Resultats globals: 37 registres trobats en 0.26 segons.
Articles, 7 registres trobats
Documents de recerca, 5 registres trobats
Materials didàctics, 1 registres trobats
Materials acadèmics, 24 registres trobats
Articles 7 registres trobats  
1.
21 p, 1.5 MB Alineamiento de competencias, actividades y evaluación continuada en grupos grandes. Una propuesta desde el Derecho penal1 / Baucells i Lladós, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Cugat Mauri, Miriam (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Rodriguez Puerta, Ma. José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Cuenca García, Ma. José (María José) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
El presente estudio expone la reflexión realizada por la Unidad de Derecho penal y Criminología de la UAB frente a la exigencia normativa de incrementar hasta el 50% de la nota final con la evaluación continuada. [...]
The present study exposes the reflection carried out by the Unit of Criminal Law and Criminology of the UAB in front of the normative requirement of increasing up to 50% of the final grade with the continuous evaluation. [...]

2020 - 10.1344/REYD2020.21.31284
Revista de educación y derecho, Núm. 21 (2020) , p. 1-21  
2.
19 p, 151.2 KB Responsabilidad penal de las personas jurídicas, transnacionalidad y bis in idem / Cugat Mauri, Miriam
Cuando se va a cumplir un año de la entrada en vigor de la RPPJ empieza cundir el desaliento, porque no se tienen noticias de que en los Juzgados y Tribunales españoles se estén instruyendo procedimientos penales contra las mismas, a la vez que no pasa un mes sin que la doctrina y quienes viven de cerca los problemas penales detecten nuevos problemas y carencias en la regulación penal que auguran un mal futuro.
One year after the entry into force of the criminal liability of corporations, there is no news about the fact that the Spanish Courts are directing criminal proceedings against them, while day after day the list of applicative problems and legal shortcomings identified by scholars and practitioners increases. [...]

2012
Revista general de derecho penal, Núm. 17 (2012)  
3.
11 p, 385.3 KB La ambivalencia de la protección de la libertad sexual. Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de violación / Cugat Mauri, Miriam
1993
Jueces para la democracia, Núm. 20 (1993) , p. 73-83  
4.
7 p, 236.8 KB El tráfico de influencias en cuatro sentencias / Cugat Mauri, Miriam
1997
Jueces para la democracia, Núm. 28 (1997) , p. 76-82  
5.
8 p, 69.9 KB Corrupción en el sector público / García Albero, Ramón (Universitat de Lleida) ; Cugat Mauri, Miriam (Universitat Autònoma de Barcelona)
2006
Boletín de información del Ministerio de Justicia, Vol. 60 Núm. Suplemento al nº 2015 (Junio 2006) , p. 199-206  
6.
4 p, 169.7 KB Sentència 120/1998, de 15 de juny (BOE núm. 170, de 17 de juliol). Recurs d'empara 2826/1994 contra Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona estimatòria de recurs d'apel·lació contra la dictada pel Jutjat Penal núm. 10 de la mateixa ciutat, recaiguda en procediment abreujat. Suposada vulneració del principi de legalitat penal: normes penals en blanc. Vulneració del dret a la presumpció d'innocència: activitat probatòria insuficient / Cugat Mauri, Miriam (Universitat Autònoma de Barcelona)
1999
Autonomies: revista catalana de dret públic, Núm. 25 (1999) , p. 220-223
2 documents
7.
49 p, 5.0 MB Objectius i carències de la política criminal contra la petita delinqüència / Cugat Mauri, Miriam (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Aguilar Romo, Mónica (Audiència Provincial de Barcelona) ; Guardiola, Maria Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cuenca García, Ma. José (María José) (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Navarro Blasco, Eduardo (Audiència Provincial de Barcelona) ; Rebollo Vargas, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona)
A més de la reflexió sobre la necessitat o la justificació de les reformes legals, l'objecte central d'aquest treball rau en la valoració de la viabilitat de les mesures penals i processals adoptades des de 2003 per lluitar contra el fenomen de la petita delinqüència reiterada, ja que partíem que l'objectiu de les reformes processals dirigides a aconseguir l'enjudiciament immediat de les faltes, estava destinat a estrangular les possibilitats aplicatives dels nous tipus de falta reiterada elevada a delicte, que requerien el transcurs del temps necessari per a la seva acumulació sense enjudiciament previ. [...]
Además de la reflexión sobre la necesidad o la justificación de las reformas legales, el objeto central de este trabajo radica en la valoración de la viabilidad de las medidas penales y procesales adoptadas desde 2003 para luchar contra el fenómeno de la pequeña delincuencia reiterada, ya que partíamos que el objetivo de las reformas procesales dirigidas a conseguir el enjuiciamiento inmediato de las faltas, estaba destinado a estrangular las posibilidades apli- cativas de los nuevos tipos de falta reiterada elevada a delito, que requerían el transcurso del tiempo necesario para su acumulación sin enjuiciamiento previo. [...]
In addition to the reflections on the need to justify legal reforms, the focus of this paper lies in the assessment of the viability of the criminal and procedural measures taken since 2003 to face minor recidivist crime, though the goal of the procedural reforms aimed to achieve the immediate prosecution of the offenses, it was meant to limit the possibilities to apply the new types of recidivist offense upgraded to criminal offense. [...]

