Resultados globales: 48 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 2 registros
Documentos de investigación, Encontrados 9 registros
Materiales académicos, Encontrados 37 registros
Artículos Encontrados 2 registros  
1.
3 p, 61.5 KB Shakespeare, el cuc i la rosa (I) / Coral Escolà, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Text publicat com a notícia a la web de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona el 27/05/2020.
2020 (Llibres i música en temps de desassossec)  
2.
3 p, 69.5 KB Shakespeare, el cuc i la rosa (II) / Coral Escolà, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Text publicat com a notícia a la web de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona el 28/05/2020.
2020 (Llibres i música en temps de desassossec)  

Documentos de investigación Encontrados 9 registros  
1.
33 p, 434.9 KB "There's no mercy for me in heaven" : Converting Jews in William Shakespeare's "The Merchant of Venice" / Clemente García, Alba ; Coral Escolà, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Christianity is presented as a path that grants salvation and acceptance to the Jewish citizens of Venice. Nevertheless, this acceptance does not occur. This TFG argues that both conversions predicted in the earlier acts of the play bring along the true behaviour of the Christians who do not act according their principles.
El Cristianisme es presenta com un camí que concedeix la salvació i l'acceptació als ciutadans jueus de Venècia. No obstant, aquesta acceptació no es produeix. Aquest TFG defensa que les dues conversions predites als anteriors actes comporten el veritable comportament dels Cristians, qui no actuen segons els seus principis.
El Cristianismo se presenta como un camino que concede la salvación y la aceptación a los ciudadanos judíos de Venecia. Sin embargo, esta aceptación no sucede. Este TFG defiende que las dos conversiones previstas en los anteriores actos traen consigo el verdadero comportamiento de los Cristianos, quienes no actúan según sus principios.

2020
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
2.
35 p, 560.2 KB "As Water is in Water" : The Roman Perception of Egypt in Shakespeare's Antony and Cleopatra / Altarriba Benítez, Rita ; Coral Escola, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
In Shakespeare's Antony and Cleopatra, the characters live in a world of impending dissolution caused by the expansion of the Roman Empire and emphasised by their arrival in Egypt. In my TFG, I intend to demonstrate how water, in all its forms and dynamics, is the central element in all actions and events that take place in the play. [...]
En Antony and Cleopatra de Shakespeare, los personajes viven en un mundo de disolución inminente causada por la expansión del Imperio Romano y enfatizada por su llegada a Egipto. Mi TFG intenta demostrar como el agua, en todas sus formas y dinámicas, es el elemento central de todas las acciones y acontecimientos en la obra. [...]
A l'obra de Shakespeare d'Antony and Cleopatra, els personatges viuen en un món de dissolució imminent provocat per l'expansió de l'Imperi Romà i emfatitzada per la seva arribada a Egipte. El meu TFG intenta demostrar com l'aigua, en totes les seves formes i dinàmiques, és l'element central de totes les accions i esdeveniments dins l'obra. [...]

2019
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
3.
40 p, 394.4 KB "Catching the nearest way" : Free Will as the Cause of Tragedy in Shakespeare's Macbeth / Criado de Moxó, Elena ; Coral Escolà, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper explores Macbeth's free will. Since all the prophecies come true in the play, it could be considered that Macbeth was predestined to all the events he experiences. However, it can also be considered that, being only fated to be king, Macbeth makes the premonitions occur the way they occur, being his decision to kill Duncan what triggers his tragedy. [...]
Aquest treball explora el paper del lliure albir a Macbeth. Donat que es compleixen totes les premonicions, es pot considerar que estava predestinat al destí que li succeeix. No obstant, també es pot considerar que Macbeth, a través del seu lliure albir, fa que les profecies es compleixin de la manera com es compleixen, essent la decisió d'assassinar a Duncan el causant de la tragèdia del protagonista. [...]
Este trabajo explora el papel del libre albedrío en Macbeth. Teniendo en cuenta que se cumplen todas las profecías, se podría considerar que Macbeth estaba predestinado al destino que le sucede. No obstante, también se puede considerar que Macbeth, a través de su libre albedrío, hace que las premoniciones se cumplan de la forma en que se cumplen, siendo su decisión de asesinar el desencadenante de la tragedia del protagonista. [...]

