El terme de cerca Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials dins l'índex autor no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
15   Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica
15   Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica C
15   Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica Corporal
15   Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i
15   Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
65   Departament de Didàctica de la Llengua, C
65   Departament de Didàctica de la Llengua, C S
65   Departament de Didàctica de la Llengua, C Socials
65   Departament de Didàctica de la Llengua, Ciències
65   Departament de Didàctica de la Llengua, Ciències S