Results overview: Found 162 records in 0.02 seconds.
Articles, 12 records found
Contributions to meetings and congresses, 82 records found
Periodical publications, 1 records found
Books and collections, 22 records found
Research literature, 44 records found
Graphic and multimedia documents, 1 records found
Articles 12 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
4 p, 359.9 KB El fracaso del modelo de empleo de la Unión Europea : comentario a las ponencias "Crisis y transformación del contrato de empleo" / Recio, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
El comentari està orientat a dibuixar el context general en el qual es desenvolupa la deterioració de les condicions de treball a la Unió Europea. Es debat la diferència entre les polítiques keynesianes de plena ocupació i la revisió de les mateixes per part de la Unió Europea. [...]
El comentario está dirigido a situar el contexto general en el que se desarrolla el deterioro de las condiciones de trabajo en la Unión Europea. Se discute la diferencia entre las políticas keynesianas de pleno empleo y la revisión de las mismas por parte de la Unión Europea. [...]
This paper is bent on giving the general context of the deterioration of labor conditions in the European Union. The Keynesian policies of full employment are confronted with the European Union policy of employment. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.30
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 91-94  
2.
5 p, 362.2 KB Negociación en la empresa e individualización : tendencias más significativas de los cambios en la negociación colectiva / Lope Peña, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
Es presenten a debat aspectes significatius que suggereixen les ponències sobre "Reformes i transformacions en la negociació col·lectiva". Entre ells destaquen la potenciació de l'empresa com a eix de la negociació col·lectiva i la creixent tendència a individualitzar les relacions col·lectives de treball. [...]
Se presentan a debate aspectos significativos que sugieren las ponencias sobre "Reformas y transformaciones en la negociación colectiva". Entre ellos destacan la potenciación de la empresa como el eje de la negociación colectiva y la creciente tendencia a individualizar las relaciones colectivas de trabajo. [...]
The papers presented in the session on "Reforms and changes in collective bargaining" proposed significant and suggesting aspects for debate. Some of the most remarkable are: the strengthening of the company as the hub of collective bargaining and the growing tendency to individualize the collective industrial relations. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.27
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 61-65  
3.
26 p, 660.5 KB Presentación : Transformaciones recientes en el modelo de relaciones laborales / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
Las reformas del mercado de trabajo y del estado del bienestar tienden a configurar un nuevo modelo de relaciones laborales de carácter neoliberal, inspirado en el modelo de capitalismo flexible anglosajón. [...]
Les reformes del mercat de treball i de l'estat del benestar tendeixen a configurar un nou model de relacions laborals de caràcter neoliberal, inspirat en el model de capitalisme flexible anglosaxó. [...]
The reforms of the labor market and welfare state tend to set up a new model of labor relations neoliberal, inspired by the Anglo-Saxon model of flexible capitalism. Short-term oriented and based on the logic of financialisation of the economy as a mechanism of social discipline. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.23
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 1-26  
4.
10 p, 277.9 KB Los Colectivos más débiles del mercado laboral : ¿la excepción como norma? / Carrasquer, Pilar, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Recio, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
La crisi iniciada en 2007 agreuja alguns dels trets estructurals de l'ocupació i del mercat laboral a Espanya, al mateix temps que defineix nous eixos de desigualtat. Les dones, els joves d'ambdós sexes i les persones adultes majors de 45- 50 anys conformen el gruix dels col·lectius que pitjor suporten al mercat de treball, l'impacte de la crisi. [...]
La crisis iniciada en 2007 agudiza algunos de los rasgos estructurales del empleo y del mercado laboral en España, al tiempo que define nuevos ejes de desigualdad. Las mujeres, los jóvenes de ambos sexos y las personas adultas mayores de 45- 50 años conforman el grueso de los colectivos que peor soportan en el mercado de trabajo, el impacto de la crisis. [...]
The financial crisis started in 2007 is intensifying the structural characteristics of employment and Spanish labor market, while producing new inequality focus. Women, young people and people over 45-50 year old are the collectives that are bearing the worst consequences of crisis. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.19
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 185-194  
5.
14 p, 282.5 KB ¿Están fallando las políticas de empleo? / Miguélez, Fausto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
L'article analitza les polítiques d'ocupació que Espanya, sota mandat de la UE, està duent a terme en aquest període de crisi. Després de comparar les polítiques actuals amb el que havien estat tradicionalment i analitzar els seus efectes, l'article conclou que l'objectiu real no és crear i millorar l'ocupació sinó, potser, preparar a Europa -a Espanya en aquest cas- per competir amb altres regions econòmiques sobre la base de baixos salaris.
El artículo analiza las políticas de empleo que España, bajo mandato de la UE, está llevando a cabo en la crisis. Después de comparar las políticas actuales con lo que eran tradicionalmente estas políticas y analizar el efecto que están teniendo, el artículo llega a la conclusión que el objetivo real no es crear empleo y mejorar el empleo. [...]
