Results overview: Found 85 records in 0.03 seconds.
Articles, 6 records found
Research literature, 11 records found
Course materials, 68 records found
Articles 6 records found  
1.
10 p, 1.4 MB Stacked thin layers of metaphase chromatin explain the geometry of chromosome rearrangements and banding / Daban, Joan-Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
The three-dimensional organization of tightly condensed chromatin within metaphase chromosomes has been one of the most challenging problems in structural biology since the discovery of the nucleosome. [...]
2015 - 10.1038/srep14891
Scientific reports, Vol. 5 (October 2015) , art. 14891  
2.
3 p, 401.3 KB Expressió gènica, replicació i reparació del DNA en cromosomes multilaminars / Daban, Joan-Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
Estudis previs a aquest i també elaborats pel Laboratori de Cromatina del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB indiquen que el filament de cromatina en els cromosomes es plega de manera que forma plaques amb moltes capes planes i exposen que les propietats dinàmiques d'aquesta estructura permeten proposar mecanismes per a les múltiples funcions de la cromatina. [...]
Estudios previos a este y también elaborados por el Laboratori de Cromatina del Departament de Bioquímica y Biologia Molecular de la UAB indican que el filamento de cromatina en los cromosomas se pliega de tal manera que forma placas con muchas capas planas y exponen que las propiedades dinámicas de esta estructura permiten proponer mecanismos para las múltiples funciones de la cromatina. [...]
Previous studies to this one presented here and also elaborated by the Laboratori de Cromatina del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular from the UAB indicate that the chromatin filament in chromosomes is folded giving rise to plates with many planar layers and that the dynamic properties of this structure allow to propose mechanisms for the multiple functions of chromatin. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
3 documents
3.
26 p, 10.4 MB Empaquetament funcional del DNA : el nucleosoma i les estructures d'ordre superior de la cromatina / Daban, Joan-Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
Aquest capítol resumeix i discuteix el nostre coneixement actual sobre la solució estructural trobada per la cèl·lula eucariota per construir una memòria nuclear tridimensional a partir de molècules extremadament llargues de DNA. [...]
This chapter summarizes and discusses our present knowledge about the structural solution found by eukaryotic cells to construct their nuclear three-dimensional memory from extremely long DNA molecules. [...]

1997
Treballs de la Societat Catalana de Biologia, Vol. 48 (Jun 1997) , p. 163-180  
4.
1 p, 81.3 KB Noves possibilitats estructurals per a la condensació dels cromosomes / Caravaca, Juan Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Caño Alcaina, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Gállego Ossul, Isaac (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Daban, Joan-Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
La cromatina és el material amb què es formen els cromosomes. Generalment s'accepta que el DNA s'empaqueta en els cromosomes durant la mitosi seguint una successió de plegaments de fibres de cromatina. [...]
La cromatina es el material con el que se forman los cromosomas. Generalmente se acepta que el DNA se empaqueta en los cromosomas durante la mitosis siguiendo una sucesión de pliegues de fibras de cromatina. [...]
Chromosomes are composed of a material named chromatin. Generally it is accepted that DNA is packaged in chromosomes during mitosis following a succession of chromatin fiber folds. According to a study carried out by UAB researchers, in addition to fibers, chromatin forms granules and plates. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-1
3 documents
5.
2 p, 23.1 KB Noves tècniques per estudiar la cromatina / Caño Alcaina, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Caravaca, Juan Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Martín, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Daban, Joan-Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
En el nucli de les cèl·lules el DNA no està lliure, es troba associat amb unes proteïnes bàsiques molt abundoses que s'anomenen histones. El complex resultant és la cromatina. Mitjançant una tècnica microscòpica que permet visualitzar les mostres en el seu entorn aquós natural, investigadors de la UAB han trobat que la cromatina en les condicions iòniques corresponents a la interfase del cicle cel·lular és molt més compacta del que es considera actualment en molts altres laboratoris.
En el núcleo de las células el ADN no está libre, se encuentra asociado con unas proteínas básicas muy abundantes que se denominan histonas. El complejo resultante es la cromatina. Mediante una técnica microscópica que permite visualizar las muestras en su entorno acuoso natural, investigadores de la UAB han encontrado que la cromatina en las condiciones iónicas correspondientes a la interfase del ciclo celular es mucho más compacta de lo que se considera actualmente en muchos otros laboratorios.

