Resultats globals: 61 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 1 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 2 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 9 registres trobats
Materials acadèmics, 48 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
20 p, 292.5 KB Working through asymmetries of knowledge and expertise in a «giving back to the field» session / Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Moore de Luca, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona)
This article examines a «giving back to the field» experience in a state-funded faith school in Catalonia (Spain), where we conducted ethnographic fieldwork on the introduction of English as a vehicular language in compulsory schooling. [...]
2019 - 10.14516/fde.699
Foro de educación, Vol. 17 Núm. 27 (2019) , p. 147-165  

Contribucions a jornades i congressos 2 registres trobats  
1.
9 p, 343.3 KB Llegir i escriure críticament en el context d'assignatures impartides en anglès : el cas de la titulació de mestre especialitat llengua estrangera / Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Feixas, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Masats, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
L'ensenyament d'assignatures en terceres llengües és una prioritat de la Comunitat Europea, del DURSI, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, de la UAB, de la Facultat de Ciències de l'Educació d'aquesta mateixa universitat, i també de la titulació de Mestre Especialitat Llengua Estrangera. [...]
Teaching in another language in higher education institutions is a priority in the context of Europe, Catalonia and the University Autònoma of Barcelona. A group of university teachers from the Faculty of Education of the University Autònoma of Barcelona was awarded a project on educational innovation funded by the Generalitat of Catalonia, namely MQD, whose main aim is to improve the linguistic competencies of students enrolled in a pre-service teacher education programme targeted at future primary teachers of English. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
2.
10 p, 130.2 KB Millora de les competències en llengua anglesa dels alumnes de la titulació de mestre especialitat llengua estrangera mitjançant la impartició d'assignatures no-lingüístiques en anglès : una experiència AICLE / Feixas, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Els avantatges de les propostes didàctiques basades en l'aprenentatge integrat de continguts i llengua (AICLE) són nombrosos i entre ells destaca el fet que en la selecció dels continguts es tenen en compte les capacitats cognitives, lingüístiques i comunicatives dels estudiants (Caballero i Masats, 1999) i que l'aprenentatge de la llengua s'emmarca en un context real. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
12 p, 86.3 KB Ensenyant en anglès a la universitat, una experiència compartida / Feixas, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Masats, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
El treball que presentem recull un conjunt de reflexions que un grup de sis docents de diferents departaments de la Facultat de Ciències de l'Educació ha obtingut sobre l'experiència d'ensenyar les assignatures en llengua anglesa a la titulació de Mestre. [...]
El trabajo que presentamos recopila un conjunto de reflexiones que un grupo de seis docentes de diferentes departamentos de la Facultad de Ciencias de la Educación ha obtenido sobre la experiencia de enseñar las asignaturas en lengua inglesa en la titulación de Maestro, especialidad en Lengua Extranjera, y algunas estrategias docentes que han llevado a cabo con el fin de hacerla más efectiva. [...]
The study discussed in this article compiles a set of reflections of a group of six educators from different departments within the Faculty of Education on the experience of teaching their courses in English in the Foreign Language Teaching degree programme, as well as some teaching strategies they have used to make it more effective. [...]

IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 137-148
3 documents

Documents de recerca 9 registres trobats  
1.
51 p, 928.5 KB The Linguistic Landscape of an English-Speaking University Campus in Quebec : The Case of Bishop's University / Sagués Jorba, Laura ; Codó, Eva, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This study aims to determine what languages are present in an English-speaking campus in francophone Quebec (Canada) and what roles they play. I begin by examining the language policies that apply to the campus' signmakers to then focus on actual language use in the displayed signs. [...]
Aquest estudi aspira a determinar les llengües presents en un campus angloparlant del Quebec francòfon (Canadà) i els rols que hi desenvolupen. Començo examinant les polítiques lingüístiques dirigides a les entitats que creen els cartells del campus, i, tot seguit, investigo l'ús real de les llengües emprades. [...]
Este estudio aspira a determinar las lenguas presentes en un campus anglohablante del Quebec francófono (Canadá) y los roles que llevan a cabo. Empiezo examinando las políticas lingüísticas dirigidas a las entidades que crean los carteles del campus, y, seguidamente, investigo el uso real de las lenguas empleadas. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2.
369 p, 26.3 MB Multilingualism, elitism and ideologies of globalism in international schools in Catalonia : an ethnographic study / Sunyol Garcia-Moreno, Andrea ; Codó, Eva, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
En les últimes dècades, moltes escoles d'elit fundades segons paràmetres nacionals s'han internacionalitzat per adaptar-se a les condicions canviants de les societats en la modernitat tardana, i mantenir-se competitives en un mercat educatiu altament disputat. [...]
In the last decades, many elite schools, which were founded following national models of education, have been internationalising to adapt to the rapidly changing conditions of neoliberalised late-modern societies and remain competitive in highly disputed education markets. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
3.
121 p, 2.6 MB Trying to stay ahead and stay relevant : aspirations, expectations, and practices in and around an English-Immersion Rugby Summer Camp in Ireland / McDaid, Jessica ; Codó Olsina, Eva, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Immersion-abroad experiences for teenagers are filling a niche in Spain's private EFL market linked to the nation's 'English Frenzy' and its chronic dissatisfaction with traditional teaching methodologies. [...]
Les experiències d'immersió a l'estranger omplen un buit en el mercat privat d'anglès com a llengua estrangera (EFL) en Espanya, vinculat al frenesí amb l'anglès i la crònica insatisfacció amb les metodologies d'ensenyament tradicionals. [...]

Juliol 2020  
4.
79 p, 7.0 MB We Appreciate Power : a multimodal critical discourse analysis of Grimes' Music Video Posted on YouTube / Enguídanos Gómez, Adrià ; Codó, Eva, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The aim of this dissertation is to produce a multimodal critical discourse analysis of Grimes' video We Appreciate Power. This will serve to explore issues of ideology, identity and multilingualism in both the music video and the YouTube polylogues generated in the same web page. [...]
El objetivo de esta disertación es producir un análisis de discurso crítico multimodal del vídeo de Grimes We Appreciate Power. Esto servirá para explorar temas de ideología, identidad y multilingüismo dentro, tanto del vídeo musical, como de los polílogos generados en la misma página web de YouTube. [...]
L'objectiu d'aquesta dissertació és produir una anàlisi de discurs crític multimodal del vídeo de Grimes We Appreciate Power. Això servirà per explorar temes d'ideologia, identitat i multilingüisme dins, tant del vídeo musical, com dels polílegs generats a la mateixa pàgina web de YouTube. [...]

2019
Grau en Estudis Anglesos [801]  
5.
87 p, 2.5 MB "English frenzy" among Spanish higher education students : neoliberal subjects in a global job market / Maslanka Figueroa, María ; Codó, Eva, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The acquisition of English has become a necessity for both students and workers in the current global economic context. This phenomenon has resulted in an "English frenzy", a fever motivated by the language ideology of necessitation - which in turn is influenced by neoliberalism - through which English has become the key skill needed for students and workers to become employable subjects. [...]
2019
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
6.
37 p, 806.0 KB Critical Discourse Analysis : media representations of Career Woman / Kropsu, Laura ; Codó, Eva, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper is a Critical Discourse Analysis that deals with career women representations in three articles found in an online magazine called Entrepreneur. Before focusing on the empirical study, relevant previous literature about representations of women in the media in general, as well as of career women, is presented. [...]
Este artículo presenta un análisis crítico del discurso que trata las representaciones de mujeres de carrera en tres artículos extraídos de una revista en línea, Entrepreneur. Antes de centrarse en el estudio empírico, se presenta la literatura previa relevante sobre las representaciones de las mujeres en los medios de comunicación en general, y también de las mujeres de carrera. [...]
Aquest article presenta una anàlisi crítica del discurs en què es tracten les representacions de dones de carrera en tres articles extrets d'una revista en línia, Entrepreneur. Abans de centrar-se en l'estudi empíric, es presenta la literatura prèvia rellevant sobre les representacions de les dones als mitjans de comunicació en general, i també de les dones de carrera. [...]

2019
Grau en Estudis Anglesos [801]  
7.
39 p, 907.8 KB English Language Assistantship Programmes as Municipal Public Policy : a case study / Jurado Gómez, Glòria ; Codó, Eva, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Although the English Language Assistantship Programme (ELAP) is being implemented throughout all Spain in state-funded and private schools, its intrusion in the public policy arena at a local level is unprecedented. [...]
El Programa d' Auxiliars de Conversa en Anglès s'implementa a tota Espanya en centres públic i privats. No obstant, en aquests darrers anys hi ha hagut una intrusió en l'àmbit de les polítiques públiques a nivell local sense precedents. [...]
El Programa de Auxiliares de Conversación en Inglés es implementado en toda España en centros públicos y privados. No obstante, en estos últimos años ha habido una intrusión en el ámbito de las políticas púbticas a nivel local sin precedentes. [...]

