Resultados globales: 33 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 4 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 2 registros
Libros y colecciones, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 9 registros
Materiales académicos, Encontrados 17 registros
Artículos Encontrados 4 registros  
1.
10 p, 384.3 KB Notícies dels poetes "marcians" / Raban, Jonathan ; Curell i Gotor, Hortènsia, trad. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Aquest article de Jonathan Raban es va publicar, amb el títol de "Martian Arts", a "London Review of Books", vol. 9, núm. 14 (23 de juliol de 1987). ps. 16-19.
1987
Els Marges, Núm. 38 (1987) , p. 114-123  
2.
10 p, 384.3 KB Notícia dels poetes "marcians" / Raban, Jonathan ; Curell i Gotor, Hortènsia trad. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Tendències actuals de la poesia anglesa. Referència a l'últim número de 'Review' dedicat al simposi "L'estat de la poesia" (1972).
1987
Els Marges, Núm. 38 (Setembre 1987) , p. 114-123  
3.
27 p, 763.8 KB L'hispanisme britànic, l'ortodòxia crítica i el repte de la teoria literària / Jordan, Barry ; Curell i Gotor, Hortènsia trad. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Congrés de l'Associació d'Hispanistes Britànics (1982 : Newcastle-upon-Tyne, Gran Bretanya)
Repàs dels corrents i progressos en la teoria literària més recent que ofereixen alternatives a la crítica convencional, pròpia de l'hispanisme britànic. Centrat en les categories bàsiques ortodoxes - autor, text i lector -que s'estan qüestionant en el camp de la crítica, especialment des de la deconstrucció i el postestructuralisme. [...]
1982
Els Marges, Núm. 26 (Setembre 1982) , p. 3-29  
4.
19 p, 665.8 KB A selected and annotated bibliography on pragmatics / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Moyer, Melissa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
1996
Links & letters, N. 3 (1996) p. 105-123  

Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 2 registros  
1.
26 p, 128.1 KB Reading academic texts : gamification / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sanahuges, Maria del Carme (Universitat Autònoma de Barcelona)
Reading academic texts is a skill which is as difficult as necessary for university students. It has been seen (Dhieb-Henia 2003, Hellekjær 2009, Nergis 2013) that even when students have an acceptable level of English, they still encounter difficulties when dealing with academic texts. [...]
2017
Congreso de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN). La Laguna, 41è : 2017  
2.
19 p, 118.0 KB Teaching Academic reading with an App / Copy, Christine (Université de Pau et de Pays de l'Adour) ; Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona)
StratApp is a project within KA2 Erasmus+, whose aim is to improve the English academic reading skills of university students by means of a game-based app accessible through mobile technology or web. [...]
2017
CAAD. International Conference on Corpus Analysis in Academic Discourse. València, 1r : 2017  

Libros y colecciones Encontrados 1 registros  
1.
8 p, 69.0 KB Acció directa per millorar les condicions d'aprenentatge dels estudiants de primer. Curs de gramàtica descriptiva de l'anglès / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Capdevila i Batet, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Cuartero Torres, Néstor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Llinàs i Grau, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Aquest projecte té com a objectiu principal millorar les condicions d'aprenentatge dels estudiants de dues assignatures troncals de primer curs de la titulació de Filologia Anglesa, Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva I i Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva II. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 197-204
4 documentos

Documentos de investigación Encontrados 9 registros  
1.
52 p, 737.3 KB Language Learning Strategies : facilitating vocabulary learning through Strategy-Based Instruction / Salvadores Santiago, Susana ; Curell i Gotor, Hortènsia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The present paper argues that language learning strategies facilitate the learning of a second language and provide learners with the necessary tools to help them attain language proficiency. It aims at exploring vocabulary learning strategies and their applicability by reviewing the existing literature on the field. [...]
La dissertació defensa que les estratègies d'aprenentatge faciliten l'assimilació d'un idioma i proveeixen als alumnes de les eines necessàries per ajudar-los a aconseguir certa competència lingüística. [...]
La disertación defiende que las estrategias de aprendizaje facilitan la asimilación de un idioma y proveen a los alumnos/as de las herramientas necesarias para ayudarles a lograr cierta competencia lingüística. [...]

