Resultados globales: 53 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 3 registros
Documentos de investigación, Encontrados 5 registros
Materiales académicos, Encontrados 45 registros
Artículos Encontrados 3 registros  
1.
7 p, 101.8 KB Perceptual assimilation of British English vowels to Spanish monophthongs and diphthongs / Cebrian, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
This study examined the perceived similarity between Standard British English vowels and Spanish vowels, including Spanish diphthongs, not usually considered in studies on cross-language categorization. [...]
2019 - 10.1121/1.5087645
Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 145, núm. 1 (january 2019) , p. EL52-EL58  
2.
2 p, 405.2 KB La similitud perceptiva entre vocals angleses i castellanes / Cebrian, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Perceptual assimilation between Englishand Spanish vowels.
L'estudi que ha realitzat l'investigador Juli Cebrián del departament de filologia anglesa i germanística de la UAB ha examinat si els diftongs de llengües com el castellà juguen un paper en la percepció dels sons d'una llengua estrangera. [...]
El estudio que ha realizado el investigador Juli Cebrián del departamento de filología inglesa y germanística de la UAB ha examinado si los diptongos de lenguas como el castellano juegan un papel en la percepción de los sonidos de una lengua extranjera. [...]
The study carried out by the researcher Juli Cebrián from theDepartment of English and Germanic Philology of the UAB has examined if sequences like Spanish diphthongs play a role in cross-linguistic perception, that is, when speakers perceive the sounds of a second or foreign language. [...]

2020
UAB divulga, Gener 2020, p. 1-2
3 documentos
3.
26 p, 136.5 KB Transferability and productivity of L1 Rules in Catalan-English interlanguage / Cebrian, Juli (University of Toronto)
This paper examines the interference of L1 neutralization rules in the acquisition of a marked L2 phonological feature. More specifically, it presents results from a study of the acquisition of the voicing contrast in English word-final obstruents by native speakers of Catalan. [...]
2000
Studies in second language acquisition, Vol. 22, Issue 1 (March 2000) , p. 1-26  

Documentos de investigación Encontrados 5 registros  
1.
365 p, 7.6 MB L2 perception and production of English consonants and vowels by Catalan speakers : the effects of attention and training task in a cross-training study / Foresti Carlet, Angélica ; Cebrian, Juli, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Este estudio compara el efecto de dos métodos de entrenamiento de alta variabilidad fonética o 'high variability phonetic training' (HVPT) sobre sonidos específicamente entrenados y sobre sonidos no entrenados pero implícitamente presentados. [...]
This study compares the effect of two high variability phonetic training (HVPT) methods on specifically attended sounds and on implicitly exposed but unattended sounds. Several training regimes are implemented aimed at improving the perception and production of a subset of English vowels (/i ɪ æ ʌ ɜː/) and initial and final stops by Spanish/Catalan bilingual learners of English. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
2.
65 p, 3.4 MB Exploring cross-linguistic influence : perception and production of L1, L2 and L3 bilabial stops by Mandarin Chinese speakers / Liu, Zhao ; Cebrian, Juli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest estudi va examinar la percepció i la producció d'oclusives labials per part de parlants de xinès mandarí (L1), anglès (L2) i espanyol (L3). Els parlants van participar en un experiment de percepció en el qual havien d'identificar membres d'un continu de VOT com a /p/ o /b/. [...]
Este trabajo examinó la percepción y producción de las oclusivas bilabiales por parte de hablantes de chino mandarín (L1), inglés (L2) y español (L3). Los hablantes participaron en un experimento de percepción en el que tenían que identificar estímulos de un continuo de VOT como /p/ o /b/. [...]
The present study examined the perception and production of Mandarin (L1), English (L2) and Spanish (L3) labial stops by Mandarin speakers. The L2/L3 speakers participated in a perception experiment in which listeners had to identify stimuli from a VOT continuum as either /p/ or /b/. [...]

2016  
3.
75 p, 1.1 MB The effect of foreign language experience on the categorization and production of native and non-native stops by Spanish learners of English / Gorba Masip, Celia ; Cebrian, Juli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Previous research has assessed the effect of L1 experience on the categorization and production of L2 stops. However, the effect of L2 experience on the L1 has received much less attention. In addition, no previous studies have tested the same population on both perception and production and using modified natural stimuli. [...]
2016  
4.
36 p, 567.6 KB Non-native perception of English tonicity : an experimental study involving Catalan learners of English / Traoré Reig, Aixa ; Cebrian, Juli, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper consists of an experimental study that examined the non-native perception and interpretation of English tonicity, and the potential influence of the first language in terms of prosodic transfer. [...]
Aquest treball consisteix en un estudi experimental que es va dur a terme per tal d'examinar la percepció no-nativa de la tonicitat anglesa i la influència potencial de la llengua materna en termes de transferència prosòdica. [...]

