Resultados globales: 49 registros encontrados en 0.02 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 7 registros
Materiales académicos, Encontrados 42 registros
Documentos de investigación Encontrados 7 registros  
1.
187 p, 4.4 MB Predicción en línea del módulo elástico de la cuajada / Salvador Rodríguez, Daniel José, autor. ; Castillo Zambudio, Manuel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
El presente trabajo de investigación trata sobre el desarrollo, implementación, calibración y validación de un sistema que permite medir a tiempo real el módulo elástico de la cuajada, G', utilizando la señal de un sensor de dispersión NIR, con la finalidad de determinar un tiempo de corte objetivo lo cual, a su vez, permitiría la automatización de esta parte del proceso de elaboración de queso. [...]
The present research deals with the development, implementation, calibration and validation of a system for measuring at real time the elastic modulus of the curd, G', using the signal of a NIR light backscatter sensor, to determine a target cutting time, which would allow the automation of this part of the cheese making process. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
111 p, 2.2 MB Application of native fluorescence tracers for quick evaluation of thermal damage in milk / Ayala Zárate, Olga Noemí, autor. ; Castillo Zambudio, Manuel, supervisor acadèmic. ; Saldo Periago, Jordi, supervisor acadèmic. ; Zamora Viladomiu, Anna, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Durant el processament industrial de la llet són aplicats diferents tractaments tèrmics per tal d'ampliar la seva vida útil. Malgrat això, les propietats organolèptiques, funcionals i nutritives de la llet poden ser alterades degut a aquests tractaments. [...]
Durante el procesamiento industrial de la leche se aplican diferentes tratamientos térmicos para prolongar su vida útil. Sin embargo, las propiedades organolépticas, funcionales y nutricionales de la leche pueden verse alteradas debido a estos tratamientos térmicos. [...]
Different heat treatments are applied in milk during industrial processing in order to extend its shelf-life. However, organoleptic, functional and nutritional properties of milk can be altered by those treatments. [...]

