Resultats globals: 27 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 22 registres trobats
Materials acadèmics, 5 registres trobats
Documents de recerca 22 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
13 p, 565.1 KB Machine Learning for intrusion detection in a computer network / Pallarés Rodríguez, Lucía ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
With the increasing number of systems that rely on the Internet, it is essential to provide security mechanisms to cope with malicious connections and data. In order to protect these networks, IDS are one of the many approaches that exist to guarantee this security, and one of the most popular procedures when building them is using Machine Learning. [...]
Amb l'augment del nombre de sistemes que depenen d'Internet, és essencial proporcionar mecanismes de seguretat per fer front a connexions i dades malignes. Amb la finalitat de protegir aquestes xarxes, els Sistemes de Detecció d'Intrusos són un dels molts enfocaments que existeixen per garantir aquesta seguretat, i un dels procediments més populars a l'hora de construir-los és usant Aprenentatge Automàtic. [...]
Con el aumento del número de sistemas que dependen de Internet, es esencial proporcionar mecanismos de seguridad para hacer frente a conexiones y datos malignos. Con el fin de proteger estas redes, los Sistemas de Detección de Intrusos son uno de los muchos enfoques que existen para garantizar dicha seguridad, y uno de los procedimientos más populares a la hora de construirlos es usar Aprendizaje Automático. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
14 p, 2.6 MB Estudi de la privacitat en processos de publicació de dades / Valero Palomares, Guillem ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest Treball de Final de Estudis (TFE) tracta de l'estudi dels mètodes o accions a realitzar per poder anonimitzar un conjunt de dades. Es durà a terme un seguit de mètodes de preservació de la privacitat sobre un conjunt de dades per extreure dos datasets, un enfocat en preservar l'utilitat de les dades i el segon en mantenir la privacitat. [...]
This Final Degree Project (FDP) deals with the study of the methods or actions to be performed in order to anonymize a data set. A set of privacy methods will be carried out on the raw data set to extract two datasets, one focused on maintaining the usefulness of the data and the second on achieving privacy. [...]
Este Trabajo de Final de Estudios (TFE) trata del estudio de los métodos o acciones a realizar para poder anonimizar un conjunto de datos. Se llevará a cabo una serie de métodos de preservación de la privacidad sobre un conjunto de datos para extraer dos datasets, uno enfocado en preservar la utilidad de los datos y el segundo en mantener la privacidad. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
11 p, 412.2 KB Unichat : aplicación de chat para universidades / Gómez Nogués, Pol ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A día de hoy, las aplicaciones web son una herramienta fundamental para ofrecer un servicio online. Paralelamente, ha aumentado la demanda de los usuarios para poder comunicarse entre sí utilizando dichos servicios. [...]
Today, web applications are a fundamental tools to offer a service. The demand of users to be able to communicate with each other using these services has increased. Due to this, many paradigms have been designed to resolve these situations, considering the specific purpose to be achieved for each organization. [...]
Avui dia, les aplicacions web són una eina fonamental per a oferir un servei online. Paral·lelament, ha augmentat la demanda dels usuaris per a poder comunicar-se entre si utilitzant aquests serveis. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 1017.1 KB ProjectZero : Gestión de una arquitectura de microservicios con Istio / de Arriba Garcia, Raül ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto consiste en el estudio de varios casos de uso que nos permite hacer Istio junto con Kubernetes. Para poder realizar estas pruebas, se llevará a cabo la creación de un pequeño cluster virtualizado con Virtualbox. [...]
The project consists in the study of several use cases that allow us to make Istio together with Kubernetes. In order to perform these tests, the creation of a virtualized cluster with Virtualbox will be carried out. [...]
El projecte consisteix en l'estudi de diversos casos d'ús que ens permet fer Istio juntament amb Kubernetes. Per poder realitzar aquestes proves, es durà a terme la creació d'un petit clúster virtualitzat amb Virtualbox. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
5.
