Resultats globals: 171 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 14 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 84 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 23 registres trobats
Documents de recerca, 47 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 2 registres trobats
Articles 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
31 p, 536.0 KB Assessing the functional relationship between the formal and informal waste systems : a case-study in Catalonia (Spain) / Rendon, Michael (Fort Lewis College) ; Espluga, Josep, 1964- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
The present study draws from data collected with informal recyclers in the autonomous region of Catalonia in northeastern Spain. The purpose of the investigation is to determine the relationship between the formal and informal recycling sectors in Catalonia and determine how each of their activities impacts the other. [...]
2021 - 10.1016/j.wasman.2021.07.006
Waste management, Núm. 131 (2021) , p. 483-490  
2.
4 p, 359.9 KB El fracaso del modelo de empleo de la Unión Europea : comentario a las ponencias "Crisis y transformación del contrato de empleo" / Recio, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
El comentari està orientat a dibuixar el context general en el qual es desenvolupa la deterioració de les condicions de treball a la Unió Europea. Es debat la diferència entre les polítiques keynesianes de plena ocupació i la revisió de les mateixes per part de la Unió Europea. [...]
El comentario está dirigido a situar el contexto general en el que se desarrolla el deterioro de las condiciones de trabajo en la Unión Europea. Se discute la diferencia entre las políticas keynesianas de pleno empleo y la revisión de las mismas por parte de la Unión Europea. [...]
This paper is bent on giving the general context of the deterioration of labor conditions in the European Union. The Keynesian policies of full employment are confronted with the European Union policy of employment. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.30
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 91-94  
3.
5 p, 362.2 KB Negociación en la empresa e individualización : tendencias más significativas de los cambios en la negociación colectiva / Lope Peña, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
Es presenten a debat aspectes significatius que suggereixen les ponències sobre "Reformes i transformacions en la negociació col·lectiva". Entre ells destaquen la potenciació de l'empresa com a eix de la negociació col·lectiva i la creixent tendència a individualitzar les relacions col·lectives de treball. [...]
Se presentan a debate aspectos significativos que sugieren las ponencias sobre "Reformas y transformaciones en la negociación colectiva". Entre ellos destacan la potenciación de la empresa como el eje de la negociación colectiva y la creciente tendencia a individualizar las relaciones colectivas de trabajo. [...]
The papers presented in the session on "Reforms and changes in collective bargaining" proposed significant and suggesting aspects for debate. Some of the most remarkable are: the strengthening of the company as the hub of collective bargaining and the growing tendency to individualize the collective industrial relations. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.27
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 61-65  
4.
26 p, 660.5 KB Presentación : Transformaciones recientes en el modelo de relaciones laborales / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
Las reformas del mercado de trabajo y del estado del bienestar tienden a configurar un nuevo modelo de relaciones laborales de carácter neoliberal, inspirado en el modelo de capitalismo flexible anglosajón. [...]
Les reformes del mercat de treball i de l'estat del benestar tendeixen a configurar un nou model de relacions laborals de caràcter neoliberal, inspirat en el model de capitalisme flexible anglosaxó. [...]
The reforms of the labor market and welfare state tend to set up a new model of labor relations neoliberal, inspired by the Anglo-Saxon model of flexible capitalism. Short-term oriented and based on the logic of financialisation of the economy as a mechanism of social discipline. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.23
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 1-26  
5.
26 p, 139.1 KB Relaciones, redes y discurso : revisión y propuestas en torno al análisis reticular de datos textuales / Lozares Colina, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
El artículo hace un repaso de las diferentes propuestas que dentro del ámbito de la sociología (o cercanos) toman elementos de o se han inspirado en el análisis de redes sociales para realizar el análisis de textos y/o discursos. [...]
The article reviews different proposals in the field of sociology (or neighbouring disciplines) that use some instrumental and/or conecptual elements of Social Network Analysis to realise the analysis of texts and/or discourses. [...]

2003
Revista española de investigaciones sociológicas, Núm. 101 (2003) , p. 175-200  
6.
