the study of three systems: the political system, the educational and the media. An approximation to the functionalist theory is carried out theoretically through the study of several authors, and in a practical way through the hybridization of interviews with heads of political communication and surveys to teachers and young people.

2019
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
2 documents
5.
235 p, 6.5 MB Pla de Comunicació Escolàpies Sabadell / Ortiz Moreno, Nerea ; Cara Ibar, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte s'inicia a partir d'una situació de crisi de l'escola Escolàpies de Sabadell i la seva necessitat de solucionar-la. Es planteja un pla de comunicació amb l'objectiu d'aconseguir una millora de la seva imatge, diferenciació de la competència, re-posicionament de la marca i optimització de la seva comunicació. [...]
Este proyecto se inicia a partir de una situación de crisis de la escuela Escolapias de Sabadell y su necesidad de solucionarla. Se plantea un plan de comunicación con el objetivo de conseguir una mejora en su imagen, diferenciación de la competencia, reposición de la marca y optimización de su comunicación. [...]
This project starts from a crisis situation in Pious School in Sabadell and its need to solve it. A communication plan is proposed with the aim of achieving an improvement on its image, differentiation from the competition, re-positioning of the brand and optimization of its communication. [...]

2019
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
6.
107 p, 3.1 MB Difusió de l'alarma. Anàlisi dels mitjans de comunicació espanyols en el tractament d'informació sobre videojocs / Giacconi Fernández, Brenda Ariadna ; Cara Ibar, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Davant el fet de que els mitjans publiquen informació que taca la indústria dels videojocs, es fa un anàlisi d'articles de periòdics generalistes quan tracten sobre el tema per conèixer la seva perspectiva. [...]
Ante el hecho de que los medios publican información que mancha la industria de los videojuegos, se hace un análisis de artículos de periódicos generalistas cuando tratan sobre el tema para conocer su perspectiva. [...]
Given the fact that the media publishes information that blemishes the videogame industry, an analysis is made of articles from generalist newspapers when they deal with the subject in order to know their perspective. [...]

2019
Grau en Periodisme [971]  

Course materials 2 records found  
1.
6 p, 111.3 KB Comunicació Corporativa: Plans Estratègics [104779] / Cara Ibar, Jordi ; Martinez Garcia, Lorena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura està concebuda per a aprofundir en l'estudi de la gestió de la comunicació de les organitzacions. Formació dels aspectes teòrics en comunicació estratègica per a treballar en gabinets de comunicació. [...]
La asignatura está concebida para profundizar en el estudio de la gestión de la comunicación de las organizaciones. Formación de los aspectos teóricos en comunicación estratégica para trabajar en gabinetes de comunicación. [...]

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
2.
5 p, 107.3 KB Planificació Estratègica [103157] / Cara Ibar, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura està concebuda per conèixer la planificació estratègica, la funció del planner, les eines i tècniques de què disposa i el perquè de la seva feina. Així l'assignatura dóna les eines bàsiques per entendre els processos d'anàlisis, diagnòstic i planificació d'una marca comercial i la seva aplicació a l'activitat publicitària. [...]
La asignatura está concebida para conocer la planificación estratégica, la función del planner, las herramientas y técnicas de que dispone y el porqué de su trabajo. Así la asignatura da las herramientas básicas para entender los procesos de análisis, diagnóstico y planificación de una marca comercial y su aplicación a la actividad publicitaria. [...]

2020-21
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.