2019
Grau en Estudis Anglesos [801]  
8.
408 p, 7.9 MB Emmaus as a transnational imagined community language, interdiscursivity and stratification in a social movement / Garrido Sardà, Maria Rosa ; Codó, Eva, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Codó, Eva, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Aquesta tesi és una etnografia sociolingüística crítica d'un moviment social transnacional. Investiga la construcció discursiva i lingüística d'una identitat comuna així com de la diferència social dintre del moviment Emmaús des del punt de vista de dues comunitats de pràctica. [...]
This thesis is a critical sociolinguistic ethnography of a transnational social movement. It investigates the situated discursive and linguistic construction of a common identity as well as social difference within the Emmaus movement from the viewpoint of two communities of practice. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
9.
191 p, 1.4 MB The Struggle for meaning : immigration and multilingual talk in an institutional setting / Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Moyer, Melissa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Aquesta tesi analitza la (re)producció de les desigualtats socials a través de l'estudi de les pràctiques lingüístiques que s'observen en el servei d'informació d'una oficina d'immigració a Barcelona. [...]
This thesis analyses the ways in which social inequalities are (re)reproduced through the examination of linguistic practices in the information service of a state immigration office in Barcelona. It is interpretive study which attempts to integrate micro- and macro-levels of analysis. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
4 documents

Materials acadèmics 48 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
1 p, 424.6 KB Pràctiques de redacció [00000] / Codó, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2001-02
Llicenciat en Filologia Anglesa [501]  
2.
6 p, 126.4 KB Mètodes de Recerca Qualitativa i Quantitativa [42297] / Solé Sabater, Maria Josep ; Cebrian, Juli ; Codó, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius d'aquest curs són (a) Proporcionar als estudiants les eines metodològiques necessàries per dur a terme investigacions lingüístiques a nivell de postgrau. (b) Introduir els estudiants a la investigació mitjançant mètodes qualitatius. [...]
The objectives of the course are (a) To provide students with the methodological tools needed to carry out linguistic research at a graduate level. (b) To introduce students to research using qualitative methods. [...]
Los objetivos del curso son (a) Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas necesarias para llevar a cabo la investigación lingüística a nivel de posgrado. (b) Introducir a los estudiantes a la investigación utilizando métodos cualitativos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]
3 documents
3.
5 p, 108.3 KB Ús i estratègies de la comunicació intercultural [100213] / Codó, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest curs pretén ser una introducció al camp d'estudi de la comunicació intercultural des d'una perspectiva lingüística. Per això, s'emfasitzaran els aspectes interaccionals, discursius i sociolingüístics del contacte comunicatiu entre persones d'orígens geogràfics, culturals i lingüístics diversos. [...]
This course intends to be an introduction to the field of study of intercultural communication from a linguistic perspective. For this reason, the interactional, discursive and sociolinguistic aspects of the communicative contact among individuals from diverse geographical, cultural and linguistic origins will be emphasised. [...]
Este curso pretende ser una introducción al campo de estudio de la comunicación intercultural desde una perspectiva lingüística. Por ello, se enfatizan los aspectos interaccionales, discursivos y sociolingüísticos del contacto comunicativo entre personas de orígenes geográficos, culturales y lingüísticos diversos. [...]

2022-23
Grau en Estudis Anglesos [801]
3 documents
4.
6 p, 126.8 KB Mètodes de Recerca Qualitativa i Quantitativa [42297] / Codó, Eva ; Solé Sabater, Maria Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius d'aquest curs són (a) Proporcionar als estudiants les eines metodològiques necessàries per dur a terme investigacions lingüístiques a nivell de postgrau. (b) Introduir els estudiants a la investigació mitjançant mètodes qualitatius. [...]
The objectives of this course are (a) To provide students with the methodological tools needed to carry out linguistic research at a graduate level. (b) To introduce students to research using qualitative methods. [...]
Los objetivos de este curso son (a) Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas necesarias para llevar a cabo la investigación lingüística a nivel de posgrado. (b) Introducir a los estudiantes a la investigación utilizando métodos cualitativos. [...]