10 p, 277.9 KB Los Colectivos más débiles del mercado laboral : ¿la excepción como norma? / Carrasquer, Pilar, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Recio, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
La crisi iniciada en 2007 agreuja alguns dels trets estructurals de l'ocupació i del mercat laboral a Espanya, al mateix temps que defineix nous eixos de desigualtat. Les dones, els joves d'ambdós sexes i les persones adultes majors de 45- 50 anys conformen el gruix dels col·lectius que pitjor suporten al mercat de treball, l'impacte de la crisi. [...]
La crisis iniciada en 2007 agudiza algunos de los rasgos estructurales del empleo y del mercado laboral en España, al tiempo que define nuevos ejes de desigualdad. Las mujeres, los jóvenes de ambos sexos y las personas adultas mayores de 45- 50 años conforman el grueso de los colectivos que peor soportan en el mercado de trabajo, el impacto de la crisis. [...]
The financial crisis started in 2007 is intensifying the structural characteristics of employment and Spanish labor market, while producing new inequality focus. Women, young people and people over 45-50 year old are the collectives that are bearing the worst consequences of crisis. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.19
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 185-194  
7.
14 p, 282.5 KB ¿Están fallando las políticas de empleo? / Miguélez, Fausto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
L'article analitza les polítiques d'ocupació que Espanya, sota mandat de la UE, està duent a terme en aquest període de crisi. Després de comparar les polítiques actuals amb el que havien estat tradicionalment i analitzar els seus efectes, l'article conclou que l'objectiu real no és crear i millorar l'ocupació sinó, potser, preparar a Europa -a Espanya en aquest cas- per competir amb altres regions econòmiques sobre la base de baixos salaris.
El artículo analiza las políticas de empleo que España, bajo mandato de la UE, está llevando a cabo en la crisis. Después de comparar las políticas actuales con lo que eran tradicionalmente estas políticas y analizar el efecto que están teniendo, el artículo llega a la conclusión que el objetivo real no es crear empleo y mejorar el empleo. [...]
This paper describes and discusses the employment policies that Spain, under mandate of the EU, is carrying out as the result of the crisis. After comparing the current policies with those traditional ones and analyzing its effects, the article concludes that the real objective behind them is not to create and improve employment but to prepare Europe - Spain, in this case - to compete with other economic regions on the basis of low wages.

2013 - 10.5565/rev/aiet.15
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 143-156  
8.
16 p, 280.5 KB Políticas de empleo en la UE : respuestas nacionales y europea a la crisis / Molina Romo, Óscar 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Ibáñez Garzarán, Zyab (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
L'objectiu d'aquest capítol és oferir en primer lloc un panorama de l'evolució de l'estratègia europea d'ocupació i la seva reformulació en el context de la crisi econòmica. En segon lloc, s'analitzen les polítiques d'ocupació d'alguns estats membres per fer front al nou context i la influència de les orientacions europees en aquestes. [...]
El objetivo de este capítulo es ofrecer en primer lugar un panorama de la evolución de la estrategia europea de empleo y su re-formulación en el contexto de la crisis económica. En segundo lugar, se analizan las políticas de empleo de algunos estados miembros para hacer frente al nuevo contexto y la influencia de las orientaciones europeas en éstas. [...]
This chapter aims at providing a general overview of the development of the European Employment Strategy and its revision in the context of the economic crisis. The paper also looks at employment policies followed by some member states as a reaction to the economic crisis and to what extent have been influenced by European guidelines. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.14
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 127-142  
9.
16 p, 388.7 KB Nexos : empleo público, sindicatos y binestar / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
La interrelació entre ocupació pública, sindicats i Benestar ha demostrat la seva contribució històrica a la cohesió social i a la correcció dels desequilibris generats pel mercat de treball. El sistema Gante posa en relleu que és possible un altre model de capitalisme alternatiu al neoliberalisme. [...]
La interrelación entre empleo público, sindicatos y Bienestar ha demostrado su contribución histórica a la cohesión social y a la corrección de los desequilibrios generados por el mercado trabajo. [...]
The relationship between public employment, unions and Welfare has shown its historic contribution to social cohesion and to correct the imbalances created by the labor market. The Ghent System shows that it is possible another alternative model of capitalism to neoliberal paradigm. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.13
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 111-126  
10.
