Resultados globales: 35 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 17 registros
Materiales académicos, Encontrados 17 registros
Artículos Encontrados 1 registros  
1.
13 p, 3.1 MB Applying probability theory for the quality assessment of a wildfire spread prediction framework based on genetic algorithms / Cencerrado Barraqué, Andrés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Cortés Fité, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Margalef Burrull, Tomás Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
This work presents a framework for assessing how the existing constraints at the time of attending an ongoing forest fire affect simulation results, both in terms of quality (accuracy) obtained and the time needed to make a decision. [...]
2013 - 10.1155/2013/728414
The Scientific World Journal, Vol. 2013 (November 2013) , art. 728414  

Documentos de investigación Encontrados 17 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
10 p, 623.3 KB Forest fire simulator system for emergency resources management support / Pelegrín Caparrós, Lucas ; Cortés Fité, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Europe suffers approximately 65,000 fires every year, which burn, on average, half a million hectares of forest areas [1]. The main direct effect of forest fires is the destruction of the natural landscape and the consequent loss of ecosystem service that have drastic economic impact, but mainly and much more important, fires also result in the loss of human lives every year. [...]
Europa sufre aproximadamente 65,000 incendios cada año, de media, medio millón de hectáreas forestales[1]. El principal efecto de los fuegos forestales es la destrucción de la superfície natural y como consecuencia la pérdida del ecosistema y el gran impacto económico, pero principamente y de manera mucho más importante el fuego tambien repercute en la pérdida de vidas humanas año tras año. [...]
Europa pateix aproximadament 65,000 incendis cada any, de mitja, cada mig-milió d’hectàrees forestals[1]. El principal efecte dels focs forestals es la destrucció de la superfície natural i com a conseqüència la pèrdua de l’ecosistema i el gran impacte econòmic, però principalment i de manera molt més important el foc, també, repercuteix en la pèrdua de vides humanes any rere any. [...]

2016-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
9 p, 1.1 MB Escalabilidad de aplicaciones de simulación oceánica / Carmona Calpe, Carles ; Cortés Fité, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Moure López, Juan Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto analiza y propone optimizaciones para el framework NEMO de uso generalizado en la investigación del clima y de los océanos en los centros de investigación europeos. Para lograrlo, se ha añadido optimizaciones en el código usando diferentes tecnologías actuales, y se ha analizado los resultados obteniendo las conclusiones desarrolladas en este documento.
This project analyzes and proposes optimizations for the NEMO framework of generalized use in the climate investigation for oceans in european investigation centers. To achieve this, the optimizations have been added in the code using different present technologies, the results have been analyzed obtaining the developed conclusions in this document.
Aquest projecte analitza i proposa optimitzacions per el framework NEMO d'ús generalitzat a l'investigació del clima y dels oceans en els centres d'investigació Europeus. Per aconseguir-ho, s'han afegit optmitzacions al codi font utilitzant diferents tecnologíes actuals, y s'han analitzat els resultat obtenint les conclusions desenvolupades en aquest document.

2015-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
5 p, 425.1 KB Reducing runtime of WindNinja's wind fields using accelerators / Tena Medina, Carles ; Cortés Fité, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Forest fire is a natural disaster that every year causes lots of losses. Human beings have always tried to fight them to prevent people from their effects. Currently, simulation tools and high performance computing arise as a powerful tandem to aid forest fire management. [...]
Els incendis son un desastre natural que cada any causen moltes pèrdues. Els humans sempre han intentat lluitar contra ells prevenint a la gent dels seus efectes. Actualment, les eines de simulació i la Computació d'Altes Prestacions són un poderós tàndem per ajudar a la gestió dels incendis forestals. [...]
Los incendios son un desastre natural que cada año causan muchas pérdidas. Los humanos siempre han intentado luchar en contra de ellos previniendo a la gente de sus efectos. Actualmente, las herramientas de simulación y la Computación de Altas Prestaciones son un poderoso tándem para ayudar a la gestión de los incendios forestales. [...]