2021-22
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]
3 documents
5.
8 p, 117.8 KB La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos [103581] / Codó, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest curs pretén dotar els futurs mestres d'anglès de les eines lingüístiques i comunicatives necessàries per actuar de manera eficaç i acurada com a professionals de l'ensenyament de i en llengua anglesa. [...]
This course aims at providing pre-service English teachers with the necessary linguistic and communicative resources to act efficiently and accurately as teaching professionals in English. For that reason, the first part of this course will be devoted to improving students' pronunciation. [...]
Este curso pretende dotar a los futuros maestros de inglés de las herramientas lingüísticas y comunicativas necesarias para actuar de manera eficiente y correcta como profesionales de la enseñanza de y en lengua inglesa. [...]

2021-22
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
6.
5 p, 107.5 KB Pragmàtica [100189] / Codó, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest curs es fa una introducció a l'ampli camp d'estudi de la pragmàtica lingüística i discursiva. S'examinen els marcs teòrics i els conceptes més rellevants per a l'anàlisi de textos tant orals com escrits des d'un punt de vista socio-interaccional i discursiu. [...]
This course is an introduction to the vast field of linguistic and discursive pragmatics. A few key theoretical frameworks and concepts will be examined. They will provide the tools for students to analyse both oral and written texts from a socio-interactional and discursive perspective. [...]
En este curso se propone ofrecer una introducción al amplio campo de estudio de la pragmática lingüística y discursiva. Se examinan los marcos teòricos y los conceptos más relevantes para el análisis de textos tanto orales com escritos desde un punto de vista social e interaccional. [...]

2021-22
Grau en Estudis Anglesos [801]
3 documents
7.
5 p, 125.7 KB Mètodes de Recerca Qualitativa i Quantitativa [42297] / Solé Sabater, Maria Josep ; Codó, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius d'aquest curs són (a) Proporcionar als estudiants les eines metodològiques necessàries per dur a terme investigacions lingüístiques a nivell de postgrau. (b) Introduir els estudiants a la investigació mitjançant mètodes qualitatius. [...]
Los objetivos de este curso son (a) Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas necesarias para llevar a cabo la investigación lingüística a nivel de posgrado. (b) Introducir a los estudiantes a la investigación utilizando métodos cualitativos. [...]

2020-21
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]
3 documents
8.
7 p, 116.4 KB Usos Bàsics de la Llengua Anglesa [103409] / Tort Cots, Irene ; Roig Mora, Arnau ; Iturregui-Gallardo, Gonzalo ; Barranqueras Martinez, Àngel ; Ament, Jennifer Rose ; Styles, Laura Jane ; Codó, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu general d'aquesta assignatura és establir les bases lingüístico-comunicatives perquè l'alumnat que accedeix al Grau d'Estudis Anglesos o a qualsevol Grau Combinat amb anglès pugui seguir amb èxit els seus estudis universitaris. [...]
El objetivo general de esta asignatura es establecer las bases lingüístico-comunicativas para que el alumnado que accede al Grado de Estudios Ingleses o cualquier Grado Combinado con inglés pueda seguir con éxito sus estudios universitarios. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents
9.
5 p, 108.2 KB Ús i estratègies de la comunicació intercultural [100213] / Codó, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest curs pretén ser una introducció al camp d'estudi de la comunicació intercultural des d'una perspectiva lingüística. Per això, s'emfasitzaran els aspectes interaccionals, discursius i sociolingüístics del contacte comunicatiu entre persones d'orígens geogràfics, culturals i lingüístics diversos. [...]
Este curso pretende ser una introducción al campo de estudio de la comunicación intercultural desde una perspectiva lingüística. Por ello, se enfatizan los aspectos interaccionales, discursivos y sociolingüísticos del contacto comunicativo entre personas de orígenes geográficos, culturales y lingüísticos diversos. [...]

2020-21
Grau en Estudis Anglesos [801]
3 documents
10.
1 p, 46.5 KB Història de la Segona Llengua (Anglès) [23999] / Codó, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2001-02
Llicenciat en Humanitats [78]  

Materials acadèmics : 48 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
7 Codó, Eva,
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.