Resultats globals: 27 registres trobats en 0.03 segons.
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 25 registres trobats
Materials acadèmics, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
6 p, 53.9 KB Reglament del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
2015  

Documents de recerca 25 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
205 p, 8.1 MB Enrichment and characterization of anaerobic bacteria degrading organohalide compounds / Trueba Santiso, Alba María, autor. ; Marco Urrea, Ernest, supervisor acadèmic. ; Vicent i Huguet, Teresa, supervisor acadèmic. ; Martín González, Lucía, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
La freqüent contaminació d'aigua subterrània per compostos organohalogenats és un greu problema degut als riscs humans i ecològics que se'n deriven. La bioremediació és un tècnica sostenible que permet superar algunes de les limitacions que presenten els tractaments fisicoquímics. [...]
La frecuente contaminación de las aguas subterráneas por compuestos organohalogenados es un grave problema ambiental debido a los riesgos ecológicos y para la salud humana de ella derivados. La bioremediación es una tecnología sostenible que evita algunos inconvenientes que presentan los tratamientos físico-químicos. [...]
The widespread groundwater contamination by organohalide compounds is of a major concern due to the human and ecological risks derived from it. Bioremediation is a sustainable technology that overcomes some limitations of the physical-chemical remediation techniques on these water bodies. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
197 p, 12.4 MB Use of fungi and bacteria for the removal of recalcitrant compounds from tannery wastewater / Spennati, Francesco, autor. ; Munz, Giulio, supervisor acadèmic. ; Gabriel Buguña, David, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
Els tanins són polifenols produïts per plantes que s'utilitzen en l'adobat vegetal. Aquests es diferencien de la majoria dels fenols naturals perquè fan precipitar les proteïnes i s'utilitzen en el procés d'adobament per unirse a les proteïnes del col·lagen de la pell de l'animal, fent que el cuir sigui més durador. [...]
Los taninos son compuestos polifenólicos producidos por plantas que se utilizan en el curtido vegetal. Los taninos se diferencian de la mayoría de los fenoles naturales porque precipitan las proteínas y se usan en el proceso del curtido para unirse a las proteínas del colágeno de la piel del animal para hacer que el cuero sea más duradero. [...]
I tannini sono composti polifenolici prodotti dalle piante e sono utilizzati nella concia al vegetale a scala industriale. I tannini si differenziano dalla maggior parte degli altri composti fenolici naturali per la loro capacità di far precipitare le proteine ​​e sono utilizzati nel processo di concia per legarsi al collagene delle pelli animali, al fine di renderle più resistenti e non putrescibili. [...]
Tannins are polyphenolic compounds produced by plants that are used in the vegetable tanning of leather at an industrial scale. Tannins differ from most other natural phenols since they precipitate proteins and are used in the tanning process to bind to the collagen proteins of the animal skin to make leather more durable and not putrescible. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
3.
231 p, 4.4 MB Fungal biodegradation of pharmaceutical active compounds in wastewater / Castellet Rovira, Francesc, autor. ; Serrà Adroguer, Montserrat, supervisor acadèmic. ; Martínez Alonso, María Ramos, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
Els fàrmacs constitueixen un grup gran, important i divers, de compostos químics dissenyats per a causar efectes terapèutics sobre la salut principalment humana, però també animal. Per la seva composició, són bioactius i difícils de degradar encara que presentin una dosi mínima. [...]
Los fármacos son un grupo grande, importante y diverso, de compuestos químicos diseñados para causar efectos terapéuticos sobre la salud principalmente humana, pero también animal. Por su composición, son bioactivos y difíciles de degradar aunque presenten una dosis mínima. [...]
Pharmaceutical active compounds are an important, large and diverse group of chemical compounds designed to cause therapeutic effects on health, mainly human but also animal. Because of their composition, they are bioactive and difficult to be degraded even when present at a minimal dose. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
4.
234 p, 7.0 MB Sophorolipids production by solid-state fermentation : from lab-scale to pilot plant / Jiménez Peñalver, Pedro, autor. ; Gea Leiva, Teresa, supervisor acadèmic. ; Font i Segura, Xavier, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
En aquest treball es proposa una tecnologia alternativa per a la producció de soforolípids (SLs), un tipus de biosurfactant, presentats com a alternativa als surfactants produïts químicament degut a la seva major eficiència i millor perfil mediambiental. [...]
En este trabajo se propone una tecnología alternativa para producir soforolípidos (SLs), un tipo de biosurfactante, presentados como alternativa a los surfactantes producidos químicamente debido a su mayor eficiencia y mejor perfil medioambiental. [...]