This paper describes and discusses the employment policies that Spain, under mandate of the EU, is carrying out as the result of the crisis. After comparing the current policies with those traditional ones and analyzing its effects, the article concludes that the real objective behind them is not to create and improve employment but to prepare Europe - Spain, in this case - to compete with other economic regions on the basis of low wages.

2013 - 10.5565/rev/aiet.15
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 143-156  
6.
16 p, 280.5 KB Políticas de empleo en la UE : respuestas nacionales y europea a la crisis / Molina Romo, Óscar 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Ibáñez Galcerán, Zyab (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
L'objectiu d'aquest capítol és oferir en primer lloc un panorama de l'evolució de l'estratègia europea d'ocupació i la seva reformulació en el context de la crisi econòmica. En segon lloc, s'analitzen les polítiques d'ocupació d'alguns estats membres per fer front al nou context i la influència de les orientacions europees en aquestes. [...]
El objetivo de este capítulo es ofrecer en primer lugar un panorama de la evolución de la estrategia europea de empleo y su re-formulación en el contexto de la crisis económica. En segundo lugar, se analizan las políticas de empleo de algunos estados miembros para hacer frente al nuevo contexto y la influencia de las orientaciones europeas en éstas. [...]
This chapter aims at providing a general overview of the development of the European Employment Strategy and its revision in the context of the economic crisis. The paper also looks at employment policies followed by some member states as a reaction to the economic crisis and to what extent have been influenced by European guidelines. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.14
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 127-142  
7.
16 p, 388.7 KB Nexos : empleo público, sindicatos y binestar / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
La interrelació entre ocupació pública, sindicats i Benestar ha demostrat la seva contribució històrica a la cohesió social i a la correcció dels desequilibris generats pel mercat de treball. El sistema Gante posa en relleu que és possible un altre model de capitalisme alternatiu al neoliberalisme. [...]
La interrelación entre empleo público, sindicatos y Bienestar ha demostrado su contribución histórica a la cohesión social y a la corrección de los desequilibrios generados por el mercado trabajo. [...]
The relationship between public employment, unions and Welfare has shown its historic contribution to social cohesion and to correct the imbalances created by the labor market. The Ghent System shows that it is possible another alternative model of capitalism to neoliberal paradigm. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.13
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 111-126  
8.
20 p, 351.5 KB La Lejanía de la acción local sobre el empleo respecto a las premisas de la activación : dos ejemplos locales de políticas activas de empleo / Lope Peña, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
L'Estratègia Europea d'Ocupació orienta les accions de tots els estats membres en matèria d'ocupació i de cohesió social. Aquesta Estratègia va fixar una sèrie d'objectius per al conjunt de la UE en l'horitzó del 2010 i així ho ha fet també pel 2020. [...]
La Estrategia Europea de Empleo orienta las acciones de todos los estados miembros en materia de empleo y de cohesión social. Dicha Estrategia fijó una serie de objetivos para el conjunto de la UE en el horizonte del 2010 y así lo ha hecho también para el 2020. [...]
The European Employment Strategy guides the actions of all member states concerning employment and social cohesion issues. The EES set some goals for the EU as a whole in the perspective of 2010 and of 2020 as well. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.12
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 91-110  
9.
20 p, 392.8 KB 2012 : segunda recesión / Recio, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
El comportament del mercat laboral en 2012 presenta una sèrie de canvis significatius respecte a anteriors episodis de crisi. En 2012 ha tingut lloc una segona recessió que ha suposat la major destrucció d'ocupació des de 2009. [...]
El comportamiento del mercado laboral en 2012 presenta una serie de cambios significativos respecto a los anteriores años de crisis. En 2012 ha tenido lugar una segunda recesión que ha significado la mayor destrucción de empleo desde 2009. [...]
In 2012 the Spanish labour market shows significant changes in relation to previous periods of crisis. During 2012 the Spanish economy experiences a second recession which has produced the highest employment destruction since 2009. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.2
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 1-20  
10.
2 p, 85.5 KB Presentación / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Miguélez, Fausto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
Presentamos con este primer número el Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, editado por el Institut d'Estudis del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales analizará año tras año la evolución, las características y las tendencias del mercado de trabajo, las relaciones laborales y las políticas de empleo en España, a través de un conjunto de artículos que abordan el tema desde las perspectivas sociológica, económica y jurídica.
2013 - 10.5565/rev/aiet.21
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. i-ii  

Articles : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 82 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
8 p, 151.6 KB El empleo público en España : insuficiente, envejecido y (una parte) precarizado / García Calavia, Miguel Ángel (Universitat de València) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornades IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
2.