2019
Grau en Estudis Anglesos [801]  
4.
44 p, 1.1 MB "An Image of Mysterious Wisdom" : Hermetic Philosophy and Dual Selfhood in Yeats's Poetic Dialogues / Moschini Izquierdo, Paula ; Coral Escolà, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
W. B. Yeats's search of wisdom through self-knowledge is reflected in his philosophical and poetical works. I explore the relevant relation between his philosophical beliefs, exposed in A Vision, and his later poetry. [...]
La cerca de saviesa que W. B. Yeats va explorar per via de l'autoconeixement es reflecteix en la seva filosofia i en la seva obra poètica. La meva recerca es centra en la relació entre els seus pensaments filosòfics, tractats en el seu treball Una Visió, i la seva poesia tardana. [...]
La búsqueda de la sabiduría que W. B. Yeats exploró por vía del autoconocimiento se refleja en su filosofía y en su obra poética. Mi trabajo se centra en analizar la relación entre sus pensamientos filosóficos, reflejados en su obra Una Visión, y su obra poética tardía. [...]

2018
Grau en Estudis Anglesos [801]  
5.
41 p, 825.7 KB "What to do with so much sorrow?". Art and the Purpose of Revenge in Margaret Atwood's Hag-Seed / McDaid, Jessica Ann ; Coral Escola, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Margaret Atwood's Hag-Seed is a postmodern, post-Christian reinterpretation of Shakespeare's Tempest, staging Felix Phillips as Prospero in the context of 21st century Canada. The nature of Prospero's morality has been an important subject in academic discussion, which can broadly be categorised into "the Artist" and "the Avenger". [...]
2017
Grau en Estudis Anglesos [801]  
6.
22 p, 290.9 KB Naming It. Adolescent Desire and the Construction of Identity in Shakespeare's Romeo and Juliet / Sàbat Martínez, Paula ; Coral Escolà, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper will focus on the essential role that names and naming play in the fatal desire that drives Romeo and Juliet to their tragic end. In the first part of the paper, the manner in which other characters define and characterize Romeo and Juliet individually will be analyzed, paying particular attention to Capulet's view of his daughter and to Benvolio and Mercutio's view of Romeo. [...]
Aquest treball es centrarà en el paper esencial que tenen els noms i el nomenament en el desig fatal que porta en Romeu i la Julieta a la seva trágica fi. A la primera part del treball, s'analitzarà la manera en que altres personatges defineixen i caracteritzen en Romeu i la Julieta individualment, parant especial atenció a la visió d'en Capulet de la seva filla i a la visió d'en Benvolio i en Marcutio de Romeu. [...]

2017
Grau en Estudis Anglesos [801]  
7.
28 p, 678.0 KB The Mask of Madness : Identity and Role-playing in Shakespeare's Hamlet / Fluvià Sabio, Anna ; Coral Escola, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
In Hamlet, Shakespeare explores the notion of identity by making the characters, especially Hamlet, question the role they must perform under extreme circumstances. He presents madness as a strategy of disguise, for only as a madman is Hamlet able to unveil the state's corruptness. [...]
A Hamlet, Shakespeare explora el significat d'identitat fent que els personatges, especialment Hamlet, posin en dubte el paper que han d'adoptar sota circumstàncies extremes. La bogeria es presentada com a una estratègia d'encobriment, ja que Hamlet és només capaç de reconèixer la corrupció de l'estat quan està boig. [...]

2016
Grau en Estudis Anglesos [801]  
8.
27 p, 639.3 KB The Figure of the Changeling : Gender Conflict in A Midsummer Night's Dream / Mas Fontanet, Clàudia ; Coral Escolà, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The Renaissance period was fully charged with myths and fairies. A recurring one was the changeling, a replacement fairies put when they stole a human baby. This study approaches the reformulation of the figure of the changeling as an important character and necessary to erode the firmly established gender roles present in the play. [...]
Un dels mites presents en el Renaixement era el del nen canviat, és a dir, la substitució d'un nadó humà per un fill d'una criatura fantàstica. No obstant Shakespeare canvia el significat d'aquest personatge, donant-li un nou propòsit. [...]