2007
UAB divulga, març 2007, p. 1-2
2 documents
6.
2 p, 215.7 KB Nou model estructural en capes primes per al cromosoma metafàsic / Castro-Hartmann, Pablo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Gállego Ossul, Isaac (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Milla, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Caño Alcaina, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Caravaca, Juan Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Daban, Joan-Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
Experiments realitzats fent servir molt diverses tècniques de microscòpia han permès als investigadors del Laboratori de Cromatina de la UAB descobrir que, durant la divisió cel·lular, els cromosomes tenen el DNA empaquetat dins d'unes estructures planes que estan formades de moltes capes molt primes. [...]
Experimentos realizados utilizando muy diversas técnicas demicroscopía han permitido a los investigadores del Laboratorio de Cromatina de la UAB descubrir que, durante la división celular, los cromosomas tienen el ADN empaquetado dentro de unas estructuras planas que están formadas de muchas capas muy delgadas. [...]
Experiments performed using several different microscopy techniques have allowed researchers at the UAB Chromatin Laboratory to discover that, during cell division, chromosome DNA is packaged with in planar structures formed by many extremely thin layers. [...]

2010
UAB divulga, Setembre 2010, p. 1-2
3 documents

Research literature 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
238 p, 8.9 MB Estructura de la cromatina a lo largo del ciclo celular. Aplicación de la crio-tomografía electrónica al estudio de la estructura de las placas de cromatina metafásica / Chicano Jimenez, Andrea ; Daban, Joan-Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
La forma en que el filamento de nucleosomas alcanza diversos estadios de compactación y acaba formando el cromosoma metafásico al final del ciclo celular sigue siendo uno de los problemas más difíciles de resolver en el campo de la biología estructural. [...]
The mechanism by which the nucleosome filament reaches different stages of compaction and finally forms the metaphase chromosome at the end of the cell cycle still remains one of the most challenging problems in the field of structural biology. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2.
1 p, 576.9 KB Nanobiotecnologia basada en DNA : "self-assembly" d'origamis / Martínez Miguel, Marc ; Daban, Joan-Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2016
Grau en Bioquímica [814]  
3.
1 p, 577.8 KB Sistemas de secuenciación de DNA de nueva generación / Vílchez Pérez, David ; Daban, Joan-Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2016
Grau en Bioquímica [814]  
4.
1 p, 7.5 MB Nanotechnology based on DNA / Montané Bel, Sergi ; Daban, Joan-Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2014
Grau en Bioquímica [814]  
5.
1 p, 1.5 MB DNA-based nanotechnology with no system poisoning / Fomitcheva Khartchenko, Anna ; Daban, Joan-Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2013
Grau en Biotecnologia [815]  
6.
1 p, 736.5 KB DNA structural nanotechnology, a review / Puente-Massaguer, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Daban, Joan-Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2013
Grau en Biotecnologia [815]  
7.
1 p, 3.3 MB Programació del ADN : nanotecnología basada en el ADN / Puñet Ortiz, Joan ; Daban, Joan-Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2013
Grau en Bioquímica [814]  
8.
1 p, 1.2 MB New generation of DNA sequencing technologies / Viader Godoy, Marc ; Daban, Joan-Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2013
Grau en Bioquímica [814]  
9.
78 p, 2.0 MB Plaques de cromatina dels cromosomes metafàsics : estructura i autoassociació / Milla Astals, Maria ; Daban, Joan-Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
El plegament de la cromatina a l'interior dels cromosomes metafàsics segueix sent un dels problemes més difícils de resoldre de la biologia estructural. La majoria dels models de plegament més acceptats, que presenten la fibra de cromatina com a unitat bàsica, van ser proposats en condicions de molt baixa força iònica. [...]
The three-dimensional organization of the chromatin filament in metaphase chromosomes is one of the most challenging problems of structural biology. The most accepted structural models for chromatin organization in the metaphase chromosome are those that present the chromatin fibber as a basic unit. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013
3 documents
10.
299 p, 6.9 MB Estructura y propiedades de las placas de cromatina de los cromosomas metafásicos : estudio mediante técnicas de microscopía TEM, AFM y espectroscopia de fuerza atómica / Gállego Ossul, Isaac ; Daban, Joan-Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
En nuestro laboratorio el estudio de cromosomas en presencia de una elevada concentración de iones divalentes, permitió describir por primera vez las placas de cromatina como unidad estructural básica del cromosoma metafásico compacto. [...]
In our laboratory the study of the chromosomes in the presence of high concentrations of divalent ions, has led us to report the chromatin plate-like structure for the first time as a fundamental element of the metaphase chromosome. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  