4 p, 227.9 KB El equilibrio entre los principios de acceso al empleo público y la estabilidad en el empleo: un enfoque en perspectiva comunitaria / Beltran de Heredia Ruiz, Ignasi (Universitat Oberta de Catalunya) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornadas IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
3.
23 p, 449.7 KB Regulación, relaciones y condiciones de empleo en los cuidados residenciales / Godino, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornadas IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
4.
18 p, 650.4 KB Teletrabajo y desconexión como medida de prevención de riesgos laborales / Moreno Solana, Amanda (Universidad Carlos III de Madrid) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornadas IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
5.
28 p, 5.8 MB Exposición a riesgos laborales psicosociales y salud mental : evidencias en España en el período 2005-2021 / Navarro Giné, Albert (Organization of Work And Health (POWAH). Research group on Psychosocial risks) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornades IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
6.
2 p, 135.9 KB X Jornades IET "Condicions de treball i ocupació : una mirada a les administracions públiques" / Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
La pandèmia està posant a prova les condicions de treball i d'ocupació. No només pel seu impacte directe en l'ocupació i en les condicions de vida, sinó perquè s'ha convertit, a més, en l' escenari en què s' estan desenvolupant mutacions de fons en el treball, l'ocupació i les relacions laborals. [...]
2022
Jornades IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022
2 documents
7.
10 p, 810.1 KB El impacto de la covid sobre las relaciones de empleo y trabajo / Vallecillo Gámez, María Rosa (Universidad de Jaén) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2021
Jornadas IET "De la gran recesión a la pandemia: impacto sobre el trabajo y las relaciones laborales". Universitat Autònoma de Barcelona, : 2021
2 documents
8.
10 p, 294.5 KB La crisis de la Covid-19 : ¿una oportunidad perdida? / Moreno Colom, Sara, 1978- ; Borràs Català, Vicent ; Arboix, Paula ; Riera, Mireia ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2021
Jornadas IET "De la gran recesión a la pandemia: impacto sobre el trabajo y las relaciones laborales". Universitat Autònoma de Barcelona, : 2021  
9.
10 p, 695.2 KB Covid-19, condicions de treball i salut : plou sobre mullat / Llorens Serrano, Clara (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) ; Research group on Psychosocial risks, Organization of Work And Health (POWAH) ; Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2021
Jornadas IET "De la gran recesión a la pandemia: impacto sobre el trabajo y las relaciones laborales". Universitat Autònoma de Barcelona, : 2021  
10.
30 p, 584.0 KB La extensión y calidad del Teletrabajo / Molina Romo, Óscar, 1962- ; Godino, Alejandro ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2021
Jornadas IET "De la gran recesión a la pandemia: impacto sobre el trabajo y las relaciones laborales". Universitat Autònoma de Barcelona, : 2021  

Contributions to meetings and congresses : 82 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Periodical publications 1 records found  
1.
33 p, 268.5 KB Memòria d'activitat / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005-  

Books and collections 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
57 p, 266.7 KB Les polítiques de temps : un debat obert / Torns, Teresa ; Borràs Català, Vicent ; Moreno Colom, Sara, 1978- ; Recio, Carolina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe pretén oferir un balanç sobre les polítiques de temps, alhora que clarifica les actuacions existents i amplia el debat que les acompanya.
Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Regidoria Nous Usos Socials del Temps a la Ciutat, 2006 (Dossiers del Temps)  
2.
121 p, 3.3 MB Dones i Treballs : una aproximació al mercat de treball de Barcelona des de la perspectiva de gènere / Moreno Colom, Sara, 1978- ; Sánchez Mira, Núria ; Borràs Català, Vicent ; Ajuntament de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Barcelona : Consell Econòmic i Social de Barcelona, 2018  
3.
109 p, 1.8 MB El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona / Carrasquer, Pilar, 1957- ; Do Amaral Pinto, Mariana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
L'estudi de les desigualtats de gènere en el mercat de treball és un àmbit consolidat en les anàlisis del treball de les dones i, en general, de les anàlisis del mercat laboral, tant des de perspectives convencionals com, especialment, des d'una perspectiva de gènere. [...]
Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, 2019  
4.
26 p, 1.0 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió dels ocupadors sobre els graduats en infermeria / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  
5.
28 p, 1.3 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió dels ocupadors sobre els graduats en medicina / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  
6.
26 p, 840.4 KB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa: l'opinió de les empreses de consultoria sobre els graduats en economia, ADE i empresarials / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  
7.
24 p, 1.1 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa: l'opinió de les empreses sobre els graduats en comunicació / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  
8.
23 p, 1.2 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa: l'opinió de les empreses sobre els enginyers de la comunicació / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  
9.
27 p, 1.3 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió de les empreses sobre la formació dels enginyers de producció / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  
10.
