Resultats globals: 12 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 10 registres trobats
Documents de recerca, 2 registres trobats
Articles 10 registres trobats  
1.
20 p, 284.9 KB Análisis de los proyectos y actores transfronterizos España-Francia en el período 2007-2013 / Feliu Torrent, Jaume (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Berzi, Matteo (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Vicente Rufí, Joan (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Castañer i Vivas, Margarida (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Llussà Torra, Rafael (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
La investigación, como objetivo general, se enmarca en el estudio de las dinámicas de desarrollo económico y territorial de los espacios transfronterizos a lo largo de la frontera entre Francia y España. [...]
This research is part of the study of the economic and territorial developments that take place in the border areas between France and Spain. Specifically, we study the characteristics of cross-border cooperation projects INTERREG IV-A developed during the 2007-2013 period. [...]

2013 - 10.26754/ojs_geoph/geoph.201363-64855
Geographicalia, Núm. 63/64 (2013) , p. 75-93  
2.
19 p, 184.8 KB L'impacte social dels plans i dels projectes territorials. El cas de Catalunya / Castañer i Vivas, Margarida (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Cabañas López, Néstor (Societat Catalana d'Ordenació del Territori) ; Jordi Pinatella, Moisès (Societat Catalana d'Ordenació del Territori)
L'article analitza l'impacte social dels plans i dels projectes territorials entès com la percepció que una societat local té de les conseqüències que comportarà una intervenció determinada sobre el territori. [...]
El artículo analiza el impacto social de los planes y de los proyectos territoriales entendido como la percepción que una sociedad local tiene de las consecuencias que comportará una determinada intervención sobre el territorio. [...]

2012 - 10.5565/rev/dag.171
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 58, Núm. 2 (maig-agost 2012) , p. 219-237  
3.
12 p, 2.0 MB Llibre Blanc de l'Eurodistricte Català Transfronterer: creació de projecte i reestructuració territorial / Castañer i Vivas, Margarida (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Feliu, Jaume (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Gutiérrez, Obdúlia (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
En aquest article, s'hi presenta el procés d'elaboració, la metodologia, les reflexions i les conclusions del Llibre Blanc de l'Eurodistricte Català Transfronterer elaborat per la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) i la Universitat de Girona (UdG). [...]
Se presenta el proceso de elaboración, la metodología, reflexiones y conclusiones del Libro Blanco del Eurodistrito Catalán Transfronterizo elaborado por la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) y la Universidad de Girona (UdG). [...]
On présente le procès d'élaboration, la méthodologie, réflexions et conclusions du Livre Blanc de l'Eurodistrict Catalan Transfrontalier élaboré pour la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) et l'Université de Gérone (UdG). [...]
We present the process of elaboration, methodology, reflections and conclusions of the White Book of Catalan Transborder Eurodistrict, elaborated by the Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) and the University of Girona (UdG). [...]

2011 - 10.5565/rev/dag.279
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 57, Núm. 2 (2011) , p. 281-292  
4.
8 p, 475.5 KB Instruments per a la planificació, el disseny i la gestió de les noves àrees d'activitat econòmica / Castañer i Vivas, Margarida (Societat Catalana d'Ordenació del Territori) ; Ferran i Mèlich, Antoni
Margarida Castañer i Antoni Ferran revisen les conclusions de les terceres jornades sobre avaluació ambiental aplicada al planejament territorial i urbanístic. Els seus objectius eren proposar formes d'aplicació de la Directiva comunitària 2001/1452/CE a la concepció de les noves àrees d'activitat econòmica, analitzar com hi pot incidir la planificació territorial, establir criteris ambientals i paisatgístics per orientar la selecció de localitzacions i el seu disseny i, finalment, llançar el repte de la col·laboració interadministrativa per a la promoció d'àrees d'activitat d'abast supramunicipal.
2007
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 45 (2007) p. 48-55
3 documents
5.
38 p, 768.1 KB La mujer y la geografía universitaria española / Castañer i Vivas, Margarida ; Centelles i Rabadan, Núria
Cet article fait partie d'un ensemble d'études récentes, entreprises dès l'angle de différentes sciences sociales, qui tentent d'incorporer la problématique de la femme, c'est à-dire la perspective de genre, comme élément d'analyse. [...]
This article lies within the sphere of studies initiated recently in various social sciences and which aim to introduce women's problems as an element of analysis, or in other words, the gender perspective. [...]
Aquest article s'emmarca en el conjunt d'estudis que, iniciats recentment en diferents ciències socials, intenten incorporar la problemàtica de la dona com a element d'anàlisi, és a dir, la perspectiva del gènere. [...]

