Resultats globals: 6 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 6 registres trobats
Articles 6 registres trobats  
1.
16 p, 533.7 KB El Pla Territorial Metropolità de Barcelona : propostes per territoris / Carrera Alpuente, Josep Maria
S'hi exposen els aspectes més significatius de les propostes del PTMB. L'autor, com a director de Planejament de l'Institut d'Estudis Territorials va dirigir els treballs tècnics d'elaboració del Pla que varen ser sotmesos periòdicament a la Ponència Tècnica, de la qual va ser també membre permanent.
2012
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 55 (Juliol 2012) , p. 32-47
2 documents
2.
16 p, 537.2 KB L'espai i l'activitat comercial a Barcelona i la seva àrea metropolitana / Ferrer, Amador ; Carrera Alpuente, Josep Maria
1995
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 22 (1995) p. 45-59  
3.
14 p, 1.2 MB Territori i forma metropolitana a la Regió de Barcelona / Carrera Alpuente, Josep Maria
1992
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 11 (1992) p. 17-30  
4.
17 p, 109.7 KB Les Comarques Centrals / Maluquer, Joan ; Sabaté Bel, Joaquim ; Ludevid, Jordi ; Carrera Alpuente, Josep Maria ; Martí, Miquel ; Mercadé, Montserrat
Les Comarques Centrals es veuen fortament influïdes per l'extensió territorial de les dinàmiques metropolitanes de la propera regió de Barcelona. L'absorció per part d'una base econòmica, social i territorial pròpia dels forts impactes produïts per la immersió en una economia de creixent interdependència i complexitat, per l'arribada de nous col·lectius socials i per la implantació de models territorials mancats de la necessària base de planejament i ordenació, esdevé el principal repte per a aquesta regió.
Las Comarques Centrals están fuertemente influidas por la extensión territorial de las dinámicas metropolitanas de la cercana región de Barcelona. La absorción por parte de una base económica, social y territorial propia de los fuertes impactos producidos por la inmersión en una economía de creciente interdependencia y complejidad, por la llegada de nuevos colectivos sociales y por la implantación de modelos territoriales desprovistos de la necesaria base de planeamiento y ordenación se convierte en el principal reto para esta región.
The Comarques Centrals are nowadays strongly influenced by the territorial extension of the metropolitan dynamics of the nearby region of Barcelona. The absorption of an economic, social and territorial basis typical of the strong impacts produced by the immersion in an economy of growing interdependence and complexity, by the coming of new social groups and by the implantation of territorial models that lack the necessary planning base and order becomes the principal challenge for this region.
Les Comarques Centrals sont fortement influencées, actuellement, par l'extension territoriale des dynamiques métropolitaines de la proche région de Barcelona. L'absorption par une part d'une base économique, sociale et territoriale et propre des forts impactes produits par l'immersion dans une économie de croissante interdépendance et complexité, par l'arrivée des nouveaux collectifs sociaux et par l'implantation des modèles territoriaux dépourvus de la base nécessaire du projet d'aménagement devient le principal défi pour cette région.

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 43-59  
5.
16 p, 205.4 KB Aproximacions a l'estructura espacial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona : diferents maneres d'ocupar el territori / Carrera Alpuente, Josep Maria
La forma com la població ha anat ocupant el territori de la regió metropolitana de Barcelona ha seguit diverses pautes al llarg dels darrers 140 anys: el creixement suau i tendent a mantenir el pes dels grans centres urbans observat durant la segona meitat del segle XIX, l'eclosió de la Gran Barcelona de finals d'aquell segle i principis del XX, el creixement moderat i de curt abast que donarà pas, durant els anys d'enlairament econòmic espanyol, a un model explosiu quant al volum i el temps en què es produeix, extensiu pel que fa al territori que abasta, i estructurat a partir d'eixos metropolitans. [...]
La forma en que la población ha ido ocupando el territorio de la región metropolitana de Barcelona ha seguido diversas pautas a lo largo de los últimos 140 años: el crecimiento suave y tendente a mantener el peso de los grandes centros urbanos observado durante la segunda mitad del siglo XIX, la eclosión de la Gran Barcelona de finales de ese siglo y principios del XX, el crecimiento moderado y de corto alcance que dará paso, durante los años de despegue económico español, a un modelo explosivo en cuanto al volumen y el tiempo en el que se produce, extensivo en cuanto al territorio que abarca, y estructurado a partir de ejes metropolitanos. [...]
The way in which population have occupied the territory of the metropolitan region of Barcelona has followed several patterns during the last a hundred and forty years: the smooth growth, oriented to maintain the weight of urban centres, observed during the second half of the 20th century, the eclosion of the Greater Barcelona during the latest years of the 19th century and the first of the 20th, the moderate and short-range growth that will give way, during the years of Spanish economic take-off, to an explosive model as to its volume and the time within it takes place, extensive as to the territory it comprises, and structured from metropolitan axes. [...]
La façon comme la population a occupé le territoire de la région métropolitaine de Barcelona a subi diverses tendances au cours des derniers cent quarante ans: l'accroissement léger, et tendant a maintenir le poids des grands centres urbains, observé durant la seconde moitié du XIXè siècle, l'éclosion de la Grande Barcelona de la fin du XIXème et début du XXème siècle, l'accroissement modéré et la courte portée qui donnera lieu, durant les années de la hausse économique espagnole, à un model explosif quant au volum et au temps durant lequel il se produit et a un modèle extensif quant au territoire qu'il dessert et structuré à partir des axes métropolitains. [...]

2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 36 (2002) p. 9-24  
6.
14 p, 64.6 KB Evolució de la demanda en un teixit madur : escenaris de demografia i habitatge a la ciutat de Barcelona / Carrera Alpuente, Josep Maria
La problemàtica configurada a partir del procés de pèrdua de població jove a la ciutat de Barcelona i l'acceleració de l'envelliment de l'estructura per edats planteja la necessitat d'instruments d'anàlisi capaços de determinar la natura de la relació entre dinàmica demogràfica i polítiques d'habitatge. [...]
La problemática configurada a partir del proceso de pérdida de población joven en la ciudad de Barcelona y la aceleración del envejecimiento de la estructura por edades plantea la necesidad de instrumentos de análisis capaces de determinar la naturaleza de la relación entre dinámica demográfica y políticas de vivienda. [...]
La problématique configurée à partir du procés de perte de population jeune à la ville de Barcelona et l'accélération du vieillessement de la population évidencie la nécessité des instruments de diagnose capables de déterminer la nature de la relation entre la dynamique démographique et les politiques de logement. [...]
The problems caused by a progressive drain of the young population from the city of Barcelona and an acceleration in the aging of the population pose the need for analytical instruments capable of determining the nature of the relationship between the demographic dynamic and housing policies. [...]

1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 23-36  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.