2012
Revista catalana de seguretat pública, Núm. 25 (Març 2012) , p. 177-225
2 documents

Documents de recerca 5 registres trobats  
1.
61 p, 1.4 MB Cumplimiento normativo e integridad en entidades del sector público institucional de Catalunya : Informe final / Oficina Antifrau de Catalunya ; Carrera Hortas, Andrés (Universidade de Santiago de Compostela) ; Valeije Álvarez, Inma (Universidade de Santiago de Compostela) ; Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando (Universidade de Santiago de Compostela) ; Consorte, Francesca (Universidad de Bolonia) ; Foffani, Luigi (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia) ; Messori, Lavinia (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia) ; Baucells i Lladós, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cardona Barber, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Carrillo Ruiz, María Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cugat Mauri, Miriam (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pifarré de Moner, María José (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Valderrama Jiménez, José Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Guía García, Alfonso de la (Universidad de Castilla-La Mancha) ; García-Moreno García de la Galana, Beatriz (Universidad de Castilla-La Mancha) ; Nieto-Martín, Adán (Universidad de Castilla-La Mancha) ; Vioque Galiana, Luis Miguel (Universidad de Castilla-La Mancha) ; Escoda Ruanes, Elisenda (Oficina Antifrau de Catalunya) ; Gimeno Jubero, Miguel Ángel (Oficina Antifrau de Catalunya) ; Lacasa Marcellán, Elena (Oficina Antifrau de Catalunya) ; Roca Safont, Òscar (Oficina Antifrau de Catalunya) ; Tres Viladomat, Jordi (Oficina Antifrau de Catalunya) ; Valero Santiago, Núria (Oficina Antifrau de Catalunya)
2023  
2.
430 p, 3.2 MB Counter-proliferation financing. Prevention and detection of weapons of mass destruction financing through internationally valid compliance measures / Haberstroh, Frank A. ; Cugat Mauri, Miriam, dir.
La tesi analitza les vies de reacció penal i extrapenal davant el fenomen del finançament de les armes de destrucció massiva, els buits de regulació existents i la importància de les mesures de prevenció i detecció que es poden adoptar al sector financer com a via limitada però útil. [...]
Esta tesis analiza las vías de reacción penal y extrapenal ante el fenómeno de la financiación de las armas de destrucción masiva, los vacíos regulatorios existentes, e importancia de las medidas de prevención y detección adoptables en el sector financiero como vía limitada pero útil frente al mismo. [...]
This thesis analyzes the ways of criminal and extra-criminal reaction to the phenomenon of the financing of weapons of mass destruction, the existing regulatory gaps, and the importance of prevention and detection measures that can be adopted in the financial sector as a limited but effective way of dealing with it. [...]