Cerdanyola del Vallès : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
3.
132 p, 2.2 MB Application of native fluorescence tracers for quick quantification of milk changes caused by novel processing technologies / Liu, Jinfang, autor. ; Castillo Zambudio, Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Saldo Periago, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Aquesta tesi doctoral se centra en l'ús d'indicadors nadius de fluorescència en la llet per establir models d'avaluació i predicció ràpida dels efectes de processament tèrmic (70-90 °C, 0-30 min) i homogeneïtzació d'ultra alta pressió (UHPH) (100-300 MPa, amb temperatura d'entrada de 22 a 83 °C) sobre llet sencera i desnatada de boví mitjançant espectroscòpia de fluorescència front-face (FFFS). [...]
Esta tesis doctoral se centra en el uso de indicadores nativos de fluorescencia en leche para establecer modelos de evaluación y predicción rápida de los efectos del procesamiento térmico (70-90 °C, 0-30 min) y de homogeneización a presión ultra-alta (UHPH) (100-300 MPa, temperatura de entrada 22-83 °C) sobre leche bovina entera y desnatada por medio de espectroscopía de fluorescencia front-face (FFFS). [...]
This PhD dissertation is focused on using native milk fluorescence indicators to establish models for rapid evaluation and prediction of the effects of thermal (70-90 °C, 0-30 min) and ultra-high pressure homogenization (UHPH) processing (100-300 MPa, inlet temperature 22-83 °C) on bovine milk by means of front-face fluorescence spectroscopy (FFFS). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
4.
210 p, 3.2 MB Aplicación de indicadores nativos de fluorescencia para la evaluación rápida de daño térmico en el procesado de leche / Alvarado Mamani, Ulises, autor. ; Castillo Zambudio, Manuel, supervisor acadèmic. ; Saldo Periago, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
L'objectiu d'aquesta tesi és l'aplicació d'indicadors nadius de fluorescència per a la quantificació ràpida dels canvis generats per la calor en diversos marcadors de dany tèrmic, com ara: hidroximetilfurfural (HMF), grups sulfhidril (-SH), àcid ascòrbic (17 ) i riboflavina (RBF) en llet desnatada mitjançant espectroscòpia de fluorescència "front-face". [...]
El objetivo de esta tesis es la aplicación de indicadores nativos de fluorescencia para la cuantificación rápida de los cambios generados por el calor en varios marcadores de daño térmico, tales como: hidroximetilfurfural (HMF), grupos sulfhidrilo (-SH), ácido ascórbico (AA) y riboflavina (Rbf) en leche desnatada mediante espectroscopía de fluorescencia "front-face". [...]
The objective of this thesis is the application of native indicators of fluorescence for the rapid quantification of heat-induced changes in several thermal damage markers, such as hydroxymethylfurfural (HMF), sulfhydryl groups(-SH), ascorbic acid (AA) and riboflavin (Rbf) in skim milk by front-face fluorescence spectroscopy. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016.  
5.
301 p, 6.9 MB Inline optimization of cheese making using a near infrared light backscatter sensor technology = Optimización en línea de la fabricación de queso mediante una tecnología óptica de dispersión de la luz de infrarrojo próximo = Optimització en línea de la fabricació de formatge mitjançant una tecnologia òptica de dispersió de llum d'infraroig proper / Abdelgawad Eid, Ahmed Rabiea ; Castillo Zambudio, Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments
L'elaboració de formatge es pot considerar un "procés controlat d'eliminació d'aigua de la llet". Aquest procés concentra la proteïna, el greix i altres nutrients de la llet, augmentant la seva vida útil. [...]
La elaboración de queso puede considerarse como un "proceso controlado de eliminación de agua de la leche". Este proceso concentra la proteína, grasa y otros nutrientes de la leche, aumentando su vida útil. [...]
Cheese making is the "controlled process of removing water from milk". This process concentrates the milk protein, fat and other nutrients and increases its shelf life. Cheese manufacture consists of two main steps occurring in the cheese vat, milk coagulation and curd syneresis. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
211 p, 3.3 MB Optical prediction models of whey protein denaturation in thermally treated milk for the development of an inline sensor / Taterka, Heather ; Castillo Zambudio, Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Un sensor de proteínas del lactosuero desnaturalizadas, en línea, sería de gran interés en la industria láctea para monitorizar las variaciones entre lotes de leche durante el procesado y obtener productos de alta calidad. [...]
An inline whey protein denaturation sensor would be of interest to the dairy industry to monitor milk batch variations and to achieve the highest quality products. It has been well-established that whey protein denaturation is a pH-dependent mechanism, in which proteins at lower pH values (pH 6. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
7.
246 p, 5.3 MB Aplicación de dispersión de luz de infrarrojo próximo en la producción de derivados lácteos bajos en grasa con inulina / Arango Bedoya, Oscar ; Castillo Zambudio, Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Trujillo Mesa, Antonio José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments
El objetivo de esta tesis fue evaluar la aplicación de un sensor de dispersión de luz de infrarrojo próximo para la caracterización y monitorización de procesos en la elaboración de derivados lácteos bajos en grasa, específicamente en queso fresco y yogur firme con adición de inulina como sustituto de grasa. [...]
The objective of this PhD dissertation was to evaluate the application of a near infrared light scattering sensor to the characterization and process monitoring in low fat dairy products, specifically in fresh cheese and set yogurt with inulin as a fat substitute. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Materiales académicos Encontrados 42 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
4 p, 115.0 KB Treball de Final de Màster [43036] / Castillo Zambudio, Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Contextualització En termes generals, es tracta de desenvolupar de manera individual, i guiat pel tutor assignat, un treball de finalització de màster, que podrà presentar caràcter experimental o no depenent de l'objectiu proposat, i que haurà d'abordar un tema directament relacionat amb la millora, la gestió i/o el control de qualitat en matèries primeres o en aliments processats d'origen animal. [...]
Contextualización En términos generales, se trata de desarrollar de modo individual, y guiado por el tutor asignado, un trabajo de fin de máster, que podrá presentar carácter experimental o no dependiendo del objetivo propuesto, y que deberá abordar un tema directamente relacionado con la mejora, la gestión y/o el control de calidad en materias primas o en alimentos procesados de origen animal. [...]

2020-21
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]
3 documentos
2.
5 p, 123.0 KB Qualitat, Innovació i Tecnologies Emergents de Processament [43035] / Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Ferragut Pérez, Victoria ; Hernández Herrero, María Manuela ; Pla Soler, Reyes ; Rodríguez Jerez, José Juan ; Roig Sagués, Artur Xavier ; Trujillo Mesa, Antonio José ; Castillo Zambudio, Manuel ; Saldo Periago, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
En aquest mòdul els estudiants aprendran les diferents etapes clau en el procés d'innovació i disseny d'un nou producte d'origen animal. També coneixeran les tecnologies de processament més innovadores, la seva validació i estudiaran quins són els paràmetres de procés que tenen major impacte en les característiques del producte final. [...]
En este módulo los estudiantes aprenderán las distintas etapas clave en el proceso de innovación y diseño de un nuevo producto de origen animal. También conocerán las tecnologías de procesado más innovadoras, su validación y estudiarán cuales son los parámetros de proceso que tienen mayor impacto en las características del producto final. [...]