2019
Grau en Estudis Anglesos [801]  
2.
52 p, 918.7 KB Reading Academic English : a case study. StratApp - The Art of Learning / Cuevas Martínez, Mónica ; Curell i Gotor, Hortènsia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The aim of this dissertation is to describe the different issues that might help university students improve their reading academic English skills. This piece of research focuses on describing the importance of reading academic English; the different key skills and strategies which are crucial for academic reading; the features of academic English which are relevant to familiarise university students with the language academic texts have, and mobile learning. [...]
L'objectiu d'aquesta tesi és descriure els diferents factors que poden ajudar els estudiants universitaris a millorar la lectura de l'anglès acadèmic. Aquesta investigació se centra en descriure la importància que té la lectura d'anglès acadèmic; les diferents habilitats i estratègies clau per a la lectura acadèmica; les característiques de l'anglès acadèmic que són rellevants per familiaritzar els estudiants universitaris amb els textos acadèmics, i en l'aprenentatge mòbil. [...]
El objetivo de esta tesis es describir los diferentes factores que pueden ayudar a los estudiantes universitarios a mejorar la lectura del inglés académico. Esta investigación se centra en describir la importancia que tiene la lectura de inglés académico; las diferentes habilidades y estrategias clave para la lectura académica; las características del inglés académico que son relevantes para familiarizar a los estudiantes universitarios con los textos académicos, y en el aprendizaje móvil. [...]

2019
Grau en Estudis Anglesos [801]  
3.
40 p, 681.0 KB Contrastive Pragmatics : Requests in British English and Peninsular Spanish / Jiménez Tornero, Adrià ; Curell i Gotor, Hortènsia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The present dissertation aims at comparing the use of requests by speakers of British English and Peninsular Spanish. By means of previous research in the field of contrastive pragmatics and the use of corpus-based examples, this study will try to provide evidence to support the argument that speakers of British English have a tendency towards using indirect strategies when uttering requests while Peninsular Spanish speakers are more prone to use direct strategies during the act of requesting.
La present tesi té com a objectiu comparar l'ús de les peticions produïdes per parlants d'anglès britànic i d'espanyol peninsular. A partir d'estudis previs en l'àmbit de la pragmàtica contrastiva així com de l'ús d'exemples provinents de diversos corpus, aquest estudi pretén proporcionar evidència que doni suport a l'afirmació que sosté que els parlants d'anglès britànic tenen tendència a fer servir estratègies indirectes a l'hora de formular peticions mentre els parlants d'espanyol peninsular sovint formulen peticions de caire directe.
La presente tesis tiene como objetivo comparar el uso de las peticiones producidas por hablantes del inglés británico y del español peninsular. A partir de estudios previos en el ámbito de la pragmática contrastiva así como del uso de ejemplos provenientes de diversos corpus, este estudio pretende proporcionar evidencia suficiente que respalde la afirmación que sostiene que los hablantes del inglés británico tienen tendencia a utilizar estrategias indirectas a la hora de formular peticiones mientras los hablantes del español peninsular suelen formular peticiones de tipo indirecto.

2018
Grau en Estudis Anglesos [801]  
4.
43 p, 221.8 KB Sexism in the Daily Express / Coca Gómez, Andrea ; Curell i Gotor, Hortènsia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The purpose of this piece of research is to ascertain whether there is a decrease in the presence of linguistic sexism in twelve newspapers from the Daily Express published in 2016 in contrast to twelve from 1996. [...]
L'objectiu d'aquesta recerca és determinar si hi ha una dismunució en la presencia del sexisme lingüístic en dotze diaris del Daily Express publicats al 2016 en comparació amb dotze del 1996. Aquest estudi s'aborda des de la perspectiva de l'Anàlisi Crítica del Discurs i el Feminisme Lingüístic, segons les quals el discurs construeix i reflexa la realitat i, com a conseqüència, les desigualtats de gènere. [...]

2017
Grau en Estudis Anglesos [801]  
5.
29 p, 783.1 KB The English resultative construction : keeping the meaning when translating into Spanish? / Nogales Tarragó, Adriana ; Curell i Gotor, Hortènsia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper aims to see how the mismatch between languages regarding the resultative construction is solved when translating texts from English into Spanish. Firstly, the two dimensions of result and manner are studied since they constitute the bases of this construction. [...]
L'objecte d'aquest projecte és el de determinar com es resol la manca de la construcció resultativa a l'hora de traduir un text de l'anglès al castellà. Primerament s'estudiaran els elements que la fan possible; mode i resultat. [...]

