Resultats globals: 17 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 5 registres trobats
Materials acadèmics, 12 registres trobats
Documents de recerca 5 registres trobats  
1.
36 p, 2.8 MB Metodologia per a la situació d'estacions del sistema Bicing a Barcelona / Santirso García, David ; Castelló Bueno, Marc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest Treball Fi de Grau es proposa una metodologia per a la situació d'estacions del sistema Bicing. Es realitzarà un recorregut per la història del bikesharing, així com s'analitzaran els sistemes de bikesharing existents a les ciutats europees de Londres, París, Madrid i Lisboa. [...]
En este Trabajo Fin de Grado se propone una metodologia para la situación de estaciones del sistema Bicing. Se realizará un recorrido por la historia del bikesharing, así como también se analizarán los sistemas de bikesharing existentes en las ciudades europeas de Londres, París, Madrid y Lisboa. [...]
In this End of Grade Assignment a methodology to situate Bicing bikesharing stations will be presented. The assignment contains a full historical journey through the bikesharing history, as well as an analysis for the bikesharing schemes operating at London, Paris, Madrid and Lisboa. [...]

2021
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2.
41 p, 5.4 MB Aproximació del fenomen de l'illa de calor en dos entorns universitaris. Els casos de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona / Logan de la Rosa, Sofia ; Vicente Salar, Rafael, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Castelló Bueno, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La teledetecció és una disciplina per a l'adquisició de dades de la superfície de la Terra utilitzada en molts estudis climàtics, com en el seguiment de fenòmens. L'illa de calor urbana (UHI) és un d'aquests fenòmens ambientals on la seva captació és definida també com a objectiu principal del treball. [...]
Remote sensing is known to be a discipline to acquire data from the Earth's surface, which is used in many climate studies, such as tracking phenomena. Urban heat island (UHI) is one of these environmental phenomena whose detection is also defined as the main objective of this study. [...]

2021
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
3.
38 p, 2.4 MB Seguretat urbana amb perspectiva de gènere : localització i identificació d'espais insegurs per a les dones a la ciutat de Mataró / Esteve Fernández, Natàlia ; Castelló Bueno, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en la realització d'un estudi sobre la seguretat urbana amb perspectiva de gènere, centrant-nos en el col·lectiu femení, en la ciutat de Mataró. Primer de tot es defineixen els conceptes més importants que serveixen com a context per entendre el conjunt de l'estudi. [...]
The project consists of carrying out a study on urban safety from a gender perspective, focusing on women in the city of Mataró. First of all, the most important concepts that serve as a context for understanding the study as a whole will be defined. [...]

2021
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
4.
39 p, 2.5 MB Localització de zones òptimes per la construcció d'un habitatge auto suficientment energètic amb energies renovables en la comarca del Ripollès / Bravo Sánchez, Raúl ; Castelló Bueno, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte es centra en la recerca de la localització d'un habitatge que sigui auto suficient respecte a la producció d'energia. A més, aquesta energia ha de provenir d'energies renovables. Primerament es defineixen la problemàtica actual del canvi climàtic, el paper de les energies renovables i el consum mitjà per llar. [...]
This project is focused on looking for a location of a house that is self-sufficient regarding to energy production. In addition, this energy must come from renewable energies. Firstly, it would be defined the current problem of climate change, the role of renewable energies and average household consumption. [...]

2021
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
5.
106 p, 3.0 MB Mètodes de representació espacial de dades de població geocodificades / Castelló Bueno, Marc ; Nunes, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La informació de la població georeferenciada posa en risc el secret estadístic dels habitants, però alhora aporta grans possibilitats d'estudis i d'anàlisis en detall degut a la molt alta escala espacial resultant. [...]
La información de la población georeferenciada pone en riesgo el secreto estadístico de los habitantes, pero a la vez conlleva grandes posibilidades de estudios y análisis en detalle debido a la muy alta escala espacial resultante. [...]
The information on georeferenced population puts at risk the statistical secret of the inhabitants, but on the other hand it greatly enlarges the possibilities of studies and analysis in detail due to the very high spatial scale obtained. [...]

2017  

Materials acadèmics 12 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
6 p, 110.8 KB Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana [104550] / Vilariño Freire, Fernando Luis ; Castelló Bueno, Marc ; Bonet Pocino, Josep Ignasi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'assignatura "Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana" es desenvoluparà un conjunt de casos d'estudi pràctics per part dels alumnes. L'assignatura s'endinsa i aprofundeix en les eines d'innovació oberta, que seran aplicades en els casos d'estudi desenvolupats al territori. [...]
In the subject "Models of Urban Innovation and Citizen Science", a set of practical case studies will be developed by the students. The course delves and deepens into the Open Innovation methodologies and tools, which will be applied in the case studies developed in the territory. [...]
En la asignatura "Modelos de Innovación Urbana y Ciencia Ciudadana" se desarrollará un conjunto de casos de estudio prácticos por parte de los alumnos. La asignatura se adentra y profundiza en las herramientas de innovación abierta, que serán aplicadas en los casos de estudio desarrollados en el territorio. [...]

