Resultats globals: 87 registres trobats en 0.05 segons.
Materials de curs, 3 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 79 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Articles, 1 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Documents gràfics, 1 registres trobats
Materials de curs 3 registres trobats  
1.
92 p, 688.0 KB Doctorado en Lengua y Literatura Catalanas y Estudios Teatrales / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
El programa de doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals és la continuació d’un doctorat homònim, resultat de la fusió de dos programes amb una llarga tradició a la Universitat Autònoma de Barcelona: el doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i el doctorat en Arts Escèniques. [...]
Bellaterra 2016 (Doctorats)
2 documents
2.
55 p, 443.3 KB Doctorado en Ciencia Cognitiva y Lenguaje / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana ; Universitat de Barcelona ; Universitat de Rovira i Virgili ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Ciència Cognitiva i Llenguatge (CCiL) és un doctorat interuniversitari i interdisciplinari en Ciència Cognitiva que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques existents fins fa poc entre els diversos àmbits de la Ciència Cognitiva. [...]
Bellaterra 2014 (Doctorats)
2 documents
3.
19 p, 190.4 KB Guia filcat [504] / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
El Pla d’Estudis de Filologia Catalana divideix la carrera en dos cicles de dos cursos cadascun. Per a l’obtenció de la titulació, l’alumne ha de computar 300 crèdits (150 a cada cicle). Cada crèdit correspon aproximadament a deu hores de classe. [...]
2006-07/2007-08
Llicenciat en Filologia Catalana [504]  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
9 p, 102.2 KB Reglament del Departament de Filologia Catalana / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
2004  