Research literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 68 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 109.2 KB Estructura de Biomolècules [42887] / Boix i Borràs, Esther ; Avilés, Francesc X ; Daban, Joan-Ramon ; Villegas Hernández, Sandra ; Barnadas Rodríguez, Ramon ; Lopez Martin, Mario ; Varejao Nogueira, Nathalia ; Reverter Cendros, David ; Navarro Cantero, Susanna ; Torrent Burgas, Marc ; Benseny Cases, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general del curs és proporcionar una introducció de les diferents tècniques i eines d'anàlisi estructural de les biomolècules emprades a la recerca en Biomedicina. S'espera que l'alumne assoleixi un nivell de coneixements que li permetin entendre la utilitat del conjunt de tècniques biofísiques i bioinformàtiques per a l'anàlisi estructural i funcional de macromolècules i complexos macromoleculars, la potencialitat d'aquestes tècniques en el disseny de novo de biomolècules, i les seves aplicacions en Biotecnologia i Biomedicina.
The general objective of the course is to provide an introduction to the different techniques and tools for structural analysis of biomolecules used in biomedical research. The student is expected to reach a level of knowledge that will allow him to understand the usefulness of the set of biophysical and bioinformatic techniques for the structural and functional analysis of macromolecules and macromolecular complexes. [...]
El objetivo general del curso es proporcionar una introducción de las diferentes técnicas y herramientas de análisis estructural de las biomoléculas empleadas en la investigación en Biomedicina. [...]

