Results overview: Found 81 records in 0.01 seconds.
Articles, 1 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 77 records found
Course materials, 2 records found
Articles 1 records found  
1.
11 p, 2.2 MB Identification of circular RNAs in porcine sperm and evaluation of their relation to sperm motility / Gòdia, Marta (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Castelló, Anna (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Rocco, Martina (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Cabrera Pane, Betlem (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Rodríguez Gil, Joan Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Balasch, Sam (Grup Gepork S.A.) ; Lewis, Craig (PIC Europe) ; Sánchez Bonastre, Armando (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Clop, Alex (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Circular RNAs (circRNAs) are emerging as a novel class of noncoding RNAs which potential role as gene regulators is quickly gaining interest. circRNAs have been studied in different tissues and cell types across several animal species. [...]
2020 - 10.1038/s41598-020-64711-z
Scientific reports, Vol. 10 (May 2020) , art. 7985  

Books and collections 1 records found  
1.
9 p, 97.2 KB Reglament del Departament de Medicina i Cirurgia Animals / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
2004  

Research literature 77 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
174 p, 3.3 MB Heat shock proteins : a strategy to improve bovine oocyte vitrification / Vendrell i Flotats, Meritxell, autor. ; López Béjar, Manel, supervisor acadèmic. ; Mogas Amorós, Teresa, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
La crioconservació de gàmetes s'ha convertit en una necessitat per a una producció eficientd'animals domèstics, permetent la modificació dels programes de cria d'animals i oferint unmitjà per a mantenir la diversitat genètica mitjançant l'emmagatzematge d'importantgermoplasma que podria revitalitzar les poblacions futures. [...]
Gamete cryopreservation, as many other reproductive technologies, has become a necessity for an efficient production of domestic animals, allowing the modification of animal breeding programs and offering a mean to maintain genetic diversity by banking important germplasm that could reinvigorate future populations. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
218 p, 4.3 MB Effects of global change on the diet of a mountain ungulate : the Pyrenean chamois / Espunyes, Johan, autor. ; Garel, Mathieu, supervisor acadèmic. ; Cabezón Ponsoda, Òscar, supervisor acadèmic. ; Marco Sánchez, Ignasi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Els herbívors tenen un paper fonamental en el manteniment de la salut i l'estructura dels ecosistemes a nivell mundial. No obstant, evidències recents indiquen que el canvi climàtic i el canvi en l'ús del sòl afecten els sistemes biològics en tot el món a un ritme alarmant, i de manera més intensa en els ecosistemes alpins. [...]
Herbivores play a fundamental role in maintaining the health and structure of ecosystems worldwide. However, recent evidence indicates that climatic and land-use changes are affecting biological systems across the globe at alarming rates, and more acutely in alpine ecosystems. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
173 p, 5.4 MB Caracterización de la seguridad y eficacia de BA71ΔCD2: una vacuna experimental contra el virus de la peste porcina africana / López Fernández, Elisabet, autor. ; Rodríguez González, Fernando, supervisor acadèmic. ; Pina-Pedrero, Sonia, supervisor acadèmic. ; Segalés Coma, Joaquim, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
El virus de la peste porcina africana (VPPA) representa, hoy en día, una gran amenaza para la industria porcina. La presencia descontrolada de la PPA en África ha favorecido su exportación a otros países, tal y como demuestra la última entrada del VPPA en el Cáucaso, en el año 2007, a través de la República de Georgia. [...]
African swine fever virus (ASFV) represents today a major threat to the swine industry. The uncontrolled presence of ASF in Africa has favoured its exportation to other countries, as evidenced by the last entry of ASFV in the Caucasus in 2007 through the Republic of Georgia. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
4.
207 p, 1.8 MB Expanding knowledge on Mycoplasma hyopneumoniae gilt acclimation, vaccination and genetic variability / Garza Moreno, Laura, autor. ; Sibila Vidal, Marina, supervisor acadèmic. ; Segalés Coma, Joaquim, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Esta Tesis Doctoral está constituida por tres estudios. El primer estudio consistió en identificar las estrategias actuales de adaptación de la reposición frente M. hyopneumoniae utilizadas en las granjas porcinas de Europa. [...]
The present PhD Thesis consisted of three studies. The first study sought to identify the current gilt acclimation strategies against M. hyopneumoniae performed in European pig farms. To reach that goal, a questionnaire focused on different features of the recipient herd, incoming replacements and acclimation process, was designed. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
258 p, 2.6 MB Ultraviolet light (UV-C) as a redundant biosafety step for pathogen inactivation in the manufacturing process of spray dried plasma from animal origin / Blázquez Salvador, Elena, autor. ; Polo Pozo, Francisco Javier, supervisor acadèmic. ; Segalés Coma, Joaquim, supervisor acadèmic. ; Pujols i Romeu, Joan, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
El plasma dessecat per atomització (SDP) és una font de proteïnes funcionals obtinguda a partir de sang d'animals sans, aprovats per les autoritats veterinàries per al consum humà. La sang es recull a l'escorxador, es tracta amb anticoagulant, es refreda i es transporta a instal·lacions industrials on es centrifuga per separar els glòbuls vermells de la fracció plasmàtica. [...]
El plasma secado por atomización (SDP) es una fuente de proteína funcional obtenida de la sangre de animales sanos, aprobada por las autoridades veterinarias para el consumo humano. La sangre se recoge en el matadero, se trata con anticoagulante, se enfría y se transporta a instalaciones industriales en las que se centrifuga para separar los glóbulos rojos de la fracción plasmática. [...]
