Resultats globals: 12 registres trobats en 14.38 segons.
Documents de recerca, 11 registres trobats
Materials acadèmics, 1 registres trobats
Documents de recerca 11 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
248 p, 2.8 MB Música tradicional en el aula : las bandas de bronces de Tarapacá y sus aportaciones a la educación musical escolar : diseño, implementación y evaluación de una propuesta para trabajar en el aula / Valverde Ocariz, Ximena ; Godall, Pere, dir. ; Casals Ibañez, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Esta investigación comprende a la educación musical como una disciplina esencialmente interdisciplinar y, de esta forma, la convierte en una aportación para el desarrollo humano de forma integral. [...]
This research assumes the music education as an essentially interdisciplinary discipline, and, in this way, it turns on a contribution to human development in an integral way. For this end, the use of resources that come from traditional music makes of the learning experience an enriching and meaningful moment for the participants of the process. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
292 p, 4.2 MB Les Estratègies d'aprenentatge en un context de composició musical col·lectiva en infants de 7 i 8 anys / Fontdevila Sibat, Irene ; Viladot, Laia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal
Històricament, pel conjunt de variables que entren en joc en els mecanismes d'ensenyament i aprenentatge, la definició i categorització del concepte d'estratègia ha esdevingut en sí mateixa un motiu de discussió teòrica abordat per un gran nombre de matèries i d'enfocaments. [...]
Historically, defining learning strategies, as a matter of theory, has been a complex issue for the complexity of operations involved in learning and teaching processes. During the '90, there was a large number of theoretical contributions mostly from cognitive psychology and sociocontructivism perspectives, that assumed that mental representations of the reality started with tools, materials and social meanings and operations through which the knowledge is built. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
210 p, 1.6 MB L'IPAD a l'àrea de música : disseny, aplicació i anàlisi d'una proposta didàctica a l'educació primària / Ufartes Ollé, Gemma ; Casals Ibañez, Albert, , dir. ; Pérez Moreno, Jèssica, dir. ; Prats, Miquel Àngel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal
La tecnologia digital ha redibuixat la manera de conviure i d'entendre el món. S'ha instaurat en el dia a dia de la majoria de llars però, segons les darreres investigacions, l'escola tot just s'inicia en l'adopció de nous models aprofitant els recursos que ofereixen les eines digitals. [...]
Digital technology has reinvented the way we understand the world and coexist in it. While digital tools are part of the everyday life of most homes, schools have neither yet adapted to the news models, nor taken full advantage of the resources that these new tools offer us. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
154 p, 1.5 MB El Canvi de registre en la veu cantada i les accions teatrals : un estudi exploratori / Soriano Moya, Isabel ; Gassull Bustamante, Cecilia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal
El tema central de la nostra investigació és el canvi de registre de M1 (veu de pit) a M2 (veu de cap) de la veu cantada de les dones i, més concretament, de les actrius cantants. Aquesta recerca és un treball exploratori per indagar, conèixer i analitzar, des de la perspectiva de la pròpia experiència, com les actrius cantants gestionen el seu canvi de registre en portar a terme accions teatrals i com l'aborden des de la docència. [...]
The main subject of our research is the change of vocal register from M1 (chest voice) to M2 (head voice) in the female singing voices, more specifically, in singer-actresses. This study is an exploration work whose aim is to investigate, understand and analyse, from a perspective of the own experience, how singer-actresses manage their change of register when performing theatrical actions and how they approach it in teaching. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
5.
417 p, 1.7 MB Avaluació d'una proposta didàctica per a la identificació auditiva dels intervals harmònics musicals. Una experimentació al primer curs dels ensenyaments especialitzats de grau professional dels conservatoris de música de Catalunya / Ponsatí Ferrer, Imma ; Amador i Guillem, Miquel, dir. ; Miranda Pérez, Joaquim, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal
L'objectiu general d'aquesta tesi és elaborar, experimentar i avaluar una proposta didàctica per a la identificació auditiva dels intervals harmònics adreçada al primer curs dels ensenyaments musicals de grau professional dels conservatoris de música de Catalunya i que, a partir de la detecció i anàlisi prèvia de les dificultats dels alumnes, permeti que aquests assoleixin, al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge, els objectius didàctics plantejats i, conseqüentment, al final d'aquest, millorin el seu rendiment. [...]
El objetivo general de esta tesis es elaborar, experimentar y evaluar una propuesta didáctica para la identificación auditiva de los intervalos armónicos dirigida al primer curso de las enseñanzas musicales de grado profesional de los conservatorios de música de Cataluña y que, a partir de la detección y análisis previo de las dificultades de los alumnos, permita que éstos alcancen, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, los objetivos didácticos planteados y, en consecuencia, al final del mismo, mejoren su rendimiento. [...]