20 p, 351.5 KB La Lejanía de la acción local sobre el empleo respecto a las premisas de la activación : dos ejemplos locales de políticas activas de empleo / Lope Peña, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
L'Estratègia Europea d'Ocupació orienta les accions de tots els estats membres en matèria d'ocupació i de cohesió social. Aquesta Estratègia va fixar una sèrie d'objectius per al conjunt de la UE en l'horitzó del 2010 i així ho ha fet també pel 2020. [...]
La Estrategia Europea de Empleo orienta las acciones de todos los estados miembros en materia de empleo y de cohesión social. Dicha Estrategia fijó una serie de objetivos para el conjunto de la UE en el horizonte del 2010 y así lo ha hecho también para el 2020. [...]
The European Employment Strategy guides the actions of all member states concerning employment and social cohesion issues. The EES set some goals for the EU as a whole in the perspective of 2010 and of 2020 as well. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.12
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 91-110  

Articles : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 84 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
17 p, 53.0 KB El Tiempo de trabajo y las relaciones de género : las dificultades de un cambio ineludible / Torns, Teresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Desde hace algo más de una década la dimensión de "tiempo" se ha convertido en un de las dimensiones clave para el estudio, análisis y comprensión de las relaciones de género. El enfoque más tradicional de estudio de las relaciones de género a partir de la división del trabajo y de la distribución de actividades entre hombres y mujeres se ve ahora re-pensado desde la compleja y conflictiva "arquitectura temporal" en la que se apoyan. [...]
2005
Tiempos, Actividades, Sujetos. Una Mirada desde la Perspectiva de Género. Madrid, : 2005  
2.
71 p, 10.4 MB Final programme 13th ILERA European Congress / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
This European Congress will accordingly pay particular attention to the role social partners and employment relations can have in promoting a Green Just Transition contributing to slow down climate change and alleviate its negative impact. [...]
2022
ILERA European Congress. Industrial relations and the Green Transition: Towards inclusive and sustainable growth. Bellaterra, Catalunya, 13th : 2022  
3.
8 p, 151.6 KB El empleo público en España : insuficiente, envejecido y (una parte) precarizado / García Calavia, Miguel Ángel (Universitat de València) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornades IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
4.
4 p, 227.9 KB El equilibrio entre los principios de acceso al empleo público y la estabilidad en el empleo: un enfoque en perspectiva comunitaria / Beltran de Heredia Ruiz, Ignasi (Universitat Oberta de Catalunya) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornadas IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
5.
23 p, 449.7 KB Regulación, relaciones y condiciones de empleo en los cuidados residenciales / Godino Pons, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornadas IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
6.
18 p, 650.4 KB Teletrabajo y desconexión como medida de prevención de riesgos laborales / Moreno Solana, Amanda (Universidad Carlos III de Madrid) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornadas IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
7.
28 p, 5.8 MB Exposición a riesgos laborales psicosociales y salud mental : evidencias en España en el período 2005-2021 / Navarro Giné, Albert (Organization of Work And Health (POWAH). Research group on Psychosocial risks) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornades IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
8.
2 p, 135.9 KB X Jornades IET "Condicions de treball i ocupació : una mirada a les administracions públiques" / Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
La pandèmia està posant a prova les condicions de treball i d'ocupació. No només pel seu impacte directe en l'ocupació i en les condicions de vida, sinó perquè s'ha convertit, a més, en l' escenari en què s' estan desenvolupant mutacions de fons en el treball, l'ocupació i les relacions laborals. [...]
2022
Jornades IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022
2 documents
9.
10 p, 810.1 KB El impacto de la covid sobre las relaciones de empleo y trabajo / Vallecillo Gámez, María Rosa (Universidad de Jaén) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2021
Jornadas IET "De la gran recesión a la pandemia: impacto sobre el trabajo y las relaciones laborales". Universitat Autònoma de Barcelona, : 2021
2 documents
10.
10 p, 294.5 KB La crisis de la Covid-19 : ¿una oportunidad perdida? / Moreno Colom, Sara, 1978- ; Borràs Català, Vicent ; Arboix Caldentey, Paula ; Riera, Mireia ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2021
Jornadas IET "De la gran recesión a la pandemia: impacto sobre el trabajo y las relaciones laborales". Universitat Autònoma de Barcelona, : 2021  

Contribucions a jornades i congressos : 84 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
33 p, 268.5 KB Memòria d'activitat / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005-  

Llibres i col·leccions 23 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
32 p, 5.1 MB Break up to get back together : The impact of unionisation through innovative service provision on union membership and industrial relations : country report Spain / Molina Romo, Óscar 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Godino Pons, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Roma Edizioni Lavoro 2022 (Break up to get back)  
2.