2016
Grau en Estudis Anglesos [801]  
9.
44 p, 839.9 KB A carnival of shadows : perverting festivity in Shakespeare's The Merchant of Venice and Othello / Pérez Díaz, Águeda ; Coral Escola, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Shakespeare never visited Venice but he recreated 'Venetian colour' and transformed the city into a debate space to challenge its flawless reputation. The disturbing aristocratic festivity in The Merchant of Venice evolves into evil perversity in Othello. [...]
Shakespeare no va visitar mai Venècia, però sí va ser capaç de recrear l'atmosfera de la ciutat, transformant-la en un espai on qüestionar el mite de La Serenissima. Així, l'inquietant ambient festiu aristocràtic de El Mercader de Venècia evoluciona cap a la perversió d'Otel·lo. [...]

2015
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  

Materiales académicos Encontrados 37 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
5 p, 105.9 KB El Renaixement: el Desig en la Poesia i el Teatre des de Shakespeare a Milton [42302] / Coral Escola, Jordi ; Curbet Soler, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Objectius i Contextualització El curs ofereix una aproximació detallada a les diverses representacions principals del desig femení de l'Anglaterra del Renaixement. Ens acostarem a les múltiples configuracions i transformacions de la identitat femenina en el Renaixement anglès, cosiderat aquest no pas com un període cultural aïllat, sinó en el seu context europeu. [...]
The course offers a detailed survey of the various representations of female desire in the English Renaissance, which is considered here not isolation but in the larger context of the European Renaissance. [...]
Objetivos y Contextualización El curso ofrece un examen detallado de las varias representaciones del deseo femenino en Inglaterra del Renacimiento, es decir, una aproximación a las múltiples configuraciones y transformaciones de la identidad femenina en el Renacimiento inglés, considerado aquí no como un período cultural aislado, sino en el contexto europeo. [...]

2021-22
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]
3 documentos
2.
7 p, 114.1 KB Shakespeare i el seu temps [100266] / Coral Escola, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura ofereix una introducció als principals gèneres dramàtics i poètics de l'obra de Shakespeare i al context històric i cultural en què es desenvoluparen, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació. [...]
The overall purpose of this course will be to explore aspects of the evolution of Shakespearean drama by focussing on its main genres, namely, comedy and tragedy. Though we shall consider essential concepts such as 'mimesis', 'hamartia' or 'catharsis', the course will not seek to produce a theoretical discussion of the notions of 'comedy' and 'tragedy'. [...]
Esta asignatura ofrece una introducción a los principales géneros dramáticos y poético de la obra de William Shakespeare y a su contexto histórico-cultural mediante su lectura, análisis y debates en el aula sobre su interpretación crítica. [...]

2021-22
Grau en Estudis Anglesos [801]
3 documentos
3.
8 p, 115.9 KB Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració [100249] / Coral Escola, Jordi ; Curbet Soler, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura 'Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració' ofereix una introducció als principals gèneres i corrents literàries de finals del segle XVI fins al segle XVIII, mitjançant la lectura de textos fonamentals, la seva anàlisi, el debat i la interpretació crítica. [...]
This course provides an introduction to the principal authors of early modern English literature (16c. to 18c. ) through the critical reading of some of the most representative poetic, dramatic and narrative texts. [...]
La asignatura 'Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració' ofrece una introducción a los principales géneros y corrientes literarias de finales del siglo XVI al siglo XVIII mediante la lectura de textos, su análisis y debates sobres su interpretación crítica. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
4.
8 p, 117.6 KB Orígens de la Literatura Anglesa [100245] / Curbet Soler, Joan ; Coral Escola, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 L'assignatura 'Orígens de la Literatura Anglesa' ofereix una introducció als gèneres i les principals corrents literàries del segle XIII fins al segle XVI, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació. [...]
1 This subject offers a comprehensive introduction to the main genres of English literature from the thirteenth to the seventeenth centuries. As such, it is based on detailed critical and textual analysis of some key texts written in the period. [...]
La asignatura 'Origens de la Literatura Anglesa' ofrece una introducción a los géneros y las principales 1 La asignatura 'Origens de la Literatura Anglesa' ofrece una introducción a los géneros y las principales corrientes literarias del siglo XIII hasta el siglo XVI, mediante su lectura, el análisis, el debate y la interpretación. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
5.
5 p, 109.4 KB Teatre en anglès [100265] / Coral Escola, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
* Aquesta assignatura permet refinar i ampliar els coneixements bàsics i les habilitats essencials relacionades amb el teatre en llengua anglesa adquirides en assignatures obligatòries del grau. Amb aquest objectiu, se centra en l'evolució del teatre en aquesta llengua des del segle XVI fins a l'època actual mitjançant una anàlisi detallada d'una sèrie d'obres representatives dels diferents períodes, de la seva contextualització històrica, política i cultural i de la seva representació escènica. [...]
* Esta asignatura permite refinar y ampliar los conocimientos básicos y habilidades esenciales relacionadas con el teatro en lengua inglesa adquiridas durante el grado. Con este objetivo, se centra en la evolución del teatro en esta lengua desde el siglo XVI hasta nuestos días, mediante un análisis detallado de una serie de obras representativa de los diferentes períodos, de su contextualización histórica, política y cultura así como de su representación escénica. [...]