The general objective of this thesis is to elaborate, experiment and evaluate a teaching method proposal focused on the auditory identification of harmonic intervals aimed at first year students of professional music grade taken at the music conservatories in Catalonia, which, based on previous detection and analysis of the students' difficulties, enables them to achieve the proposed didactic objectives through the teaching-learning process and, consequently, improve their performance at the end of it. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
6.
489 p, 4.8 MB Músiques del món : anàlisi d'una pràctica didàctica innovadora a l'escola / González Martín, Cristina ; Valls, Assumpta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal
En la recerca que plantegem, que s'emmarca en el camp de la didàctica de la música del món, es dissenya, s'aplica i s'analitza una pràctica didàctica innovadora que combina la música del món i la metodologia dels projectes de treball. [...]
In the suggested research, placed in the field of world music pedagogy, it is designed, performed and analysed an innovative practice teaching which combines the world music and the project method methodology. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014
2 documents
7.
688 p, 1.9 MB El Profesorado de educación física ante la realidad multicultural : percepción sobre el alumnado, intervención pedagógica y trayectoria profesional : un estudio de casos en educación primaria / Flores-Aguilar, Gonzalo ; Prat Grau, Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Soler Prat, Susanna, dir. (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal
A la luz de los nuevos retos y problemáticas que ha desencadenado el progresivo incremento de la población escolar extranjera en la escuela primaria catalana, la escuela se reafirma como un marco privilegiado para favorecer su rol inclusivo, socializador y transformador de la realidad social. [...]
In light of the new challenges and problems that have triggered the progressive increase of the foreign student population in Catalan primary education, schools are being reaffirmed as a privileged context to promote their inclusive and socialising role and their role as transformers of the social reality. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
8.
212 p, 6.1 MB La Enseñanza de la música para personas con discapacidad visual : elaboración y evaluación de un método de guitarra / Chaves Giesteira, Adriano ; Godall, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Zattera, Vilson, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal
Esta investigación tuvo como finalidad la elaboración y evaluación de un material didáctico elemental para la enseñanza de la guitarra. Se partió de la hipótesis de que la musicografía Braille posee características específicas que hacen que las estrategias de enseñanza y aprendizaje sean planteadas de una manera diferenciada con relación a la escritura musical tradicional. [...]
This research intended to develop and evaluation of a didactic material for teaching elementary guitar. Its hypothesis is that the Braille music code has specific characteristics of teaching and learning strategies that are raised in a differentiated manner to traditional musical notation. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
9.
245 p, 1.5 MB The Qualities of music teachers: towards a holistic view of the professional profile / Carrillo Aguilera, Carme ; Vilar, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Baguley, Margaret, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal
En aquesta tesi s'identifiquen i s'examinen les qualitats del professorat de música des d'una perspectiva holística que inclou tant aspectes tècnics de la professió com altres atributs de caire més personal. [...]
This dissertation identifies and examines the qualities of music teachers from a holistic perspective which includes both technical and personal aspects. This comprehensive view of the qualities of teachers has been approached by combining a competence-based approach with a humanistic orientation. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
10.
384 p, 2.7 MB L'assoliment de les competències bàsiques en alumnes de Centres integrats de primària i música Construcció i aplicació d'un instrument d'avaluació de les competències bàsiques i anàlisi comparativa dels resultats obtinguts en alumnes de sisè de primària de centres integrats de música i d'un grup control / Andreu i Duran, Maria ; Godall, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Amador i Guillem, Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal
Aquesta recerca s'emmarca dins el corrent pedagògic que defensa la inclusió de la música com a element fonamental del currículum escolar. Es parteix de la hipòtesi que la música integrada en l'educació primària pot repercutir favorablement en l'adquisició de les competències bàsiques d'aquesta etapa. [...]
Esta investigación se enmarca en la corriente psicológica que defiende la inclusión de la música como elemento fundamental del currículum escolar. Se parte de la hipótesis que la música integrada en la educación primaria puede repercutir favorablemente en la adquisición de las competencias básicas en esta etapa. [...]
This research draws on the pedagogical theory that defends the incorporation of music as a fundamental part of the school curriculum. It starts from the hypothesis that music integrated into primary education can have a favourable impact on the acquisition of basic competences at this stage. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  

Documents de recerca : 11 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 1 registres trobats  
1.
130 p, 1.7 MB Doctorado en Educación / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
El programa de doctorat en Educació és una revisió i actualització integradora i innovadora dels estudis existents que incorpora noves línies d'investigació, aporta una visió transversal de la recerca en educació, a l'hora que manté l'especificitat dels diferents dominis que inclou, i des d'aquesta perspectiva contribueix a enriquir l'àmbit de recerca en educació, un àmbit amb una gran rellevància tant acadèmica com social.
Bellaterra 2012 (Doctorats)
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.