Spray dried plasma (SDP) is a functional protein source obtained from blood of healthy animals, approved by the veterinary authorities to be fit for slaughter for human consumption. Blood is collected at the slaughterhouse, treated with an anticoagulant, chilled and transported to industrial facilities in which blood is centrifuged to separate the red blood cells from the plasma fraction. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
6.
205 p, 5.1 MB Clinical and epidemiological aspects of feline and canine leishmaniosis in Venezuela / Rivas Estanga, Aruanai Kalú, autor. ; Solano Gallego, Laia, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Veneçuela és una àrea endèmica de leishmaniosi en humans, així com també en gossos i gats, el que constitueix un problema de salut pública. La informació científica en aquesta regió sobre la clínica i epidemiologia de la malaltia en gossos i gats és limitada. [...]
Venezuela es un área endémica de leishmaniosis en humanos, así como también en perros y gatos, lo que constituye un problema de salud pública. La información científica en esta región acerca de la clínica y epidemiología de la enfermedad en perros y gatos es limitada. [...]
Venezuela is an endemic area for human leishmaniosis, as well as for dogs and cats, which causes a public health problem. The scientific information about the clinic and epidemiological data of the disease is limited for dogs and cats. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
7.
249 p, 4.6 MB The spectrum of cutaneous manifestations in canine leishmaniosis: insights into diagnosis and immune responses. / Ordeix, Laura (Ordeix i Esteve), autor. ; Solano Gallego, Laia, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
La variació clínica observada en la leishmaniosi canina ( CanL ) està determinada per una resposta immunitària variable contra la infecció. La resposta immune específica mediada per cèl·lules T s'associa amb el control de la proliferació de paràsits i la progressió de la malaltia. [...]
The clinical variation observed in canine leishmaniosis (CanL) is determined by a variable immune response against the infection. Effective T helper 1 specific immune response is associated with control of parasite proliferation and disease progression. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
8.
197 p, 1.2 MB Molecular epidemiological studies of Porcine circovirus 3, a novel virus identified in domestic pig and wild boar / Klaumann, Francini, autor. ; Segalés Coma, Joaquim, supervisor acadèmic. ; Núñez Garrote, José Ignacio, supervisor acadèmic. ; Correa Fiz, Florencia, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
9.
179 p, 5.9 MB Human-chimpanzee co-existence in non-protected areas in Sierra Leone, West Africa / Garriga Anguera, Rosa M., autor. ; Marco Sánchez, Ignasi, supervisor acadèmic. ; Casas, Encarna, supervisor acadèmic. ; Humle, Tatyana, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Les poblacions de ximpanzés (Pan troglodytes) afronten un greu risc d'extinció, i la principal amenaça mundial és la transformació de l'hàbitat cap a una agricultura de subsistència i comercial. [...]
Las poblaciones de chimpancés (Pan troglodytes) afrontan un grave riesgo de extinción, y la principal amenaza mundial es la transformación del hábitat hacia una agricultura de subsistencia y comercial. [...]
Wild chimpanzees (Pan troglodytes) populations are facing a serious risk of extinction and the main global threat is habitat conversion for subsistence and commercial agriculture. The western chimpanzee subspecies (Pan troglodytes verus) has been recently categorised as Critically Endangered by the IUCN red list because in the past 50 years its population has drastically reduced of more than 80% as a result of poaching, loss of habitat and habitat fragmentation due to human activities. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
10.
295 p, 4.1 MB Ex vivo and in vitro studies on Toll like receptors in canine Leishmania infection / Montserrat i Sangrà, Sara, autor. ; Solano Gallego, Laia, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
La leishmaniosis canina (CanL) es una enfermedad causada por el protozoa Leishmania infantum. Las manifestaciones clínicas en el perro son muy variables, abarcan desde una infección subclínica a un cuadro severo, que puede ser fatal. [...]
La leishmaniosi canina (CanL) és una malaltia zoonòtica causada pel paràsit Leishmania infantum, de distribució mundial i altament endèmica a la conca mediterrània. Aquest paràsit es transmet mitjançant la picada de les femelles de flebòtoms, sent el gos l'hoste i reservori principal. [...]
Canine leishmaniosis (CanL) is a zoonotic disease caused by the protozoan Leishmania infantum, of worldwide distribution and highly endemic in the Mediterranean basin. This parasite is transmitted by the bite of sandfly females. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  

Research literature : 77 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 2 records found  
1.
83 p, 429.3 KB Doctorado en Biodiversidad / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia ; Universitat de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
El Doctorat de Biodiversitat té como a finalitat la formació d'investigadors especialistes en el origen, manteniment, evolució, aplicacions i ús sostenible de la diversitat biològica i capacitar-los per a la seva futura incorporació en universitats, institucions de recerca i centres de gestió tant privats com de l'Administració. [...]
Bellaterra 2011 (Doctorats)
2 documents
2.
96 p, 1.2 MB Doctorado en Medicina y Sanidad Animales / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Els programa de doctorat en Medicina i Sanitat Animals té com a principal objectiu la formació d'investigadors en el camp de la medicina veterinària i la sanitat animal, proporcionant les bases científiques i metodològiques que permetin el desenvolupament de la capacitat investigadora. [...]
Bellaterra 2012 (Doctorats)
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.