2015
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
6.
63 p, 1.2 MB Refusals of offers by catalan learners of english / Fruitós Cortijo, Montserrat ; Curell i Gotor, Hortènsia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This is an interlanguage pragmatics study dealing with refusals of offers by Catalan EFL subjects (ILC) compared to those made by British (NSE) taken from Aksoyalp (2009). The research questions are to know what strategies ILC use while performing refusals of offers and to determine if they achieve a native-like frequency. [...]
Estudi de la pragmàtica de l'interllenguatge basat en com rebutgen les ofertes en anglès els natius Catalans (ILC) comparats amb els anglesos (NSE) (dades obtingudes d'Aksoyalp, 2009). Les dades dels ILC s'obtenen amb un DCT i són codificades seguint la classificació de Beebe et al. [...]

2015
Grau en Estudis Anglesos [801]  
7.
68 p, 566.0 KB The translation of the English passive construction into Catalan / Casals Griera, Romina ; Curell i Gotor, Hortènsia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper studies the particular construction of the passive voice in English and how it is translated into Catalan. It provides a theoretical description of both form and function of the passive voice in the two languages based on existing literature on this topic. [...]
Aquest treball estudia la particular construcció de la passiva en anglès i com es tradueix al català. Inclou una descripció teòrica de la forma i funció de la passiva en les dues llengües basada en existents explicacions teòriques sobre aquest tema. [...]

2014
Grau en Estudis Anglesos [801]  
8.
445 p, 5.4 MB Tense-Aspect Morphology in the Advanced English L2 Variety: Exploring Semantic, Discourse and Cross-linguistic Factors / Vraciu, Eleonora Alexandra ; Curell i Gotor, Hortènsia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Trévise, Anne, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
La tesi pertany a una línia d'estudis recentment iniciada amb l'objectiu de descriure la varietat de l'anglès avançat. Proposem una anàlisi integral d'una sèrie de factors semàntics, discursius i interlingüístics que conformen l'ús de la morfologia verbal que empren aprenents avançats catalans i francesos d'anglès idioma estranger; específicament dues poblacions d'especialistes de l'anglès (estudiants de Filologia Anglesa i professors d'anglès a la universitat). [...]
Our dissertation belongs to a recently initiated line of studies seeking to characterise the advanced English L2 variety. We present an integrated analysis of a series of semantic, discourse and cross-linguistic factors underlying the use of verb forms by advanced French and Catalan learners of English as a foreign language. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
9.
245 p, 9.5 MB The Present perfect in English and in Catalan : : uses and meanings / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Solé i Sabaté, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Pendent.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
2 documentos

Materiales académicos Encontrados 17 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
9 p, 195.2 KB Llengua Comparada [100224] / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2012-13
Grau en Estudis Anglesos [801]  
2.
9 p, 103.6 KB Gramàtica Anglesa [100225] / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Tubau Muntañá, Susagna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2010-11
Llicenciat en Filologia Anglesa [501]  
3.
3 p, 22.2 KB Gramàtica Funcional Anglesa [28457] / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2009-10
Llicenciat en Filologia Anglesa [501]  
4.
3 p, 92.2 KB Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva II [28470] / Capdevila i Batet, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Llinàs i Grau, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Filologia Anglesa [501]  
5.
3 p, 105.4 KB Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva I [28469] / Capdevila i Batet, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Llinàs i Grau, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Filologia Anglesa [501]  
6.
2 p, 61.2 KB Gramàtica Funcional Anglesa [28457] / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Filologia Anglesa [501]  
7.
2 p, 74.9 KB Lingüística Comparada Aplicada a l'Anglès [28472] / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2004-05
Llicenciat en Filologia Anglesa [501]  
8.
2 p, 82.5 KB Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva I [28469] / Capdevila i Batet, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2004-05
Llicenciat en Filologia Anglesa [501]  
9.
2 p, 59.3 KB Gramàtica Funcional Anglesa [28457] / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2004-05
Llicenciat en Filologia Anglesa [501]  
10.
2 p, 50.9 KB Lingüística Comparada Aplicada a l'Anglès [28472] / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2008-09
Llicenciat en Filologia Anglesa [501]  

Materiales académicos : Encontrados 17 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.