1985
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 7 (1985) p. 103-140  
6.
12 p, 348.3 KB El procés d'elaboració de l'enquesta pública prèvia al Pla Comarcal de Muntanya de la Garrotxa / Castañer i Vivas, Margarida
Selon la Loi de Haute Montagne (2/1983 du 9 Mars), approuvée par le Parlement de Catalogne, le "Pla Comarcal de Montanya" est défini comme l'instrument de base pour développer et appliquer la politique de montagne; pour cette raison, les autres procédures d'action prévues par la même loi restent soumises au Plan. [...]
According to the Law regulating Mountainous Areas passed by the Catalan Parlament (2/1983 dated 9th March), the Regional Mountain Plan (Plan Comarcal de Montana) is defined as the basic instrument for the development of and policy application in mountainous areas. [...]
Según la Ley (2/1983 del 9 de marzo) de Alta Montaña aprobada por el Parlamento de Cataluña, el Plan Comarcal de Montaña se define como el instrumento básico para desarrollar y aplicar la política de montaña; por lo tanto los otros tipos de actuaciones previstos en la misma ley quedan supeditados al Plan. [...]

1985
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 7 (1985) p. 37-48  
7.
4 p, 178.1 KB Ressenyes / Castañer i Vivas, Margarida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Jacqueline COUTRAS, Des villes traditionelles, aux nouvelles banlieues.
1989
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 14 (1989) p. 243-246  
8.
18 p, 516.8 KB El creixement urbà en el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa / Castañer i Vivas, Margarida (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Cet article est un résumé d'une Mémoire de Maitrise présentée l'Université Autonome de Barcelone. Il s'agit primordialement d'un travail d'aménagement du territoire sur une problématique concrete et sa finalité est de proposer des lignes d'action spécifiques. [...]
This article is the result of a Post-graduate dissertation presented at the Universitat Autbhoma de Barcelona, and is basically a planning study. It focuses on a specific problem and its objective is to offer concrete, applicable proposals. [...]
Este articulo, resultado de una memoria de investigación presentada en la Universidad Autónoma de Barcelona, es básicamente un trabajo de planificación. Se basa en una problemática concreta y tiene como finalidad plantear propuestas específicas de actuación. [...]
L'article, fruit d'una memòria de recerca presentada a la Universitat Autònoma de Barcelona, és bàsicament un treball de planificació. Es fonamenta en una problemàtica territorial concreta i té com a finalitat plantejar propostes d'actuació específiques. [...]

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 24 (1994) p. 93-110  
9.
13 p, 459.0 KB Una nova dimensió de la xarxa de ciutats a Catalunya : les àrees de cohesió / Castañer i Vivas, Margarida (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Aquest article parteix de la hipòtesi de l'existència d'un nou concepte de ciutat. Aquesta ha passat de ser d'una naturalesa nodal o focal a ser-ho de funcionament, de concepte i percepció difusos. [...]
El articulo parte de la hipótesis de la existencia de un nuevo concepto de ciudad. Esta ha pasado de ser de una naturaleza nodal o focal a serlo de funcionamiento, de concepto y de percepción difusos. [...]
Le point de partie de cet article est il hypothese selon laquelle il existe un nouveau concept de ville. Celle-ci est passeé d'une nature nodale ou focale i une nature de fonctionnement, de notion et de perception dihses. [...]
This article presuposes the existence of a new concept of the city. It is no longer of a focal or nodal nature but has become a functionally, conceptually and perceptionally diffuse entity. The basically self-sufficient and clearly defined city of the past has become, over a considerable period of time and to a more marked degree in recent years, a diffuse space, with much wider and, to a large extent, undefined limits. [...]