26 p, 1.2 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió de les empreses sobre els arquitectes i els enginyers civils / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2016  

Books and collections : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 44 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 229.6 KB Impacto de género del teletrabajo : experiencias del confinamiento y recomendaciones para una futura regulación / Moreno Colom, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
IGETECO es una investigación financiada por la convocatoria de Banco Santander/CRUE(SUPERACOVID19_2. 2. IGETECO) y realizada por el Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo (QUIT) de la UAB y el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB) . [...]
2021  
2.
31 p, 684.7 KB Impacto de género del teletrabajo durante la pandemia de la COVID-19. Una propuesta de modelo de análisis / Moreno Colom, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Borràs Català, Vicent (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Arboix, Paula ; Riera, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
El objetivo del este Working Paper es presentar el modelo de análisis diseñado, e implementado durante la fase cualitativa, en el marco del proyecto "El impacto de género del teletrabajo y rutinas de confinamiento: más allá de lo obvio - IGETECO". [...]
2021 (QUIT working papers series ; 27)  
3.
1.5 MB Base de datos del proyecto "La acumulación y uso de capital social en los jóvenes con trayectorias laborales de inestabilidad ¿También el efecto Mateo?" (CAPSINES) / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Barranco Font, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; González Heras, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Muntanyola-Saura, Dafne (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Rodríguez, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Vacchiano, Mattia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Yepes Cayuela, Lídia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
El presente dataset corresponde a una muestra de 150 trayectorias laborales (n=150 individuos) incorporando más de 2500 variables con información sobre los individuos (ego) y sus trayectorias generada en el marco del proyecto "La acumulación y uso de capital social en los jóvenes con trayectorias laborales de inestabilidad ¿También el efecto Mateo? (CAPSINES) - ref. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona 2020 - 10.34810/data29
5 documents
4.
44 p, 833.1 KB Las políticas de mentorización y de generación de capital social en las trayectorias laborales juveniles precarias / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Rodríguez, Joan (Rodríguez Soler) (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Las recientes crisis económica y sociosanitaria han puesto de manifiesto las debilidades de un mercado de trabajo que acaba expulsando a los colectivos más débiles. Entre ellos, este documento pone el foco en el colectivo de jóvenes y sus dificultades para desarrollar trayectorias laborales estables. [...]
2021 (QUIT working papers series ; 26) - 10.13140/RG.2.2.12299.62249  
5.
65 p, 1.9 MB Independent Workers and Industrial Relations in Europe - i-WIRE. Country case study : Spain / Martin, Antonio (Martin Artiles) ; Molina Romo, Óscar 1962- ; Godino, Alejandro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
The traditional framework of employment relations in Europe has been based on the collective negotiation between the organisations representing the employees' interests - the Trade Unions), the employers and their associations, and the state. [...]
2018 (I-WIRE National case studies)  
6.
31 p, 1018.4 KB Sectoral dynamics of the gender pay gap : an interdisciplinary approach / Sánchez Mira, Núria (University of Lausanne. Institute of Social Sciences and NCCR Lives) ; Serrano Olivares, Raquel (Universitat de Barcelona) ; Carrasquer, Pilar, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Studies have examined the effect of one or more dimensions of work organization on the gender pay gap(GPG), often for a given occupation or sector of activity. However, research has rarely addressed the institutional and organizational determinants of the GPG with a focus on their embeddedness acrossdifferent contexts. [...]
2020 (QUIT working papers series ; 25)  
7.
80 p, 921.1 KB Millorant l'ocupabilitat de la joventut al territori / Borràs Català, Vicent ; Moreno Colom, Sara, 1978- ; Trinidad Jiménez, Albert ; Alcaraz Coca, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2018  
8.
52 p, 1.6 MB El trabajo y el empleo en la era digital : ¿una nueva ola de precarización? / Hualde, Alfredo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2019 (QUIT working papers series ; 24)  
9.
54 p, 1.1 MB Who overcomes collective bargaining? Outsourcing practices, regulatory framework and facility management in Spain / Godino, Alejandro ; Molina Romo, Óscar 1962- ; RECOVER project - Relaunching Collective Bargaining Coverage in Outsourced Services ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2019 (RECOVER Country Reports)  
10.
93 p, 1.4 MB Outsourcing of services in France. The Challenges from Collective Bargaining System / Rodríguez-Soler, Joan ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; RECOVER project - Relaunching Collective Bargaining Coverage in Outsourced Services
2019 (RECOVER Country Reports)  

Research literature : 44 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Graphic and multimedia documents 1 records found  
1.
Efectos de la pandemia en el mercado laboral / Godino, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aportacions divulgatives del personal docent i de recerca de la UAB en relació amb la pandèmia del coronavirus.
2020 (La UAB respon)  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.