Documents de recerca 79 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
390 p, 1.6 MB Adverbial adjectives and nominal scalarity / Sánchez Masià, Melania, autor ; Demonte, Violeta, supervisor acadèmic ; Picallo Soler, M. Carme, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi investiga fenòmens d'escalaritat en l'àmbit nominal a través d'un subgrup d'adjectius adverbials prenominals en espanyol, els adjectius de veracitat (AV; verdadero ‘vertader', auténtico ‘autèntic') i els adjectius de completesa (AC; completo ‘complet', total ‘total', absoluto ‘absolut'). [...]
This dissertation investigates scalarity in the nominal domain through the study of a subset of prenominal adverbial adjectives in Spanish, adjectives of veracity (AVs; verdadero ‘true', auténtico ‘authentic') and adjectives of completeness (ACs; completo ‘complete', total ‘total', absoluto ‘absolute'). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
2.
334 p, 2.0 MB La Imatge dels Estats Units d'Amèrica en la literatura catalana contemporània (1960-2010) / Benet Cros, Carlota, autor ; Santamaria, Núria, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Els Estats Units han generat la majoria dels mites de la modernitat i els han exportat a la resta del món a partir dels mitjans de comunicació, estandarditzant així l'imginari popular global. Malgrat tot, però, els símbols americans han inspirat obres molt diverses que reflecteixen la cultura nacional dels seus autors i les seves procupacions individuals. [...]
The United States of America have generated many of the myths of modernity and have exported them to the rest of the world through their mass media, thereby, somehow, standardizing the new global popular imaginary. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
467 p, 2.3 MB El Tractament del grotesc a Primera història d'Esther / Moreno i Domènech, Maria, autor ; Gallén, Enric, supervisor acadèmic ; Gibert, Miquel M., 1956- supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
L'objecte d'aquesta tesi doctoral és dur a terme una aproximació hermenèutica a Primera història d'Esther, de Salvador Espriu, a partir de l'examen del tractament del grotesc de l'obra. Primerament, l'estudi traça un estat de la qüestió sobre les diverses teories del grotesc i a partir d'aquesta perspectiva proposa una definició del terme que s'utilitzarà a l'hora de realitzar l'estudi crític de l'obra. [...]
The aim of this PhD thesis is to carry out a hermeneutical approach to The Story of Esther, by Salvador Espriu, by examining the grotesque in the work. First, the study outlines the state of the question on different theories of the grotesque and from that perspective proposes a definition of the terms which will be used when carrying out the critical study of the work. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
773 p, 3.5 MB Domènec Guansé: crítica, periodisme i narrativa (1918-1936) / Isarch, Antoni, autor ; Foguet i Boreu, Francesc, 1971- supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
L'objecte principal de la nostra tesi doctoral és demostrar que l'escriptor tarragoní Domènec Guansé i Salesas (1894-1978) és un dels homes clau en el procés de renovació i canvi cultural que es produeix a Catalunya a partir dels primers anys vint, coincidint amb l'inici de la dictadura del general Primo de Rivera (1923). [...]
The main aim of our doctoral thesis is to prove that Catalan writer Domènec Guansé (1894-1978) is one of the major players in the revitalization and cultural change which takes place in Catalonia from the earliest 1920's, coinciding with Primo de Rivera's dictatorship (1923). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
5.
475 p, 1.9 MB Els Verbs de canvi d'estat i l'alternança causativa en català / Abrines Llabrés, Bartomeu, autor ; Mateu Fontanals, Jaume, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi pretén analitzar el comportament sintàctic dels verbs de canvi d'estat en llengua catalana respecte de la participació en l'alternança causativa i oferir una proposta teòrica de les representacions sintàctiques de la variant causativa i de l'anticausativa, així com de les construccions que s'hi relacionen (passiva perifràstica, passiva pronominal i mitjana). [...]
This thesis intends basically to analyse the syntactic performance of the change of state verbs in Catalan language regarding the involvement in the causative alternation, and moreover to offer a theoretical approach of the syntactic representations of both the causative and the anticausative variation, as well as of their implicated constructions (periphrastic passive, pronominal passive, and middle). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
194 p, 1.7 MB Early acquisition of word order : evidence from hindi-urdu and malayalam / Leela, Maya ; Gavarró, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
L'adquisició de l'ordre de mots en dues llengües poc estudiades, l'hindi-urdú i el malaiàlam, s'explora a partir de les assumpcions de la Gramàtica Universal (Universal Grammar) i de la Fixació Primerenc dels Paràmetres (Very Early Parameter Setting, Wexler 1998). [...]
L'adquisició de l'ordre de mots en dues llengües poc estudiades, l'hindi-urdú i el malaiàlam, s'explora a partir de les assumpcions de la Gramàtica Universal (Universal Grammar) i de la Fixació Primerenc dels Paràmetres (Very Early Parameter Setting, Wexler 1998). [...]
The acquisition of word order in two under-researched languages, Hindi-Urdu and Malayalam, is explored under the assumptions of Universal Grammar and Very Early Parameter Setting. The acquisition of the OV order was tested through an experiment that was conducted on 19-month old native Hindi- Urdu infants using a combination of the preferential-looking mode, the weird-word-order paradigm, and pseudo-verbs. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
7.
320 p, 1.8 MB The influence of phonology on inflection : the interplay between syllabification and lexical insertion in Pallarese Catalan / Artés Cuenca, Eduard ; Bonet i Alsina, M. Eulàlia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
En aquesta tesi s'analitzen les restriccions que la fonologia imposa sobre l'exponència del gènere. En concret, s'explora la interacció entre epèntesi i flexió nominal en el sistema clític del pallarès. [...]
This dissertation deals with the constraints that phonology imposes on the exponence of gender. In particular, it explores the interaction between epenthesis and nominal inflection in Pallarese Catalan clitics. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
580 p, 3.6 MB Juego y teatro. Una propuesta de (re)gamificación escénica : investigación teórico-práctica sobre los indicadores de ludismo en los procesos de creación dramática / Cuesta Dueñas, Juan José ; Saumell i Vergés, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Esta Tesis investiga la interrelación entre juego y teatro, pues pese a ser esta una relación secular, ha estado poco investigada hasta el momento. Partiendo de un análisis histórico para comprender el porqué de esta falta de interés investigador, se pasa directamente a dar respuesta a las dos preguntas principales de la Tesis: ¿En qué zonas se interseccionan el juego y el teatro? Y ¿Qué indicadores nos manifiestan el capital lúdico en el espectáculo teatral, tanto en los procesos como en los resultados? Más concretamente, en el marco teórico se propone un estudio profundo de todos los conceptos y de la teoría crítica existente tanto sobre el juego, en general, como sobre el juego en el contexto teatral en particular, para observar el aumento de lo lúdico en las últimas décadas tanto en ambos ámbitos. [...]
This Thesis investigates the relationship between play and theater, because, despite this being a secular relationship, it has not been profusely investigated. Starting with an historical analysis to understand the reason for this lack of research interest, I will proceed to answer two main questions of the Thesis: In which areas the play and the theater intersect? And which indicators show us the playful theatrical capital in both the processes and the results? A thorough study is proposed from the conceptual framework of all concepts managed in this research, and the existing critical theory, both on the overall play concept and especially about the play in the theatrical context. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
9.
217 p, 1.2 MB Actional passives in child Catalan / Parramon Chocarro, Xavier ; Gavarró, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica
Aquesta tesi és el resultat de la primera investigació extensa en l'adquisició de les passives agentives en dues varietats de català: el català central i el mallorquí. L'adquisició de passives per part dels nens mostra un retard en diverses llengües, especialment aquelles en què la passiva verbal i l'adjectiva no són homòfones. [...]
This thesis results from the first comprehensive investigation into children's acquisition of actional passives in two varieties of Catalan: Central Catalan and Majorcan Catalan. The acquisition of passives by children has proved to be delayed in a number of languages, especially those which do not have s-homophones between an adjectival passive and a verbal passive. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
10.
360 p, 2.0 MB Las Dramaturgias de Caryl Churchill : el mundo y sus sombras / Ferrando, Sílvia ; Molina, Víctor, (Molina i Escobar), dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Esta tesis explora la poética de la dramaturga inglesa Caryl Churchill (1938), una de las figuras fundamentales de la dramaturgia inglesa contemporánea. Su capacidad para articular de forma innovadora la relación entre forma y contenido será objeto de nuestro estudio. [...]
This thesis explores the poetics of the English playwright Caryl Churchill (1938), one of the essential figures of the English contemporary dramaturgy. Her aptitude to articulate in an innovative way the relationship between form and content will be the object of our study. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  

