Results overview: Found 21 records in 0.02 seconds.
Research literature, 21 records found
Research literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
124 p, 1.8 MB ST-elevation myocardial infarction : gaps in current knowledge / Tizon Marcos, Helena ; Marrugat, Jaume, , dir. ; Poirier, Paul, dir. ; Cladellas Capdevila, Mercè, dir.
Les malalties isquèmiques del cor són la causa principal de mortalitat al món i a Europa. El seu mecanisme etiopatogènic fonamental és l'aterosclerosi; la inestabilització d'una lesió aterosclerosa comporta, eventualment, una síndrome coronària aguda. [...]
Las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de muerte en el mundo y en Europa. El fenómeno etiopatogénico fundamental en la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis y la inestabilización de las lesiones aterosclerosas comporta, eventualmente, un síndrome coronario agudo. [...]
Ischemic heart disease (IHD) is the leading cause of deaths in the world. In Europe ischemic heart disease is also the leading cause of death in both women and men. The disruption of an atherosclerotic lesion is the most common etiopathogenic finding of this entity. [...]

2021  
2.
114 p, 3.5 MB Insuficiencia Cardiaca e Hipertensión : nuevos retos por parte de Enfermería en la Atención Primaria / Dalfó Pibernat, Artur ; Comín-Colet, Josep, dir. ; Cladellas Capdevila, Mercè, dir.
Introducció. La Monitorització Ambulatòria de la Pressió Arterial (MAPA) és fonamental en el diagnòstic i seguiment de la hipertensió arterial (HTA) El grau de coneixement en la interpretació i la efectivitat d'activitats formatives és desconegut. [...]
Introducción. La Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA) es fundamental en el diagnóstico y seguimiento de la hipertensión arterial (HTA) El grado de conocimiento en la interpretación y la efectividad de actividades formativas es desconocido. [...]
Introduction: Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) is fundamental to diagnosing and monitoring arterial hypertension yet it is not known how effective training could be in improving knowledge of ABPM. [...]

2020  
3.
179 p, 12.0 MB implantació d'un model d'Atenció Integrada de Cardiologia - Atenció Primària en l'abordatge de pacients amb malalties cardáques cròniques / Freixa-Pamias, Román ; Lupón, Josep, dir. ; Martinez Rubio, Antoni, dir. ; Cladellas Capdevila, Mercè, dir.
Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mortalitat i morbiditat en els països desenvolupats i la tendència és cap al seu augment, donat el progressiu envelliment de la població, l'augment dels factors de risc i la major supervivència dels pacients gràcies als avenços en la prevenció i el tractament. [...]
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad y morbilidad en los países desarrollados y la tendencia es a su aumento, dado el progresivo envejecimiento de la población, la alta prevalencia de factores de riesgo y la mayor supervivencia de los pacientes debido a los avances en la prevención y el tratamiento. [...]
Cardiovascular disease is the leading cause of mortality and morbidity in developed countries and the trend is towards its increase, given the progressive aging of the population, the high prevalence of risk factors and the greater survival of patients due to advances in prevention and treatment. [...]