11 p, 713.1 KB Estudi de la privacitat en dades de mobilitat : cas d'ús Swap Mobility Location / Matos Xancó, David ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En un món on l'ús de la tecnologia és gairebé imprescindible, els usuaris es veuen forçats a cedir dades de caràcter personal a tercers per a poder fer-ne ús. Aquestes es publiquen a bases de dades públiques, generant així la necessitat de protegir la intimitat dels usuaris davant possibles atacs, mantenint, a l'hora, la integritat de les dades que seran aprofitades en estudis posteriors. [...]
En un mundo donde el uso de la tecnología es casi imprescindible, los usuarios se ven forzados a ceder datos de carácter personal a terceros para poder hacer uso. Estos se publican en bases de datos públicas, generando así la necesidad de proteger la intimidad de los usuarios ante posibles ataques, manteniendo, a la vez, la integridad de los datos que serán aprovechados en estudios posteriores. [...]
In a world where the use of technology has become almost essential, users has been forced to relinquish / cede personal data to others so that they can make use of it. This data is published in public database, generating the necessity of protecting the intimity of the users in front of posstible attacks, mantaining, at the same time, the integrity of the data that will be resourceful in later studies. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
10 p, 1.4 MB Detecció i classificació d'atacs en una xarxa informàtica mitjançant machine learning / Ye, Jiahao ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte descriu com implementar un sistema d'aprenentatge automàtic per detectar i classificar els atacs d'una xarxa informàtica. Durant el treball, es presenten diferents algoritmes d'aprenentatge automàtic i es compara els resultats que ens dóna per veure quins són els millors models per detectar anomalies. [...]
This project describes how to implement a machine learning system to detect and classify attacks on a computer network. During the work, differents machine learning algorithms are presented and are compared the results it gives us to see which are the best models to detect anomalies. [...]
Este proyecto describe cómo implementar un sistema de aprendizaje automático para detectar y clasificar los ataques de una red informática. Durante el trabajo, se presentan diferentes algoritmos de aprendizaje automático y se compara los resultados que nos da para ver cuáles son los mejores modelos para detectar anomalías. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 1.0 MB Anàlisi de la relació entre les emissions de gasos hivernacle i l'augment de la temperatura mitjançant algoritmes i tecnologies de Big Data / Freixes Faya, Miquel ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'emissió de gasos hivernacle per part de la humanitat ha estat afectant negativament les temperatures del planeta i augmentant l'efecte del canvi climàtic. L'impacte és tan elevat que les conseqüències són molt visibles actualment: Cada cop hi ha temperatures més elevades, més desertització. [...]
The release of greenhouse gases by the humanity it is influencing in a negative way the temperatures of the planet and increasing the effect of the climate change. The magnitude of this impact is such that the temperatures are constantly increasing, there is more desertification. [...]
La emisión de gases invernadero por parte de la humanidad ha estado afectando negativamente las temperaturas del planeta y aumentando el efecto del cambio climático. El impacto es tan elevado que las consecuencias son muy visibles actualmente: Cada vez hay temperaturas más elevadas, más desertización . [...]

2019-02-11
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
11 p, 821.0 KB Análisis de opinión en Twitter sobre la independencia de Cataluña / Navero Rodriguez, Samuel ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto se basa en la implementación de un sistema de análisis de sentimiento bajo la red social Twitter, sobre las opiniones que publican los usuarios acerca de la Independencia de Cataluña y los presos políticos. [...]
The project is based on the implementation of a system of anàlisis of feeling under the social network Twitter, on the opinions that the users publish it brings over of the Independence of Catalonia and the political prisoners. [...]
El projecte es basa en la implementació d'un sistema d'anàlisi de sentiments, a la xarxa social Twitter, sobre les opinions publicades pels usuaris en relació a la Independència de Catalunya i els presos polítics. [...]

2019-02-11
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
9 p, 279.3 KB Anàlisi de sentiments d'usuaris d'aerolínies mitjançant tècniques d'aprenentatge automàtic / Espona Ninou, Anna ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les xarxes socials han evolucionat de tal manera que es deixa en segon pla la comunicació, i passa a ser un espai on compartir opinions i experiències. Les empreses s'aprofiten d'aquest canvi analitzant les valoracions per avaluar l'èxit d'un nou producte, identificar quines característiques agraden més i les necessitats del mercat, entre d'altres. [...]