2021-22
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
2.
5 p, 107.9 KB Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi [104538] / Vilariño Freire, Fernando Luis ; Castelló Bueno, Marc ; Sendra Sala, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'assignatura "Innovació urbana oberta: laboratori de síntesi" es desenvoluparà un conjunt de casos d'estudi pràctis de síntesi per part dels alumnes. L'assignatura proporciona la descripció bàsica de les eines d'innovació oberta, que seran aplicats en els projecte de síntesi. [...]
In the subject "Open Urban Innovation: synthesis laboratory" a set of practical case studies will be developed by the students. The course provides the basic descriptions of the open innovation tools, which will be applied in the synthesis projects. [...]
En la asignatura "Innovación Urbana Abierta: laboratorio de síntesis" se desarrollará un conjunto de casos de estudio prácticos por parte de los alumnos. La asignatura proporciona la descripción básica de las herramientas de innovación abierta, que serán aplicados en los proyecto de síntesis. [...]

2021-22
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
3.
6 p, 112.9 KB Bases per a la Geoinformació [104527] / Gisbert Traveria, Meritxell ; Castelló Bueno, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La matèria proporcionarà els elements necessaris per adquirir i entendre les concepcions cartogràfiques necessàries per a la representació espacial de les dinàmiques territorials. Una ciutat intel·ligent pretén oferir als habitants que hi resideixen una alta qualitat de vida consumint els mínims recursos possibles gràcies a la gestió de la ciutat amb les noves tecnologies. [...]
The subject will provide the necessary elements to acquiere and understand the cartographic conceptions for the spatial representation of territorial dynamics. A Smart City aims to provide a high quality of life, consuming the least resources. [...]
La materia proporcionará los elementos necesarios para adquirir y entender las concepciones cartográficas necesarias para la representación espacial de las dinámicas territoriales. Una ciudad inteligente pretende ofrecer a los habitantes que residen en ella una alta calidad de vida consumiendo los mínimos recursos posibles gracias a la gestión de la ciudad con las nuevas tecnologías. [...]

2021-22
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
4.
5 p, 106.7 KB Laboratori Territorial i Ambiental: Memòria [104247] / Durà Guimerà, Antoni ; Castelló Bueno, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura forma part de la Matèria "Laboratoris Territorials i Ambientals", juntament amb una altra que s'imparteix al tercer curs. Tal com indica la Memòria del Grau, l'assignatura de segon curs s'orienta a aprendre a elaborar Memòries de diagnosi del territori, deixant per a la de tercer l'aprenentatge de l'elaboració de propostes. [...]
The subject is part of the thematic grouping (materia) "Territorial and Environmental Laboratories" together with another that you will find in the third year. As indicated in the Degree Report, this second year course aims to teach on how to elaborate "Territorial Diagnosis Reports", whereas the elaboration of concrete proposals will be left for the third year subject. [...]
La asignatura forma parte de la Materia "Laboratorios Territoriales y Ambientales", junto a otra que se imparte en tercer curso. Tal como indica la Memoria del Grado, la asignatura de segundo curso se orienta a aprender a elaborar Memorias de diagnosis del territorio, dejando para la de tercero el aprendizaje de la elaboración de propuestas. [...]

2021-22
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
5.
8 p, 121.1 KB Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori [102830] / Muñoz Ramírez, Francesc ; Valdovinos Perdices, Nuria ; Castelló Bueno, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Contextualització 1 Aquesta és una assignatura especialment rellevant per a la titulació, no només pel seu pes en la mateixa (assignatura obligatòria de 9 crèdits ECTS) sinó perquè ofereix uns continguts de gran interès per a la formació de qualsevol ambientòleg/a. [...]
1 Contextualization This is a subject that is especially relevant for the degree, not only because of its weight in itself (compulsory subject of 9 ECTS credits) but also because it offers contents of great interest for the formation of any environmental scientist. [...]
Contextualización Esta es una asignatura especialmente relevante para la titulación, no sólo por su peso en sí misma (asignatura obligatoria de 9 créditos ECTS) sino también porque ofrece unos contenidos de gran interés para la formación de cualquier ambientólog/a. [...]