2023-24
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
2.
5 p, 106.3 KB Estructura de Biomolècules [42887] / Boix i Borràs, Esther ; Daban, Joan-Ramon ; Vendrell Roca, Josep ; Villegas Hernández, Sandra ; Barnadas Rodríguez, Ramon ; Cladera i Cerdà, Josep ; Reverter Cendros, David ; Peralvarez Marin, Alex ; Navarro, Susanna ; Benseny Cases, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
- L'objectiu general del curs és proporcionar una introducció de les diferents tècniques biofísiques emprades a la recerca en Biomedicina. S'espera que l'alumne assoleixi un nivell de coneixements que li permetin entendre la utilitat del conjunt de tècniques i tecnologies biofísiques per a l'anàlisi estructural i funcional de macromolècules (proteïnes, lípids, àcids nucleics, sucres, complexos macromoleculars), d'acord amb l'estat actual de desenvolupament d'aquestes tècniques, i la seva importància en relació a les aplicacions biomèdiques. [...]
-The main goal of the course is to introduce the different biophysical methods used in Biomedical research. The student will acquire the knowledge to understand of the techniques utilized to study the structure and function of macromolecules (proteins, nucleic acids, sugars, macromolecular complexes), according to the state of the art of this techniques in relation to biomedical applications. [...]
- El objectivo general del curso es proporcionar una introducción de las diferentes técnicas biofísicas utilizadas en la investigación en Biomedicina. Se espera que el alumno consiga un nivel de conocimientos que le permitan entender la utilidad del conjunto de técnicas y tecnologias biofísicas para el análisis estructural y funcional de macromoléculas (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, azúcares, complejos macromoleculars), de acuerdo con el estado actual de desarrollo de estas técnicas, y su importancia en relación a las aplicaciones biomédicas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
3.
5 p, 106.5 KB Estructura de Biomolècules [42887] / Boix i Borràs, Esther ; Daban, Joan-Ramon ; Vendrell Roca, Josep ; Villegas Hernández, Sandra ; Barnadas Rodríguez, Ramon ; Cladera i Cerdà, Josep ; Reverter Cendrós, David ; Peralvarez Marin, Alex ; Navarro, Susanna ; Benseny Cases, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
- L'objectiu general del curs és proporcionar una introducció de les diferents tècniques biofísiques emprades a la recerca en Biomedicina. S'espera que l'alumne assoleixi un nivell de coneixements que li permetin entendre la utilitat del conjunt de tècniques i tecnologies biofísiques per a l'anàlisi estructural i funcional de macromolècules (proteïnes, lípids, àcids nucleics, sucres, complexos macromoleculars), d'acord amb l'estat actual de desenvolupament d'aquestes tècniques, i la seva importància en relació a les aplicacions 1 actual de desenvolupament d'aquestes tècniques, i la seva importància en relació a les aplicacions biomèdiques. [...]
-The main goal of the course is to introduce the different biophysical methods used in Biomedical research. The student will acquire the knowledge to understand of the techniques utilized to study the structure and function of macromolecules (proteins, nucleic acids, sugars, macromolecular complexes), according to the state of the art of this techniques in relation to biomedical applications. [...]
- El objectivo general del curso es proporcionar una introducción de las diferentes técnicas biofísicas utilizadas en la investigación en Biomedicina. Se espera que el alumno consiga un nivel de conocimientos que le permitan entender la utilidad del conjunto de técnicas y tecnologias biofísicas para el análisis estructural y funcional de macromoléculas (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, azúcares, complejos macromoleculars), de acuerdo con el estado actual de desarrollo de estas técnicas, y su importancia en relación a las aplicaciones 1 acuerdo con el estado actual de desarrollo de estas técnicas, y su importancia en relación a las aplicaciones biomédicas. [...]

2021-22
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
4.
5 p, 104.3 KB Estructura de Biomolècules [42887] / Boix i Borràs, Esther ; Daban, Joan-Ramon ; Vendrell Roca, Josep ; Villegas Hernández, Sandra ; Barnadas Rodríguez, Ramon ; Cladera i Cerdà, Josep ; Reverter Cendrós, David ; Peralvarez Marin, Alex ; Navarro, Susanna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
- L'objectiu general del curs és proporcionar una introducció de les diferents tècniques biofísiques emprades a la recerca en Biomedicina. S'espera que l'alumne assoleixi un nivell de coneixements que li permetin entendre la utilitat del conjunt de tècniques i tecnologies biofísiques per a l'anàlisi estructural i funcional de macromolècules (proteïnes, lípids, àcids nucleics, sucres, complexos macromoleculars), d'acord amb l'estat 1 macromolècules (proteïnes, lípids, àcids nucleics, sucres, complexos macromoleculars), d'acord amb l'estat actual de desenvolupament d'aquestes tècniques, i la seva importància en relació a les aplicacions biomèdiques. [...]
- El objectivo general del curso es proporcionar una introducción de las diferentes técnicas biofísicas utilizadas en la investigación en Biomedicina. Se espera que el alumno consiga un nivel de conocimientos que le permitan entender la utilidad del conjunto de técnicas y tecnologias biofísicas para el análisis estructural y funcional de macromoléculas (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, azúcares, complejos macromoleculars), de 1 funcional de macromoléculas (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, azúcares, complejos macromoleculars), de acuerdo con el estado actual de desarrollo de estas técnicas, y su importancia en relación a las aplicaciones biomédicas. [...]