2022  
3.
67 p, 1.4 MB Visions de violència : l'acarnissament i l'estat passional a l'assassinat / Ferrer Vilella, Núria ; Cugat Mauri, Miriam, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'objecte d'estudi d'aquest treball tracta sobre la compatibilitat entre la figura agreujant d'acarnissament i l'atenuant d'estat passional en els casos d'assassinat. Les peculiaritats que caracteritzen les dues circumstàncies fan difícil poder contemplar-les juntes, ja que una acostuma a exigir un cert càlcul i temperament fred en l'execució del crim, mentre que en l'altra és inherent una manifestada agitació i manca de control. [...]
2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]  
4.
117 p, 23.1 MB Responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia ambiental / Cuadros Castillo, Julio César ; Cugat Mauri, Miriam, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El presenta trabajo de fin de máster nos lleva al análisis de la responsabilidad penal de la personas jurídicas en materia ambiental con los siguientes objetivos: a) Analizaremos el instrumento penal aplicable a las empresas en la lucha contra las agresiones del medio ambiente; b) Estudiaremos las posibilidades que ofrece el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas como vía de prevención del delito ambiental mediante la promoción y adopción del compliance; c) Valoraremos el papel complementario de las normas administrativas, analizando la responsabilidad social corporativa frente al medio ambiente.
2021
Màster Universitari en Dret Empresarial [1162]  
5.
375 p, 3.0 MB Modelos de imputación penal a personas jurídicas: estudio comparado de los sistemas español y chileno / Salvo Ilabel, Nelly ; Cugat Mauri, Miriam, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic
La tesis se dedica al estudio comparado de los ordenamientos jurídicos de España y Chile en lo concerniente a la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para ello se comienza examinando el escenario delictivo que justifica el establecimiento de dicha responsabilidad, para luego analizar las limitaciones que presentan los instrumentos normativos tradicionales de corte individual para solucionar las dificultades que presentan los delitos cometidos en el contexto de empresas altamente especializadas, habitualmente presentes en el sistema de producción contemporáneo. [...]
This thesis develops a comparative study of the laws of Spain and Chile regarding the regulation of criminal liability of legal persons. It begins examining the criminal scenario that justifies the establishment of such responsibility, and then analyzes the limitations of traditional policy instruments -designed for individuals- to solve the difficulties resulting of crimes committed in a context of highly specialized companies, frequent in the contemporary production system. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Materials didàctics 1 registres trobats  
1.
2 p, 239.8 KB Matilde Huici Navaz. Dones juristes pioneres : record i memòria / Cugat Mauri, Miriam (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Nota biogràfica sobre Matilde Huici Navaz, la importància de la formació. Forma part d'un conjunt de fitxes explicatives amb caràcter divulgatiu i didàctic dutes a terme en el marc del projecte "Dones juristes pioneres: record i memòria" d'innovació i de millora de la qualitat docent de la UAB 2021.
Nota biográfica sobre Matilde Huici Navaz, la importacia de la formación. Forma parte de un conjunto de fichas explicativas con carácter divulgativo y didáctico realizadas en el marco del proyecto "Mujeres juristas pioneras: recuerdo y memoria" de innovación y de mejora de la calidad docente de la UAB 2021.
Biographical note about Matilde Huici Navaz, the importance of education. It forms part of a set of explanatory sheets with an informational and an educational purpose carried out as part of the "Pioneering Female Jurists: Remembrance and Memory" teaching innovation and quality improvement project at the UAB 2021.

2022
3 documents

Materials acadèmics 24 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 107.3 KB Dret Penal Econòmic i Pràctica Processal Mercantil [43000] / Cugat Mauri, Miriam ; Cardona Barber, Antonio ; Orriols Garcia, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Oferir un coneixement jurídic especialitzat en matèria de Dret penal econòmic i pràctica processal mercantil d'interès per a la pràctica empresarial.
To offer specific skills on the subject matter of special interest for the business world.
Ofrecer un conocimiento jurídico especializado en materia de Derecho penal económico y práctica procesal mercantil de interés para la práctica empresarial.

