Results overview: Found 13 records in 0.01 seconds.
Research literature, 13 records found
Research literature 13 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
439 p, 6.1 MB L'Ensenyament i l'aprenentatge de la participació : com es pot ensenyar i aprendre a participar críticament en el context de les audiències públiques als nois i noies de Barcelona? / Sant Obiols, Edda ; Pagès, Joan, (Pagès Blanch), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didactica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
Aquesta tesi té com a objectius definir el concepte de participació crítica, identificar i analitzar com s'ensenya i s'aprèn a participar i fer algunes propostes per millorar aquest ensenyament- aprenentatge. [...]
The aims of this dissertation are to identify and analyse the nature of critical participation education and also to make proposals for improving critical participation teaching and learning in Barcelona (Spain). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
2.
227 p, 1.6 MB Los Profesores de geografía, la innovación de la enseñanza y su profesionalización : el lugar de los materiales curriculares / Zenobi, Viviana ; Pagès, Joan, (Pagès Blanch), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didactica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
Las preguntas que han guiado el desarrollo de este estudio son las siguientes: - ¿A partir de qué criterios los profesores de Geografía seleccionan materiales para la planificación y el desarrollo de sus clases? - ¿Qué tipo de prácticas de enseñanza elaboran a partir de ellos o inspirados por ellos? - ¿Qué cambios han promovido en sus prácticas y en su pensamiento? - ¿Podemos considerar que los dispositivos –materiales e instancias de trabajo conjunto- colaboran con la formación docente y a la vez, estimulan y fortalecen su profesionalización?.
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
3.
429 p, 18.3 MB El Concepte de futur en l'ensenyament de les ciències socials : estudis de cas a l'educació secundària / Anguera Cerarols, Carles ; Santisteban, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didactica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
Tota educació és una preparació per al futur. Actualment, en les ciències socials, el passat i el present són les categories temporals que més atenció reben, si no són les úniques. En aquesta situació, la construcció de les representacions socials del futur i el seu treball, queden en mans dels mitjans de comunicació i altres experiències fora del marc educatiu. [...]
All education is a preparation for the future. Actually, the past and the present are the temporal categories which receive more attention in social studies. Considering this, the construction and the work of social representations of the future are held on the media and the experiences outside the educational system, leading into a missing dimension in the students education. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
4.
362 p, 990.9 KB La Comprensió dels temps verbals a primària : estudi descriptiu dels coneixements dels alumnes de quart i sisè sobre el verb com a codificador temporal / Torralba, Mireia ; Camps, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials) ; Guasch, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didactica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
Aquest estudi se centra en l'exploració dels coneixements sobre el verb i els temps verbals d'alumnes de segona i tercera etapa de primària. Es parteix de cinc supòsits: a) els alumnes tenen un coneixement interioritzat dels elements lingüístics i del seu funcionament en l'ús, fruit de la seva experiència lingüística i de la representació que se'n fan; b) l'aprenentatge significatiu de la gramàtica es produeix quan l'alumne estableix relacions entre els coneixements que ja ha adquirit i els que li són nous; c) l'ensenyament de la gramàtica ha de ser vinculat a l'ús lingüístic; c) la reflexió metalingüística és l'instrument metodològic privilegiat per explorar el coneixement construït, i d) la incidència de la instrucció és fonamental en la construcció del coneixement. [...]
This study aims to assess students' knowledge and awareness of verbs and verb tenses in the second and third stages of Primary education in the Spanish school system. It is based on five assumptions: a) students have an interiorised knowledge of linguistic elements and their usage as a result of their linguistic experience and their own representation of this experience; b) the significant learning of grammar takes places when the student establishes relationships between existing and new knowledge; c) the teaching of grammar has to be linked to the linguistic usage; c) metalinguistic reflection is the preferential methodological tool to explore constructed knowledge; and d) the influence of instruction is key in the construction of knowledge. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
5.
707 p, 10.6 MB Aprender a enseñar conceptos sociales : la formación en didáctica de las ciencias sociales en la carrera de Educación Básica de la Universidad de Playa Ancha. Estudio de Casos / Castañeda Meneses, Marta ; Santisteban, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didactica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
La presente tesis doctoral titulada: Aprender a Enseñar Conceptos Sociales: La formación en Didáctica de las Ciencias Sociales en la carrera de Educación Básica de la Universidad de Playa Ancha. [...]
The current doctoral thesis titled: "Learning to teach Social Concepts: The Didactic Training Process of Social Sciences in the career of Elementary Education in the Playa Ancha University", corresponds to a qualitative research that was developed through the strategy's description and analysis of the educational reality called Case Studies. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
6.
175 p, 1.7 MB First-year students' construction of an academic persona in the academic activity system / Oliva Girbau, Àngels ; Milian, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didactica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
Aquesta tesi estudia la construcció de la identitat acadèmica a través de l'aprenentatge de l'escriptura acadèmica en anglès com a llengua estrangera, en base a un marc teòric que recull aportacions del socioconstructivisme, la teoria de gèneres, la lingüística sistèmica-funcional i la teoria de l'activitat històricocultural. [...]
This paper studies the construction of an academic identity through writing in English as a foreign language, using a theoretical approach based on socio-constructivism, genre theory, systemic-functional linguistics and cultural-historical activity theory. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
7.
386 p, 3.4 MB Aprender a leer y escribir en lengua mapudungun, como elemento de recuperación y promoción de la cultura mapuche en la sociedad del siglo XXI / Lara Millapan, María Isabel ; Noguerol, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didactica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
La enseñanza de la lengua mapudungun constituye un elemento de acceso al conocimiento, que hará posible la pervivencia de la cultura mapuche a través del tiempo, pues las lenguas articulan pensamientos, visiones de mundo y saberes, no sólo para su cultura de pertenencia, sino para la humanidad. [...]
Teaching Mapudungun is a means to give access to the kind of knowledge necessary for the long-life preservation of the culture of the Mapuche community. Languages are means to create thought, to construct knowledge and to project a particular view of the world, which is accessible to the whole world, not just to the culture those languages belong to. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
8.
545 p, 2.7 MB La Construcció del coneixement sobre els valors del temps verbal del present a l'educació primària : un estudi de cas sobre l'ús lingüístic, la reflexió gramatical i la interacció en l'ensenyament-aprenentatge de la llengua / Casas i Deseuras, Mariona ; Milian, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didactica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
La tesi doctoral titulada La construcció del coneixement sobre els valors del temps verbal del present a l'educació primària és fruit d'una recerca empírica que explora, des d'un enfocament interpretatiu qualitatiu, el reconeixement i la comprensió dels usos del present en alumnes d'educació primària a Catalunya. [...]
This Phd thesis, entitled The construction of knowledge about the values of the simple present tense in primary education, is the result of empirical research exploring, from a qualitative interpretative approach, the recognition and understanding of the usages and values of the simple present tense in students of primary education in Catalonia. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
9.
409 p, 1.1 MB La Formación inicial del profesorado de ciencias sociales y la educación para la ciudadanía en Colombia: representaciones sociales y prácticas de enseñanza / González Valencia, Gustavo ; Santisteban, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didactica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
La formación de ciudadanos es uno de los objetivos centrales de la enseñanza obligatoria, y especialmente de las ciencias sociales. Para el cumplimiento de este propósito es necesaria la articulación de diferentes componentes como son: el proyecto educativo de centro, el plan de estudios, la evaluación, entre otros. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
10.
116 p, 7.7 MB La Segmentació del text escrit en infants de primer curs de primària : estudi evolutiu / Bigas, Montserrat ; Camps, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didactica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
Pendent.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
3 documents

Research literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.