El terme de cerca centre + de + suport + a + la + innovació + i + recerca + educativa + en + llengües dins l'índex autor no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
1   Centre (CIN2)
10   Centre (CRECIM)
3   Centre (França)
1   Centre (França) Laboratoire Jacques Louis Lions
1   Centre (França) Lions
43   Centre 1978)
3   Centre ? $0
3   Centre ? $0
3   Centre ? $0
3   Centre ? $0 0000 0002 8070 0634 $a Yousfi López