2023-24
Màster Universitari en Dret Empresarial [1162]
3 documents
2.
8 p, 115.1 KB Dret Penal II [102246] / Baucells i Lladós, Joan ; Cuenca García, Ma. José (María José) ; Cugat Mauri, Miriam ; Rebollo Vargas, Rafael ; Bonet Esteva, Margarita ; Morales Prats, Fermin ; Rodriguez Puerta, Maria Jose ; Muñoz Casalta, Victor ; Vilà Cuñat, Anna ; Leiva Ilabaca, Carolina Cecilia ; Pifarre De Moner, Maria Jose ; Lopez Sanchez, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Conèixer i entendre la teoria jurídica del delicte i els elements que la integren, com a pas previ per a l'estudi dels delictes en particular, al que es dedica l'assignatura de Dret penal III i la resta d' optatives de la disciplina.
To understand the concept and elements of crimes, and achieve the necessary knowledge to be able to follow "Criminal Law III".
Conocer y entender la teoría jurídica del delito y los elementos que la componen, como paso previo al estudio de los delitos en particular, a lo que se dedica la asignatura de Derecho penal III y el resto de optativas de la disciplina.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau de Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
3.
5 p, 105.9 KB Dret Penal Econòmic i Pràctica Processal Mercantil [43000] / Cugat Mauri, Miriam ; Orriols Garcia, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Oferir un coneixement jurídic especialitzat en matèria de Dret penal econòmic i pràctica processal mercantil d'interès per a la pràctica empresarial.
To offer specific skills on the subject matter of special interest for the business world.
Ofrecer un conocimiento jurídico especializado en materia de Derecho penal económico y práctica procesal mercantil de interés para la práctica empresarial.

2022-23
Màster Universitari en Dret Empresarial [1162]
3 documents
4.
6 p, 106.7 KB Dret Penal I [102252] / García Arán, Mercedes ; Baucells i Lladós, Joan ; Cuenca García, Ma. José (María José) ; Cugat Mauri, Miriam ; Morales Prats, Fermín ; Riba Piqué, Josep ; Cardona Barber, Antonio ; Guardiola Lago, María Jesús ; Pifarre De Moner, Maria Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura Dret Penal I pretén que l'alumne/a adquireixi els coneixements de les especificitats del Dret Penal com a instrument de resolució de conflictes. Principalment es vol potenciar l'adquisició dels conceptes relatius a la norma penal, als principis constitucionals del Dret penal, així com les conseqüències que comporta la comissió d'un delicte (penes i mesures de seguretat). [...]
The objective of this course is to familiarize students with the specificity of Criminal Law as an instrument of conflict resolution. The course mainly aims to make students knowledgeable about concepts such as: criminal norms, constitutional basics of criminal law, sentencing and security measures. [...]
La asignatura Derecho Penal I pretende que el alumno/a adquiera los conocimientos de las especialidades del Derecho Penal como instrumento de resolución de conflictos. Principalmente se quiere potenciar la adquisició n de los conceptos relativos a la norma penal, a los principios constitucionales del Derecho penal, asícomo las consecuencias que comporta la comisión de un delito (penas y medidas de seguridad). [...]

2022-23
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
5.
7 p, 110.3 KB Litigació Penal [42473] / Miquel Rodríguez, Jorge ; Baucells i Lladós, Joan ; Cugat Mauri, Miriam ; Gavara de Cara, Juan Carlos ; Morales Prats, Fermín ; García Morales, María Jesús ; Riba Ciurana, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'objectiu del Mòdul és donar a conèixer a l'alumne els principals medis i vies penals de defensa dels interessos dels seus patrocinats. Per a l'assoliment d'aquest objectiu, les sessions es dirigiran a: a) revisar les principals institucions del dret penal i processal des del punt de vista de la pràctica de l'advocacia; b) familiaritzar l'alumne amb el contingut i funció dels principals instruments jurídics de defensa legal al si procés penal (querella, recursos, escrits d'oposició als recursos, etc. [...]
To gain specific skills on the subject matter of special interest for the legal practice.
El objetivo del módulo es dar a conocer al alumno los principales medios y vías penales de defensa de los intereses de sus patrocinados. Con el fin de dar cumplimiento a ese objetivo, las sesiones se dirigirán a: a) revisar las principales instituciones del derecho penal y procesal desde el punto de vista de la práctica de la abogacía; b) familiarizar al alumno con el contenido y función de los principales instrumentos jurídicos de defensa legal en el proceso (querella, recursos, escritos de oposición a los recursos, etc. [...]