2020-21
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
5.
5 p, 104.6 KB Estructura de Biomolècules [42887] / Boix i Borràs, Esther ; Avilés, Francesc X ; Daban, Joan-Ramon ; Suau León, Pedro ; Vendrell Roca, Josep ; Villegas Hernández, Sandra ; Barnadas Rodríguez, Ramon ; Cladera i Cerdà, Josep ; Reverter Cendrós, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
- L'objectiu general del curs és proporcionar una introducció de les diferents tècniques biofísiques emprades a la recerca en Biomedicina. S'espera que l'alumne assoleixi un nivell de coneixements que li permetin entendre la utilitat del conjunt de tècniques i tecnologies biofísiques per a l'anàlisi estructural i funcional de macromolècules (proteïnes, lípids, àcids nucleics, sucres, complexos macromoleculars), d'acord amb l'estat actual de desenvolupament d'aquestes tècniques, i la seva importància en relació a les aplicacions biomèdiques. [...]
- El objectivo general del curso es proporcionar una introducción de las diferentes técnicas biofísicas utilizadas en la investigación en Biomedicina. Se espera que el alumno consiga un nivel de conocimientos que le permitan entender la utilidad del conjunto de técnicas y tecnologias biofísicas para el análisis estructural y funcional de macromoléculas (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, azúcares, complejos macromoleculars), de acuerdo con el estado actual de desarrollo de estas técnicas, y su importancia en relación a las aplicaciones biomédicas. [...]

2019-20
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
6.
6 p, 111.4 KB Anàlisi estructural avançada [100907] / Boix i Borràs, Esther ; Daban, Joan-Ramon ; Peralvarez Marin, Alex ; Torrent Burgas, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general de l'assignatura és aprendre els coneixements teòrics i pràctics que permeten l'anàlisi estructural de les macromolècules biològiques. L'assignatura permetrà aprofundir en les tècniques principals de determinació de l'estructura tridimensional i visualització de mostres biològiques per microscòpia electrònica. [...]
El objetivo general del curso es aprender los conocimientos teóricos y prácticos que permiten el análisis estructural de macromoléculas biológicas. El curso le permitirá profundizar en las principales técnicas de determinación de la estructura tridimensional y la visualización de muestras biológicas por microscopía electrónica. [...]

2019-20
Grau en Bioquímica [814]
3 documents
7.
6 p, 89.7 KB Anàlisi estructural avançada [100907] / Boix i Borràs, Esther ; Daban, Joan-Ramon ; Sabés Xamaní, Manuel ; Torrent Burgas, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general de l'assignatura és aprendre els coneixements teòrics i pràctics que permeten l'anàlisi estructural de les macromolècules biològiques. L'assignatura permetrà aprofundir en les tècniques principals de determinació de l'estructura tridimensional i visualització de mostres biològiques per microscòpia electrònica. [...]
The overall objective of the course is to learn the knowledge and skills that allow the structural analysis of biological macromolecules. The course will allow you to master the main techniques for the determination of the three-dimensional structure and visualization of biological samples by electron microscopy. [...]
El objetivo general del curso es aprender los conocimientos teóricos y prácticos que permiten el análisis estructural de macromoléculas biológicas. El curso le permitirá profundizar en las principales técnicas de determinación de la estructura tridimensional y la visualización de muestras biológicas por microscopía electrónica. [...]