Documents de recerca : 79 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
Catalan working papers in linguistics / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Bellaterra : UAB, Departament de Filologia Catalana i Departament de Filologia Espanyola , 1991-2001.
12 documents

Articles 1 registres trobats  
1.
40 p, 287.4 KB Loanword Phonology, Lexical Exceptions, Morphologically Driven Underapplication, and the Nature of Positionally Biased Constraints / Pons, Clàudia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica) ; Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
In this paper we provide a formal account for underapplication of vowel reduction to schwa in Majorcan Catalan loanwords and learned words. On the basis of the comparison of these data with those concerning productive derivation and verbal inflection, which show analogous patterns, in this paper we also explore the existing —and not yet acknowledged— correlation between those processes that exhibit a particular behaviour in the loanword phonology with respect to the native phonology of the language, those processes that show lexical exceptions and those processes that underapply due to morphological reasons. [...]
En aquest article es fa una proposta formal del fenomen de subaplicació de la reducció vocàlica que té lloc en els manlleus i les paraules apreses amb e àtona del català de Mallorca. La comparació d’aquest fenomen amb el que ocorre en la derivació productiva i la flexió verbal del mateix dialecte, amb uns patrons anàlegs, permet explorar, també, la correlació que s’estableix entre els processos que presenten un comportament peculiar en la fonologia dels manlleus respecte a la fonologia regular de la llengua, els processos amb excepcions lèxiques i els processos que no s’apliquen per raons morfològiques. [...]

2012
Catalan journal of linguistics, Vol. 11, Núm. (2012) , p. 127-166  

Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
7 p, 91.3 KB Documentació Química : un nou model d'ensenyament / López Borrull, Alexandre (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Documentació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior. ; Jornades de Campus d'Innovació Docent (2004 : Universitat Autònoma de Barcelona)
2004
Jornades d'Innovació Docent de la UAB. Bellaterra, Catalunya, 1es : 2004  

Documents gràfics 1 registres trobats  
1.
1024x685, 556.4 KB El segle XX a Terrassa a través de la literatura / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Conferència inaugural a càrrec de Llorenç Soldevila. La industrialització i els conflictes obrers: La teranyina de Jaume Cabré a càrrec de Lourdes Plans i Jaume Closa. El període d'entreguerres: Homes i màquines de Joan Duch a càrrec d'Àngels Carles i Jaume Aulet. [...]
2011
15 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.