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 63-77  
10.
7 p, 56.2 KB Els Ensenyaments d'ordenació del territori i urbanisme a les universitats catalanes : Societat Catalana d'Ordenació del Territori-Institut d'Estudis Catalans (setembre de 2000-juny de 2001) / Castañer i Vivas, Margarida (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Bellet Sanfeliu, Carme (Universitat de Lleida. Secció de Geografia)
La Societat Catalana d'Ordenació del Territori, conjuntament amb alguns departaments de les universitats públiques catalanes, va organitzar, al llarg del curs acadèmic 2000-2001, un debat a l'entorn dels ensenyaments de l'ordenació del territori i l'urbanisme a les llicenciatures de ciències ambientals, geografia, arquitectura, enginyeria, economia, dret i paisatgisme. [...]
La Societat Catalana d'Ordenació del Territori, conjuntamente con algunos departamentos de las universidades públicas catalanas, organizó, a lo largo del curso académico 2000- 2001, un debate sobre la enseñanza de la ordenación del territorio y el urbanismo en las licenciaturas de ciencias ambientales, geografía, arquitectura, ingeniería, economía, derecho y paisajismo. [...]
La Societat Catalana d'Ordenació del Territori, a organisé, pendant le cours académique 2000-2001, avec quelques départements des universités publiques de la Catalogne, un débat sur l'enseignement de l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans les études des sciences de l'environnement, géographie, architecture, génie, économie, droit et paysage. [...]
Over the academic year 2000-2001, the Societat Catalana d'Ordenació del Territori organised, together with other departments of Catalan public universities, a debate on the teaching of regional and urban planning within the following disciplines: environmental science, geography, architecture, engineering, economy, law and landscape management. [...]

2001
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 39 (2001) , p. 177-183  

Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
303 p, 9.3 MB La vía transfronteriza del desarrollo local endógeno : reflexiones teóricas y estudios empíricos en los Pirineos y en los Alpes / Berzi, Matteo ; Durà Guimerà, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia.) ; Castañer i Vivas, Margarida, dir. (Universitat de Girona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Aquest treball de recerca té com a objectiu principal estudiar el paper de la cooperació transfronterera en els processos de desenvolupament local endogen en les àrees de fronteres rurals. La constatació que en la literatura acadèmica dels estudis de frontera (Border Studies) no s'ha desenvolupat aquest aspecte amb prou profunditat, justifica l'avanç de noves reflexions de caràcter analític per tal de comprendre i interpretar millor el procés de territorialització des d'una perspectiva local. [...]
Este trabajo de investigación tiene como objetivo general estudiar el papel de la cooperación transfronteriza en los procesos de desarrollo local endógeno en las áreas de frontera rurales. La constatación de que en la literatura académica de los estudios de frontera (Border Studies) no se ha desarrollado este aspecto con suficiente profundidad, justifica el avance de nuevas reflexiones de carácter analítico para comprender e interpretar mejor el proceso de territorialización desde una perspectiva local. [...]
This research aims to study the role of cross-border cooperation in endogenous local development processes in rural borderlands. The fact that the academic contributions of border studies have not developed this aspect sufficiently in-depth justifies the development of new analytical reflections in order to better understand and interpret the territorialization process from a local perspective. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2.
226 p, 5.3 MB Una Nova dimensió de la xarxa urbana de Catalunya : : àrees de cohesió / Castañer i Vivas, Margarida ; Riera i Figueras, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Així, aquesta tesi s'emmarca en el context del treball titulat: COHESIÓ, CENTRALITAT I ÀREES FUNCIONALS A CATALUNYA. 1986 realitzat per Margarida Castañer i Vivas, José Antonio Donaire i Benito i Joan Vicente i Rufí, de la Unitat de Geografia de la Universitat de Girona, i Gabriel A. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
7 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.