2014
Grau en Estudis Anglesos [801]  
5.
35 p, 736.7 KB Catalan speakers' perceptual assimilation of English vowels : effects of L2 experience and phonetic context / Barneto Muñoz, Cristian ; Cebrian, Juli, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This research project investigated the role of L2 experience and phonetic context in Catalan speakers' perceptual assimilation of English vowels. A Perceptual Assimilation Task was performed by L2 learners and non-learners in which they had to assimilate the English vowels /i:, ɪ, ɛ, æ, ʊ, u:/ to a Catalan vowel category and provide goodness-of-fit ratings. [...]
En aquest projecte es van investigar els efectes de l'experiència en una segona llengua i del context fonètic en l'assimilació perceptiva de vocals angleses per catalans natius. Es va dur a terme una Tasca d'Assimilació Perceptiva en la qual participants amb i sense experiència en l'anglès havien d'assimilar les sis vocals angleses/i:, ɪ, ɛ, æ, ʊ, u:/ a una vocal catalana i puntuar el grau de similitud entre totes dues. [...]

2014
Grau en Estudis Anglesos [801]  

Materiales académicos Encontrados 45 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
5 p, 106.9 KB The Acquisition of Phonology and Lexical Access in English as a Second Language [42300] / Cebrián Puyuelo, Juli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu és introduir els estudiants a la recerca i a les teories principals sobre l'adquisició d'una segona llengua o llengua estrangera, especialment pel que fa a l'adquisició de la fonologia d'una segona llengua i a l'accés lèxic. [...]
El objetivo es introducir a los estudiantes a la investigación y a las teorías principales sobre adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera, especialmente en cuanto a la adquisición de la fonología de una segunda lengua y el acceso léxico. [...]

2020-21
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]
3 documentos
2.
8 p, 136.0 KB Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada [100231] / Cebrián Puyuelo, Juli ; Gorba Masip, Celia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
"Ús de la Llengua: Expressió Oral Avançada" està dins de la matèria "Ús de la Llengua" del segon i tercer curs, juntament amb "Ús de la Llengua Anglesa 1 i 2", i "Ús de la Llengua: Expressió Escrita Avançada". [...]
Contextualización y objetivos formativos de la asignatura "Uso de la Lengua: Expresión Oral Avanzada" está dentro de la materia "Uso de la Lengua" de segundo y tercer curso, junto con "Uso de la Lengua Inglesa 1 y 2", y "Uso de la Lengua: Expresión Escrita Avanzada ". [...]