2021-22
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències Ambientals [959]
3 documents
6.
8 p, 122.2 KB Medi Ambient i Societat [102805] / Cebollada Frontera, Angel ; Espluga Trenc, Josep ; Walter, Mariana ; Castelló Bueno, Marc ; Akinci, Zeynep Sila ; Sala Lorda, Guillem ; Avellaneda Garcia, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura és impartida per professorat de l'àrea de Ciències Socials (Sociologia i Geografia). L'objectiu bàsic d'aquesta assignatura és proporcionar un coneixement adequat de les principals eines i conceptes que des de les ciències socials s'han formulat per a l'estudi del medi ambient i les relacions entre l'esser humà i el medi. [...]
This subject is taught by professors of the area of Social Sciences (Sociology and Geography). The main goal is to provide an adequate knowledge of the main tools and concepts for the study of the relationship between environment and society that have been developed in Social Sciences. [...]
Esta asignatura está impartida por Profesorado del área de Ciencias Sociales (Sociología y Geografía). El objetivo básico de esta asignatura es proporcionar un conocimiento adecuado de las principales herramientas y conceptos que desde las ciencias sociales se han formulado para el estudio del medio ambiente y las relaciones entre el ser humano y el medio. [...]

2021-22
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències Ambientals [959]
3 documents
7.
9 p, 126.3 KB Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori [102830] / Avellaneda Garcia, Pau ; Valdovinos Perdices, Nuria ; Castelló Bueno, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Contextualització 1 Aquesta és una assignatura especialment rellevant per a la titulació, no només pel seu pes en la mateixa (assignatura obligatòria de 9 crèdits ECTS) sinó perquè ofereix uns continguts de gran interès per a la formació de qualsevol ambientòleg/a. [...]
Contextualización Esta es una asignatura especialmente relevante para la titulación, no sólo por su peso en sí misma (asignatura obligatoria de 9 créditos ECTS) sino también porque ofrece unos contenidos de gran interés para la formación de cualquier ambientólog/a. [...]

2020-21
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències Ambientals [959]
3 documents
8.
8 p, 121.5 KB Medi Ambient i Societat [102805] / Cebollada Frontera, Àngel ; Espluga, Josep 1964- ; Walter, Mariana ; Castelló Bueno, Marc ; Padial Iglesias, Mario ; Akinci, Zeynep Sila ; Sala Lorda, Guillem ; Avellaneda Garcia, Pau ; Domene, Elena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura és impartida per professorat de l'àrea de Ciències Socials (Sociologia i Geografia). L'objectiu bàsic d'aquesta assignatura és proporcionar un coneixement adequat de les principals eines i conceptes que des de les ciències socials s'han formulat per a l'estudi del medi ambient i les relacions entre l'esser humà i el medi. [...]
Esta asignatura está impartida por Profesorado del área de Ciencias Sociales (Sociología y Geografía). El objetivo básico de esta asignatura es proporcionar un conocimiento adecuado de las principales herramientas y conceptos que desde las ciencias sociales se han formulado para el estudio del medio ambiente y las relaciones entre el ser humano y el medio. [...]

2020-21
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències Ambientals [959]
3 documents
9.
5 p, 109.0 KB Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana [104550] / Vilariño Freire, Fernando Luis ; Castelló Bueno, Marc ; Bonet Pocino, Josep Ignasi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'assignatura "Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana" es desenvoluparà un conjunt de casos d'estudi pràctics per part dels alumnes. L'assignatura s'endinsa i aprofundeix en les eines d'innovació oberta, que seran aplicades en els casos d'estudi desenvolupats al territori. [...]
En la asignatura "Modelos de Innovación Urbana y Ciencia Ciudadana" se desarrollará un conjunto de casos de estudio prácticos por parte de los alumnos. La asignatura se adentra y profundiza en las herramientas de innovación abierta, que serán aplicadas en los casos de estudio desarrollados en el territorio. [...]

2020-21
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
10.
5 p, 111.5 KB Bases per a la Geoinformació [104527] / Gisbert Traveria, Meritxell ; Castelló Bueno, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La matèria proporcionarà els elements necessaris per adquirir i entendre les concepcions cartogràfiques necessàries per a la representació espacial de les dinàmiques territorials. Una ciutat intel·ligent pretén oferir als habitants que hi resideixen una alta qualitat de vida consumint els mínims recursos possibles gràcies a la gestió de la ciutat amb les noves tecnologies. [...]
La materia proporcionará los elementos necesarios para adquirir y entender las concepciones cartográficas necesarias para la representación espacial de las dinámicas territoriales. Una ciudad inteligente pretende ofrecer a los habitantes que residen en ella una alta calidad de vida consumiendo los mínimos recursos posibles gracias a la gestión de la ciudad con las nuevas tecnologías. [...]

2020-21
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents

Materials acadèmics : 12 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.