2020-21
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]
3 documentos
3.
6 p, 114.9 KB Mètodes de Processament d'Aliments II [103556] / Castillo Zambudio, Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'assignatura de tercer curs "Mètodes de Processament D'Aliments II" s'imparteix en el segon semestre del grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UAB. L'objectiu formatiu general de l'assignatura és proporcionar a l'alumne les capacitats transversals i específiques dels aspectes teòrics de diferents processos tecnològics emprats habitualment a la indústria alimentària, amb la finalitat de conservar i transformar els aliments, sense entrar a detallar el processament d'aliments en concret, ja que aquest estudi es realitza, amb major grau d'aprofundiment, en les assignatures optatives de quart curs que es refereixen a les tecnologies de primeres matèries específiques. [...]
La asignatura de tercer curso "Métodos de Procesamiento de Alimentos II" se imparte en el segundo semestre del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UAB. El objetivo formativo general de la asignatura es proporcionar al alumno las capacidades transversales y específicas de los aspectos teóricos de diferentes procesos tecnológicos empleados habitualmente en la industria alimentaria, con el fin de conservar y transformar los alimentos, sin entrar a detallar el procesado de alimentos en concreto, ya que este estudio se realiza, con mayor profundidad, en las asignaturas optativas de cuarto curso que se refieren a las tecnologías de materias primas específicas. [...]

2020-21
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
4.
5 p, 106.9 KB Mètodes de Processament d'Aliments I [103555] / Saldo Periago, Jordi ; Castillo Zambudio, Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura de tercer curs, de caràcter obligatori. Tracta els processos físics de transformació i/o conservació dels aliments de forma general, sense entrar a detallar el processament d'aliments en concret, ja que aquest estudi es realitza amb més aprofundiment en les assignatures optatives que es refereixen a les tecnologies de primeres matèries específiques. [...]
Se trata de una asignatura de tercer curso, de carácter obligatorio. Trata los procesos físicos de transformación y / o conservación de los alimentos de forma general, sin entrar a detallar el procesamiento de alimentos en concreto, ya que este estudio se realiza con mayor profundidad en las asignaturas optativas que se refieren a las tecnologías de materias primas específicas. [...]

2020-21
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
5.
5 p, 103.1 KB Pràctiques de Planta Pilot [103228] / Juan Godoy, Bibiana ; Capellas Puig, Marta ; Yuste Puigvert, Josep ; Castillo Zambudio, Manuel ; Saldo Periago, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Aquesta assignatura està estretament relacionada amb les assignatures de Mètodes de processament d'aliments I i Mètodes de processament d'aliments II, pertanyents a la mateixa matèria. En aquesta assignatura es treballaran els aspectes pràctics dels coneixements teòrics de les dos assignatures mencionades anteriorment. [...]
Esta asignatura está estrechamente relacionada con las asignaturas de Métodos de procesamiento de alimentos I y Métodos de procesamiento de alimentos II, pertenecientes a la misma materia. En esta asignatura se trabajarán los aspectos prácticos de los conocimientos teóricos de las dos asignaturas mencionadas anteriormente. [...]

2020-21
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
6.
7 p, 115.3 KB Llet i Productes Lactis [102648] / Trujillo Mesa, Antonio José ; Capellas Puig, Marta ; Ferragut Pérez, Victoria ; Aguilar Puig, Nuria ; Castillo Zambudio, Manuel ; Grau Noguer, Eduard ; Juan Godoy, Bibiana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura de Ciència i Tecnologia de la Llet és una assignatura optativa i pertany a la matèria Tecnologia dels Aliments. Aquesta assignatura, de finalitat orientativa cap a l'especialització en futures activitats professionals, complementa la formació de les assignatures de Mètodes de processament d'aliments I i II, i Pràctiques de Planta Pilot. [...]
La asignatura de Ciencia y Tecnología de la Leche es una asignatura optativa y pertenece a la materia Tecnología de los Alimentos. Esta asignatura, de finalidad orientativa hacia la especialización en futuras actividades profesionales, complementa la formación de las asignaturas de Métodos de procesamiento de alimentos I y II, y de Prácticas de Planta Piloto. [...]