This work proposes a potential alternative approach to produce sophorolipids (SLs), a type of biosurfactant, which are presented as an alternative to chemically-produced surfactants due to their higher efficiency and better environmental compatibility. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
199 p, 3.9 MB Process development for hospital wastewater treatment by Trametes versicolor / Mir Tutusaus, Josep Anton, autor. ; Caminal i Saperas, Glòria, supervisor acadèmic. ; Sarrà i Adroguer, Montserrat, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
Els microcontaminants són un ampli grup de compostos orgànics que s'han detectat a la majoria de compartiments del medi ambient. La seva concentració ambiental està compresa entre pocs ng·L-1 fins a μg·L-1, però es mantenen biològicament actius fins i tot a concentracions tan baixes, poden ser acumulats a través de la cadena tròfica i suposen una amenaça per al medi ambient, la fauna i la salut humana. [...]
Micropollutants are a wide group of organic compounds that are detected at most compartments of the environment. Their environmental concentration is usually in the range of few ng·L-1 to μg·L-1, but remain biologically active even at such low concentrations, may be accumulated through the food chain and pose a threat to the environment, fauna and human health. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
6.
168 p, 5.7 MB Developing strategies for systems metabolic engineering of Pichia pastoris / Tomàs Gamisans, Màrius, autor. ; Albiol i Sala, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Ferrer i Alegre, Pau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
Pichia pastoris s'ha convertit en una de les plataformes cel·lulars més utilitzades per a la producció de proteïnes recombinants i metabòlits d'alt valor afegit. En els darrers anys s'han aconseguit fites importants en l'anàlisi quantitativa a nivell de sistemes de la seva fisiologia. [...]
Pichia pastoris has become one of the most extensively used platform cell factories for recombinant protein and high-value added metabolite production. In the past recent years, important breakthroughs in the systems-level quantitative analysis of its physiology have been achieved. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
7.
194 p, 3.4 MB Bioprocess efficiency as a roadmap to establish Pichia pastoris as a reliable cell factory / Ponte Font, Xavier, autor. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Valero Barranco, Francisco, supervisor acadèmic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Montesinos Seguí, José Luis, supervisor acadèmic. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
El present document està centrat en un punt de vista d'enginyeria de bioprocés, de cara a la producció heteròloga de la lipasa de Rhizopus oryzae, expressada en el llevat metilotròfic Pichia pastoris sota el control del promotor de l'alcohol oxidasa 1, induïble amb metanol. [...]
The present work is focused, with a bioprocess engineering point of view, in the production of the heterologous Rhizopus oryzae lipase expressed in the methylotrophic yeast Pichia pastoris under the control of the methanol-induced alcohol oxidase 1 promoter; and, specially, the improvement of the bioprocess efficiency by the use of proper operational strategies in fed-batch mode for bioreactors of different scale. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
8.
223 p, 8.7 MB Chloroperoxidase and D-fructose-6-phosphate aldolase in enzymatic cascade reactions for the synthesis of iminocyclitols / Masdeu Gámez, Gerard, autor. ; López Santín, Josep, supervisor acadèmic. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Álvaro Campos, Gregorio, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
Aquest treball de tesi se centra en la viabilitat d'una reacció en cascada formada per una peroxidasa i una aldolasa per a la síntesi d'iminociclitols, que són inhibidors de glicosidases amb un enorme potencial terapèutic en moltes malalties, alterant la glicosilació o el catabolisme de glicoproteïnes. [...]
This thesis work is focused on the feasibility of a peroxidase/aldolase cascade reaction for the synthesis of iminocyclitols, which are glycosidase inhibitors with enormous therapeutic potential in many diseases by altering the glycosylation or catabolism of glycoproteins. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
9.
279 p, 11.7 MB Development of novel electrochemical and optical Lab-on-a-chip platforms for contaminants and biomarkers sensing / Chałupniak, Andrzej, autor. ; Merkoçi, Arben, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
La detección de contaminantes peligrosos requiere especial atención debido a su posible toxicidad, baja concentración en muestras reales y, en la mayoría de los casos, una imposibilidad de llevar a cabo la detección a través de un metodo tan específico como el inmunoensayo. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
10.
189 p, 7.2 MB Desarrollo de modelos celulares y animales para el estudio de terapia génica no viral anti-angiogénica en retina / Salas Torras, Anna, autor. ; García Arumí, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia) ; Schwartz Navarro, Simó, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Abasolo, Ibane, dir. (CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (Barcelona)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y la retinopatía diabética (RD) pertenecen a un grupo de degeneraciones de retina con etiología compleja, influenciadas tanto por factores genéticos como ambientales. [...]
Age-­-related macular degeneration (AMD) and diabetic retinopathy (RD) belong to a group of retinal degenerations with complex etiology, influenced by both genetic and environmental factors. Although their origins are different and their molecular mechanisms are complex, both are characterized by progressive neurodegeneration with retinal apoptosis, glial activation, oxidative stress and the emergence of neovascularization in its later stages. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  

Documents de recerca : 25 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 1 registres trobats  
1.
66 p, 571.5 KB Doctorado en Biotecnología / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia
Aquest programa de doctorat vol donar resposta a una necessitat que té la societat de professionals en el camp de la biotecnologia, que no només és d'àmbit català, sinó internacional. Per això, el programa de doctorat està obert a la captació d'estudiants de tot l'estat i estrangers. [...]
Bellaterra 2011 (Doctorats)
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.