57 p, 266.7 KB Les polítiques de temps : un debat obert / Torns, Teresa ; Borràs Català, Vicent ; Moreno Colom, Sara, 1978- ; Recio, Carolina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe pretén oferir un balanç sobre les polítiques de temps, alhora que clarifica les actuacions existents i amplia el debat que les acompanya.
Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Regidoria Nous Usos Socials del Temps a la Ciutat, 2006 (Dossiers del Temps)  
3.
121 p, 3.3 MB Dones i Treballs : una aproximació al mercat de treball de Barcelona des de la perspectiva de gènere / Moreno Colom, Sara, 1978- ; Sánchez Mira, Núria ; Borràs Català, Vicent ; Ajuntament de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Barcelona : Consell Econòmic i Social de Barcelona, 2018  
4.
109 p, 1.8 MB El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona / Carrasquer, Pilar, 1957- ; Do Amaral Pinto, Mariana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
L'estudi de les desigualtats de gènere en el mercat de treball és un àmbit consolidat en les anàlisis del treball de les dones i, en general, de les anàlisis del mercat laboral, tant des de perspectives convencionals com, especialment, des d'una perspectiva de gènere. [...]
Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, 2019  
5.
26 p, 1.0 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió dels ocupadors sobre els graduats en infermeria / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  
6.
28 p, 1.3 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió dels ocupadors sobre els graduats en medicina / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  
7.
26 p, 840.4 KB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa: l'opinió de les empreses de consultoria sobre els graduats en economia, ADE i empresarials / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  
8.
24 p, 1.1 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa: l'opinió de les empreses sobre els graduats en comunicació / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  
9.
23 p, 1.2 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa: l'opinió de les empreses sobre els enginyers de la comunicació / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  
10.
27 p, 1.3 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió de les empreses sobre la formació dels enginyers de producció / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  

Llibres i col·leccions : 23 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 47 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
81 p, 1.7 MB Residus, treball informal i persones (in)visibles : anàlisi exploratòria de la recollida informal de residus a l'àrea de Granollers / Espluga, Josep, 1964- ; Rendon, Michael ; Porras Bulla, Julián ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
La recollida informal de residus és una activitat que comporta uns impactes importants en termes ambientals, econòmics i socials, i que cada cop més present en moltes ciutats catalanes, fins el punt que ja s'ha normalitzat com a part del paisatge urbà quotidià. [...]
2020 (QUIT working papers series ; 28)  
2.
168 p, 1.1 MB L'assetjament sexual i per raó de sexe al món laboral : una aproximació qualitativa / Moreno Colom, Sara, 1978- ; Borràs Català, Vicent ; Jiménez Celemín, Carmen ; Peidró Vallverdú, Lídia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
El present document és l'informe final de l'estudi L'assetjament sexual i per raó de sexe al món laboral: una aproximació qualitativa realitzat per encàrrec de la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
L'objectiu principal de l'estudi és realitzar l'aproximació qualitativa a l'assetjament sexual i per raó de sexe a fi de conèixer les percepcions, les experiències i els imaginaris socialment compartits que formen part del fenomen en el món laboral. [...]

2021  
3.
68 p, 2.7 MB Jornada laboral, crisi i flexibilitat: entre la temporalitat, la parcialitat i els horaris atípics / Moreno Colom, Sara, 1978- ; Borràs Català, Vicent ; Ajenjo, Marc, 1965- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Analitza els canvis i les continuïtats del temps de treball remunerat en un escenari marcat per la crisi i la flexibilitat. Analitza, des de la perspectiva de gènere, l'evolució en el tipus de contractació, el tipus de jornada i la distribució horària durant el període comprès entre el 2006 i el 2019.
Ajuntament de Barcelona 2020 (Dossiers del Temps)  
4.