2015-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
96 p, 6.2 MB Multi-core hybrid architectures applied to forest fire spread prediction / Artés Vivancos, Tomàs ; Cortes Fité, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Els incendis forestals són un tipus de desastre natural que representa un gran repte per a la societat a causa dels seus elevats costos econòmics i humans. Amb l'objectiu d'evitar els costos derivats d'aquest desastre natural i millorar l'extinció dels mateixos, els simuladors de propagació d'incendis es poden utilitzar per intentar anticipar el comportament de l'incendi i ajudar a aconseguir una extinció de l'incendi més eficient i segura. [...]
Los incendios forestales son un tipo de catástrofe natural que representa un gran reto para sociedad debido a sus elevados costes económicos y humanos. Con el objetivo de evitar los costes derivados de dicho desastre natural y mejorar la extinción de éstos, los simuladores de propagación de incendios se pueden utilizar para intentar anticipar el comportamiento del incendio y ayudar a conseguir una extinción del incendio más eficiente y segura. [...]
Large forest fires are a kind of natural hazard that represents a big threat for the society because it implies a significant number of economic and human costs. To avoid major damages and to improve forest fire management, one can use forest fire spread simulators to predict fire behaviour. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
5.
106 p, 1.1 MB Methodology for time response and quality assessment in natural hazards evolution prediction / Cencerrado Barraqué, Andrés ; Cortes Fité, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
En aquesta tesi doctoral es descriu una metodologia per a l'evaluació del temps de resposta i la qualitat en la predicció de l'evolució d'emergències mediambientals. El treball s'ha centrat en el cas específic dels incendis forestals, com un dels desastres naturals més importants i devastadors, però és facilment extrapol·lable a altre tipus d'emèrgencies mediambientals. [...]
En esta tesis doctoral se describe una metodología para la evaluación del tiempo de respuesta y la calidad en la predicción de la evolución de emergencias medioambientales. El trabajo se ha centrado en el caso específico de los incendios forestales, como uno de los desastres naturales más importantes y devastadores, pero es fácilmente extrapolable a otro tipo de emergencias medioambientales. [...]
This thesis describes a methodology for time response and quality assessment in natural hazards evolution prediction. This work has been focused on the specific case of forest fires as an important and worrisome catastrophe, but it can easily be extrapolated to all other kinds of natural hazards. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
6.
54 p, 3.7 MB Parallelizing remote sensing image geometric correction / Bernabeu i Altayó, Gerard ; Cortés Fité, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Pesquer Mayos, Lluís, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Remote sensing spatial, spectral, and temporal resolutions of images, acquired.
Les resolucions espacials, espectrals i temporals d'imatges de teledetecci ó, adquirides a una mida raonable, donen com a resultat imatges que es poden processar per a representar grans àrees de terreny amb un nivell de detall espacial que es.
Las resoluciones espaciales, espectrales y temporales de imágenes de teledetección, adquiridas a un tamaño razonable, dan como resultado imágenes que se pueden procesar para representar grandes áreas de terreno con un nivel de detalle espacial que es muy atractivo para la observación y la gestión, así como para actividades científicas. [...]

2012  
7.
123 p, 4.0 MB Genetic ensemble (G-Ensemble) : an evolutionary computing technique for numerical weather prediction enhancement / Ihshaish, Hisham W. Y. ; Cortes Fité, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Senar Rosell, Miquel Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
El objetivo principal del presente trabajo es abordar el problema de precisión y tiempo de espera en la predicción meteorológica, la cual es habitualmente llevada a cabo por aplicaciones computaciones conocidas como modelos de predicción meteorológica numérica (Numerical Weather Prediction, NWP). [...]
The main goal of the presented work is to tackle the problem of accuracy and waiting time in weather forecasting, which are normally conducted by computational applications known as Numerical Weather Prediction (NWP) models. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
8.
163 p, 1.5 MB Predicción de la evolución de los incendios forestales guiada dinámicamente por los datos / Denham, Mónica Malén ; Cortés Fité, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Desde hace años los incendios forestales son una amenaza para la calidad de vida en nuestro planeta, dado que la cantidad y magnitud de los mismos se ha incrementado de forma alarmante. Actualmente, existe un intenso trabajo para la lucha contra estos incendios y la disminución rápida y efectiva de su avance, de sus consecuencias y de sus peligros. [...]
For years, forest fires are a threat to the quality of life on our planet, since the amount and extent thereof has increased alarmingly. Currently, there is extensive work to fight these fires and the fast and effective reduction of its progress, its consequences and its dangers. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
9.
96 p, 2.2 MB Lectura de máquinas recreativas con terminal portátil / Salamanca Robert, Sergio ; Cortés Fité, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Servimatic S. L. utiliza un terminal electrónico, prácticamente obsoleto hoy en día, el cual lleva incorporado un lector de infrarrojos y una impresora integrada parcialmente. El problema se plantea cuando la empresa encargada de los componentes de infrarrojos y de las impresoras prevé, en un futuro próximo, el cierre del ciclo de vida de estos productos, dejando de dar soporte de mantenimiento y reparación de los mismos. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2007  
10.
94 p, 1.2 MB Hostal.net / Forcada Bigas, Roger ; Cortés Fité, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
D'una idea, unes paraules, un esquema, una aplicació. En aquest projecte es descriu tot el procés per tal de crear una solució integral per al funcionament diari d'un negoci d'hostaleria. Es consideren per igual les tasques de saber com ha de ser el funcionament, i com plasmar-lo a l'aplicació. [...]
De una idea, unas palabras, un esquema, una aplicación. En este proyecto se describe todo el proceso de crear una solución integral para el funcionamiento diario de un negocio de hostelería. Se consideran por igual las tareas de saber como tiene que ser el funcionamiento, y saber como plasmarlo en la aplicación. [...]
One idea, words, a scheme, an application. In this project is described all the process to create an integral solution for the daily operation of a restoration business. The tasks of knowing how the process must be and the task of shaping it into an application are considered the same way. [...]