2020-21
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
3.
7 p, 119.8 KB Fonètica i Fonologia Angleses I [100227] / Gorba Masip, Celia ; Cebrián Puyuelo, Juli ; Huerta Bon, Andrea ; Mcdaid, Jessica Ann ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar als estudiants els coneixements necessaris de fonètica general i les característiques específiques de la fonètica anglesa per a poder analitzar i descriure els sistemes consonàntics i vocàlics de l'anglès, així com les eines necessàries per avaluar les àrees de dificultat de la 1 consonàntics i vocàlics de l'anglès, així com les eines necessàries per avaluar les àrees de dificultat de la pronúncia anglesa i treballar en la capacitat de produir i percebre els sons de l'anglès d'una manera acurada. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios de fonética general y las características específicas de la fonética inglesa para poder analizar y describir los sistemas consonánticos y vocálicos del inglés, así como las herramientas necesarias para evaluar las áreas de dificultad de la pronunciación inglesa y trabajar en la capacidad de producir y percibir los sonidos del inglés de una manera cuidadosa. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
4.
6 p, 114.9 KB Fonètica i Fonologia Angleses II [100226] / Solé Sabater, María José ; Cebrián Puyuelo, Juli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura es cursa el segon any, després d'haver cursat Fonètica i Fonologia Angleses 1. S'estudien les diferències entre els sistemes fonològics de l'anglès i del català/castellà centrant-se en els aspectes suprasegmentals, a diferència de FFA1, que se centra en els aspectes segmentals. [...]
1 Esta asignatura se cursa en el segundo año, después de haber cursado Fonética y Fonología Inglesas 1. Se estudian las diferencias entre los sistemas fonológicos del inglés y del catalán/castellano centrándose en los aspectos suprasegmentales, a diferencia de FFA1 que se centra en los aspectos segmentales. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
5.
8 p, 136.4 KB Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada [100231] / Cebrián Puyuelo, Juli ; Curell Gotor, Hortensia ; Solé Sabater, María José ; Gavalda Ferre, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
"Ús de la Llengua: Expressió Oral Avançada" està dins de la matèria "Ús de la Llengua" del segon i tercer curs, juntament amb "Ús de la Llengua Anglesa 1 i 2", i "Ús de la Llengua: Expressió Escrita Avançada". [...]
Contextualización y objetivos formativos de la asignatura "Uso de la Lengua: Expresión Oral Avanzada" está dentro de la materia "Uso de la Lengua" de segundo y tercer curso, junto con "Uso de la Lengua Inglesa 1 y 2", y "Uso de la Lengua: Expresión Escrita Avanzada ". [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
6.
7 p, 119.1 KB Fonètica i Fonologia Angleses I [100227] / Gavalda Ferre, Nuria ; Cebrián Puyuelo, Juli ; Huerta Bon, Andrea ; Mcdaid, Jessica Ann ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar als estudiants els coneixements necessaris de fonètica general i les característiques específiques de la fonètica anglesa per a poder analitzar i descriure els sistemes consonàntics i vocàlics de l'anglès, així com les eines necessàries per avaluar les àrees de dificultat de la pronúncia anglesa i treballar en la capacitat de produir i percebre els sons de l'anglès d'una manera acurada. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios de fonética general y las características específicas de la fonética inglesa para poder analizar y describir los sistemas consonánticos y vocálicos del inglés, así como las herramientas necesarias para evaluar las áreas de 1 consonánticos y vocálicos del inglés, así como las herramientas necesarias para evaluar las áreas de dificultad de la pronunciación inglesa y trabajar en la capacidad de producir y percibir los sonidos del inglés de una manera cuidadosa. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
7.
6 p, 114.0 KB Fonètica i Fonologia Angleses II [100226] / Solé Sabater, María José ; Cebrián Puyuelo, Juli ; Gavalda Ferre, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura es cursa el segon any, després d'haver cursat Fonètica i Fonologia Angleses 1. S'estudien les diferències entre els sistemes fonològics de l'anglès i del català/castellà centrant-se en els aspectes suprasegmentals, a diferència de FFA1, que se centra en els aspectes segmentals. [...]
Esta asignatura se cursa en el segundo año, después de haber cursado Fonética y Fonología Inglesas 1. Se estudian las diferencias entre los sistemas fonológicos del inglés y del catalán/castellano centrándose en los aspectos suprasegmentales, a diferencia de FFA1 que se centra en los aspectos segmentales. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
8.
5 p, 80.0 KB Qualitative and Quantitative Research Methods [42297] / Codó Olsina, Eva ; Cebrián Puyuelo, Juli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The objectives of this course are (a) To provide students with the methodological tools needed to carry out linguistic research at a graduate level. (b) To introduce students to research using qualitative methods. [...]
2018-19
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]  
9.
8 p, 90.5 KB Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada [100231] / Cebrián Puyuelo, Juli ; Curell Gotor, Hortensia ; Gavalda Ferre, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
"Ús de la Llengua: Expressió Oral Avançada" està dins de la matèria "Ús de la Llengua" del segon i tercer curs, juntament amb "Ús de la Llengua Anglesa 1 i 2", i "Ús de la Llengua: Expressió Escrita Avançada". [...]
Objectives - Improve comprehension of and oral expression in the English language. 1 - Speak fluently with accurate and intelligible pronunciation at both a segmental and suprasegmental level. - Understand audiovisual material dealing with a variety of subjects, both specialized and unspecialized, at different speaking registers - Give effective English oral presentations.

2018-19
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
2 documentos
10.
4 p, 78.5 KB Fonètica Anglesa Avançada [103987] / Cebrián Puyuelo, Juli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura es cursa el tercer o quart any, després d'haver cursat Fonètica i Fonologia Angleses 1 i 2. S'estudien els principis i tècniques d'estudi acústic, articulatori i perceptiu dels sons de l'anglès. [...]
The course will consist of an introduction to the principles, methods and techniques of articulatory, acoustic and auditory phonetics which are the basis, or substance, of phonological facts. The acoustic-auditory cues used in English to signal sound contrasts and prosodic features will be described and analyzed and compared to those of Spanish and Catalan. [...]

2018-19
Grau en Estudis Anglesos [801]
2 documentos

Materiales académicos : Encontrados 45 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Vea también: autores con nombres similares
3 Cebrian, Juli,
18 Cebrián, Javier
1 Cebrián, Javier,
1 Cebrián, Javier,
1 Cebrián, Juan Carlos
1 Cebrián, Juan Luis
29 Cebrián, Juli
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.