6 p, 229.6 KB Impacto de género del teletrabajo : experiencias del confinamiento y recomendaciones para una futura regulación / Moreno Colom, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
IGETECO es una investigación financiada por la convocatoria de Banco Santander/CRUE(SUPERACOVID19_2. 2. IGETECO) y realizada por el Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo (QUIT) de la UAB y el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB) . [...]
2021  
5.
31 p, 684.7 KB Impacto de género del teletrabajo durante la pandemia de la COVID-19. Una propuesta de modelo de análisis / Moreno Colom, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Borràs Català, Vicent (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Arboix Caldentey, Paula ; Riera, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
El objetivo del este Working Paper es presentar el modelo de análisis diseñado, e implementado durante la fase cualitativa, en el marco del proyecto "El impacto de género del teletrabajo y rutinas de confinamiento: más allá de lo obvio - IGETECO". [...]
2021 (QUIT working papers series ; 27)  
6.
1.5 MB Base de datos del proyecto "La acumulación y uso de capital social en los jóvenes con trayectorias laborales de inestabilidad ¿También el efecto Mateo?" (CAPSINES) / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Barranco Font, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; González Heras, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Muntanyola-Saura, Dafne (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Rodríguez, Joan (Rodríguez Soler) (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Vacchiano, Mattia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Yepes Cayuela, Lídia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
El presente dataset corresponde a una muestra de 150 trayectorias laborales (n=150 individuos) incorporando más de 2500 variables con información sobre los individuos (ego) y sus trayectorias generada en el marco del proyecto "La acumulación y uso de capital social en los jóvenes con trayectorias laborales de inestabilidad ¿También el efecto Mateo? (CAPSINES) - ref. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona 2020 - 10.34810/data29
5 documents
7.
44 p, 833.1 KB Las políticas de mentorización y de generación de capital social en las trayectorias laborales juveniles precarias / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Rodríguez, Joan (Rodríguez Soler) (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Las recientes crisis económica y sociosanitaria han puesto de manifiesto las debilidades de un mercado de trabajo que acaba expulsando a los colectivos más débiles. Entre ellos, este documento pone el foco en el colectivo de jóvenes y sus dificultades para desarrollar trayectorias laborales estables. [...]
2021 (QUIT working papers series ; 26) - 10.13140/RG.2.2.12299.62249  
8.
65 p, 1.9 MB Independent Workers and Industrial Relations in Europe - i-WIRE. Country case study : Spain / Martin, Antonio (Martin Artiles) ; Molina Romo, Óscar 1962- ; Godino Pons, Alejandro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
The traditional framework of employment relations in Europe has been based on the collective negotiation between the organisations representing the employees' interests - the Trade Unions), the employers and their associations, and the state. [...]
2018 (I-WIRE National case studies)  
9.
31 p, 1018.4 KB Sectoral dynamics of the gender pay gap : an interdisciplinary approach / Sánchez Mira, Núria (University of Lausanne. Institute of Social Sciences and NCCR Lives) ; Serrano Olivares, Raquel (Universitat de Barcelona) ; Carrasquer, Pilar, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Studies have examined the effect of one or more dimensions of work organization on the gender pay gap(GPG), often for a given occupation or sector of activity. However, research has rarely addressed the institutional and organizational determinants of the GPG with a focus on their embeddedness acrossdifferent contexts. [...]
2020 (QUIT working papers series ; 25)  
10.
80 p, 921.1 KB Millorant l'ocupabilitat de la joventut al territori / Borràs Català, Vicent ; Moreno Colom, Sara, 1978- ; Trinidad Jiménez, Albert ; Alcaraz Coca, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2018  

Documents de recerca : 47 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 2 registres trobats  
1.
20.6 KB NETWIR : Networked Coordination of Industrial Relations / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Networked Coordination of Industrial Relations
NETWIR is a research project funded by the EU - DG Employment, Social Affairs & Inclusion (agreement number VP/2018/0023). Despite growing research on the comparative analysis of collective bargaining coordination and its impact, we still lack deeper knowledge about the mechanisms sustaining coordination. [...]
2018  
2.
Efectos de la pandemia en el mercado laboral / Godino Pons, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aportacions divulgatives del personal docent i de recerca de la UAB en relació amb la pandèmia del coronavirus.
2020 (La UAB respon)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.