2007
2 documentos

Documentos de investigación : Encontrados 17 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 17 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
3 p, 68.0 KB Internships in Companies and Institutions [42252] / Cima Mollet, Anna ; Cortés Fité, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Students will do the Internship in Companies (public or private, national or international) or in Institutions (Research Centers and / or University Departments). The aim is to introduce the students to the professional world that they will find in the future, whether they want to take a PhD or to work in a Company. [...]
2018-19
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1293]  
2.
4 p, 80.7 KB Programari de Sistema [104385] / Cortés Fité, Ana ; Cencerrado Barraqué, Andres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir a l'alumne una visió general d'un sistema informàtic mostrant els diferents nivells involucrats en el programari del sistema i les eines utilitzades pel desenvolupament i manteniment d'aplicacions.
2018-19
1403 [1403]  
3.
7 p, 92.5 KB Sistemes Operatius [102747] / Cortés Fité, Ana ; Sorribes Gomis, Joan ; Carrillo Jordan, Carles ; Ivars Camáñez, Vicente José ; Serra Vizern, Montse ; Cencerrado Barraqué, Andres ; Panadero Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements L'estudiant aprendrà els serveis que a nivell de descripció funcional proporciona el Sistema Operatiu i també les polítiques de gestió aplicades als mòduls bàsics que el configuren. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
4 p, 78.7 KB Applied Modelling & Simulation [43480] / Suppi Boldrito, Remo Lucio ; Cortés Fité, Ana ; Piedrafita Farras, Joan Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The present course aims to: Introduce students to the modelling and simulation techniques used in multidisciplinary areas. Apply the appropriate methodology for developing models in multidisciplinary areas. [...]
2018-19
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1293]  
5.
3 p, 76.2 KB Applied Modelling & Simulation [43480] / Suppi Boldrito, Remo Lucio ; Cortés Fité, Ana ; Piedrafita Farras, Joan Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The present course aims to: Introduce students to the modelling and simulation techniques used in multidisciplinary areas. Apply the appropriate methodology for developing models in multidisciplinary areas. [...]
2017-18
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1293]  
6.
6 p, 90.6 KB Sistemes Operatius [102747] / Cortés Fité, Ana ; Sorribes Gomis, Joan ; Marco Sola, Santiago ; Espinosa Morales, Antonio Miguel ; Ivars Camáñez, Vicente José ; Serra Vizern, Montse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements L'estudiant aprendrà els serveis que a nivell de descripció funcional proporciona el Sistema Operatiu i també les polítiques de gestió aplicades als mòduls bàsics que el configuren. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
6 p, 88.2 KB Sistemes Operatius [102747] / Cortés Fité, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements L'estudiant aprendrà els serveis que a nivell de descripció funcional proporciona el Sistema Operatiu i també les polítiques de gestió aplicades als mòduls bàsics que el configuren. [...]
2016-17
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
6 p, 31.3 KB Sistemes Operatius [102747] / Cortés Fité, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements L'estudiant aprendrà els serveis que a nivell de descripció funcional proporciona el Sistema Operatiu i també les polítiques de gestió aplicades als mòduls bàsics que el configuren. [...]
2015-16
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
6 p, 109.3 KB Sistemes Operatius [102747] / Cortés Fité, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements L'estudiant aprendrà els serveis que a nivell de descripció funcional proporciona el Sistema Operatiu i també les polítiques de gestió aplicades als mòduls bàsics que el configuren. [...]
2014-15
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
6 p, 109.5 KB Sistemes Operatius [102747] / Cortés Fité, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements L'estudiant aprendrà els serveis que a nivell de descripció funcional proporciona el Sistema Operatiu i també les polítiques de gestió aplicades als mòduls bàsics que el configuren. [...]
2013-14  

Materiales académicos : Encontrados 17 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.