Las redes sociales han evolucionado de tal manera que se deja en segundo plano la comunicación, y pasa a ser un espacio donde compartir opiniones y experiencias. Las empresas se aprovechan de este cambio analizando las valoraciones para evaluar el éxito de un nuevo producto, identificar qué características gustan más i las necesidades del mercado, entre otras. [...]
Social media has evolved in a way that leaves the communication on a secondary role, and has become a place where you can share opinions and experiences. Businesses take advantage of this change analyzing the reviews to evaluate the success of a new product, identifying which features are the most liked and the market needs, among others. [...]

2019-02-12
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
12 p, 929.3 KB Classificació d'imatges mitjançant xarxes xeuronals xrtificials i deep learning / García Pérez, Mario ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Entenem com a Intel·ligència Artificial l'habilitat d'un programa o màquina d'entendre o pensar per si mateixa, utilitzant el seu entorn per aprendre i desenvolupar habilitats en base a la pràctica i experiència. [...]
Entendemos como Inteligencia Artificial como la habilidad de un programa o máquina de entender o pensar por si misma, utilizando su entorno para aprender y desarrollar habilidades en base a la práctica y la experiencia. [...]
We understand artificial intelligence as ability of a program or machine to understand or think for itself, using its environment to learn and develop skills based on practice and experience. Nowadays, the use of this technology, together with Machine Learning and Deep Learning, has opened up a set of possibilities, unimaginable some time ago, that can offer new functionalities with a very high potential. [...]

2019-02-12
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 22 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 5 registres trobats  
1.
6 p, 110.1 KB Garantia de la Informació i Seguretat [102757] / Navarro Arribas, Guillermo ; Casas Roma, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumnat assoleixi uns coneixements bàsics sobre la problemàtica de la seguretat de la informació i els mecanismes existents per a la protecció de sistemes informàtics. [...]
The aim of this course is to provide students with a basic knowledge about the problem of information security and existing mechanisms for the protection of computer systems. Students will be able to develop a critical view of the security in computer systems. [...]
El objetivo de esta asignatura es que el alumnado alcance unos conocimientos básicos sobre la problemática de la seguridad de la información y los mecanismos existentes para la protección de sistemas informáticos. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
2.
5 p, 108.3 KB Garantia de la Informació i Seguretat [102757] / Navarro Arribas, Guillermo ; Casas Roma, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumnat assoleixi uns coneixements bàsics sobre la problemàtica de la seguretat de la informació i els mecanismes existents per a la protecció de sistemes informàtics. [...]
El objetivo de esta asignatura es que el alumnado alcance unos conocimientos básicos sobre la problemática de la seguridad de la información y los mecanismos existentes para la protección de sistemas informáticos. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
5 p, 108.1 KB Garantia de la Informació i Seguretat [102757] / Navarro Arribas, Guillermo ; Casas Roma, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumnat assoleixi uns coneixements bàsics sobre la problemàtica de la seguretat de la informació i els mecanismes existents per a la protecció de sistemes informàtics. [...]
El objetivo de esta asignatura es que el alumnado alcance unos conocimientos básicos sobre la problemática de la seguridad de la información y los mecanismos existentes para la protección de sistemas informáticos. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
5 p, 82.2 KB Garantia de la Informació i Seguretat [102757] / Navarro Arribas, Guillermo ; Casas Roma, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumnat assoleixi uns coneixements bàsics sobre la problemàtica de la seguretat de la informació i els mecanismes existents per a la protecció de sistemes informàtics. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
5 p, 81.0 KB Garantia de la Informació i Seguretat [102757] / Navarro-Arribas, Guillermo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Casas Roma, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne assoleixi uns coneixements bàsics sobre la problemàtica de la seguretat de la informació i els mecanismes existents per a la protecció de sistemes informàtics. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.