2020  
4.
112 p, 2.1 MB Aspectos emergentes en la fisiopatología del hierro en insuficiencia cardiaca crónica : implicaciones clínicas, pronósticas y asociación con la activación neurohormonal / Moliner Borja, Pedro ; Comín-Colet, Josep, dir. ; Cladellas Capdevila, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
El objetivo de la tesis fue analizar el perfil clínico y el pronóstico de los pacientes con IC en función de la alteración de los parámetros de depósito del hierro frente a la alteración del transporte. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
5.
133 p, 1.8 MB Influència pronòstica del codi infart en els pacients amb infart agut de miocardi amb elevació del segment st : anàlisi del control dels factors de risc cardiovascular / Ribas Barquet, Núria ; Elosua, Roberto, dir. ; García García, Cosme, dir. ; Cladellas Capdevila, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
Els últims anys s'ha reduït la mortalitat intrahospitalària de l'infart agut de miocardi, en part, gràcies als tractaments de reperfusió, la fibrinòlisi i posteriorment l'intervencionisme coronari percutani. [...]
In recent years, the in-hospital mortality of ST-elevation acute myocardial infarction (STEMI) has been decreased, in large part, mostly due to reperfusion therapy, initially fibrinolytic treatment and later, primary percutaneous coronary intervention (PPCI). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
6.
106 p, 7.6 MB Comorbilidades en los pacientes con síndrome coronario agudo : nuevas evidencias de la anemia nosocomial y del déficit de hierro / Meroño Dueñas, Oona ; Cladellas Capdevila, Mercè, dir. ; Comín-Colet, Josep, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
7.
115 p, 3.6 MB Impacto del déficit de hierro en los síntomas, capacidad funcional y calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica : nuevas evidencias / Enjuanes Grau, Cristina ; Comín-Colet, Josep, dir. ; Cladellas Capdevila, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
A pesar de la mejoría en el tratamiento de la IC en los últimos años, muchos pacientes siguen presentando síntomas que repercuten negativamente en las actividades de la vida diaria. Las comorbilidades podrían estar jugando un papel determinante en este aspecto. [...]
Despite the improvement in the treatment of HF in recent years, many patients continue to present symptoms that have a negative impact on activities of daily living. Comorbidities may be playing a determining role in this regard. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
8.
77 p, 2.3 MB Deterioro cognitivo en pacientes con insuficiencia cardiaca / González Moneo, María Jesús ; Verdú Rotellar, Jose María, dir. ; Comín-Colet, Josep, dir. ; Cladellas Capdevila, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
La insuficiència cardíaca crònica (IC) és un greu problema de salut que afecta l'1% -2% de la població adulta i de 8 a 10% dels pacients majors de 75 anys. El deteriorament cognitiu és un factor que empitjora el pronòstic, augmenta la mortalitat i es tradueix en majors taxes d'hospitalització. [...]
La insuficiencia cardíaca crónica (IC) es un grave problema de salud que afecta al 1% -2% de la población adulta y de 8 a 10% de los pacientes mayores de 75 años. El deterioro cognitivo es un factor que empeora el pronóstico, aumenta la mortalidad y se traduce en mayores tasas de hospitalización. [...]
Abstract Chronic Heart Failure (HF) is a serious health problem that affects 1% -2% of the adult population and 8 to 10% of patients over 75 years. One factor that worsens the prognosis, increases mortality and translates into higher hospital admission rates in these patients is cognitive impairment. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
9.
136 p, 2.2 MB Evolució inicial dels ictus per arteriosclerosi carotídia. Severitat, deteriorament neurològic i recurrència / Cuadrado-Godia, Elisa ; Roquer González, Jaume, dir. ; Cladellas Capdevila, Mercè, tut. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
L'arteriosclerosi és la principal causa de mortalitat avui en dia a nivell mundial. Dintre de les seves manifestacions clíniques, aquesta tesi s'ha centrat en l'estudi dels ictus per arteriosclerosi carotídia (AC) , una causa molt freqüent d'ictus a la nostra població. [...]
Atherosclerosis is the leading cause of death worldwide. This thesis focuses on one of its clinical manifestations, the strokes due to carotid atherosclerosis (CA). This is one of the most frequent sources of stroke in our population and carries a high risk of recurrence. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
10.
133 p, 1.9 MB Utilitat del ferro endovenós per al tractament de l'anèmia periquirúrgica en cirurgia ortopèdica / Bisbe Vives, Elvira ; Cáceres Palou, Enrique, dir. ; Montllau, Joan Carles, dir. ; Cladellas Capdevila, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
Aquesta tesi, realitzada com a compendi de publicacions, vol demostrar quina es la utilitat del ferro intravenós en el tractament de l'anèmia preoperatòria i postoperatòria en el context d'un pla personalitzat per tal d'evitar la transfusió i millorar l'evolució del pacient de cirurgia ortopèdica major. [...]
This thesis, conducted as a compendium of publications, wants to prove the utility of intravenous iron for treating pre and postoperative anaemia in the context of a personalized plan to avoid transfusion and improve the outcomes in major orthopaedic surgery patients. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Research literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.