2020-21
Grau en Estudis Anglesos [801]
3 documentos
6.
8 p, 116.3 KB Orígens de la Literatura Anglesa [100245] / Curbet Soler, Joan ; Coral Escola, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 L'assignatura 'Orígens de la Literatura Anglesa' ofereix una introducció als gèneres i les principals corrents literàries del segle XIII fins al segle XVI, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació. [...]
La asignatura 'Origens de la Literatura Anglesa' ofrece una introducción a los géneros y las principales 1 La asignatura 'Origens de la Literatura Anglesa' ofrece una introducción a los géneros y las principales corrientes literarias del siglo XIII hasta el siglo XVI, mediante su lectura, el análisis, el debate y la interpretación. [...]

2020-21
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
7.
7 p, 112.4 KB Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració [100249] / Coral Escola, Jordi ; Curbet Soler, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura 'Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració' ofereix una introducció als principals gèneres i corrents literàries de finals del segle XVI fins al segle XVIII, mitjançant la lectura de textos fonamentals, la seva anàlisi, el debat i la interpretació crítica. [...]
La asignatura 'Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració' ofrece una introducción a los principales géneros y corrientes literarias de finales del siglo XVI al siglo XVIII mediante la lectura de textos, su análisis y debates sobres su interpretación crítica. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
8.
7 p, 116.2 KB Habilitats Acadèmiques Avançades [42287] / Coral Escola, Jordi ; Sanchez Campos, Noelia ; Oliver del Olmo, Sonia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul és el perfeccionament de les habilitats expressives, orals i escrites, dels joves investigadors, especialment pel que fa a la redacció del projecte final del màster o TFM. [...]
El objectivo de este módulo es el perfeccionamiento de las habilidades expresivas, orales y escritas, de los autores de trabajos académicos, especialmente por lo que se refiere a la redacción del proyecto de final de máster o TFM. [...]

2019-20
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]
3 documentos
9.
8 p, 115.5 KB Orígens de la Literatura Anglesa [100245] / Curbet Soler, Joan ; Coral Escola, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 L'assignatura 'Orígens de la Literatura Anglesa' ofereix una introducció als gèneres i les principals corrents literàries del segle XIII fins al segle XVI, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació. [...]
La asignatura 'Origens de la Literatura Anglesa' ofrece una introducción a los géneros y las principales corrientes literarias del siglo XIII hasta el siglo XVI, mediante su lectura, el análisis, el debate y la interpretación. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
10.
6 p, 112.1 KB Shakespeare i el seu temps [100266] / Coral Escola, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura ofereix una introducció als principals gèneres dramàtics i poètics de l'obra de Shakespeare i al context històric i cultural en què es desenvoluparen, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació. [...]
Esta asignatura ofrece una introducción a los principales géneros dramáticos y poético de la obra de William Shakespeare y a su contexto histórico-cultural mediante su lectura, análisis y debates en el aula sobre su interpretación crítica. [...]

2019-20
Grau en Estudis Anglesos [801]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 37 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.