2020-21
Grau en Veterinària [955]
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
7.
6 p, 107.9 KB Tecnologia dels Aliments [102610] / Pla Soler, Reyes ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Aguilar Puig, Nuria ; Castillo Zambudio, Manuel ; Prat Castellà, Jaume ; Juan Godoy, Bibiana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
La matèria Ciència i Tecnologia dels Aliments, que s'imparteix en el 2n curs del Grau, aporta una part de les competències específiques que han d'adquirir els veterinaris durant la seva formació, ja que, segons l'Ordre ECI/333/2008, de 13 de febrer, per la que s'estableixen els requisits per la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per l'exercici de la professió de Veterinari, la primera competència que els graduats en Veterinària han d'haver adquirit, és el control de la higiene, la inspecció i la tecnologia de la producció i elaboració d'aliments de consum humà des de la producció primària fins el consumidor. [...]
La materia Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que se imparte en el 2º curso del Grado, aporta una parte de las competencias específicas que deben adquirir los veterinarios durante su formación, ya que, según la Orden ECI / 333/2008 , de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Veterinario, la primera competencia que los graduados en Veterinaria deben haber adquirido, es el control de la higiene, la inspección y la tecnología de la producción y elaboración de alimentos de consumo humano desde la producción primaria hasta el consumidor. [...]

2020-21
Grau en Veterinària [955]
3 documentos
8.
8 p, 131.7 KB Qualitat dels Aliments en la Indústria Alimentària [43033] / Ferragut Pérez, Victoria ; Capellas Puig, Marta ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Pla Soler, Reyes ; Trujillo Mesa, Antonio José ; Castillo Zambudio, Manuel ; Juan Godoy, Bibiana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Establir els criteris per a un correcte processament d'aliments que garanteixi la qualitat dels mateixos, tenint en compte totes les etapes fins que l'aliment arriba al consumidor. Estudiar els processos convencionals que s'apliquen en la indústria Agroalimentària als productes d'origen animal que es contemplen en el mòdul qualitat des de la granja, així com els seus derivats. [...]
Establecer los criterios para un correcto procesamiento de alimentos que garantice la calidad de los mismos, teniendo en cuenta todas las etapas hasta que el alimento llega al consumidor. Estudiar los procesos convencionales que se aplican en la industria Agroalimentaria a los productos de origen animal que se contemplan en el módulo calidad desde la granja, así como sus derivados. [...]

2020-21
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]
3 documentos
9.
4 p, 99.5 KB Treball de Final de Màster [43036] / Castillo Zambudio, Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Contextualització En termes generals, es tracta de desenvolupar de manera individual, i guiat pel tutor assignat, un treball de finalització de màster, que podrà presentar caràcter experimental o no depenent de l'objectiu proposat, i que haurà d'abordar un tema directament relacionat amb la millora, la gestió i/o el control de qualitat en matèries primeres o en aliments processats d'origen animal. [...]
Contextualización En términos generales, se trata de desarrollar de modo individual, y guiado por el tutor asignado, un trabajo de fin de máster, que podrá presentar carácter experimental o no dependiendo del objetivo propuesto, y que deberá abordar un tema directamente relacionado con la mejora, la gestión y/o el control de calidad en materias primas o en alimentos procesados de origen animal. [...]

2019-20
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]
3 documentos
10.
5 p, 107.7 KB Qualitat, Innovació i Tecnologies Emergents de Processament [43035] / Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Ferragut Pérez, Victoria ; Hernández Herrero, María Manuela ; Pla Soler, Reyes ; Rodríguez Jerez, José Juan ; Roig Sagués, Artur Xavier ; Trujillo Mesa, Antonio José ; Castillo Zambudio, Manuel ; Saldo Periago, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
En aquest mòdul els estudiants aprendran les diferents etapes clau en el procés d'innovació i disseny d'un nou producte d'origen animal. També coneixeran les tecnologies de processament més innovadores, la seva validació i estudiaran quins són els paràmetres de procés que tenen major impacte en les característiques del producte final. [...]
En este módulo los estudiantes aprenderán las distintas etapas clave en el proceso de innovación y diseño de un nuevo producto de origen animal. También conocerán las tecnologías de procesado más innovadoras, su validación y estudiarán cuales son los parámetros de proceso que tienen mayor impacto en las características del producto final. [...]

2019-20
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 42 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.