2021-22
Màster Universitari en Advocacia [1121]
3 documents
6.
6 p, 107.4 KB Dret Penal Econòmic i Pràctica Processal Mercantil [43000] / Cugat Mauri, Miriam ; Orriols García, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Oferir un coneixement jurídic especialitzat en matèria de Dret penal econòmic i pràctica processal mercantil d'interès per a la pràctica empresarial.
To offer specific skills on the subject matter of special interest for the business world.
Ofrecer un conocimiento jurídico especializado en materia de Derecho penal económico y práctica procesal mercantil de interés para la práctica empresarial.

2021-22
Màster Universitari en Dret Empresarial [1162]
3 documents
7.
7 p, 112.8 KB Dret Penal II [102246] / Rebollo Vargas, Rafael ; Baucells i Lladós, Joan ; Cugat Mauri, Miriam ; Bonet Esteva, Margarita ; Morales Prats, Fermín ; Rodriguez Puerta, Maria Jose ; Guardiola Lago, María Jesús ; Carrillo Ruiz, María Rosa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Conèixer i entendre la teoria del delicte i els elements que la componen, com a pas previ per a l'estudi dels delictes al que es dedica l'assignatura de Dret penal III i la resta d' optatives de la disciplina.
To understand the concept and elements of crimes, and achieve the necessary knowledge to be able to follow "Criminal Law III".
Conocer y entender la teoría del delito y los elementos que la componen, como paso previo al estudio de los delitos en particular, a lo que se dedica la asignatura de Derecho penal III y el resto de optativas de la disciplina.

2021-22
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau de Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
8.
7 p, 110.2 KB Litigació Penal [42473] / Baucells i Lladós, Joan ; Cugat Mauri, Miriam ; Gavara de Cara, Juan Carlos ; Morales Prats, Fermín ; García Morales, María Jesús ; Riba Ciurana, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'objectiu del Mòdul és donar a conèixer a l'alumne els principals medis i vies penals de defensa dels interessos dels seus patrocinats. Per a l'assoliment d'aquest objectiu, les sessions es dirigiran a: a) revisar les principals institucions del dret penal i processal des del punt de vista de la pràctica de l'advocacia; b) familiaritzar l'alumne amb el contingut i funció dels principals instruments jurídics de defensa legal al si procés penal (querella, recursos, escrits d'oposició als recursos, etc. [...]
El objetivo del módulo es dar a conocer al alumno los principales medios y vías penales de defensa de los intereses de sus patrocinados. Con el fin de dar cumplimiento a ese objetivo, las sesiones se dirigirán a: a) revisar las principales instituciones del derecho penal y procesal desde el punto de vista de la práctica de la abogacía; b) familiarizar al alumno con el contenido y función de los principales instrumentos jurídicos de defensa legal en el proceso (querella, recursos, escritos de oposición a los recursos, etc. [...]

2020-21
Màster Universitari en Advocacia [1121]
3 documents
9.
5 p, 104.9 KB Dret Penal Econòmic i Pràctica Processal Mercantil [43000] / Cugat Mauri, Miriam ; Ramos Andreu, Francisco ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Assolir un coneixement jurídic especialitzat en matèria de Dret penal econòmic i de pràctica processal mercantil d'interès a l'àmbit empresarial.
Adquirir un conocimiento jurídico especializado en materia de Derecho penal económico y práctica procesal mercantil de interés en el ámbito empresarial.

2020-21
Màster Universitari en Dret Empresarial [1162]
3 documents
10.
8 p, 117.4 KB Dret Penal III [102245] / Cugat Mauri, Miriam ; Bonet Esteva, Margarita ; Riba Ciurana, Jose ; Cardona Barber, Antonio ; Guardiola Lago, María Jesús ; Carrillo Ruiz, María Rosa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objecte de l'assignatura es correspon amb el llibre II del Codi penal, és a dir, l'estudi de l'anomenada "part especial" del dret penal i, en especial, els grups de delictes que arriben més sovint als nostres tribunals, i els principals problemes dogmàtics que presenta la seva aplicació. [...]
El objeto de la asignatura se corresponde con el libro II del código penal, es decir, el estudio de la llamada "Parte especial" del Derecho penal y, en concreto, los grupos de delitos que llegan con más frecuencia a nuestros tribunales; y los principales problemas dogmáticos que presenta su aplicación. [...]

2020-21
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau de Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents

Materials acadèmics : 24 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.