2018-19
Grau en Bioquímica [814]
3 documents
8.
6 p, 85.7 KB Espectroscòpia de biomolècules [100905] / Cladera i Cerdà, Josep ; Daban, Joan-Ramon ; Lope Piedrafita, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Gran part del coneixement científic de la Natura està basat en l'estudi de diversos fenòmens d'absorció i d'emissió que es produeixen quan la radiació electromagnètica interacciona amb la matèria. [...]
Much of the scientific knowledge of Nature is based on the study of various phenomena of absorption and emission that occur when electromagnetic radiation interacts with matter. In biosciences, spectroscopic techniques are used very often, but unfortunately many professionals are mere users that simply apply these techniques without having a well-founded scientific and technical knowledge to take advantage of all the possibilities of the different spectroscopies. [...]
Gran parte del conocimiento científico de la Naturaleza se basa en el estudio de varios fenómenos de absorción y emisión que ocurren cuando la radiación electromagnética interaciona con la materia. [...]

2018-19
Grau en Bioquímica [814]
3 documents
9.
5 p, 87.7 KB Bioenergètica [100866] / Daban, Joan-Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
A l'assignatura de Bioenergètica es farà un estudi aprofundit sobre les relacions entre l'energia i els sistemes vius. Es tractaran els temes indicats a l'apartat de continguts. Es pretén que els alumnes assoleixin coneixements sòlids sobre: (1) L'aplicació dels principis de la Termodinàmica clàssica per a l'estudi dels processos bioquímics fonamentals; (2) Energètica i mecanismes químics i físics implicats en la producció d'ATP a la respiració i a la fotosíntesi; (3) Transformacions energètiques en els treballs cel·lulars de biosíntesi, de transport i mecànic; (4) Aplicacions de la Termodinàmica dels sistemes oberts a l'estudi energètic dels sistemes vius. [...]
The Bioenergetics course will carry out a study in depth on the relationship between energy and living systems. The subjects of the course are listed in the contents. The aim of the course is that students acquire a solid knowledge about: (1)The application of the principles of classical Thermodynamics to the study of the fundamental biochemical processes; (2) Energy and chemical and physical mechanisms involved in the production of ATP in respiration and photosynthesis; (3) Energy transformations in biosynthesis, cellular transport and mechanical work; (4) Applications of Thermodynamics of open systems to the study of the energetics of living systems. [...]
En la asignatura de Bioenergética se realizará un estudio en profundidad sobre las relaciones entre la energía y los sistemas vivos. Se tratarán los temas indicados en la sección contenidos. El objetivo es que los alumnos adquieran conocimientos sólidos sobre: (1) La aplicación de los principios de la Termodinámica clásica para el estudio de los procesos bioquímicos fundamentales; (2) Energía y mecanismos químicos y físicos implicados en la producción de ATP en la respiración y la fotosíntesis; (3) Transformaciones energéticas en los trabajos celulares de biosíntesis, de transporte y mecánico; (4) Aplicaciones de la Termodinámica de sistemas abiertos para el estudio energético de los sistemas vivos. [...]

2018-19
Grau en Bioquímica [814]
3 documents
10.
5 p, 87.6 KB Biologia molecular [100858] / Daban, Joan-Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Els estudiants del Grau de Bioquímica tenen coneixements descriptius de Biologia Molecular obtinguts a partir d'estudis previs i d'altres assignatures de la pròpia carrera. A l'assignatura de Biologia Molecular es farà un estudi aprofundit sobre l'estructura i funció dels àcids nucleics. [...]
The students of the Biochemistry degree have previously acquired some descriptive knowledge of Molecular Biology. The Molecular Biology course will carry out a study in depth about the structure and function of nucleic acids. [...]
Los estudiantes del Grado de Bioquímica tienen conocimientos descriptivos de Biología Molecular obtenidos de estudios previos y en otras asignaturas de su propia carrera. En la asignatura de Biología Molecular se realizará un estudio en profundidad sobre la estructura y función de los ácidos nucleicos. [...]

2018-19
Grau en Bioquímica [814]
3 documents

Course materials : 68 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
11 Daban, Joan-Ramon,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.